Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 26/2017/TT-BYT chức năng nhiệm vụ cơ cấu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành phố

Số hiệu: 26/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 26/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).

2. Thông tư này áp dụng đối với các Trung tâm y tế tuyên tỉnh, trừ các Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Giám định Y khoa.

Điều 2. Vị trí pháp lý

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ (gọi tắt là các hoạt động chuyên môn) về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh do ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng, bệnh truyền qua thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh mới nổi; theo dõi diễn biến, dự báo tình hình dịch, bệnh; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch, bệnh và các sự kiện y tế công cộng; quản lý, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, tiêm chủng.

2. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh không lây nhiễm (các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tâm thần và các bệnh không lây nhiễm khác), bệnh do rối loạn chuyển hóa, bệnh nghề nghiệp; sức khỏe trường học, bệnh, tật học đường; tác động của các yếu tố nguy cơ và tình trạng tiền bệnh; tầm soát, sàng lọc, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

3. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng; dinh dưỡng tiết chế, dinh dưỡng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm; cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng; phối hợp thực hiện các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam.

4. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát phòng, chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, môi trường điều kiện vệ sinh trường học; chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt; vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích; phối hợp hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng.

5. Thực hiện các hoạt động kiểm dịch y tế; thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý y tế và cấp chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế; sử dụng con dấu tiếng Anh về kiểm dịch y tế trong hoạt động kiểm dịch y tế biên giới theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về sức khỏe sinh sản; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh, trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, nam giới và người cao tuổi; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; phá thai an toàn theo phạm vi chuyên môn kỹ thuật được phê duyệt; phòng, chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục.

7. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe người lao động; thực hiện các hoạt động quản lý sức khỏe hộ gia đình theo phân công, phân cấp.

8. Phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống ngộ độc thực phẩm; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

9. Thực hiện khám sàng lọc, phát hiện bệnh và điều trị dự phòng theo quy định; tư vấn dự phòng điều trị bệnh; dự phòng, điều trị vô sinh; điều trị nghiện theo quy định của pháp luật; sơ cứu, cấp cứu, chuyển tuyến và thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật chuyên môn; khám sức khỏe định kỳ, cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật; ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức thực hiện các dịch vụ y tế phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho sức khỏe, truyền thông vận động và nâng cao sức khỏe nhân dân; xây dựng tài liệu truyền thông; cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác y tế.

12. Thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng, cung ứng, bảo quản, cấp phát và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ hoạt động chuyên môn; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

13. Là đơn vị thường trực của Sở Y tế về đáp ứng tình trạng khẩn cấp với dịch, bệnh, các sự kiện y tế công cộng, phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy mại dâm; triển khai thực hiện các dự án, chương trình trong nước và hợp tác quốc tế liên quan đến y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

14. Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định của pháp luật.

15. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin về lĩnh vực chuyên môn; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

16. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

17. Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ NGUỒN TÀI CHÍNH

Điều 5. Lãnh đạo

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có giám đốc và không quá 03 phó giám đốc.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 6. Các Phòng chức năng

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

3. Phòng Tài chính - Kế toán.

Điều 7. Các Khoa chuyên môn

1. Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

2. Khoa Phòng, chống HIV/AIDS.

3. Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

4. Khoa Dinh dưỡng.

5. Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp; ở địa phương có khu công nghiệp và có nhu cầu thì được thành lập khoa Bệnh nghề nghiệp riêng.

6. Khoa Sức khỏe sinh sản.

7. Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe.

8. Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng.

9. Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế (nơi có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới).

10. Khoa Dược - Vật tư y tế.

1 1. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

12. Phòng khám đa khoa, chuyên khoa (thực hiện khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập).

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, nhu cầu và khả năng của từng địa phương, Giám đốc Sở Y tế quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập, chia tách, lồng ghép các phòng, khoa theo hướng dẫn tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này; quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng, khoa theo hướng dẫn tại Thông tư này bảo đảm thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và các phòng, khoa theo quy định tại các điều 5, 6 và 7 Thông tư này, nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 9. Nguồn tài chính

1. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công.

2. Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định.

3. Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công.

4. Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có), gồm: kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao.

6. Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017.

2. Những địa phương thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo lộ trình thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được thực hiện theo quy định tại Thông tư này và không thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

a) Thông tư số 51/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Thông tư số 02/2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Thông tư số 59/2015/TT-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

d) Quyết định số 14/2007/QĐ-BYT ngày 30/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

d) Quyết định số 15/2007/QĐ-BYT ngày 30/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

e) Quyết định số 38/2006/QĐ-BYT ngày 07/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

g) Quyết định số 37/2006/QĐ-BYT ngày 07/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

h) Quyết định số 02/2006/QĐ-BYT ngày 16/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm nội tiết tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

i) Quyết định số 911/1999/QĐ-BYT ngày 31/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Những địa phương đang trong lộ trình thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm chưa sáp nhập tiếp tục thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật tại Khoản 2 Điều này cho đến khi hoàn tất việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

4. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều này khi tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện xong việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

Việc thực hiện chính sách đối với chức danh lãnh đạo quản lý, viên chức, người lao động làm việc tại các Trung tâm y tế tuyến tỉnh sau khi sắp xếp, kiện toàn theo hướng dẫn tại Thông tư này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức theo hướng dẫn tại Thông tư này tại địa phương theo lộ trình, phù hợp với điều kiện thực tế, theo quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam và hoàn thiện mô hình trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

b) Bảo đảm đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, kinh phí và nhân lực của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để đáp ứng yêu cầu thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ theo hướng dẫn tại Thông tư này và nhu cầu thực tiễn tại địa phương.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo lộ trình, kế hoạch, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và theo quy định của pháp luật;

b) Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có) quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

c) Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có) quy định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập có liên quan bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ Y tế;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB (10b), PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ CÁC KHOA, PHÒNG THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

a) Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Giám đốc Trung tâm) xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Tổ chức bộ máy; quản lý nhân lực; bảo vệ chính trị nội bộ; tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc của Trung tâm; hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ;

b) Phối hợp các hoạt động hội thảo, hội nghị, tập huấn của Trung tâm;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

a) Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Kế hoạch định kỳ, đột xuất; kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ; chỉ đạo tuyến; công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học; thu thập, phân tích, tổng hợp, lưu trữ và quản lý các thông tin, dữ liệu liên quan theo quy định của ngành; chương trình, dự án; hội nghị, hội thảo chuyên môn;

b) Phối hợp quản lý thuốc, hóa chất, vật tư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; quản lý nhân lực, tài chính, tài sản;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

3. Phòng Tài chính - Kế toán

a) Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Quản lý tài chính; dự toán, sử dụng ngân sách; cấp phát kinh phí theo dự toán đã được phê duyệt; tổ chức thu phí, giá dịch vụ y tế; chi trả lương, phụ cấp cho người lao động thuộc Trung tâm; quyết toán tài chính theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước; tài sản, thuốc, vật tư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

4. Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh do ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng, bệnh truyền qua thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật sang người bệnh mới nổi; theo dõi diễn biến, dự báo tình hình dịch, bệnh; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch, bệnh và các sự kiện về y tế công cộng; sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, tiêm chủng;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, các yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực bệnh truyền nhiễm;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

5. Khoa Phòng, chống HIV/AIDS

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, các yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực HIV/AIDS;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

6. Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tâm thần và các bệnh không lây nhiễm khác), bệnh do rối loạn chuyển hóa, tầm soát, sàng lọc, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực bệnh không lây nhiễm;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

7. Khoa Dinh dưỡng

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, rối loạn vi chất dinh dưỡng, dinh dưỡng tiết chế, dinh dưỡng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng bà mẹ, dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng và các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực dinh dưỡng;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

8. Khoa Sức khỏe Môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; việc bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp, chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; môi trường điều kiện vệ sinh trường học, bệnh tật học đường, sức khỏe trường học; phòng chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Ở những địa phương có Khoa Bệnh nghề nghiệp riêng, các nhiệm vụ về lĩnh vực bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe người lao động thuộc Khoa Bệnh nghề nghiệp thực hiện.

9. Khoa Bệnh nghề nghiệp (ở những địa phương có khoa Bệnh nghề nghiệp riêng)

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe người lao động;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

10. Khoa Sức khỏe sinh sản

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ, sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, sức khỏe sinh sản nam giới; sức người cao tuổi; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn; phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản, dự phòng, điều trị vô sinh; phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực sức khỏe sinh sản;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

11. Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho sức khỏe, truyền thông vận động và truyền thông nâng cao sức khỏe nhân dân; các hoạt động cung cấp thông tin, xây dựng các tài liệu truyền thông và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác y tế;

b) Phối hợp giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe;

c) Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm giao.

12. Khoa Ký sinh trùng và Côn trùng

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về phòng, chống ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, các yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực ký sinh trùng và côn trùng;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

13. Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo hoạt động: Kiểm dịch y tế, thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý y tế và cấp chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực kiểm dịch y tế;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

14. Khoa Dược - Vật tư y tế

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ cho hoạt động chuyên môn;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực dược, vật tư y tế;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

15. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động; Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học theo quy định;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

16. Phòng khám đa khoa, chuyên khoa

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Khám sàng lọc, phát hiện bệnh và điều trị dự phòng theo quy định; tư vấn dự phòng điều trị bệnh; dự phòng, điều trị vô sinh; khám, điều trị bệnh nghề nghiệp; điều trị nghiện theo quy định của pháp luật; sơ cứu, cấp cứu, chuyển tuyến và thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật theo quy định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật; thực hiện khám sức khỏe định kỳ, chứng nhận sức khỏe theo quy định; quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe hộ gia đình;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao./.

THE MINISTRY OF HEALTH
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 26/2017/TT-BYT

Hanoi, June 26, 2017

 

CIRCULAR

GUIDANCE ON FUNCTIONS, TASKS, ENTITLEMENTS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF CENTERS FOR DISEASE CONTROL OF PROVINCES AND CENTRAL-AFFILIATED CITIES

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Government’s Decree No. 24/2014/ND-CP dated April 04, 2014 defining organizational structures of specialized agencies affiliated to People’s Committees of provinces and central-affiliated cities;

At the request of the Director of the Department of Personnel and Organization - Ministry of Health;

The Minister of Health hereby promulgates a Circular on guidance on functions, tasks, entitlements and organizational structures of Centers for Disease Control of provinces and central-affiliated cities.

Chapter 1

GENERAL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular provides guidance on functions, tasks, entitlements and organizational structures of centers for disease control of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as “provincial Centers for Disease Control”).

Article 2. Legal position

1. Provincial Center for Disease Control is a public health service provider affiliated to the Department of Health, has its own legal status, head office, seal and account opened at State Treasury and banks as prescribed by law.

2. The provincial Center for Disease Control is under the direction and management of the Department of Health regarding expertise, techniques, professional operation, human resources, finance and infrastructure; under the direction and inspection by the Ministry of Health regarding expertise, techniques and professional operation.

Chapter II

FUNCTIONS, TASKS AND ENTITLEMENTS

Article 3. Functions

The Provincial Center for Disease Control exercises the functions of providing advice on and organizing technical and professional activities (hereinafter referred to as “professional activities”) related to prevention and control of epidemics and infectious diseases; non-communicable diseases; prevention and control of risk factors to health; public health management; medical examination, preventive treatment and other health services suitable for its specialized medical fields within the province as prescribed by law.

Article 4. Tasks and entitlements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Carry out professional activities, provide instructions on, manage, inspect and supervise prevention and control of non-communicable diseases (cancers, cardiovascular diseases, diabetes mellitus, chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, mental illness and others), diseases caused by metabolic disorders and occupational diseases; school health and school diseases; impacts of risk factors and pre-existing conditions; screen and manage non-communicable diseases in the community.

3. Carry out professional activities, provide instructions on, manage, inspect and supervise prevention and control of nutritional disorders and micronutrient disorders; nutrition and dietetics, nutrition in the prevention and control of non-communicable diseases; improve maternal and child nutrition, and community nutrition; cooperate in conducting activities to improve the height and physical health of Vietnamese people.

5. Conduct health quarantine; collect information, carry out supervision and health inspection and control and issue certificates to entities subject to health quarantine; use English health quarantine seal in border health quarantine as assigned and prescribed by law.

6. Carry out professional activities, provide instructions on, manage, inspect and supervise performance of professional and technical tasks regarding reproductive health; maternity and women’s health care; newborn and child health care; reproductive health care for adolescents, young men, men and older people; family planning services; safe abortion within the approved technical and professional scope; prevention and control of infections and reproductive cancers; cooperate in prevention and control of sexually transmitted diseases.

7. Carry out professional activities, provide instructions on, manage, inspect and supervise community health, health of the elderly and workers; manage household health as assigned.

8. Cooperate in prevention and control of food poisoning; participate in determining eligibility for food production and trading; participate in inspecting food and drink establishments for food safety assurance and performance of other food safety-related tasks as assigned and prescribed by law.

10. Carry out food control; conduct tests, diagnostic imaging and functional assessment in favor of professional and technical activities within its jurisdiction and implement measures to ensure biosafety in laboratories in accordance with regulations of law.

11. Carry out professional activities, provide instructions on, manage, inspect and supervise risk communication, behavior change communication in beneficial directions, communication in improvement in people’s health; design communication documents; provide information and cooperate with relevant organizations and individuals in propagating guidelines and policies on health work of the Communist Party and the State.

12. Receive, use, provide, store, dispense, direct, inspect and supervise the use of medicines, vaccines, medical biologicals, chemicals, equipment, supplies and vehicles in service of professional activities; insecticidal and germicidal chemicals and preparations for household and medical use as assigned by the Department of Health and as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. Provide training and continuous training for officials under its management as prescribed; provide refresher training in professional knowledge of the specialized medical fields under its management as assigned by the Department of Health; continuously update medical practitioners on medical knowledge; act as a practice facility in the program of health category as prescribed by law.

15. Conduct researches and participate in scientific researches, apply technological advances and information technology; provide technical assistance as assigned by the Department of Health.

16. Comply with regulations on production of statistics and reporting as prescribed by law.

17. Manage human resources, finance and assets as assigned and prescribed by law.

18. Perform other tasks and exercise other entitlements as assigned by the Director of the Department of Health and as prescribed by law.

Chapter III

ORGANIZATIONAL STRUCTURE, NUMBER OF EMPLOYEES AND SOURCES OF FINANCE

Article 5. Heads

1. A provincial Center for Disease Control has one Director and no more than 03 Deputy Directors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Dedicated divisions

1. Division of Organization and Administration.

2. Division of General Planning.

3. Division of Accounting and Finance.

Article 7. Specialized departments

1. Department of Infectious Disease Prevention and Control.

2. Department of HIV/AIDS Prevention and Control.

3. Department of Non-Communicable Disease Prevention and Control.

4. Nutrition Department.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Department of Reproductive Health.

7. Department of Health Communication and Education.

8. Department of Parasitology and Entomology.

9. Department of International Health Quarantine (in areas where border health quarantine is required).

10. Department of Pharmacy and Medical Equipment.

11. Department of Testing, Diagnostic Imaging and Functional Assessment.

12. Polyclinics and specialized clinics (operating in the case of eligibility for medical examination and treatment and when established by a competent authority).

According to the nature, characteristics, demands and capacity of each area, the Director of the Department of Health shall decide or request the President of the provincial People's Committee to decide to establish, fully divide, partially divide or integrate divisions and departments as prescribed in Articles 6 and 7 hereof; assign specific tasks to each division and department in accordance with this Circular, ensuring that professional and technical services are provided on demand and as prescribed by law.

Article 8. Number of employees

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. According to the functions, tasks, organizational structure and list of positions approved by a competent authority, the provincial Center for Disease Control shall prepare an annual plan for adjustment to the number of employees by volume of work and send the plan to the Department of Health, which will submit it to a competent authority for consideration and decision as prescribed by law so as to ensure that the assigned tasks are performed.

Article 9. Sources of finance

1. Revenue from provision of public services.

2. Revenue from fees and charges which is retained in accordance with the law on fees and charges.

3. State budget covering the costs that are yet to be included in the prices and fees for public services.

4. Other revenue prescribed by law (if any).

5. Funding covered by the state budget for performance of non-recurrent tasks (if any), including: funding for performance of science and technology tasks; funding for execution of national target programs, and other programs, projects and schemes; reciprocal capital for executing projects under the competent authority’s decisions; development investment capital; funding for purchasing equipment for provision of public services according to the projects approved by the competent authority; funding for performing occasional tasks assigned by the competent authority.

6. Aids and donations prescribed by law.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Effect

1. This Circular comes into force from August 10, 2017.

2. Regulations of this Circular shall apply to the functions, tasks, entitlements and organizational structure of Centers for Disease Control that are established according to the roadmap and the following legislative documents shall not apply:

a) Circular No. 51/2014/TT-BYT dated December 29, 2014 of the Minister of Health;

b) Circular No. 02/2015/TT-BYT dated March 0, 2015 of the Minister of Health;

c) Circular No. 59/2015/TT-BYT dated December 31, 2015 of the Minister of Health;

d) Circular No. 14/2007/QD-BYT dated January 30, 2007 of the Minister of Health;

d) Circular No. 15/2007/QD-BYT dated January 30, 2007 of the Minister of Health;

e) Circular No. 38/2006/QD-BYT dated December 07, 2006 of the Minister of Health;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Circular No. 02/2006/QD-BYT dated January 16, 2006 of the Minister of Health;

i) Circular No. 911/1999/QD-BYT dated March 31, 1999 of the Minister of Health;

3. In the case where provincial Centers for Disease Control are in the process of being established, regulations of the legislative documents mentioned in Clause 2 of this Article shall apply to functions, tasks, entitlements and organizational structure of Centers that are yet to be merged until the establishment is completed.

4. The legislative documents in Clause 2 of this Article will be repealed when all provinces and central-affiliated cities complete the establishment of provincial Centers for Disease Control.

Article 11. Transitional clauses

The provincial People’s Committee shall, within its power and in accordance with law, decide to provide benefits for managers, officials and employees of provincial health centers after the arrangement and consolidation are carried out under the guidance set out in this Circular.

Article 12. Responsibility for implementation

1. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

a) direct Departments of Health to consolidate their organizational structures under the guidance in this Circular within their provinces according to the roadmap, actual condition and Vietnamese health system development planning and completes the organizational structures by January 01, 2021.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Departments of Health of provinces and central-affiliated cities shall:

a) preside over and cooperate with Departments of Home Affairs in requesting Presidents of People's Committees to establish provincial Centers for Disease Control according to the roadmap, plan, local actual conditions and regulations of law;

b) under the guidance provided in this Circular and regulations of the provincial People’s Committees (if any), define functions, tasks, entitlements and organizational structures of provincial Centers for Disease Control;

c) under the guidance provided in this Circular and regulations of the provincial People’s Committees (if any), prescribe adjustments to functions, tasks, entitlements and organizational structures of public health service providers concerned to fully perform the tasks in people’s health protection, care and promotion as prescribed.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Health for consideration and resolution./.

 

 

THE MINISTER
Nguyen Thi Kim Tien

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GUIDANCE ON TASKS OF DIVISIONS AND DEPARTMENTS AFFLIATED TO CENTERS FOR DISEASE CONTROL OF PROVINCES AND CENTRAL-AFFILIATED CITIES
(Promulgated together with the Circular No. 26/2017/TT-BYT dated June 26, 2017 of the Minister of Health)

1. Division of Organization and Administration

a) Play the leading role in assisting the Director of the provincial Center for Disease Control (Center Director) in preparing plans, organizing implementation thereof and making reports on: organizational structure; human resource management; internal politics protection; assets, infrastructure and equipment; administration, management, records and archives;

b) Cooperate in organizing seminars, conferences and training courses;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

2. Division of General Planning

a) Play the leading role in assisting the Center Director in preparing plans, organizing implementation thereof and making reports on: periodic and unscheduled plans; plans to provide instructions on, inspect and supervise the implementation of professional regulations and technical procedures; provision of technical assistance; information technology; scientific research; collection, analysis, consolidation, storage and management of relevant information and data; programs and plans; professional conferences and seminars;

b) Cooperate in managing medicines, chemicals, supplies, infrastructure and equipment; managing human resources, finance and assets;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Play the leading role in assisting the Center Director in preparing plans, organizing implementation thereof and making reports on: financial management; estimation and use of budget; allocation of funding according to the approved estimate; collection of fees and prices of medical services; payment of salaries and allowance for employees of the Center; making of financial statements as prescribed by law;

b) Cooperate in preparing plans, implementing and supervising the execution of domestic and foreign programs and projects; assets, medicines, supplies, infrastructure and equipment; training, continuous training, seminars and conferences;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

4. Department of Infectious Disease Prevention and Control

a) Play the leading role in preparing plans, organizing implementation thereof and making reports on: provision of instructions on, inspection and supervision of prevention and control of infectious diseases, parasitic diseases, insect-borne diseases, food-borne diseases, zoonotic diseases and emerging diseases; monitoring of changes and forecasting of epidemics and diseases; response to state of emergency concerning epidemics, diseases and public health events; use of vaccines and medical biologicals and vaccination;

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; provide preventive treatment and manage community health; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; provide training in improvement in professional competence and techniques with regard to infectious diseases;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

5. Department of HIV/AIDS Prevention and Control

a) Play the leading role in preparing plans, organizing implementation thereof and making reports on provision of instructions on, inspection and supervision of HIV/AIDS prevention and control;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

6. Department of Non-Communicable Disease Prevention and Control

a) Play the leading role in preparing plans, organizing implementation thereof and making reports on: provision of instructions on, inspection and supervision of prevention and control of non-communicable diseases (cancers, cardiovascular diseases, diabetes mellitus, chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, mental illness and others) and diseases caused by metabolic disorders; screening and management of non-communicable diseases in the community;

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; provide preventive treatment and manage community health; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; provide training in improvement in professional competence and techniques with regard to non-communicable diseases;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

7. Nutrition Department

a) Play the leading role in preparing plans, organizing implementation thereof and making reports on: provision of instructions on, inspection and supervision of prevention and control of nutritional disorders and micronutrient disorders; nutrition and dietetics,  nutrition in the prevention and control of non-communicable diseases, maternal and child nutrition, and community nutrition; activities aimed at improving the height and physical health of Vietnamese people;

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; provide preventive treatment and manage community health; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; provide training in improvement in professional competence and techniques with regard to nutrition;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Play the leading role in preparing plans, organizing implementation thereof and making reports on: provision of instructions on, inspection and supervision of prevention and control of environmental factors and climate change affecting community health; protection of environment by health facilities, occupational environment and hygiene, employee health, occupational diseases, quality of drinking and domestic water, household latrine cleanliness; school environment and hygiene, school diseases, school health; disaster and accident prevention and control;

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; provide preventive treatment and manage community health; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; participate in determining eligibility for food production and trading; inspection of food and drink establishments for food safety assurance and performance of other food safety-related tasks as assigned and prescribed by law; provide training in improvement in professional competence and techniques with regard to its specialized medical fields;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

In the area where a separate Department of Occupational Diseases is available, tasks related to occupational diseases and employee health management shall be performed by such Department.

9. Department of Occupational Diseases (in areas where separate Departments of Occupational Diseases are available)

a) Play the leading role in preparing plans, organizing implementation thereof and make reports on: provision of instructions on, inspection and supervision of occupational disease prevention and control, and employee health management;

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; provide preventive treatment and manage community health; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; provide training in improvement in professional competence and techniques with regard to employee health and occupational diseases;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

10. Department of Reproductive Health

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; provide preventive treatment and manage community health; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; provide training in improvement in professional competence and techniques with regard to reproductive health;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

11. Department of Health Communication and Education

a) Play the leading role in preparing plans, organizing implementation thereof and make reports on: provision of instructions on, inspection and supervision of risk communication, behavior change communication in beneficial directions, communication in improvement in people’s health; provision of information, design of communication documents and cooperation with mass communication agencies and socio - political organizations in propagating guidelines and policies on health work of the Communist Party and the State;

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; provide preventive treatment and manage community health; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; provide training in improvement in professional competence and techniques with regard to health communication and education;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

12. Department of Parasitology and Entomology

a) Play the leading role in preparing plans, organizing implementation thereof and make reports on: provision of instructions on, inspection and supervision of parasites and insects transmitting diseases; insecticidal and germicidal chemicals and preparations for household and medical use;

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; provide preventive treatment and manage community health; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; provide training in improvement in professional competence and techniques regarding parasitology and entomology;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Department of International Health Quarantine

a) Play the leading role in preparing plans, organizing implementation thereof and make reports on: provision of instructions on, inspection and supervision of health quarantine, collection of information, supervision and health inspection and control and issuance of certificates to entities subject to health quarantine as assigned and prescribed by law;

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; provide training in improvement in professional competence and techniques with regard to health quarantine;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

14. Department of Pharmacy and Medical Equipment

a) Play the leading role in preparing plans, organizing implementation thereof and make reports on: provision of instructions on, inspection and supervision of provision, storage, dispensation, use and receipt of medicines, vaccines, medical biologicals, chemicals, equipment, supplies and vehicles in service of professional activities;

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; provide training in improvement in professional competence and techniques with regard to pharmacy and medical equipment;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

15. Department of Testing, Diagnostic Imaging and Functional Assessment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; provide training in improvement in professional competence and techniques with regard to testing, diagnostic imaging and functional assessment;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director.

16. Polyclinics and clinics

a) Play the leading role in preparing plans, organizing implementation thereof and make reports on: screening and detection of diseases and provision of preventive treatment as prescribed; provision of counseling on preventive treatment, infertility prevention and control; occupational disease examination and treatment; drug addiction treatment as prescribed by law; provision of first aid and emergency treatment, referral, and implementation of professional techniques and procedures in accordance with regulations of the competent authority and law; periodic health checks and issuance of fit to work certificates in accordance with law; management of community and household health;

b) Cooperate in providing information and communication; monitor pathogens and risk factors; conduct researches, participate in scientific researches and apply technological advances; provide training in improvement in professional competence and techniques with regard to their specialized medical fields;

c) Perform other tasks assigned by the Center Director./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 26/2017/TT-BYT ngày 26/06/2017 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56.814

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!