Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL điều kiện chuyên tổ chức tập luyện thi đấu môn Yoga

Số hiệu: 11/2016/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động tập luyện và thi đấu môn Yoga tại Việt Nam.

 

1. Điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức tập luyện và thi đấu Yoga

 
- Cơ sở tổ chức tập luyện và thi đấu Yoga, theo Thông tư số 11/2016, phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất như sau:
 
+ Sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt;
 
+ Khoảng cách từ sàn tập đến trần nhà ít nhất 2,7m; trừ trường hợp tập luyện và thi đấu môn Yoga ở ngoài trời;
 
+ Không gian tập luyện Yoga thoáng mát, ánh sáng từ 150 lux trở lên;
 
+ Có khu vực vệ sinh, thay đồ, để đồ dùng, có tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu;
 
+ Có bảng nội quy quy định: Giờ tập luyện Yoga, đối tượng tham gia tập luyện, các đối tượng không được tham gia tập luyện Yoga, trang phục luyện tập Yoga, biện pháp an toàn khi tập luyện và các quy định khác.
 

2. Điều kiện về trang thiết bị tập luyện và thi đấu Yoga theo Thông tư 11/2016

 
- Đối với tập luyện Yoga: Thông tư số 11 quy định mỗi người tập phải có 1 thảm tập cá nhân hoặc thảm lớn trải trên sàn. Riêng với Yoga bay phải có võng lụa chịu được ít nhất 300kg, được lắp trên một hệ thống treo an toàn, chiều dài dây có thể điều chỉnh phù hợp với tư thế của người tập Yoga.
 
- Đối với thi đấu Yoga, Thông tư 11/2016 quy định phải đảm bảo mỗi người có 01 thảm cá nhân hoặc thảm lớn trên sàn, có các thiết bị liên lạc với thành viên tổ chức và điều hành giải; đồng hồ bấm giờ, bảng báo giờ, bảng điểm, loa, vạch giới hạn sân thi đấu Yoga.
 

3. Tập huấn chuyên môn Yoga

 
Thông tư số 11/TT-BVHTTDL quy định người hướng dẫn tập luyện Yoga phải được tập huấn về chuyên môn và được cấp giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn Yoga có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp. Tổng cục Thể dục thể thao quyết định nội dung, chương trình và thời gian tập huấn Yoga.
 

4. Mật độ hướng dẫn tập luyện Yoga

 
Theo Thông tư 11, phải đảm bảo mỗi người ít nhất 2.5 m2 trên sàn luyện tập Yoga.
 
Mỗi huấn luyện viên Yoga chỉ hướng dẫn không quá 30 người trong cùng giờ học.
 
 
Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc tập luyện Yoga có hiệu lực ngày 01/01/2017.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2016/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU MÔN YOGA

Căn cứ Luật Thdục, th thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật thdục, th thao;

Căn cứ Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động th thao;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch ban hành Thông tư quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga.

2. Tập luyện, thi đấu môn Yoga là hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động tập luyện và thi đấu môn Yoga tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Yoga: Là một môn thể thao sử dụng phương pháp rèn luyện thể chất bằng các bài tập, tư thế thực hành (Asana) kết hp với các bài tập thở (Pranayama) nhm nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tật.

Điều 4. Cơ sở vật chất

1. Sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt.

2. Khoảng cách từ sàn tập đến trần nhà không thấp hơn 2,7m.

3. Không gian tập luyện thoáng mát, ánh sáng từ 150 lux trở lên.

4. Có khu vực vệ sinh, thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân cho người tập, có tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu.

5. Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện, đối tượng tham gia tập luyện, các đối tượng không được tham gia tập luyện, trang phục khi tham gia tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác.

6. Việc tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga ở ngoài trời phải tuân thủ quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 Điều này.

Điều 5. Trang thiết bị

1. Trang thiết bị tập luyện:

a) Đảm bảo mỗi người tập có 01 thảm tập cá nhân hoặc thảm lớn trên sàn;

b) Đối với động tác Yoga bay (Yoga fly): Võng lụa (dây) chịu được ít nhất 300 kg trọng lực, được lắp đặt trên một hệ thống treo có khả năng đảm bảo an toàn cho người tập luyện. Chiều dài của dây có thể điều chỉnh để vừa với tư thế người tập;

c) Các dụng cụ hỗ trợ tập luyện môn Yoga phải đảm bảo an toàn, không gây nguy hiểm cho người tập.

2. Trang thiết bị thi đấu:

a) Đảm bảo mỗi người có 01 thảm cá nhân hoặc thảm lớn trên sàn;

b) Có thiết bị liên lạc cho các thành viên tổ chức và điều hành giải;

c) Đồng hồ bấm giờ, bảng báo giờ, bảng điểm, loa, vạch giới hạn sân thi đấu.

Điều 6. Tập huấn chuyên môn Yoga

1. Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện Yoga.

2. Nội dung, chương trình và thời gian tập huấn chuyên môn do Tổng cục Thể dục thể thao quyết định.

3. Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn do cơ quan tổ chức tập huấn cấp, có giá trị trong 05 năm kể từ ngày cấp. Mu giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Mật độ hướng dẫn tập luyện

1. Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm tối thiểu 2,5m2/01 người.

2. Mỗi người hướng dẫn tập luyện không quá 30 người trong một giờ học.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra, xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực t ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCTDTT, Q (400).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

PHỤ LỤC

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN YOGA
(Ban hành theo Thông tư s: 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /GCN....(3)

...(4)….., ngày...tháng...năm 20...

 

 

 

 

Ảnh
4 x 6

 

GIẤY CHỨNG NHN
Tập huấn chuyên môn Yoga

 

……………………………..(2)…………………………………….

Ông (Bà) …………………………………………………………….

 

 

 

Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………

………………………………………………………………………

Chức vụ hiện nay: …………………………………………………

………………………………………………………………………

Đã hoàn thành chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn thể dục thể thao về Yoga

Thời gian: Từ ngày ... đến ngày....tháng ... năm ……….

Tại: ………………………………………………………..

 

CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận.

(4) Địa danh.

THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness  
---------------

No. 11/2016/TT-BVHTTDL

Hanoi , November 8, 2016

 

CIRCULAR

ON CONDITIONS FOR ORGANIZATION OF YOGA TRAINING AND COMPETITION

Pursuant to the Law on physical training and sports dated November 29, 2006;

Pursuant to the Government's Decree No. 112/2007/ND-CP dated June 26, 2007 on guidelines for the Law on physical training and sports;

Pursuant to the Government's Decree No. 106/2016/ND-CP dated July 1, 2016 on requirements pertaining to business of sports;

Pursuant to the Government's Decree No. 76/2013/ND-CP dated July 16, 2013 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

At the request of Director of General Department of physical training and sports;

The Minister of Culture, Sports and Tourism promulgates a Circular on conditions for organization of Yoga training and competition.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular deals with conditions for organization of Yoga training and competition.

2. Yoga training and competition is a sports activity for which instructions are compulsory.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to organizations and individuals that organize Yoga training and competition in Vietnam.

Article 3. Interpretation of terms

For the purposes of this Circular, the following terms shall be construed as follows:

Yoga: is a combination of physical exercises and postures (Asana) and breathing exercises (Pranayama) to promote better health, prevent and cure diseases.

Article 4. Facilities

1. Floors shall be flat and slip resistant.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ventilated workout space and a necessary illuminance of at least 150 lux shall be provided.

4. There are restrooms, dressing rooms, personal storages, medical cabinets and first aid instruments.

5. There are internal regulation boards at least containing: Training hours, entities eligible for workout, entities ineligible for workout, outfits, safety assurance measures and other regulations.

6. The outdoor Yoga training and competition shall be organized in accordance with Clauses 1, 3, 4, and 5 of this Article.

Article 5. Equipment

1. Training equipment:

a) Each learner is provided an individual yoga mat or a big common yoga mat on the floor;

b) With regard to Yoga fly (antigravity yoga): Silk hammock shall support at least 300 kg of weight and is hung down on a hanging system capable of ensuring safety of the learner. The length of the hammock can be adjusted to fit each learner’s postures;

c) Instrument supporting yoga exercises must be safe and not dangerous for learners .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Each learner is provided an individual yoga mat or a common big yoga mat on floors;

b) There are communications equipment to members of the organizer;

c) Stopwatches, time boards, scoreboards, speakers, limit lines of competition grounds.

Article 6. Yoga professional training

1. Department General of physical training and sports and Yoga Federation of Vietnam shall provide professional training courses for Yoga instructors.

2. Contents, program and duration of professional training courses shall be decided by the Department General of physical training and sports.

3. A certificate of professional training issued by the above-mentioned authority shall be valid for 5 years from the date of issue. The template of certificate of professional training is provided in the Appendix issued herewith.

Article 7. Instruction density

1. Each person shall be provided at least 2.5 m2 of floor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Implementation

1. The Department General of physical training and sports shall provide guidelines and inspect the implementation of this Circular.

2. Inspectors of Culture, Sports and Tourism shall inspect and take actions against violations against regulations on conditions for organization of Yoga training and competition.

3. Services of Culture, Sports and Tourism of provinces and central-affiliated cities shall provide guidelines for this Circular.

Article 9. Effect

This Circular comes into force January 1, 2017.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Culture, Sports and Tourism for consideration./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08/11/2016 quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.939

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123