Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3191/QĐ-BYT năm 2017 điều chỉnh Quyết định 1358/QĐ-BYT Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3191/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 12/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3191/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1358/QĐ-BYT NGÀY 14/4/2016 CỦA BỘ Y TẾ BAN HÀNH KẾ HOẠCH BẢO VỆ THÀNH QUẢ THANH TOÁN BỆNH BẠI LIỆT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-BYT ngày 14/4/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch bảo vệ thành qubảo vệ thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 1358/QĐ-BYT ngày 14/4/2016 như sau:

a) Mục IV. 1.3.1, ý thứ nhất sửa thành:

+ Triển khai uống vắc xin bại liệt đạt 90% trẻ dưới 1 tuổi trên toàn quốc, trong đó triển khai uống tOPV từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2016 và ung vắc xin bOPV thay thế tOPV từ tháng 5/2016. Từ tháng 7/2017, triển khai ung vắc xin bOPV đạt trên 95% trẻ dưới 1 tuổi trên quy mô tuyến quận, huyện”

+ Triển khai tiêm 01 liều vắc xin IPV cùng với uống 3 liều vc xin bOPV đạt tỷ lệ trên 90% trên toàn quốc từ tháng 12/2018.

b) Mục IV.2.1:

- Ý thứ nhất sửa thành “Từ tháng 5/2016 triển khai ung vắc xin bOPV thay thế vắc xin tOPV bảo đảm 90% trẻ dưới 1 tui trên toàn quốc được ung đủ 3 liu vc xin bOPV. Từ tháng 7/2017 bảo đảm trên 95% trẻ dưới 1 tuổi được ung đ3 liều vắc xin bOPV ở quy mô tuyến quận, huyện”

- Ý thứ hai sửa thành “90% trẻ em dưới 1 tuổi trên toàn quốc hàng năm được tiêm 01 liu vắc xin IPV cùng với uống 3 liều vắc xin bOPV từ tháng 12/2018”

c) Mục IV.2.2 ý thứ 3 sửa thành:

+ Vắc xin bOPV: từ tháng 5/2016

+ Vắc xin IPV: từ tháng 12/2018

d) Mục IV.2.3 ý thứ hai sửa thành:

- Vắc xin IPV: Tiêm một lần khi trẻ 5 tháng tuổi từ tháng 12/2018.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1358/QĐ-BYT ngày 14/4/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quthanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng các Vụ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng, Trưởng ban qun lý dự án Tiêm chủng mrộng quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (đ
báo cáo);
- Các Thứ tr
ưởng Bộ Y tế (để chỉ đạo);
- UBND các t
nh, thành phố;
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur (đ
thực hiện);
- Viện KĐ
QGVX&SPYT;
- Sở Y tế t
nh, thành phố (đthực hiện);
- Trung tâm YTDP tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3191/QĐ-BYT năm 2017 điều chỉnh Quyết định 1358/QĐ-BYT Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


815

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118