Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1462/QĐ-BYT 2020 Hướng dẫn cách ly tại khách sạn cán bộ y tế phòng chống COVID-19

Số hiệu: 1462/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1462/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÁCH LY TẠI KHÁCH SẠN CHO CÁN BỘ Y TẾ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly đặc thù phòng chống dịch COVID-19";

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19”.

Điều 2. Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 được áp dụng tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng do Bộ Y tế ban hành quyết định cho phép thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ QGPCD COVID-19;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ VHTTDL;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

CÁCH LY TẠI KHÁCH SẠN CHO CÁN BỘ Y TẾ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-BYT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. MỤC ĐÍCH

Cách ly cán bộ y tế có nguy cơ mắc COVID-19 nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì công việc hằng ngày tại nơi làm việc.

II. HÌNH THỨC CÁCH LY

Cách ly tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng (sau đây gọi chung là khách sạn) và đến nơi làm việc hằng ngày.

III. ĐỐI TƯỢNG CÁCH LY

Nhà quản lý, chuyên gia, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế (sau đây gọi chung là cơ sở y tế) có nguy cơ mắc COVID-19, có trách nhiệm phải duy trì công việc hằng ngày tại nơi làm việc (sau đây gọi chung là người được cách ly).

IV. THỜI GIAN CÁCH LY

Thời gian cách ly do Bộ Y tế quyết định tùy thuộc vào tình hình thực tế nhưng không ít hơn 14 ngày.

V. CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI KHÁCH SẠN

- Chỉ phục vụ mục đích cách ly phòng, chống COVID-19, không phục vụ mục đích khác.

- Đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu: điện, nước, khu vệ sinh, nhà tắm.

- Đảm bảo thông thoáng khí.

- Đảm bảo an ninh, an toàn.

- Đảm bảo phòng chống cháy nổ.

- Thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển người được cách ly, tiếp tế hậu cần và vận chuyển chất thải đi xử lý.

- Nếu có điều kiện thì trang bị tivi và internet cho từng phòng cách ly.

VI. THIẾT LẬP CƠ SỞ CÁCH LY

1. Quyết định thành lập cơ sở cách ly

Trên cơ sở khách sạn đăng ký tự nguyện và đáp ứng đủ điều kiện của Hướng dẫn này, Bộ Y tế ra quyết định thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế tại khách sạn.

2. Yêu cầu về bố trí, sắp xếp các khu vực phục vụ cách ly

2.1. Trạm gác

- Bố trí trạm gác ở cổng và các lối ra vào khách sạn. Trạm gác có bảo vệ trực 24/24 giờ hàng ngày (do lực lượng quân đội đảm nhiệm); tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ vào khách sạn.

- Đặt biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO”.

- Bố trí điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay.

- Có thùng đựng rác có nắp đậy, có đạp chân.

2.2. Đường ra vào và điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển

- Bố trí đường ra vào phù hợp cho phương tiện vận chuyển cán bộ y tế;

- Điểm khử khuẩn bố trí gần cổng ra vào khách sạn;

- Tất cả các phương tiện vận chuyển được phép ra, vào khách sạn phải được phun khử trùng bằng dung dịch chứa 0,1% Clo hoạt tính.

2.3. Bố trí các khu vực trong khách sạn

2.3.1 Phân khu/tầng dành cho người được cách ly (sau đây gọi là phân khu cách ly)

a) Lựa chọn địa điểm:

- Chọn khu vực biệt lập, dễ quan sát, dễ tiếp cận.

- Xa các khu vực chức năng của khách sạn như: lễ tân, khu sinh hoạt của nhân viên khách sạn, nhân viên y tế, khu giặt là, nhà bếp, nhà ăn,...

- Thuận tiện cho việc khử khuẩn, vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải.

- Khoanh vùng phân khu cách ly:

- Khoanh vùng phân khu cách ly bằng hàng rào mềm hoặc hàng rào cứng tùy theo điều kiện.

- Đặt biển cảnh báo nền đỏ chữ vàng: “KHU VỰC DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC CÁCH LY - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO”.

c) Lối ra, vào phân khu cách ly:

- Thiết lập một lối ra, vào phân khu cách ly bằng hàng rào mềm.

- Bố trí tại lối ra, vào phân khu cách ly:

+ Bàn để đồ tiếp tế từ bên ngoài chuyển vào.

+ Nơi/điểm rửa tay có sẵn xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn.

+ Thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm (quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, kính, găng tay,... thải bỏ), có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”

+ Thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi.

d) Khu vực tiếp đón người được cách ly:

- Chọn khu vực thuận lợi, đủ rộng, thông thoáng nằm trong phân khu cách ly để tiếp đón người được cách ly vào phòng cách ly.

- Bố trí đủ bàn, ghế để tiếp đón người được cách ly.

- Có điểm rửa tay có sẵn xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn.

- Có thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” để đựng rác thải

đ) Phòng ở cho người được cách ly:

- Không bố trí nằm chung giường, các giường phải đặt cách nhau tối thiểu 1 mét trở lên.

- Phòng phải đảm bảo thông thoáng, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ (nếu có), hạn chế dùng điều hòa (nếu dùng thì để nhiệt độ trên 26°C và tăng cường thông gió).

- Trong phòng có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn; Có đầy đủ dụng cụ và dung dịch khử khuẩn để làm vệ sinh bề mặt, các túi màu vàng để đựng rác thải, đồ ăn thừa và túi để đựng đồ vải cần thay giặt.

- Có bảng quy định cách ly tại khách sạn theo mẫu tại Phụ lục.

- Đặt thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” để đựng rác thải ở ngoài hành lang trước cửa mỗi phòng và giỏ riêng để đựng đồ sạch và các vật dụng vệ sinh cá nhân hằng ngày (kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà phòng, giấy vệ sinh...).

e) Phòng ở dự trữ trong trường hợp khẩn cấp: Bố trí tối thiểu hai phòng ở dự trữ: Một phòng để thực hiện khám bệnh; một phòng để chuyển người được cách ly gặp sự cố hoặc bị sốt hoặc ho, khó thở (khi cần).

g) Phòng/khu vực đệm thay đồ bảo hộ cho nhân viên:

- Phòng/khu vực đệm được bố trí ở ngay đầu lối ra vào phân khu cách ly để nhân viên thay đồ bảo hộ khi đi vào và ra phân khu cách ly.

- Phòng/khu vực đệm cần có tủ đựng trang phục phòng hộ cá nhân, dung dịch khử khuẩn tay nhanh, ghế ngồi khi mặc trang phục, thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”; thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi.

2.3.2. Khu vực dành cho nhân viên phục vụ của khách sạn, nhân viên y tế, lực lượng quân đội (khu vực điều hành):

Khu vực điều hành bố trí ở vị trí riêng với phân khu cách ly, thuận tiện đi lại và dễ quan sát phân khu cách ly, đồng thời đảm bảo:

- Bố trí phòng làm việc, phòng nghỉ cho nhân viên phục vụ của khách sạn, nhân viên y tế, lực lượng quân đội.

- Máy tính, máy in và các thiết bị, vật tư - văn phòng phẩm.

- Đảm bảo thông tin liên lạc, mạng internet, wifi.

- Có sẵn nơi/điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay.

- Có nhà vệ sinh nam, nữ; nhà vệ sinh có đủ xà phòng và nước sạch để rửa tay, tắm giặt. Có sẵn chất tẩy rửa thông thường.

- Có thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi.

2.3.3. Khu vực bếp, chế biến, đóng gói thức ăn:

- Nhà bếp phải được bố trí tách biệt với phân khu cách ly.

- Có đủ nước sạch để sử dụng.

- Đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến, phân phối thức ăn.

- Có xe đẩy để chuyển suất ăn, đồ uống cho người được cách ly.

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.

- Có thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi.

2.3.4. Khu cầu thang bộ, thang máy, sảnh chờ:

- Cố định (dán hoặc treo trên tường) tài liệu truyền thông về phòng chống dịch COVID-19 và Quy định cách ly tại khách sạn.

- Có sẵn dung dịch sát khuẩn tay.

- Có thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

- Có thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi.

- Lau, vệ sinh khử khuẩn cầu thang bộ, thang máy, bảng điều khiển, nền sảnh chờ, hành lang hằng ngày.

2.3.5. Khu vực tiếp nhận đồ tiếp tế:

- Tại trạm gác, thiết lập một bàn tiếp nhận đồ tiếp tế gửi vào cho người được cách ly.

- Người tiếp tế đến đăng ký với người bảo vệ trực và để đồ tiếp tế tại bàn tiếp nhận, trong đó ghi rõ họ và tên, tuổi, số điện thoại liên hệ của người tiếp nhận và người tiếp tế.

- Nhân viên của khách sạn chuyển đồ tiếp tế đến cửa của phân khu cách ly và thông báo cho người cách ly đến nhận đồ tiếp tế.

- Nghiêm cấm mang vật dụng của người cách ly ra khỏi khu vực cách ly khi chưa được khử trùng.

2.3.6. Khu vực lưu giữ chất thải tạm thời:

- Bố trí một khu vực riêng, có mái che, có nền cao thoát nước, có biển cảnh báo để lưu giữ chất thải tạm thời cho cơ sở cách ly, thuận tiện để vận chuyển chất thải đi xử lý.

- Có thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có bánh xe, có thành cứng, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

- Có thùng đựng rác thải sinh hoạt, có nắp đậy, có bánh xe, có thành cứng

- Có sẵn nơi/điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch.

- Có sẵn dung dịch khử trùng có chứa 0,05% Clo hoạt tính để khử khuẩn thùng đựng chất thải sau sử dụng.

VII. TIẾP NHẬN VÀ ĐƯA ĐÓN ĐẾN NƠI LÀM VIỆC HẰNG NGÀY

1. Cơ sở y tế lập và thống nhất danh sách người được cách ly tại khách sạn và thời gian đưa đón đến nơi làm việc hằng ngày với khách sạn.

2. Vận chuyển người được cách ly từ nơi làm việc đến khách sạn và đưa đón đến nơi làm việc hằng ngày:

- Lực lượng quân đội hoặc cơ sở y tế chịu trách nhiệm bố trí, vận chuyển và tiến hành các thủ tục bàn giao người được cách ly cho khách sạn.

- Thực hiện khử trùng vật dụng cá nhân của người được cách ly trước khi ra khỏi nơi làm việc.

- Đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, không để lây nhiễm chéo. Hạn chế dừng, đ trong quá trình di chuyển.

- Người được cách ly phải đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện, ăn uống trong suốt quá trình vận chuyển.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Bộ Y tế ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng chống dịch COVID-19 và quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khách sạn; thông báo cho Bộ Quốc phòng danh sách các khách sạn thực hiện cách ly cho cán bộ y tế.

b) Bộ Quốc phòng chỉ đạo điều hành việc tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại khách sạn và chỉ đạo tiến hành cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly.

c) Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch: Thông báo cho các khách sạn đủ điều kiện trên địa bàn để đăng ký tham gia với Bộ Y tế

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo:

- Sở Văn hóa thể thao và du lịch: Thông báo cho các khách sạn đủ điều kiện trên địa bàn để đăng ký tham gia với Bộ Y tế

- Sở Y tế triển khai các công tác y tế, bố trí cán bộ y tế làm nhiệm vụ theo dõi sức khỏe người được cách ly, hướng dẫn khử trùng và xử lý môi trường, kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm tại khách sạn. Tổ chức tập huấn cho nhân viên khách sạn

- Các đơn vị môi trường địa phương thực hiện việc vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm của khách sạn hàng ngày.

2. Cơ sở y tế:

a) Lập danh sách và thông báo để người được cách ly thực hiện.

b) Tổ chức hoặc phối hợp vận chuyển, bàn giao người được cách ly cho khách sạn.

c) Tổ chức khử trùng trang thiết bị vật dụng cá nhân cho người cách ly trước khi rời nơi làm việc đến khách sạn

d) Chi trả cho khách sạn chi phí lưu trú và các dịch vụ liên quan của khách sạn khi kết thúc quá trình cách ly.

3. Khách sạn

a) Đăng ký với Bộ Y tế để được phê duyệt tham gia thực hiện.

b) Đáp ứng các yêu cầu về bố trí, sắp xếp các khu vực phục vụ cách ly tại khách sạn; đảm bảo cơ sở vật chất, dịch vụ vệ sinh buồng phòng, ăn uống, giặt là, vệ sinh khử khuẩn,... phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly.

c) Tổ chức và tập huấn cho nhân viên phục vụ các dịch vụ trực tiếp cho việc cách ly, bao gồm: Nhân viên lễ tân khi tiếp đón và bố trí phòng cho nhân viên y tế, nhân viên buồng phòng, vệ sinh khử khuẩn, thu gom chất thải, nhân viên phục vụ suất ăn, nhân viên giặt là, nhân viên kỹ thuật đảm bảo điện, nước,... Không bố trí người đang mang thai, mắc bệnh mạn tính (hen phế quản, tim phổi mạn, suy thận, suy gan, suy tim, ung thư, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch...) làm việc tại khách sạn.

d) Phổ biến dán/treo quy định cách ly tại khách sạn ở khu vực tiếp đón và ở từng phòng cách ly.

e) Phối hợp với cơ sở y tế để thống nhất danh sách và sắp xếp tổ chức tiếp nhận người đăng ký cách ly tại khách sạn

f) Cung cấp suất ăn riêng cho từng người được cách ly và sử dụng đồ dùng 1 lần.

g) Đảm bảo an toàn thực phẩm trong khách sạn.

h) Không tổ chức ăn uống, hoạt động tập trung đông người trong khách sạn.

i) Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly thông qua camera hoặc giám sát trực tiếp. Thông báo với lực lượng quân đội để cưỡng chế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly. Không cho phép người không có phận sự vào khách sạn và không cho phép người được cách ly ra khỏi khách sạn.

j) Thống nhất chi phí lưu trú, các dịch vụ của khách sạn với cơ sở y tế

k) Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện, trạm y tế cấp xã và các cơ quan y tế địa phương khác để theo dõi sức khỏe của người được cách ly và xử lý khi có trường hợp bệnh xác định; tổ chức tập huấn cho nhân viên của khách sạn về các biện pháp phòng chống lây nhiễm, vệ sinh khử khuẩn, xử trí khi có người sốt, ho, đau họng, khó thở.

l) Tổ chức khử trùng, xử lý môi trường theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

m) Phối hợp với lực lượng quân đội thiết lập trạm gác.

n) Bố trí đủ dụng cụ đựng chất thải và thực hiện thu gom hàng ngày.

4. Sở Y tế

a) Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh và Trung tâm y tế cấp huyện tập huấn, hướng dẫn cho các khách sạn về thiết lập và triển khai Hướng dẫn này, khử trùng và xử lý môi trường tại khách sạn, phòng chống lây nhiễm cho nhân viên khách sạn,...

b) Chỉ đạo Trung tâm y tế cấp huyện bố trí nhân lực y tế phục vụ cho công tác y tế, hướng dẫn khử trùng và xử lý môi trường tại khách sạn.

c) Kiểm tra, giám sát các đơn vị y tế trên địa bàn tham gia thực hiện công tác y tế tại khách sạn.

5. Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh

a) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các khách sạn về thiết lập và triển khai cách ly, khử trùng và xử lý môi trường tại khách sạn, phòng chống lây nhiễm cho nhân viên khách sạn.

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly tại khách sạn.

6. Lực lượng quân đội

a) Chỉ đạo điều hành việc cách ly tại khách sạn đối với cán bộ y tế.

b) Phối hợp với khách sạn bố trí trạm gác ở cổng và các lối ra vào cơ sở cách ly.

c) Bố trí cán bộ làm nhiệm vụ 24/24 giờ tại trạm gác và thực hiện các công việc cưỡng chế cách ly (nếu có).

7. Nhân viên khách sạn

a) Tất cả các nhân viên tại khách sạn phải được phổ biến Hướng dẫn này; được tập huấn về các biện pháp phòng chống lây nhiễm, vệ sinh khử khuẩn trong phòng chống dịch COVID-19, các bước xử lý khi có người sốt, ho, đau họng, khó thở và cam kết tự nguyện tham gia làm việc.

b) Tất cả nhân viên khi tiếp xúc trực tiếp với người được cách ly hoặc người phải đi vào làm nhiệm vụ trong phân khu cách ly:

- Phải sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định của Bộ Y tế (quần áo, kính, mũ, khẩu trang, găng tay, bao giầy dùng một lần); thải bỏ phương tiện bảo vệ cá nhân ngay sau khi kết thúc công việc vào thùng đựng chất thải lây nhiễm.

- Không về nhà trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại khách sạn đang có người được cách ly.

c) Nhân viên buồng phòng

- Hàng ngày để đồ vải sạch và các vật dụng vệ sinh cá nhân (nếu có), giấy vệ sinh vào trong giỏ dành riêng để trước cửa các phòng vào giờ cố định do khách sạn quy định.

- Thu gom đồ giặt và rác thải hằng ngày (hoặc khi cần) để ngoài hành lang trước cửa phòng vào giờ cố định do khách sạn quy định.

Lưu ý: Túi đựng đồ giặt là, túi đựng chất thải phải được buộc kín trước khi vận chuyển. Thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo khoảng cách giữa nhân viên y tế và nhân viên buồng phòng ít nhất 2 mét

d) Nhân viên giặt là: phải đeo găng tay và khẩu trang y tế khi thực hiện công việc giặt là.

e) Báo cáo ngay cho người phụ trách y tế tại khách sạn khi người được cách ly hoặc bản thân có triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở.

8. Nhân viên y tế tại khách sạn

a) Phối hợp tổ chức tiếp đón, tiếp nhận danh sách của người được cách ly;

b) Theo dõi tình trạng sức khỏe. Ghi nhận kết quả vào mẫu theo dõi sức khỏe của người được cách ly.

c) Trường hợp phát hiện người cách ly có sốt hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì thực hiện theo mục X của hướng dẫn này.

d) Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống lây nhiễm cho cán bộ y tế theo quy định của Bộ Y tế khi tiếp xúc với người được cách ly.

e) Hướng dẫn công tác khử trùng và vệ sinh môi trường, tập huấn phòng chống lây nhiễm cho nhân viên khách sạn.

f) Báo cáo kết quả theo dõi hàng ngày cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/ Trung tâm Y tế dự phòng cấp tỉnh.

9. Người được cách ly

a) Chấp hành thực hiện việc cách ly theo quy định cách ly và nội quy của khách sạn.

b) Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Không khạc nhổ bừa bãi.

c) Tự theo dõi sức khỏe hàng ngày.

d) Hạn chế ra khỏi phòng cách ly, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác trong phân khu cách ly.

e) Không tụ tập nói chuyện, không ngồi ăn chung, không tổ chức các trò chơi trong phòng, hành lang, ngoài sân trong phân khu cách ly.

f) Uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ hoặc trong phân khu cách ly nhưng đảm bảo phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác trên 2 mét.

g) Bỏ rác thải vào thùng đựng rác.

h) Thông báo cho lễ tân hoặc nhân viên y tế tại khách sạn và cơ sở y tế ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt hoặc ho, đau họng, khó thở.

IX. PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM CHO NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG TẠI KHÁCH SẠN

1. Thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân trong quá trình làm nhiệm vụ tại khách sạn. Rửa tay ngay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước và sau mỗi lần vào/ra phân khu cách ly.

2. Tự theo dõi sức khỏe và báo cáo cho nhân viên y tế hàng ngày. Khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với người khác và báo cho nhân viên y tế phụ trách tại khách sạn để được xử trí kịp thời.

3. Nhân viên y tế lập danh sách, theo dõi sức khỏe hàng ngày cán bộ, nhân viên ở các bộ phận làm nhiệm vụ thường xuyên tại phân khu cách ly.

X. XỬ TRÍ KHI PHÁT HIỆN TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH HOẶC NGHI NGỜ MẮC BỆNH COVID-19 TRONG KHÁCH SẠN

1. Cán bộ phụ trách y tế tại khách sạn báo cáo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng cấp tỉnh và cơ sở y tế. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng cấp tỉnh điều tra dịch tễ ca bệnh; phối hợp tổ chức vận chuyển người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh đến cơ sở điều trị được chỉ định bởi Bộ Y tế để quản lý, điều trị, và lấy mẫu bệnh phẩm.

2. Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện khử trùng và xử lý môi trường phòng của người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phòng cách ly chỉ được sử dụng trở lại sau khi được khử trùng và xử lý môi trường.

XI. HOÀN TẤT NHIỆM VỤ CÁCH LY CỦA KHÁCH SẠN

Sau khi kết thúc nhiệm vụ cách ly, khách sạn thực hiện các công việc sau:

1) Tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế về kết quả thực hiện để ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ thực hiện cách ly của khách sạn.

2) Thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của cơ quan y tế./.

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH CÁCH LY TẠI KHÁCH SẠN

Người đang được cách ly phải chấp hành nghiêm túc các quy định về cách ly y tế như sau:

1. Cách ly tại phòng: hạn chế ra khỏi phòng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác trong phân khu cách ly. Trong trường hợp buộc phải ra ngoài phòng, phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác tối thiểu 2 mét.

2. Không được tự ý ra khỏi phân khu cách ly và khách sạn.

3. Không tổ chức các trò chơi đông người trong phân khu cách ly. Không tụ tập nói chuyện với nhân viên y tế khác.

4. Đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với người khác. Không khạc nhổ bừa bãi.

5. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch vào các thời điểm: Trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho hắt hơi, khi tay bẩn... Tự rửa cốc chén, đồ dùng cá nhân và khuyến khích tự làm, đảm bảo vệ sinh trong phòng.

6. Bỏ rác vào túi buộc kín và cho vào thùng đựng rác đặt ngoài hành lang trước cửa phòng để thu gom hằng ngày vào giờ cố định.

7. Nhận đồ vải sạch đã để sẵn ở hành lang trước cửa phòng vào giờ cố định. Đồ vải cần giặt (quần áo, vỏ chăn ga, gối,...) cho vào túi buộc kín để ngoài hành lang trước cửa phòng để thu gom hằng ngày.

7. Thường xuyên mở cửa sổ (nếu có) để thông khí. Hạn chế bật điều hòa nhiệt độ (nếu dùng thì để nhiệt độ trên 26°C và tăng cường thông gió).

8. Tự theo dõi sức khỏe và thông báo cho lễ tân khách sạn hoặc cán bộ y tế ngay khi có một trong các triệu chứng: sốt, ho, đau họng, khó thở và các triệu chứng khác.

9. Đồ ăn được cung cấp theo thực đơn của khách sạn vào thời gian cố định trong ngày. Không phục vụ đồ ăn theo yêu cầu của người được cách ly trừ trường hợp có đề xuất chế độ ăn của nhân viên y tế.

10. Khách sạn chỉ chuyển giao đồ tiếp tế cho người được cách ly 1 lần/ngày vào thời gian cố định.

Ghi chú: Người được cách ly phải thực hiện đầy đủ các quy định nêu trên. Khách sạn từ chối phục vụ nếu người được cách ly không thực hiện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1462/QĐ-BYT ngày 30/03/2020 về “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.641

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!