Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1259/QĐ-BYT 2020 phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu cách ly người bệnh COVID-19

Số hiệu: 1259/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 20/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1259/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN THIẾT YẾU CỦA 01 KHU VỰC ĐIỀU TRỊ CÁCH LY NGƯỜI BỆNH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19:

1. Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 với cơ số 20 giường bệnh tại Bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân công là bệnh viện tuyến cuối của Trung ương; của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thu dung điều trị người bệnh nặng, nguy kịch từ tuyến dưới: Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu trong Phụ lục số 01.

2. Các bệnh viện khác tiếp nhận, quản lý điều trị người bệnh COVID-19: Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu trong Phụ lục số 02.

Điều 2. Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, căn cứ vào Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu quy định tại Điều 1 để rà soát, bổ sung định mức sử dụng theo quy định và bảo đảm dự phòng phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu đáp ứng với nhu cầu điều trị và diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Số lượng sử dụng thực tế theo số lượng người bệnh COVID-19.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực, các đơn vị đã thực hiện thủ tục đầu tư phương tiện phòng hộ cá nhân của đơn vị cách ly điều trị COVID-19 theo Công văn số 104/KCB-NV ngày 01/02/2020 của Cục quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế, được phép tiếp tục triển khai thực hiện và tổ chức quản lý theo quy định.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg Vũ Đức Đam, TBCĐQGPCD COVID19 (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB;
- Lưu: VT, KCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trương Sơn
Trưởng Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia PC dịch COVID-19

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN THIẾT YẾU
(của Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 với cơ số 20 giường bệnh tại Bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân công là bệnh viện tuyến cuối của Trung ương; của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thu dung điều trị người bệnh nặng, nguy kịch từ tuyến dưới)

STT

Tên mặt hàng

Đơn vị tính

Số lượng

1

Găng tay rửa bằng cao su, dùng nhiều lần.

đôi

27

2

Găng khám bệnh, dùng 01 lần.

đôi

6300

3

Găng tay vô khuân

đôi

1680

4

Găng tay dài

đôi

15

5

Bộ trang phục phòng chống dịch dùng 01 lần, bảo vệ toàn thân.

bộ

5166

6

Khẩu trang y tế

cái

15750

8

Bao giầy phòng mổ, dùng 1 lần.

đôi

5166

9

Khẩu trang N95 hoặc tương đương;

chiếc

5166

10

Băng có đánh dấu màu trắng/cam dùng để chỉ cản quang, cuộn dài 500m

cuộn

Theo nhu cầu

11

Khăn giấy lau tay

hộp/cuộn

Theo nhu cầu

12

Dung dịch vệ sinh tay chưa côn

chai (500 ml có vòi bơm)

200 (100 lít)

13

Dung dịch xà phòng

chai (500 ml có vòi bơm)

80 (40 lít)

14

Khăn lau khử khuẩn bề mặt máy thở, monitor…

hộp (80 cái)

200

15

Túi rác thải nguy hại

cái

1000

16

Chlorhexidine 0.12% xúc miệng cho NVYT

chai (200ml)

150

17

Túi đựng tử thi

chiếc

6

 

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN THIẾT YẾU
(của Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 với cơ số 20 giường bệnh tại các bệnh viện khác tiếp nhận, quản lý điều trị người bệnh COVID-19)

STT

Tên mặt hàng

Đơn vị tính

Số lượng

1

Găng tay rửa bằng cao su, dùng nhiều lần.

đôi

22

2

Găng khám bệnh, dùng 01 lần.

đôi

4410

3

Găng tay vô khuân

đôi

840

4

Găng tay dài

đôi

12

5

Bộ trang phục phòng chống dịch dùng 01 lần, bảo vệ toàn thân.

bộ

4132

6

Khẩu trang y tế

cái

12600

8

Bao giầy phòng mổ, dùng 1 lần.

đôi

4132

9

Khẩu trang N95 hoặc tương đương;

chiếc

4132

10

Băng có đánh dấu màu trắng/cam dùng để chỉ cản quang, cuộn dài 500m

cuộn

Theo nhu cầu

11

Khăn giấy lau tay

hộp/cuộn

Theo nhu cầu

12

Dung dịch vệ sinh tay chưa côn

chai (500 ml có vòi bơm)

200 (100 lít)

13

Dung dịch xà phòng

chai (500 ml có vòi bơm)

64 (32 lít)

14

Khăn lau khử khuẩn bề mặt máy thở, monitor…

hộp (80 cái)

160

15

Túi rác thải nguy hại

cái

800

16

Chlorhexidine 0.12% xúc miệng cho NVYT

chai (200ml)

120

17

Túi đựng tử thi

chiếc

2

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1259/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 về Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.949

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!