Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3515/KH-UBND 2020 triển khai nội dung phòng chống dịch bệnh COVID 19 Đồng Nai

Số hiệu: 3515/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3515/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 20/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đng Nai vviệc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19.

Để công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được thực hiện hiệu quả trong thời gian dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp và đảm bảo an toàn cho các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tính và Bộ phận Một cửa các cấp, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hạn chế việc tập trung đông người, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

- Khuyến khích cá nhân, tổ chức tăng cường sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua đường Bưu chính công ích.

2. Yêu cầu

- Các nội dung triển khai phải được thông báo rộng rãi và hướng dẫn tổ chức, cá nhân.

- Đảm bảo các điều kiện để phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả, nhanh chóng, tiện lợi hơn khi đến thực hiện trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết các cấp.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn đối với tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính cũng như các bộ phận làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp nhận hồ sơ

- Đối với các Thủ tục hành chính (TTHC) được công bố thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Tăng cường hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Đối với các TTHC còn lại: Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường biện pháp tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích, hạn chế hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

2. Trả kết quả: Tăng cường áp dụng hình thức trả kết quả thông qua dịch vụ Bưu chính công ích trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1. Thi gian: Từ ngày 30/3/2020 đến 29/4/2020.

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

IV. GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp

- Tuyên truyền các nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế bằng nhiều hình thức (BandroI, khẩu hiệu tuyên truyền, tờ rơi và hướng dẫn trực tiếp…).

- Yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ thực hiện TTHC phải đeo khẩu trang đảm bảo quy định.

- Bố trí đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn phục vụ tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức đo thân nhiệt.

- Tăng cường vệ sinh phòng dịch sau mỗi buổi, đặc biệt vệ sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại những nơi có khả năng lây nhiễm cao, nhiều người tiếp xúc: Tay nắm cửa, lau chùi vệ sinh sàn nhà...

2. Thông tin tuyên truyền

a) Nội dung tuyên truyền:

- Thông báo về thời gian thực hiện kế hoạch, các địa điểm, hình thức tiếp nhận và trả kết quả.

- Thông báo đường dây nóng hỗ trợ tổ chức, cá nhân: Tổng đài 0251-1022.

- Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Dịch vụ Bưu chính công ích.

- Truyền thông về các tiện lợi của DVC mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích.

- Thông báo về các biện pháp, khuyến cáo thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp,

- Giải thích và hướng dẫn cụ thể cho cá nhân, tổ chức hiểu đúng và chia sẻ với cơ quan Nhà nước trong việc đề nghị trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ Bưu chính công ích trong tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

b) Cơ quan thực hiện:

- Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tuyên truyền tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; thông báo cho tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội Zalo.

- UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh tổ chức tuyên truyền tại Bộ phận một cửa các cấp và trang Thông tin điện tử của huyện, thành phố.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhiều lần, nhiều kỳ để thông báo rộng rãi đến tổ chức, cá nhân.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao di động đối với các cá nhân, tổ chức có thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

3. Đảm bảo việc giải quyết TTHC và hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4:

a) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, kết nối mạng Internet được duy trì ổn định, hoạt động thông suốt, an toàn dữ liệu Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.dongnai.gov.vn và Cổng hành chính tỉnh Đồng Nai trên mạng xã hội Zalo.

- Thiết kế, bổ sung cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và bổ sung thông tin về Tổng đài 0251-1022 vào Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng nhất khi cá nhân, tổ chức liên hệ hỏi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 nhanh chóng, kịp thời.

- Đảm bảo thống kê các số liệu hồ sơ nộp và trả kết quả giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

b) Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

- Kiểm tra, rà soát các TTHC được công bố đảm bảo việc tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo mức độ 3, 4.

- Chủ động rà soát, thực hiện đơn giản hóa các quy trình TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến được nhanh chóng, kịp thời.

- Cử công chức hỗ trợ khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu (qua số điện thoại đường dây nóng).

- Chỉ đạo công chức thụ lý hồ sơ thường xuyên theo dõi, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ theo đúng quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thông qua dịch vụ Bưu chính công ích khi có hồ sơ phát sinh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

4. Đảm bảo tiếp nhận và trả kết quả sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích

a) Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bưu điện các cấp triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân an toàn, đúng quy định.

Chủ động phối hợp với Bưu điện các cấp thực hiện thống kê số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích trong thời gian từ ngày 30/3 đến ngày 29/4/2020 lập danh sách xác nhận việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích để Sở Tài chính có cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt ngân sách hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích cho cá nhân, tổ chức trong thời gian dịch COVID-19.

b) Bưu điện tỉnh Đồng Nai:

- Đảm bảo nhân sự tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân an toàn, đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề xuất chính sách về giảm giá cước dịch vụ Bưu chính công ích và các ưu đãi khác (nếu có) trong thời gian từ ngày 30/3 đến ngày 29/4/2020.

c) Đối với UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương chủ động áp dụng linh hoạt các nội dung thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ Bưu chính công ích.

d) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương trong việc bố trí nguồn kinh phí từ hoạt động cải cách hành chính hỗ trợ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

Trên đây là Kế hoạch cua UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời thông tin đến Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đồng Nai;
- MTTQVN tỉnh Đồng Nai;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Cục thuế, Hải quan, BHXH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Chủ tịch UBND cấp huyện;
- Chánh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HCC, KTNS, KGVX, QTTV, HCTC.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3515/KH-UBND ngày 31/03/2020 triển khai nội dung về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


737

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14