Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2019 về khám sàng lọc bệnh ung thư và tim mạch tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021

Số hiệu: 242/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 27/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KHÁM SÀNG LỌC MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ VÀ TIM MẠCH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 20/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2025;

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-BYT ngày 30/01/2015 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 4298/QĐ-BYT ngày 09/8/2016 của Bộ Y tế phê duyệt Dự án truyền thông, vận động xã hội phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 4299/QĐ-BYT ngày 09/8/2016 của Bộ Y tế phê duyệt dự án chủ động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3756/QĐ-BYT ngày 21/6/2018 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 3411/UBND-VH ngày 31/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc rà soát, báo cáo nhu cầu, đối tượng tầm soát ung thư và một số bệnh hiểm nghèo, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch khám sàng lọc một số bệnh ung thư và tim mạch tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Khám sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch; đánh giá tỉ lệ mắc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch trên địa bàn tỉnh; từ đó xây dựng nhu cầu và lập kế hoạch hoạt động can thiệp cụ thể hàng năm tiếp theo, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tổ chức triển khai công tác khám sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị một số loại bệnh ung thư và bệnh tim mạch có tần suất mắc cao trong cộng đồng: ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư phổi, bệnh tim mạch.

b) Đánh giá tỉ lệ mắc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch trên địa bàn tỉnh.

c) Nâng cao kỹ năng khám sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch cho cán bộ ngành Y tế.

d) Nâng cao kiến thức của cộng đồng về phòng chống một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch, tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

II. NỘI DUNG TỰC HIỆN

1. Đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng khám sàng lọc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch

- Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo cán bộ Y tế phục vụ triển khai chương trình khám sàng lọc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch của tỉnh.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã và các cán bộ y tế khác trực tiếp tham gia thăm khám bệnh nhân.

2. Khám sàng lọc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch

- Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp trong việc tổ chức chương trình khám sàng lọc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch của tỉnh:

+ Đối tượng: các đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng người nghèo và gia đình chính sách.

+ Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành khám sàng lọc các mặt bệnh chính: ung thư gan 5.760 đối tượng; ung thư đại trực tràng 4.320 đối tượng; bệnh tim mạch 3.600 đối tượng.

+ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế: ung thư phổi 1.800 đối tượng; ung thư dạ dày 1.350 đối tượng.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: ung thư cổ tử cung 8.500 đối tượng; ung thư vú 8.500 đối tượng.

3. Nâng cao kiến thức cộng đồng về khám sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch

- Tổ chức tháng chiến dịch truyền thông tầm soát một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Truyền thông trên đài truyền hình khu vực và đài truyền hình tỉnh (TRT), xây dựng số lần và thời gian phát sóng theo kế hoạch của đài dành cho chương trình Y tế.

- Truyền thông trên hệ thống phát thanh 152 xã/phường/thị trấn.

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép hoạt động khám sàng lọc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch. Đồng thời tuyên truyền, phát tờ rơi tại các buổi họp thôn tổ dân phố và các chương trình cộng đồng khác: Chương trình Bảo vệ BMTE KHHGĐ, Phòng chống HIV/AIDS, ATVSTP ...

- Phát hành bản tin y tế với nội dung cập nhật thông tin về hoạt động của chương trình và phổ biến kiến thức phòng chống một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch cho cộng đồng.

4. Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2020 đến 12/2021.

5. Kinh phí thực hiện

5.1. Kinh phí khám sàng lọc:

- Tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng khám sàng lọc.

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm.

- Bồi dưỡng cán bộ tham gia.

- Văn phòng phẩm, điện, nước, xăng xe…

5.2. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương (sự nghiệp y tế), nguồn đóng góp tham gia hoạt động sàng lọc của Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược, nguồn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Dự kiến kinh phí thực hiện:

- Ung thư Cổ tử cung: 2.840.192.000đ

- Ung thư vú: 1.068.698.000đ

- Ung thư gan: 3.101.297.000đ

- Ung thư đại trực tràng: 3.094.013.000đ

- Tim mạch: 2.152.335.000đ

- Ung thư phổi: 2.654.000.000đ

- Ung thư dạ dày: 3.538.000.000đ

Tổng nguồn kinh phí để đáp ứng: 18.448.535.000 đồng.

(Mười tám tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

Hàng năm, ngành Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, các sở, ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Kế hoạch khám sàng lọc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch trên địa bàn tỉnh, là cơ quan đầu mối triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh; chú trọng các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra để đưa vào báo cáo tổng kết; đánh giá kết quả đạt được để có chỉ đạo kịp thời, đồng thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp ngành y tế triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch.

b) Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế triển khai các hoạt động chuyên môn về khám sàng lọc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch đạt kết quả tốt.

c) Xây dựng dự toán hàng năm thực hiện Kế hoạch, phối hợp với Sở Tài chính xem xét, thẩm định, tổng hợp đề xuất kinh phí thực hiện.

d) Chủ trì theo dõi, tổng hợp, điều phối và đánh giá tổng kết kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Bệnh viện Trung ương Huế

a) Phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch khám sàng lọc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch.

b) Chủ trì, phối hợp Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và Sở Y tế xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch .

3. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

a) Phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch khám sàng lọc một số bệnh ung thư.

b) Chủ trì, phối hợp Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về các mặt bệnh ung thư chính.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, địa phương để tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các chỉ tiêu về thực hiện Kế hoạch khám sàng lọc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương.

b) Tham mưu UBND tỉnh kêu gọi các chương trình, dự án đầu tư và huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan của Kế hoạch.

5. Sở Tài chính

a) Hàng năm căn cứ khả năng ngân sách địa phương từ nguồn sự nghiệp y tế và các nguồn vốn khác tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch.

b) Hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra các địa phương, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

6. Sở Công Thương

a) Tăng cường quản lý về kinh doanh thuốc lá, đồ uống có cồn và các sản phẩm khác nhằm ngăn chặn tối đa yếu tố nguy cơ gây bệnh từ các sản phẩm này.

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về dán nhãn minh bạch sản phẩm, in thông tin cảnh báo sức khỏe trên các sản phẩm thuốc lá, đồ uống có cồn và các sản phẩm khác có yếu tố nguy cơ gây bệnh.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các dự án quản lý, giám sát hàm lượng muối, đường, chất béo, phụ gia trong các thực phẩm chế biến sẵn và can thiệp giảm sử dụng muối tại cộng đồng để phòng chống bệnh tim mạch, ung thư,… giai đoạn 2019 - 2021.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường và quản lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu các yếu tố tác động đến sức khỏe người dân để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu tại Chiến lược Quốc gia phòng, chống bệnh ung thư và một số bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2021.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi về dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để dự phòng bệnh tật; lồng ghép nội dung phòng, chống các yếu tố nguy cơ gây bệnh trong hoạt động ở các cấp học.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các dự án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh tật giai đoạn 2019 - 2021.

9. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

a) Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, các khu vui chơi công cộng lành mạnh để Nhân dân đến sinh hoạt.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng các đề án, kế hoạch để triển khai các hoạt động về thể dục thể thao cho mọi người, nhằm nâng cao thể lực trong quần chúng nhân dân, hạn chế bệnh tật. Thường xuyên phát động các chương trình, phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.

10. Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới, đảm bảo phương tiện giao thông cơ giới đã qua đăng kiểm phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, tiếng ồn.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; kiểm soát dư lượng phân bón, các chất tăng trưởng, chất kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm nông nghiệp.

12. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng cơ quan báo, đài và Cổng thông tin điện tử của tỉnh về tuyên truyền phòng chống bệnh ung thư và một số bệnh hiểm nghèo nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh tật, các yếu tố nguy cơ gây bệnh để Nhân dân biết và phòng tránh.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm, quản lý điều trị và phục hồi chức năng cho người lao động mắc bệnh ung thư và một số bệnh hiểm nghèo;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát bảo đảm môi trường làm việc nâng cao sức khỏe cho người lao động, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ gây bệnh.

14. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt các chính sách, chế độ cho người tham gia BHYT khi điều trị bệnh ung thư và một số bệnh hiểm nghèo tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

15. Báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị y tế liên quan xây dựng các trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về phòng, chống các bệnh ung thư và một số bệnh hiểm nghèo, các yếu tố nguy cơ gây bệnh nhằm tác động đến nhận thức, ý thức của người dân về phòng chống bệnh tật.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn phù hợp với điều kiện, thực trạng của địa phương.

b) Hàng năm đưa chỉ tiêu phòng, chống bệnh ung thư và một số bệnh hiểm nghèo vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và coi đây là các chỉ tiêu phát triển cần được ưu tiên thực hiện;

c) Ưu tiên hỗ trợ ngân sách, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí triển khai thực hiện;

d) Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho cơ sở khám chữa bệnh thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc y tế và tư vấn sức khỏe cho người dân.

đ) Phối hợp kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ và kết quả việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch khám sàng lọc một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2021. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai, tổ chức thực hiện. Sở Y tế là cơ quan theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Hàng năm, các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế (trước ngày 05 tháng 12) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Các CQCM thuộc UBND tỉnh;
- Bệnh viện TW Huế, BV Đại học Y Dược Huế, BHXH tỉnh, Đại học Huế;
- UBND các huyện, TX, TP Huế;
- Báo TT-Huế, Đài TRT;
- VP: CVP, PCVP, các CV;
- Lưu: VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 242/KH-UBND ngày 27/11/2019 về khám sàng lọc bệnh ung thư và tim mạch tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


927

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251