Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 65/2011/TT-BNNPTNT về danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 65/2011/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 65/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

n cứ Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ NNPTNT;
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 65/2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Công ty TNHH kỹ thuật sinh học Tâm Châu

ĐC: 204/3 đường số 1, phường 3, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.62571996 Fax: 0862571996

1

W - Zyme

Bacillus subtilis

10x109 cfu/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả. Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi

Bacillus mensentericus

9x109 cfu/g

Bacillus lichenniformis

7x109 cfu/g

Lactobacillus acidophillus

9,8x109 cfu/g

Nitrosomonas sp

8x108 cfu/g

Nitrobacter sp

7,5x108 cfu/g

Aspergillus oryzae

3x109 cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9x109 cfu/g

Chất đệm vừa đủ  

1 kg

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Trường Tín Đạt

ĐC: 194/35/12A đường Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. HCM

ĐT: 08.62539076 Fax: 08. 62539173

2

Envibac

Bacillus licheniformis

1011 cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, hấp thụ khí HN3, làm sạch đáy ao

Bacillus megaterium

1011 cfu/kg

Bacillus mesentericus

1011 cfu/kg

Nitrosomonas sp

1011 cfu/kg

Nitrobacter sp

1011 cfu/kg

Chất đệm (dextrose) vừa đủ

1 kg

3

Bio 168

Saccharomyces cerevisiae

3x1011 cfu/kg

Phân hủy các chất hữu cơ tồn đọng, thức ăn thừa, phân ở nền đáy ao và nguồn nước, giúp cải thiện chất lượng nước

Bacillus subtilis

1011 cfu/kg

Lactobacillus acidophilus

109 cfu/kg

Chất đệm (dextrose) vừa đủ

1 kg

4

Orical

CaMg(CO3)2

82 %

Tăng và ổn định pH trong ao nuôi. Tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác. Hòa tan các chất lơ lửng trong nước làm tăng nồng độ oxy trong nước, cải thiện chất lượng nước ao nuôi

P2O5

18 %

5

Natucal

SiO2

72 %

Hấp thụ các ion kim loại, amoni, H2S, NO2, NO, và các chất hữu cơ độc hại, do đó làm sạch môi trường nuôi trồng thủy sản

P2O5

8 %

Al2O3

5 %

6

Any LG 99

CaCO3

92 %

Hòa tan các chất lơ lửng trong nước, làm tăng nồng độ oxy trong nước, cải thiện chất lượng nước ao nuôi, kích thích động vật phù du, thực vật phù du phát triển, ổn định pH

P2O5

8 %

Công ty TNHH công nghệ sinh học MeGa

ĐC: A15- 15 Cao ốc Kim Hong, 306-308 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0854284277 Fax: 0854284276

7

Vi Ca

Yucca schidigera (bột cây Yucca )

(Hàm lượng Saponin hiện diện tương ứng là 3%)

30 %

Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH3

Dung môi vừa đủ

1 lít

8

Masa

CuSO4. 5H2O

25 %

Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi

Nước cất

75 %

9

Ever

Saccharomyces cerevisiea

5x1010 cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá

Lactobacillus sporogenes

7x1010 cfu/kg

Bacillus subtilis

8x1010 cfu/kg

Alpha-amylase, Protease

 

Tá dược vừa đủ

1 kg

10

Vios

Lactobacillus sporogenes

2x1010 cfu/lít

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá

Bacillus subtilis

8x1010 cfu/lít

Saccharomyces cerevisiae

3x1010 cfu/lít

Rhodo pseudomonas

6x1010 cfu/lít

Nước cất vừa đủ

1 lít

11

Vi Clear

CuSO4. 5H2O

10 %

Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi

Inert Ingredients (đường dextrose)

90 %

12

T-Viss

Chloramin T

98 %

Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thủy sản

Tá dược (bột dextrose) vừa đủ

1 kg

13

Vidine

PVP iodine

200 g

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước

Isopropyl alcohol vừa đủ

1 lít

14

Di Cid

Sodium dichloroisocyanurate

98 %

Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

Tá dược vừa đủ

1 kg

15

PP

Al2O3

26 %

Hấp thụ ion NH4 trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất, lắng tụ các chất dơ bẩn trong nước ao nuôi

Tá dược (SiO2, bột zeolite) vừa đủ

1 kg

16

Viyu

Yucca schidigera (bột cây Yucca)

(hàm lượng saponin hiện diện tương ứng là 3%)

30 %

Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, giảm khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi. Phân hủy các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước

Bacillus subtilis

5x10 cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

5x10 cfu/g

Tá dược vừa đủ

1 kg

17

Copa

Deltamethrin

20 g

Diệt các loài giáp xác (tép, tôm tạp, cua, còng, rận cá, ghẻ cá) có trong ao nuôi là những vật chủ trung gian mang mần bệnh hay ngoại ký sinh trùng trên cơ thể tôm, cá.

Isopropyl alcohol

1 lit

Công ty TNHH SX& TM Long Hùng

ĐC: 125/3 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP, Hồ Chí Minh

ĐT: 0854446232 Fax: 0854446233

18

Bio Bacillus

Bacillus subtilis

1,3x107 cfu/kg

Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm, cá

Bacillus mensentericus

1,6x107 cfu/kg

Bacillus licheniformis

1,5x107 cfu/kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1 kg

19

Blue Pro

Ethylene diemine tetra acetic acid (EDTA)

20 %

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

100 %

20

Aqua 1000

Bacillus subtilis

2,6x107 cfu/kg

Phân hủy nhanh các chất hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như: phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch hệ vi sinh vật có lợi trong ao nuôi

Bacillus megaterium

1,5x107 cfu/kg

Bacillus licheniformis

1,2x107 cfu/kg

Lactobacillus acidophillus

1,1x107 cfu/kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1 kg

21

B - 52

Sodium bicarbonate (Na HCO3)

99 %

Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi

22

Aqua 66

Bacillus subtilis

1,5x109 cfu/kg

Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân hủy chất cặn bã dưới đáy ao

Lactobacillus acidophillus

1,4x107 cfu/kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1 kg

23

Alkalite

Sodium bicarbonate (NaHCO3)

99 %

Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi

Công ty TNHH TM-SX Mặt Trời Mọc

ĐC: 24D Bia Truyền Thống, tổ 46, KP6, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0873045392 Fax: 0873045392

24

Yucca-NH3 Sunrise

Dịch ép từ cây Yucca schidigera

70 %

Phân hủy các chất dư thừa trong ao nuôi. Khử mùi hôi (H2S), hấp thụ khí độc (NH3) trong ao nuôi thủy sản

Nước cất vừa đủ

100 %

25

Hi-Sunio 9500

NPE.Iodine (Nonyl phenol Ethoxylated-Iodine)

(Iodine 10%)

90 %

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ, bồn bể, trại sản xuất tôm, cá giống

Dung môi nước vừa đủ

100 %

Công ty TNHH SX&TM quốc tế Én Vàng

ĐC: 191/3 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0854446232 Fax: 0854446233

26

Navet Zym

Bacillus subtilis

1,3x107 cfu/kg

Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm, cá

Bacillus mensentericus

1,6x107 cfu/kg

Bacillus licheniformis

1,5x107 cfu/kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1 kg

27

US-79

Sodium bicarbonate (NaHCO3)

99 %

Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi

28

Bacter 09

Bacillus subtilis

1x109 cfu/kg

Thúc đẩy quá trình phân hủy bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân, chất lắng ụ dưới đáy ao

Lactobacillus acidophillus

1x108 cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

1 x108 cfu/kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1 kg

29

BZT Pro

Bacillus subtilis

2,6x107 cfu/kg

Phân hủy nhanh các chất hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như: phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch hệ vi sinh vật có lợi trong ao nuôi

Bacillus megaterium

1,5x107 cfu/kg

Bacillus licheniformis

1,2x107 cfu/kg

Lactobacillus acidophillus

1,1x107 cfu/kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1 kg

30

Super BZT

Bacillus subtilis

1,5x109 cfu/kg

Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân hủy chất căn bã dưới đáy ao

Lactobacillus acidophillus

1,4x107 cfu/kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1 kg

31

Euro-King

Bacillus subtilis

2,6x109 cfu/kg

Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm, cá

Aspergillus oryzae

3x108 cfu/kg

Lactobacillus acidophilus

9,8x107 cfu/kg

Nitrosomonas sp

8x108 cfu/kg

Nitrobacter sp

7,5x108 cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

9,0x107cfu/kg

Protease

100 UI

Amylase

100 UI

Chất đệm (lactose) vừa đủ

1 kg

32

Pro Silic

Mono potassium phosphate (KH2PO4)

50 g

Gây màu nước ao nuôi, cung cấp chất dinh dưỡng giúp thưc vật phù du phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá

Mono amonium phosphate (NH4H2PO4)

70 g

Potassium nitrate (KNO3)

100 g

Sodium silicate (Na2SiO3)

1500 mg

MgSO4

500 mg

ZnSO4

120 mg

FeSO4

100 mg

MnSO4

80 mg

CuSO4

500 mg

Vitamin B1

150 mg

Vitamin B2

100 mg

Boricacid

100 mg

Folic acid

80 mg

Nước cất vừa đủ

100 ml

33

Euro-99

Ethylene diemine tetra acetic acid

20 %

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước

 Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

100 %

34

Aqua 600H

Glutaraldehyde

50%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

Benzalkonium chloride

50%

Amyl acetate

0,1ml

Dung môi vừa đủ

1 lít

35

Clear-800

Alky Dimethyl Benzy Ammonium chlodide

80 %

Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ, bể ương

Nước cất vừa đủ

100 %

36

Vip Bond

Bacillus subtilis

26x108 cfu

Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và bã hữu cơ ở đáy ao, tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi

Aspergillus oryzae

3x108 cfu

Lactobacillus acidophilus

9,8x107 cfu

Nitrosomonas sp

8x108 cfu

Nitrobacster sp

7,5x108 cfu

Saccharomyces cerevisiae

9 x107 cfu

Protease

100 UI

Amylase

100 UI

37

Yucca Power

Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera

400 g

Phân hủy các chất cặn bã, thức ăn dư thừa, cải tạo đáy ao, cải tạo chất lượng nước ao nuôi

Lactobacillus acidophilus

5x109 cfu

Bacillus subtilis

5x109 cfu

Saccharomyces cerevisiae

5x109 cfu

Aspergillus oryzae

5x109 cfu

Chất đệm (lactose) vừa đủ

1 kg

38

Yucca 50

Yucca schidigera (Bột cây Yucca) (Hàm lượng Saponin hiện diện tương ứng là 3 %)

30 %

Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH3

Dung môi vừa đủ

1 lít

39

Alga Cut

CuSO4. 5H2O

10 %

Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi

Inert Ingredients (đường dextrose)

90 %

40

TCCA

Trichloroisocyanuric-acid

90 %

Diệt nhanh vi khuẩn trong nguồn nước và ao lắng trước khi thả tôm.

Chất đệm vừa đủ (lactose)

100 %

41

Isodine-100

Iodine

10 %

Diệt khuẩn nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá

Nước cất vừa đủ

100 %

Công ty TNHH Vĩnh Thuận

ĐC: Ấp Biển Trên, xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 0792217498 Fax: 0793862436

42

Emro-VT

Lactobacillus plantarum

2,6x1010cfu/ml

Cung cấp các vi sinh vật có lợi giúp phân hủy nhanh chóng xác bã động vật, thực vật, thức ăn thừa trong ao, giảm các khí độc NH3, H2S, NO2 làm môi trường nước ao nuôi trong sạch, cân bằng nitơ và ion. Giúp ổn định màu nước, làm giàu thành phần dinh dưỡng trong nước, tạo thức ăn dồi dào cho tôm

Lactobacillus casei

3,5x1010cfu/ml

Bacillus subtilis

5,6x1010cfu/ml

Saccharomyces cerevisiae

3,2x107cfu/ml

Rhodopseudomonas

2,1x107cfu/ml

43

Em-Bokashi

Lactobacillus plantarum

2,8x108 cfu/g

Gây màu nước trong ao nuôi, giúp tảo phát triển tốt giữ màu nước ổn định. Cung cấp các vi sinh vật có lợi, hệ enzyme giúp cân bằng môi trường nước, giảm các chất NH3, H2S, NO2 tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước. Cải tạo môi trường nước và nền đáy ao nuôi giúp tôm phát triển nhanh và tăng tỷ lệ sống. Làm giàu thành phần dinh dưỡng trong nước tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm

Lactobacillus casei

2,3x108 cfu/g

Bacillus subtilis

8,4x109 cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

2,5x107 cfu/g

Rhodopseudomona

3,1x107 cfu/g

Amylasse

302 UI/g

Công ty TNHH Nhật Hùng

ĐC: 557/14 Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

ĐT: 07103600131

44

Iodine 99

Iodine

70 %

Tiêu diệt một cách có hiệu quả các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật thường xuất hiện trong nước ao nuôi tôm. Dùng để sát trùng bể ương, vệ sinh dụng cụ trong nuôi trồng thủy sản

Dung môi nước vừa đủ

1 lít

45

Aqua-Yucca

Dịch chiết từ cây Yucca schidigera

30 %

Hấp thụ khí độc NH3­. Cải thiện chất lượng nước trong môi trường nuôi.

Dung môi vừa đủ (nước cất)

1 lít

46

BKC 80

Benzalkonium chloride

80 %

Diệt khuẩn, sát trùng nước ao nuôi, ao lắng trong nuôi trồng thủy sản

Dung môi (nước cất) vừa đủ

1 lít

Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản Hoàng Lâm

ĐC: 24/15, tổ 7, KV Thới Thuận, P. An Thới Đông, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

ĐT: 07103843924 Fax: 07103743828

47

Iodine 7000

Iodine

70 %

Tiêu diệt một cách có hiệu quả các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật thường xuất hiện trong nước ao nuôi tôm. Dùng để sát trùng bể ương, vệ sinh dụng cụ trong nuôi trồng thủy sản

Dung môi cồn vừa đủ

1 lít

48

HL-Yucca

Dịch chiết từ cây Yucca schidigera

50 %

Hấp thụ khí NH3, cải thiện chất lượng nước trong môi trường ao nuôi

Dung môi nước cất vừa đủ

1 lít

Công ty TNHH Phúc Trang

ĐC: 51/51 đường số 10, khu phố 4, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0837222595 Fax: 0838965125

49

Super-Soil-Pro

Acinetobacter radioresistens

1012cfu/kg

Phân hủy các chất hữu cơ. Phục hồi sự phát triển của phiêu sinh vật trong ao nuôi

Bacillus subtilis

1012cfu/kg

Rhodococcus chlorophenolicus

1012cfu/kg

Pseudomonas balearica

1012cfu/kg

Marinobacter hydrocarbonoclasticus

1012cfu/kg

50

Pro-Clear

Bacillus subtilis

1011cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, làm giảm NH3 trong ao nuôi

Lactobacillus acidophillus

1011cfu/kg

Nitrosomonas spp

1010cfu/kg

Nitrobacter spp

1010cfu/kg

Chất đệm bột khoáng vừa đủ

1 kg

51

Oxy Percarbonate

2Na2CO3.3H2O2

100 %

Tăng cường hàm lượng oxy kịp thời trong ao nuôi, cấp cứu nhanh các trường hợp tôm nổi đầu do thiếu oxy.

52

Khoáng tạt

FeSO4

2580 mg

Bổ sung các chất khoáng vi lượng giúp thực vật phù du phát triển ổn định, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm.

CuSO4

1210 mg

ZnSO4

544 mg

MnSO4

513 mg

MgSO4

50 mg

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ

1 kg

53

Vitamin C Tạt

Vitamin C

50000 mg

Chống sốc do môi trường, giảm stress, tăng sức đề kháng

Acid citric

200000 mg

Chất đệm (glucose) vừa đủ

1 kg

Công ty Cổ phần Xanh

ĐC: xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

ĐT: 0433688777 Fax: 0437932259

54

Chất xúc tác sinh học LTH-79

SiO2

92 %

Giảm khí độc như H2S, NH3, NO2 trong ao nuôi, cân bằng các yếu tố dinh dưỡng trong môi trường nước. Giữ độ trong ổn định của nước.

Al2O3, Fe2O3, TiO2, K2O, Na2O, CaO, MgO

8 %

55

Bioactived LTH-88

 CaCO3

90 %

Làm ổn định độ pH trong ao nuôi, tăng hàm lượng canxi trong nước giúp tôm cứng vỏ nhanh lột xác

Phụ gia

10 %

Công ty TNHH Công nghệ ViVa

ĐC: 121 đường liên khu 4-5, khu phố 5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM

ĐT: 0862539076 Fax:0862539173

56

Yo Dine

PVP Iodine

200 g

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước

Isopropyl alcohol vừa đủ

1 lít

57

Yu Rock

Yucca schidigera (bột cây Yucca)

(Hàm lượng Saponin hiện diện tương ứng là 3%)

30 %

Xử lý môi tường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH3

Dung môi vừa đủ

1 lít

58

Po Green

Al2O3

26 %

Hấp thụ ion NH4 trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất, lắng tụ các chất dơ bẩn trong nước ao nuôi

Tá dược (SiO2, bột zeolite) vừa đủ

1 kg

59

Yu Kiss

Yucca schidigera (bột cây yucca) (Hàm lượng Saponin hiện diện tương ứng là 3%)

30 %

Cung cấp vi sinh vật cá lợi cho ao nuôi, giảm khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi. Phân hủy các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước

Bacillus subtilis

5x10 cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

5x10 cfu/g

Tá dược vừa đủ

1 kg

60

Ba Sal

Lactobacillus sporogenes

2x1010cfu/lit

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá

Bacillus subtilis

8x1010cfu/lit

Saccharomyces cerevisiae

3x1010cfu/lit

Rhodo Pseudomonas

6x1010cfu/lit

Nước cất vừa đủ

1lít

61

Clear View

Saccharomyces cerevisiae

5x1010cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá

Lactobacillus sporogenes

7x1010cfu/kg

Bacillus subtilis

8x1010cfu/kg

Alpha-amylase, Protease

 

Tá dược vừa đủ

1 kg

62

Di Sel

Sodium dichloroisocyanurate

98 %

Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

Tá dược vừa đủ

1 kg

63

Edit

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)

20 %

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng. lắng tụ bùn và các chất lơ lửng trong nước

Dextrose vừa đủ

100 %

64

Lida

CuSO4. 5H2O

10 %

Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi

Inert Ingredients

90 %

65

Ki No

Chloramin T

98 %

Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thủy sản

Tá dược (bột dextrose) vừa đủ

1 kg

66

Nu Tan

CuSO4. 5H2O

25 %

Diệt các loài tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi

Nước cất

75 %

Công ty Cổ phần Môi trường Quốc tế Rainbow

ĐC: lô 50, tổ 38, khu đô thị mới Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 0436413521 Fax: 0435400720

67

Biocatalys

SiO2

95 %

Hấp thụ khí độc, chống ô nhiễm môi trường giữ cho chất lượng nước tốt, giữ độ trong ổn định, tạo điều kiện thích hợp cho các vi sinh vật có ích phát triển

Al2O3

0,8 %

Fe2O3

1 %

TiO2

0,01 %

K2O

0,2 %

Na2O

0,5 %

CaO

2,5 %

MgO

0,03 %

Phụ gia vừa đủ

1 kg

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ K&H

ĐC: Lô 5 đường Nước Lên, khu CN Tân Tạo, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 087542871 Fax:087542870

68

KH-Oxy

Sodium percarbonate (2Na2CO3.. 3H2O2)

≥ 85 %

Cung cấp và làm tăng hàm lượng oxy tức thời cho ao nuôi, tăng hiệu quả phân hủy đáy của vi sinh. Kích thích sự phát triển của tảo (phiêu du sinh vật có lợi) trong ao nuôi.

Tá dược (Na2CO3) vừa đủ

100 %

Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản Đại An Thái

Địa chỉ: 2/62 đường TL 30, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 0835066689 Fax: 0862562925

69

Pro BZT

Bacillus subtilis

10x109 cfu/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả. Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.

Bacilus polymyxa

9x108 cfu/g

Bacillus lichenniformis

7x109 cfu/g

Lactobacilus acidophillus

9,8x108 cfu/g

Nitrosomonas sp.

8x108 cfu/g

Nitrobacter sp.

7,5x108 cfu/g

Aspergillus oryzae

3x109 cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9x109cfu/g

70

Pro Bio

Saccharomyces cerevisiae

6 x 107 cfu/g

Cung cấp vi sinh vật có lợi, phân hủy nhanh các chất hữu cơ, xử lý và phục hồi nguồn nước nuôi sau khi khử trùng, giảm NH4- ( NH3)

Lactobacillus acidophilus

2.5 x 109 cfu/g

Bacillus megaterium

3.5 x 109 cfu/g

Bacillus lichenformis

3 x 109 cfu/g

Bacillus subtilis

3 x 109 cfu/g

Amylase

2000 UI/g

 Protease

20 UI/g

71

Isodine 90

PVP Iodine

500 g

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá

Dung môi (Propyl alcohol) vừa đủ

1000 ml

72

Bio Green

Bacillus subtilis

10x109 cfu/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả. Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.

Bacilus mensentericus

9x109 cfu/g

Bacillus lichenniformis

7x109 cfu/g

Lactobacillus acidophillus

9,8x109 cfu/g

Nitrosomonas sp.

8x108 cfu/g

Nitrobacter sp.

7,5x108 cfu/g

Aspergillus oryzae

3x109 cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9x109 cfu/g

73

Yucca V99

Yucca Schidigera

50 %

Tiêu hủy nhanh chóng khí độc NH3, H2S, NO2. Ổn định chất lượng nước, giảm mùi hôi thối, tạo môi trường ao nuôi sạch làm giảm Stress cho tôm. Thích hợp cho hệ thống ao nuôi khép kín, ít thay nước

Amylase

50.000 UI

Cellulase

5.000 UI

Protease

90.000 UI

Lipase

15.000 UI

Tá dược vừa đủ

1 lít

74

Iodo

1-vinyl2-pyrrolidone polymers, iodine complex

150 g

Diệt khuẩn nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm, cá, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.

Tá dược vừa đủ

1 lít

75

Bac-A

Lactobacillus acidophilus

109 cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá.

Bacillus subtilis

2 x 108 cfu/g

Aspergillus oryzae

108 cfu/g

Protease

20 UI/g

α-Amylase

2000 UI/g

Công ty TNHH TM DV SX Vi Gô

Địa chỉ: 68 đường số 47, khu phố 8, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 08 62601822 Fax: 08 62601823

76

Hi - Mineral

SiO2

71,9 %

Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi thủy sản. Giúp tôm tạo vỏ nhanh. Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi và cung cấp oxy giúp tôm khỏe mạnh

CaO

0,17 %

Al2O3

11,50 %

Fe2O3

1,8 %

K2O

1,95 %

Na2O

2,7 %

MgO

0,7 %

77

Bio - Online

Bacillus subtilis

2x1011 cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm, cá thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

Xử lý nguồn nước ao lắng và cải tạo đáy ao từ giai đoạn đầu

Bacillus lichenniformis

1,5x1011 cfu/kg

Lactobacilus acidophillus

5x1011cfu/kg

Nitrosomonas

3x1011 cfu/kg

Nitrobacter

3x1011 cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

2x1011 cfu/kg

Amylase

20.000 UI/kg

 Protease

10.000 UI/kg

Chất mang đường lactose vừa đủ

1 kg

78

Hi - Swim

Benzalkonium chloride

80 %

Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật,...có trong môi trường nước

Khử trùng dụng cụ, bể ương

Nước cất vừa đủ

1 lít

79

Ass-Moment

Bacillus subtilis

2x1011 cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm, cá thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

Xử lý nguồn nước ao lắng và cải tạo đáy ao từ giai đoạn đầu

Bacillus lichenniformis

1,5x1011 cfu/kg

Lactobacilus acidophillus

5x1011cfu/kg

Nitrosomonas

3x1011 cfu/kg

Nitrobacter

3x1011 cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

2x1011 cfu/kg

Amylase

20.000 UI/kg

 Protease

10.000UI/kg

Chất mang đường lactose vừa đủ

1 kg

80

Z 99

Nonyl-phenoxy-polyethano Iodine complex

90 %

Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật,...có trong môi trường nước

Khử trùng dụng cụ, bể ương

Tá dược vừa đủ

1 lít

81

Vio - Zet

SiO2

71,9 %

Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi thủy sản. Giúp tôm tạo vỏ nhanh. Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi và cung cấp oxy giúp tôm khẻo mạnh

CaO

0,17 %

Al2O3

11,50 %

Fe2O3

1,8 %

K2O

1,95 %

Na2O

2,7 %

MgO

0,7 %

82

Hi - Oxygen

Sodium Percarbonat (2Na2CO3..2H2O)

70 %

Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi tôm, cá khỏe mạnh. Cấp cứu trường hợp nổi đầu do thiếu oxy

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ

100 %

83

Vio - Omo

Benzalkonium chloride

80 %

Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật,...có trong môi trường nước

Khử trùng dụng cụ, bể ương

Nước cất vừa đủ

1 lít

84

Bz - New

Bacillus subtilis

2x1011 cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm, cá thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

Xử lý nguồn nước ao lắng và cải tạo đáy ao từ giai đoạn đầu

Bacillus lichenniformis

1,5x1011 cfu/kg

Lactobacilus acidophillus

5x1011cfu/kg

Nitrosomonas

3x1011 cfu/kg

Nitrobacter

3x1011 cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

2x1011 cfu/kg

Amylase

20.000 UI/kg

 Protease

10.000UI/kg

Chất mang đường lactose vừa đủ

1 kg

85

Hi - Pond

SiO2

71,9 %

Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi thủy sản. Giúp tôm tạo vỏ nhanh. Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi và cung cấp oxy giúp tôm khẻo mạnh

CaO

0,17 %

Al2O3

11,50 %

Fe2O3

1,8 %

K2O

1,95 %

Na2O

2,7 %

MgO

0,7 %

86

Hi - Mono

Lactobacillus acidophilus

9x102 cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá

Bacillus subtilis

9 x 103cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9 x 103cfu/g

Pectinase

1.000 UI

Amylase

50.000 UI

Protease

3.000 UI

Cellulase

5.000 UI

Xylanase

300 UI

87

Zuca Zeo 79

SiO2

71,9 %

Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi thủy sản. Giúp tôm tạo vỏ nhanh. Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi và cung cấp oxy giúp tôm khẻo mạnh

CaO

0,17 %

Al2O3

11,50 %

Fe2O3

1,8 %

K2O

1,95 %

Na2O

2,7 %

MgO

0,7 %

88

Vio-Blue

Lactobacillus acidophilus

9x102 cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá

Bacillus subtilis

9 x 103cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9 x 103cfu/g

Pectinase

1.000 UI

Amylase

50.000 UI

Protease

3.000 UI

Cellulase

5.000 UI

Xylanase

300 UI

89

W 99

Nonyl-phenoxy-polyethano Iodine complex

90 %

Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật,... có trong môi trường nước

Khử trùng dụng cụ, bể ương

Tá dược vừa đủ

1 lít

90

Vio – Green

Lactobacillus acidophilus

9x102 cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá

Bacillus subtilis

9 x 103cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9 x 103cfu/g

Pectinase

1.000 UI

Amylase

50.000 UI

Protease

3.000 UI

Cellulase

5.000 UI

Xylanase

300 UI

91

Hi - Bind

Nonyl-phenoxy-polyethano Iodine complex

90 %

Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật,... có trong môi trường nước

Khử trùng dụng cụ, bể ương

Tá dược vừa đủ

1 lít

92

Hi - Life

Lactobacillus acidophilus

9x102 cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá

Bacillus subtilis

9 x 103cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9 x 103cfu/g

Pectinase

1.000 UI

Amylase

50.000 UI

Protease

3.000 UI

Cellulase

5.000 UI

Xylanase

300 UI

93

Tide 79

Benzalkonium chloride

80 %

Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật,... có trong môi trường nước

Khử trùng dụng cụ, bể ương

Nước cất vừa đủ

1 lít

94

Win 90

Nonyl-phenoxy-polyethano Iodine complex

90 %

Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật,... có trong môi trường nước. Khử trùng dụng cụ, bể ương

Tá dược vừa đủ

1 lít

95

Vio - Super

SiO2

71,9 %

Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi thủy sản. Giúp tôm tạo vỏ nhanh. Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi và cung cấp oxy giúp tôm khẻo mạnh

CaO

0,17 %

Al2O3

11,50 %

Fe2O3

1,8 %

K2O

1,95 %

Na2O

2,7 %

96

Bac - Power

Bacillus subtilis

2x1011 cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm, cá thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

Xử lý nguồn nước ao lắng và cải tạo đáy ao từ giai đoạn đầu

Bacillus lichenniformis

1,5x1011 cfu/kg

Lactobacilus acidophillus

5x1011cfu/kg

Nitrosomonas

3x1011 cfu/kg

Nitrobacter

3x1011 cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

2x1011 cfu/kg

Amylase

20.000 UI/kg

 Protease

10.000UI/kg

Chất mang đường lactose vừa đủ

1 kg

Công Ty TNHH Biển Hồ

ĐC: 27/2M Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0839874505 Fax: 0839874505

97

Probio USA

Bacillus subtilis

2,6x109cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi.

Lactobacilus acidophillus

1,6x107cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

1,3x17cfu/kg

Amylase

204 UI/kg

 Protease

203 UI/kg

Chất mang đường (lactose) vừa đủ

1 kg

98

Extra BZT

Bacillus subtilis

1,3x107cfu/kg

Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá.

Bacillus lichenniformis

1,5x107cfu/kg

Bacillus mensentericus

1,6x107cfu/kg

Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ

1 kg

99

Aqua - Bac

Bacillus subtilis

2,6x109cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi.

Lactobacilus acidophillus

1,6x107cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

1,3x17cfu/kg

Amylase

204 UI/kg

 Protease

203 UI/kg

Chất mang đường (lactose) vừa đủ

1 kg

Công ty TNHH Gama

ĐC: 134/14 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0839969646 Fax: 0839165328

100

Pond Men

Bacillus subtilis

2,6x108cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi.

Lactobacilus acidophillus

1,6x107cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

1,3x107cfu/kg

Amylase

212 UI/kg

 Protease

208 IU/kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1 kg

101

Men US

Bacillus subtilis

1,3x107cfu/kg

Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá

Bacillus lichenniformis

1,5x107cfu/kg

Bacillus mensentericus

1,6x107cfu/kg

Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ

1 kg

Công ty TNHH Tôm Việt

ĐC: 98/21/30 TCH 08, phường Tân Chánh hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0862596030 Fax: 0862596030

102

Yucca Bank

Yucca schidigera (bột cây yucca schidigera)

(Hàm lượng saponin hiện diện tương ứng là 7,3%)

750 g

Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Làm giảm khí độc NH3

Nước cất vừa đủ

1 lít

103

Wokadine

Alkyl aryl polyoxyethylene iodine

10 %

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước

Dung môi (nước cất) vừa đủ

1 lít

104

Betadine 90

PVP Iodine

200 g

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước

Isopropyl alcohol vừa đủ

1 lít

105

Yucca Fresh

Yucca schidigera (bột cây Yucca) (hàm lượng Saponin hiện diện tương ứng là 7,2%)

50 %

Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Làm giảm khí độc NH3

Nước cất vừa đủ

1 lít

106

Virsan

N-sodium-N-chlor-paratoluen sulphonamide

100 %

Xử lý nước hiệu quả, an toàn, kinh tế

Tiêu diệt vi khuẩn trong nước

Sử dụng an toàn trong quá trình nuôi, không gây hại cho tôm và các loại tảo có ích

107

EDTA 100

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)

20 %

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng.

Lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước

Dextrose vừa đủ

100 %

108

KV 100

Sodium dichloroisocyanurate

100 %

Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

Công ty TNHH Giải Pháp Chăn Nuôi Xanh

ĐC:18/6A Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0862531237 Fax: 0837108943

109

Aqua Digester

Yucca schidigera

400 g

Phân hủy các chất thải cặn bã, thức ăn dư thừa

Cải tạo đáy ao, cải tạo chất lượng nước ao nuôi

Lactobccilus acidophillus

5x109cfu

Bacillus subtilis

5x109cfu

Saccharomyces cerevisiae

5x109cfu

Aspergillies oryzae

5x109cfu

Tá dược (dextrose) vừa đủ

1 kg

110

Yucca C

Yucca schidigera

30 %

Hấp thụ NH3

Cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

Bacillus subtilis

109cfu

Silicate calci

50 %

Tá dược (dextrose) vừa đủ

1 kg

111

Pondcare

Bacillus subtilis

109 cfu

Xử lý chất cặn bã, chất thải và những chất lắng tụ lơ lửng

Làm sạch nước ao nuôi

Lactobacilus acidophillus

109 cfu

Saccharomyces cerevisiae

109 cfu

Aspergillies oryzae

109 cfu

SiO2

50 %

Na2O

2 %

Al2O3

8 %

Tá dược (dextrose) vừa đủ

1 kg

112

EDTA Mix

Sodium Thiosulfate

1,2 %

Xử lý nước ao bị ô nhiễm, làm lắng đọng các chất hữu cơ lơ lửng

Làm giảm độ nhớt trong nước nhờ tác dụng của sodium lauryl sufate

Sodium Laurylsulfate

4,8 %

Ethylene Diamine Tetracetic acid

1,02 %

Chất đệm vừa đủ (nước cất, lactose)

100 %

113

Super BZT Probiotic

Bacillus subtilis

26x108 cfu

Chống ô nhiễm đáy ao

Phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao

Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lội cho ao nuôi

Aspergillies oryzae

3x108 cfu

Lactobacilus acidophillus

9,8x107cfu

Nitrosomonas sp

8x108 cfu

Nitrobacter sp

7,5x108 cfu

Saccharomyces cerevisiae

9x107 cfu

 Protease

100 UI

Amylase

100 UI

Tá dược (dextrose) vừa đủ

1 kg

114

M45

Mono potassium phosphate (KH2PO4)

50g

Gây màu nước ao nuôi, cung cấp chất dinh dưỡng giúp sinh vật phù du phát triển

Tạo nguồn nước tự nhiên cho tôm, cá

Mono amonium phosphate (NH4H2PO4)

70 g

Potassium nitrate (KNO3)

100 g

Sodium silicate (Na2SiO3)

1500 mg

MgSO4

500 mg

ZnSO4

120 mg

FeSO4

100 mg

MnSO4

80 mg

CuSO4

500 mg

Vitamin B1

150 mg

Vitamin B2

100 mg

Boric acid

100 mg

Folic acid

80 mg

Dextrose vừa đủ

1 lít

Isopropyl alcohol vừa đủ

1 lít

Công ty TNHH sản xuất & thương mại Trúc Anh

ĐC: ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 07813980879 Fax: 07813980878

115

TA-Saponin

Saponin

15 %

Diệt cá tạp trước khi nuôi, kích thích tôm lột vỏ

116

TA-Bioz

Yucca schidigera

30 %

Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa trong ao nuôi; hấp thụ khí NH3, cải thiện chất lượng nước

Bacillus subtilis

109 cfu/g

Nitrosomonas sp

109 cfu/g

Nitrobacter sp

109 cfu/g

Tá dược vừa đủ

1 g

117

TA-Khoáng tạt N079

Magnesium sulfate

100 g

Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi

Calcium Magnesium carbonate vừa đủ

1 kg

Công ty cổ phần Thiên Giang

ĐC: tổ 3, QL80, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

ĐT: 0773841473 Fax: 0773841651

118

Zeolite dạng viên

SiO2

75 %

Hấp thụ khí độc, chống ô nhiễm môi trường giữ cho chất lượng nước tốt, giữ độ trong ổn định

Al2O3

5 %

Fe2O3

3 %

Phụ gia vừa đủ

1000 g

119

Dolomite dạng bột

CaMg(CO3)2

85 %

Tăng pH, làm ổn pH trong ao nuôi, tăng hàm lượng Canxi, Magie giúp tôm dễ lột xác

Phụ gia vừa đủ

1 kg

120

Dolomite dạng viên

CaMg(CO3)2

85 %

Tăng pH, làm ổn pH trong ao nuôi, tăng hàm lượng Canxi, Magie giúp tôm dễ lột xác

Phụ gia vừa đủ

1 kg

Công ty TNHH phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh

ĐC: Tổ 9, phường Yên Thế, Tp. Peiku, Gia Lai

ĐT: 05.93865295

121

SDK

Iodine

50%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá

Dung môi nước tinh khiết vừa đủ

1 lít

II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Nhà sản xuất

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phú Hưng Phát

ĐC: 933/2/6 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0862604755 Fax: 0862691655

1

AB.Canxi 8800

SiO2

70 %

Hấp thụ ion NH4(NH3) trong môi trường nước ngọt. Bố sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi

Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao

Megamart Co.,LTD-ThaiLand

Al2O3

9 %

Fe2O3

2,76 %

MgO

1,38 %

K2O

0,47 %

CaO

0,57 %

Tạp chất vừa đủ

100 %

Công ty TNHH thương mại dịch vụ thủy sản Minh Phát

ĐC: 28A đường số 7, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0862717209

2

Quick Shell

Silicon Dioxide (SiO2)

70 %

Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt

Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.

Biota Co.,LTD-ThaiLand

Aluminum Dioxide (Al2O3)

9 %

Ferric Oxide (Fe2O3)

2,76 %

Magnesium Oxide (MgO)

1,38 %

Posstasium (K2O)

0,47 %

Calcium Oxide (CaO)

0,57 %

3

White Back

Silicon Dioxide (SiO2)

70 %

Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt

Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Megamart Co.,LTD-ThaiLand

Aluminum Dioxide (Al2O3)

8 %

Ferric Oxide (Fe2O3)

10 %

Magnesium Oxide (MgO)

9 %

4

Max-Back

SiO2   

70 %

Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Megamart Co.,LTD-ThaiLand

Al2O3

8 %

Fe2O3

10 %

MgO

9 %

Tạp chất vừa đủ

100 %

5

Save BKC80

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride

80 %

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi

Megamart Co.,LTD-ThaiLand

Nước cất vừa đủ

100 %

6

Tp-Clear

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride

80 %

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi

Megamart Co.,LTD-ThaiLand

Nước cất vừa đủ

100 %

7

Bio Clear

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride

80 %

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi

Biota Co., LTD-ThaiLand

Nước cất vừa đủ

100 %

8

Max Bloom

Silicon Dioxide (SiO2)

70 %

Sử dụng để xử lý nước trong ao tôm và các loài động vật thủy sản khác. Làm tăng sinh khối của phiêu sinh động vật trong ao tôm ở đều kiện thường.

Megamart Co.,LTD-ThaiLand

Aluminum Dioxide (Al2O3)

9 %

Ferric Oxide (Fe2O3)

2,76 %

Magnesium Oxide (MgO)

1,38 %

Potassium Oxide (K2O)

0,47 %

Calcium Oxide (CaO)

0,57 %

9

M-Gluta

Glutaraldehyde

50 %

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật có trong nước ao nuôi

Megamart Co.,LTD-ThaiLand

Nước cất vừa đủ

100 %

10

BT-Max

SiO2

70 %

Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Megamart Co.,LTD-ThaiLand

Al2O3

9 %

Fe2O3

2,76 %

MgO

1,38 %

K2O

0,47 %

CaO

0,57 %

Tạp chất vừa đủ

100 %

11

Quick-BKC 80

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride

80 %

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi

Biota Co.,LTD-ThaiLand

Nước cất vừa đủ

100 %

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thái Sinh

ĐC: 16 Phổ Quang, phường 2, Quận Tân Bình, T.p HCM

ĐT: 0838476231 Fax: 0838476232

12

Mag 1

CaMg(CO)2

90 %

Tăng độ kiềm

Ổn định pH trong ao nuôi. Cải thiện màu nước ao nuôi. Tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác

Suthin Products Farm-ThaiLand

13

Mag 2

CaMg(CO)2

90 %

Tăng độ kiềm

Ổn định pH trong ao nuôi. Cải thiện màu nước ao nuôi

Tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác

Suthin Products Farm-ThaiLand

14

Atamax

Glutaraldehyde

50 %

Sát trùng nguồn nước dùng trong nuôi trồng thủy sản

Suthin Products Farm-ThaiLand

Dung môi (cồn) vừa đủ

100 %

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Thiên Ngọc Vina

ĐC: 276/17/11 Mã Lò, khu phố 6, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0854002700 Fax: 0854002698

15

Max-Bkc 80

Benzalkonium chloride

80 %

Diệt vi khuẩn trong nước ao nuôi thủy sản một cách hiệu quả

Delta Aquaculture Co., Ltd-ThaiLand

Dung môi (cồn) vừa đủ

100 %

Công ty TNHH Đại Hào Quang

ĐC: 8C8 Nam Long, KP3, P. Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0837166091 Fax: 0837166091

16

BCL 7500

Yucca schidigera (hàm lượng Saponin hiện diện là 7%)

75 %

Phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ao và đáy ao. Cải tạo chất lượng nước ao nuôi tôm

Bionetix International

Dung môi (nước cất) vừa đủ

100 %

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kim Nguyên Bảo

ĐC: 57 đường 26/3, khu phố 8, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0822175945 Fax: 0837502063

17

Allsafe 80

Benzalkonium chloride

80 %

Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, diệt nấm trong ao

All Vetco.,LTD-Thailand

Dung môi (Ethyl acohol, nước) vừa đủ

100 %

18

Neo 80

Benzalkonium chloride

80 %

Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi

Neoscience International Co.,LTD-Thailand

Dung môi (cồn, nước) vừa đủ

100 %

19

Oceanic Mag

SiO2

71,8 %

Giúp lắng bùn và các chất lơ lửng trong nước xuống đáy ao. Cải thiện chất lượng nước. giảm khí độc trong ao nuôi thủy sản

All Vetco.,LTD-Thailand

CaO

0,85 %

MgO

0,3 %

Fe2O3

0,9 %

Al2O3

14,0 %

Na2O

0,15 %

K2O

0,2 %

Chất đệm vừa đủ

100 %

20

Glutasol AG

Benzalkonium chloride

10 %

Sử dụng để kiềm chế, ngăn chặn, tiêu diệt vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong môi trường nước nuôi trồng thủy sản

Neoscience International Co.,LTD-Thailand

Glutaraldehyde

15 %

21

Yucca

Dịch chiết Yucca schidigera

30 %

Giảm khí độc H2S, NO2

Cải thiện chất lượng nước ao nuôi thủy sản

Neoscience International Co.,LTD-Thailand

Dịch chiết Quillaja saponaria

30 %

Dung môi (nước cất) vừa đủ

100 %

Trong đó hàm lượng saponin

5-6 %

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Diên Khánh

Địa chỉ: 71 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0838112002 Fax: 0854088376

22

De-Smectite

SiO2

70,3 %

Cung cấp khoáng chất cần thiết cho tôm và xử lý môi trường ao nuôi tôm, cá.

Kaset Centre Co., Ltd - ThaiLand

Al2O3

13,95 %

Fe2O3

0,92 %

MgO

0,19 %

K2O

0,2 %

CaO

0,11 %

Na2O

0,06 %

Tạp chất vừa đủ

100 %

23

Climax

SiO2

71,26 %

Cung cấp khoáng chất cần thiết cho tôm và xử lý môi trường ao nuôi tôm.

Kaset Centre Co., Ltd - ThaiLand

Al2O3

11,3 %

Fe2O3

1,08 %

MgO

0,05 %

K2O

1,02 %

CaO

3,53 %

Na2O

1,85 %

Tạp chất vừa đủ

100 %

24

Glutarax

Glutaraldehyde

50 %

Glutarax có công dụng sát trùng nguồn nước, diệt khuẩn trong ao nuôi thủy sản.

Kaset Centre Co., Ltd - ThaiLand

Dung môi (nước cất, cồn) vừa đủ

100 %

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 65/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2011 về danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12