Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT đưa các sản phẩm có chứa trifluralin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 64/2010/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 04/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 64/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ĐƯA CÁC SẢN PHẨM CÓ CHỨA TRIFLURALIN RA KHỎI DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh sách các sản phẩm có chứa Trifluralin đưa ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm 44 sản phẩm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CÓ CHỨA TRIFLURALIN
ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64 / 2010 /TT – BNNPTNT ngày 4 /11 /2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

I. Các sản phẩm có chứa Trifluralin được quy định tại Phần A, Phụ lục II, Danh mục sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ Thuỷ sản.

1. Sản phẩm sản xuất trong nước (8 sản phẩm)

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Công ty TNHH Sitto Việt Nam-Số 4 đưng 3A, KCN Biên Hoà II, Đồng Nai

30

PER ZOO

2,4-dinitro-N,N-dipropyl 1- 4- triflouromethylaline

Sát trùng nguồn nưc, sát trùng dụng cụ, nhà xưng dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

33

FORMALAN

Trifuralin, Solvent

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.(Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)

Công ty TNHH Thương mại dch vụ Hoàng Thông -67/83 Bùi Đình Tuý, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

78

KICC-ZOO

Trifuralin

Diệt nấm; Làm sạch nưc

Công ty CP Sài Gòn VET - 41A Phước Long B, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

130

FIGHTING

Trifluralin

Xử lý môi trường, diệt nấm và nguyên sinh động vật trong ao nuôi

Công ty TNHH Greenfeed Việt Nam - xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An

169

Fungi-Clear

Trifluralin

Diệt nấm chủ yếu là nhóm Lagenidium sp và một số nguyên sinh động vật trong môi trường ao nuôi tôm.

Công ty TNHH D.N.K -38 Kim Biên, phưng 13, quận 5, Tp. HCM

345

T-ZOO

Trifluoro 2,6-Dinitro-nn- dipropyl-2-toluidone

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể uôi.(Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)

Công ty TNHH Hi Thiên -Phạm Văn Cội, tổ 32, ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp.HCM

366

MOSLAN

Trifluoro 2,6-Dinitro- dipropyl-2-toluidine

Sát trùng nưc ao nuôi

Công ty TNHH NOBEN -20/30G/33 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

382

NO ZOO

Trifluralin

Xử lý môi trưng, loại trừ zoothanium, protozoa, nm, vi khun trong ao nuôi. Làm sạch nưc ao nuôi.

2. Sản phẩm nhập khẩu (5 sản phẩm)

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Nhà sản xuất

75

ZOO CLEAR

Trifuralin

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại sở sản xuất, ương tôm ging

ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD

81

ZULUNAR

Trifluralin

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd - Thailand

85

TURBO LAN

Trifluoro-2,6-

Dinitro-N,N- Dipropyl-2- Toluidine

Diệt nấm (chủ yếu nhóm Lagenidium sp) trong môi tng ao nuôi tôm

Công ty TNHH NANA VET PRODUCTS, Thái Lan

86

ZERINE

Trifluoro-2,6-

Dinitro-N,N- Dipropyl-2- Toluidine

Diệt nấm và diệt nguyên sinh động vật, diệt sinh trùng như Zoothanium

Dunamis Vetcare Co., Ltd, Thái Lan

93

KICK - ZOO

Trifluoro 2,6

dinitro-2-Toluidine

Diệt vi khuẩn, nấm làm tôm sạch và mạnh khỏe

Siam Agricultural Marketing Co., Ltd. Thái Lan

II. Các sản phẩm có chứa Trifluralin được quy định tại Phụ lục II, Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Quyết định số 6/2008/QĐ-BNN ngày 18 /01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Sản phẩm sản xuất trong nước (2 sản phẩm)

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Công ty TNHH thức ăn TS Liên Hiệp Thái - ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

287

ZOO TEQCH

Trifluralin

Diệt nấm Lagenidium sp và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)

Công ty TNHH Sando - 2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM

340

ZUDO

Trifluralin

Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất ương tôm giống).

2. Sản phẩm nhập khẩu (10 sản phẩm)

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Nhà sản xuất

576

ZU-SHOCK

Trifluralin

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: Chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Biopharma Research & Development Co., Ltd - Thailand

604

FUNGI STOP

Trifuralin (trifluoro-2,6-dinitro, N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

WELLTECH Biotechnology Products Co.,Ltd-Thái Lan

606

WELL K ZOO

Trifuralin (trifluoro-2,6-dinitro, N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp.và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

WELLTECH Biotechnology Products Co.,Ltd-Thái Lan

674

TRELAN

Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro-NN-Dippropyl-2-Toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong môi trường nước nuôi tôm.

Apex Research
Products Co., Ltd, Thailand

728

BLOCKZU

Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,n dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand

729

FLURALIN

Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand

730

KICC-ZOO

Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand

731

ZOO-CLEAN

Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand

732

ZOO-STOP

Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd – Thailand

749

HI-NOVA

Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. Và một số động vật nguyên sinh trong bể nuôi

A.V.A. Marketing Co., Ltd - Thailand

III. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BNN ngày 06 /11/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 7 sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Công Ty TNHH Uyên Vi, 1848 Tỉnh lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

16

Trifulan

Trifluralinc.

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P.Việt Nam, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

45

O-Lan

Trifluralin 48%.

Diệt nấm Lagenidium sp và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống).

Công ty TNHH Thuỷ Sản Cửu Long T.L - 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp Hồ Chí minh

51

Aqua No.1

Trifluralin

Dung môi.

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi(Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống).

Công ty TNHH Hiệu Quả, 147G, Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, Quận 2, Tp HCM

78

APP-EFF

Trifluralin, nước cất

Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất ương tôm giống).

Công ty TNHH Đồng Tín, 635C Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, quận 9, Tp Hồ Chí Minh

106

DT- Triflu

Trifluralin, nước cất

Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất ương tôm giống).

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Dương, 350 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

116

Tri-Zoo

Trifluoro-2,6dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine

Diệt nấm (chủ yếu là nấm Lagenidium) trong môi trường ao nuôi tôm.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại thuỷ sản Minh Châu., 196/3 Khu Phố II, phường Thới An, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

123

Tri-Zoo

Trifluoro-2,6 dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine

Diệt nấm (chủ yếu là nấm Lagenidium) trong môi trường ao nuôi tôm.

IV. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT- BNNPTNT ngày 8/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 4 sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Thành Phần

Hàm lượng

Công Dụng

Công ty Liên doanh TNHH ANOVA, 36 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. ĐT : 0650.3782770

3

Novalan

Trifluoro 2,6-dinitro-N,N dipropyl -2-toluidine (Trifluralin)

48%

Diệt nấm Lagenidium sp. và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)

Nước cất

vừa đủ 100%

Công ty TNHH Giải pháp chăn nuôi xanh, 18/6A Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62531237

18

Aqua Zoo

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol)

 

Công ty TNHH công nghệ sinh học Khánh Toàn, 280/129/19 ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62518451

48

Kato-99

Trifluralin

100%

Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi.

Công ty TNHH VIBO, 70/1 đường 11, Bình Trưng Tây, quận 2, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.2699700

61

VB-800

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

dung môi vừa đủ

1lít.

V. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Thông tư số 71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1 sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Công ty TNHH Thuỷ sản Hoàng gia, 39/17, Dạ Nam, Phường 2, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại : 083.5008499 Fax: 083512911

28

Kill Zoo

Trifluralin

48%

Diệt nấm, động vật nguyên sinh trong cở sở sản xuất tôm giống.

VI. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 7 sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Công ty TNHH TM & SX Việt Viễn (Vivco), 14G Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, Điện thoại: 08. 38943854 - Fax: 08. 389438555

22

TRIFLURALIN 48

Trifluralin

48%

Diệt nấm lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol)

vừa đủ 1000 ml

Công ty TNHH TM SX Thú y Thủy sản Việt Tân, 94/1035A1 Dương Quảng Hàm, p.17, Gò Vấp, Tp. HCM, Điện thoại: (08) 39842240 Fax: (08) 39842230

52

TRIFLU 48

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ

100%

Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi (INVET), 11 Nguyễn Văn Giai, P. Đakao, Q1, Tp.HCM, Điện thoại: 08. 22405061– 22405062 Fax : 08.39846897

59

FLURAL 48

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (isopropyl alcohol)

vừa đủ 1000 ml

Công ty TNHH một thành viên Danh Phương, Địa chỉ: 386/2 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

105

D-Zoo

Trifluralin

48%

Diệt nấm, động vật nguyên sinh trong cở sở sản xuất tôm giống.

Công ty TNHH Phú Đăng Quân, Địa chỉ: 18/181A Trấn Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP,HCM, Điện thọai: (08) 3843 5072, Fax: (08) 3824 9002.

124

ZOO AQUA

Trifluralin

48,4 %

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý: Chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (cồn) vừa đủ

100%

Công ty TNHH sản xuất TM – DV Hoàng Hạc, Địa chỉ : 109/18 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP.HCm, Điện thoại: (08) 3932 7919, Fax: (08) 3824 9002

136

ZOO MAX

Trifluralin

48,4 %

Diệt nấm lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý : chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (cồn) vừa đủ

100%

Công ty TNHH Sản xuất TM và DV Bạch Hạc, Địa chỉ: số 65 đường 14, Khu phố 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM, ĐT: (08) 3896 6973, Fax: (08) 3824 9002.

154

KICT ZOO

Trifluralin

48,2 %

Diệt nấm lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

lưu ý : chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (cồn) vừa đủ

100%

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2010 đưa các sản phẩm có chứa trifluralin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12