Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/2023/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Đức Luận
Ngày ban hành: 17/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT từ ngày 17/11/2023

Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT từ ngày 17/11/2023

Theo đó, Thông tư 22/2023/TT-BYT quy định về giá dịch vụ khám bệnh (bao gồm giá chi phí trực tiếp, tiền lương) như sau:

- Bệnh viện hạng đặc biệt: 42.100 đồng

- Bệnh viện hạng I: 42.100 đồng

- Bệnh viện hạng II: 37.500 đồng

- Bệnh viện hạng III: 33.200 đồng

- Bệnh viện hạng IV: 30.100 đồng

- Trạm y tế xã: 30.100 đồng

- Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh): 200.000 đồng.

Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá dịch vụ khám bệnh BHYT

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư 22/2023/TT-BYT được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chữa bệnh.

Trong đó, các chi phí trực tiếp tính trong mức giá dịch vụ khám bệnh bao gồm:

- Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng phẩm, găng tay, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác khám bệnh;

- Chi phí về điện; nước; nhiên liệu; xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế (rắn, lỏng); giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn trong quá trình khám bệnh;

- Chi phí duy tu, bảo dưỡng nhà cửa, trang thiết bị, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ cần thiết khác trong quá trình khám bệnh.

Xem chi tiết tại Thông tư 22/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2023 thay thế Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 và Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2023/TT-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH12 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp cụ thể.

2. Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế thì khung giá và thẩm quyền quy định mức giá thực hiện theo quy định của Luật Giá. Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Giá dịch vụ ngày giường bệnh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. Chi phí thuốc và oxy thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và người bệnh theo thực tế sử dụng và kết quả đấu thầu mua sắm của đơn vị.

Điều 3. Cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:

1. Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá dịch vụ khám bệnh:

a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng phẩm, găng tay, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác khám bệnh;

b) Chi phí về điện; nước; nhiên liệu; xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế (rắn, lỏng); giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn trong quá trình khám bệnh:

c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng nhà cửa, trang thiết bị, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ cần thiết khác trong quá trình khám bệnh.

2. Các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ ngày giường bệnh:

a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu; văn phòng phẩm; găng tay sử dụng trong thăm khám, tiêm, truyền, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc và điều trị hàng ngày (kể cả các chi phí để thay băng vết thương hoặc vết mổ đối với người bệnh nội trú, trừ các trường hợp được thanh toán ngoài mức giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 7 Thông tư này); điện cực, cáp điện tim, băng đo huyết áp, dây cáp SPO2 trong quá trình sử dụng máy theo dõi bệnh nhân đối với giường hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực.

b) Các chi phí quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phục vụ việc chăm sóc và điều trị người bệnh theo yêu cầu chuyên môn.

c) Riêng chi phí về thuốc, máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn, dịch truyền, trang thiết bị y tế (ngoài các vật tư nêu trên); các loại bơm tiêm, kim tiêm, kim lấy thuốc dùng trong tiêm, truyền; bơm cho ăn; dây truyền dịch, ống nối, dây nối bơm tiêm điện, máy truyền dịch dùng trong tiêm, truyền; khí oxy, dây thở oxy, mask thở oxy (trừ các trường hợp người bệnh được chỉ định sử dụng thở máy) chưa tính trong cơ cấu giá dịch vụ ngày giường bệnh, được thanh toán theo thực tế sử dụng cho người bệnh.

3. Các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ kỹ thuật:

a) Chi phí về quần áo, , khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, đồ vải; văn phòng phẩm; thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ kỹ thuật;

b) Các chi phí quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phục vụ cho việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn.

4. Chi phí tiền lương tính trong giá dịch vụ khám bệnh, dịch vụ ngày giường bệnh và dịch vụ kỹ thuật, gồm:

a) Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

b) Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

5. Chi phí tiền lương trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 4 Điều này không bao gồm các khoản chi theo chế độ do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật sau đây:

a) Chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, trợ cấp và các ưu đãi khác đối với cán bộ, viên chức y tế, lao động hợp đồng và cán bộ, nhân viên quân y trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội;

d) Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc.

6. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ quy định tại Thông tư này và chi phí về thuốc, máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn, hóa chất, thiết bị y tế chưa được kết cấu trong giá dịch vụ (được ghi chú cụ thể tại các dịch vụ) theo nguyên tắc thanh toán quy định tại Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ.

7. Chi phí quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành, giá của các yếu tố chi phí, mặt bằng chi phí thực tế, hợp lý theo chế độ, chính sách hiện hành, bảo đảm tính trung bình, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và không được sử dụng làm căn cứ để thanh toán đối với từng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể (trừ một số trường hợp đặc thù quy định tại khoản 6 Điều 5, khoản 16 Điều 6khoản 8 Điều 7 Thông tư này).

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Viện có giường bệnh, trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện; trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, được xếp hạng bệnh viện: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương.

2. Phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố không trực thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh của bệnh viện hạng II.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: phòng khám quân y, phòng khám quân dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá; phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

4. Đối với phòng khám đa khoa khu vực:

a) Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động với hình thức là bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện hạng IV;

b) Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

5. Trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, trạm y tế kết hợp quân dân y:

a) Giá dịch vụ khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã;

b) Giá dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: được áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh bằng 50% mức giá dịch vụ ngày giường bệnh nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu tại trạm y tế tuyến xã.

6. Nhà hộ sinh: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện hạng IV.

Đối với giá dịch vụ ngày giường bệnh: áp dụng bằng 50% mức giá dịch vụ ngày giường bnh nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

7. Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng có sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 5. Xác định số lần, mức giá và thanh toán tiền khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể

1. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì việc thanh toán tiền khám bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không đăng khám bệnh tại khoa khám bệnh nhưng đến khám bệnh và vào điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng theo yêu cầu chuyên môn thì không thanh toán tiền khám bệnh.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng, người đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh và khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng thì được tính như khám bệnh tại khoa khám bệnh. Việc tính số lần khám bệnh, mức giá thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có thể trong cùng một ngày hoặc do điều kiện khách quan hoặc yêu cầu chuyên môn nên chưa hoàn thành được quá trình khám bệnh trong ngày, phi tiếp tục khám bệnh trong ngày tiếp theo), người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 02 chỉ tính 30% mức giá ca 01 lần khám bệnh và mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh của người đó không quá 02 lần mức giá của 01 lần khám bệnh.

4. Người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đã được khám bệnh, cấp thuốc về điều trị nhưng sau đó có biểu hiện bất thường, đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó để khám lại ngay trong ngày hôm đó và được tiếp tục thăm khám thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 02 trở đi trong một ngày. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Người bệnh đến khám bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực sau đó được chuyển lên khám bệnh tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế tuyến huyện thì lần khám này được coi là một lần khám bệnh mới.

6. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải điều phối, bố trí nhân lực, số bàn khám bệnh theo yêu cầu để bảo đảm chất lượng khám bệnh. Đối với các bàn khám khám trên 65 lượt khám/01 ngày: cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán bằng 50% mức giá khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó. Trong thời gian tối đa 01 quý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn còn có bàn khám bệnh trên 65 lượt/ngày thì cơ quan bảo hiểm xã hội không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám bệnh đó.

Điều 6. Xác định số ngày giường, áp dụng mức giá và thanh toán tiền ngày giường giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Xác định số ngày giường điều trị nội trú để thanh toán tiền giường bệnh:

a) Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ (-) ngày vào viện cộng (+) 1: áp dụng đối với các trường hợp:

- Người bệnh nặng đanh điều trị nội trú mà tình trạng bệnh chưa thuyên giảm, tử vong hoặc diễn biến nặng lên nhưng gia đình xin về hoặc chuyển viện lên tuyến trên;

- Người bệnh đã được điều trị tại tuyến trên qua giai đoạn cấp cứu nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị nội trú được chuyển về tuyến dưới hoặc sang cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

b) Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ (-) ngày vào viện: áp dụng đối với các trường hợp còn lại;

c) Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện trong cùng một ngày (hoặc vào viện ngày hôm trước, ra ngày hôm sau) có thời gian điều trị trên 04 giờ đến dưới 24 giờ thì được tính là 01 ngày điều trị.

Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh, có thời gian cấp cứu, điều trị từ 04 giờ trở xuống (kể cả trường hợp ra viện, vào viện hoặc chuyển viện, tử vong) được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, trang thiết bị y tế và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh toán tiền ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu;

d) Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện có thời gian điều trị từ 04 giờ trở xuống thì được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, trang thiết bị y tế và các dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh đã sử dụng, không được tính tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú.

2. Trường hợp trong cùng một ngày người bệnh chuyn 02 khoa thì mỗi khoa chỉ được tính 1/2 ngày. Trường hợp trong cùng một ngày người bệnh chuyển từ 03 khoa trở lên thì giá dịch vụ ngày giường bệnh hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường bệnh tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 04 giờ có mức giá tiền ngày giường bệnh cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 04 giờ có mức giá tiền ngày giường bệnh thấp nhất.

3. Giá dịch vụ ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: áp dụng tối đa không quá 10 ngày sau một lần phẫu thuật. Từ ngày thứ 11 sau phẫu thuật trở đi thì áp dụng mức giá ngày giường nội khoa theo các khoa tương ứng quy định tại mục 3 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Giá dịch vụ ngày giường bệnh được tính cho 01 người/01 giường. Trường hợp cùng một thời điểm phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thanh toán 1/2 mức giá dịch vụ ngày giường bệnh tương ứng. Trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thanh toán 1/3 mức giá ngày giường bệnh tương ứng.

5. Giá dịch vụ ngày giường bệnh điều trị Hồi sức tích cực (ICU) chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I hoặc hạng II đã thành lập khoa Hồi sức tích cực, khoa hoặc trung tâm chống độc, khoa Hồi sức tích cực - chống độc và các khoa, trung tâm này có đầy đủ các điều kiện để hoạt động theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT);

b) Trường hợp trong khoa Cấp cứu, khoa Gây mê hồi sức, khoa Nhi, khoa Sơ sinh, khoa Truyền nhiễm bố trí khu vực riêng hoặc buồng cấp cứu (có giường bệnh hồi sức tích cực hoặc giường bệnh sau hậu phẫu của các phẫu thuật loại đặc biệt) đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực quy định tại Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT;

c) Người bệnh nằm tại các giường này với các bệnh lý phải được chăm sóc, điều trị và theo dõi theo quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. Các trường hợp còn lại chỉ được áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu và các loại giường khác quy định Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Đối với các khoa điều trị lâm sàng có giường hồi sức cấp cứu: áp dụng giá dịch vụ ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu theo quy định tại dịch vụ số 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Ví dụ: khoa Nhi có giường hồi sức cấp cứu nhi, các khoa sơ sinh hoặc chăm sóc đặc biệt đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng.

7. Bệnh viện hạng III, hạng IV hoặc chưa xếp hạng nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt: áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh ngoại khoa cao nhất của bệnh viện nơi thực hiện dịch vụ đó.

Ví dụ: Tại Bệnh viện A được phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt: Nếu Bệnh viện được xếp hạng III thì được áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 của bệnh viện hạng III; nếu Bệnh viện được xếp hạng IV hoặc chưa xếp hạng thì được áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 của bệnh viện hạng IV.

8. Trường hợp một phẫu thuật nhưng được phân loại khác nhau theo các chuyên khoa (trừ chuyên khoa nhi) theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 50/2014/TT-BYT): áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại phẫu thuật thấp nhất.

9. Các phu thuật được Bộ Y tế xếp tương đương với một phu thuật quy định tại Thông tư này nhưng có phân loại phẫu thuật khác nhau theo từng chuyên khoa tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT: áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại của phẫu thuật.

10. Các phẫu thuật chưa được phân loại phẫu thuật quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT: áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường ngoại khoa loại 4 của hạng bệnh viện tương ứng.

11. Đối với các bệnh viện y học cổ truyền hạng I trực thuộc Bộ Y tế: áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh theo các khoa tương ứng với các loại giường của bệnh viện hạng I, không áp dụng giá của các bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

12. Đối với các khoa thuộc bệnh viện y học cổ truyền (trừ các bệnh viện quy định tại khoản 11 Điều này), bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng:

a) Giá dịch vụ ngày giường bệnh Hồi sức tích cực (ICU): theo quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu: theo quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Giá dịch vụ ngày giường bệnh tại các khoa ung thư, nhi: áp dụng giá dịch vụ ngày giường bệnh nội khoa loại 1;

d) Giá dịch vụ ngày giường bệnh điều trị một trong các bệnh về tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não: áp dụng giá dịch vụ ngày giường bệnh nội khoa loại 2;

đ) Giá dịch vụ ngày giường bệnh tại các khoa còn lại: áp dụng giá dịch vụ ngày giường bệnh nội khoa loại 3.

13. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức các khoa theo hình thức liên chuyên khoa: áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh nội khoa mà người bệnh điều trị tương ứng với hạng bệnh viện. Trường hợp người bệnh điều trị nhiều bệnh cùng lúc thì áp theo mức giá dịch vụ ngày giường bệnh của khoa điều trị bệnh chính của người bệnh.

14. Chỉ trong trường hợp quá tải, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới được kê thêm giường bệnh ngoài số giường kế hoạch được giao để phục vụ người bệnh và được tổng hợp để thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 16 Điều này.

15. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp: áp dụng mức bằng 50% giá dịch vụ ngày giường bệnh theo từng loại chuyên khoa quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

16. Việc thanh, quyết toán tiền ngày giường bệnh hàng quý giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện như sau:

a) Xác định số giường thực tế sử dụng trong quý (năm) = Tổng số ngày điều trị nội trú trong quý (năm) chia (:) số ngày thực tế trong quý (năm là 365 ngày), trong đó số ngày điều trị nội trú được quy đổi theo nguyên tắc: giường băng ca, giường gấp, giường ghép 02 người: 02 ngày giường quy đổi bằng 01 ngày; giường ghép từ 03 người trở lên: 03 ngày giường quy đổi bằng 01 ngày;

b) Trường hợp cơ sở y tế có số giường thực tế sử dụng trong quý thấp hơn hoặc bằng 120% số giường kế hoạch được giao: thanh toán 100% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá dịch vụ ngày giường bệnh theo quy định;

c) Trường hợp cơ sở y tế có số giường thực tế sử dụng cao hơn 120% số giường kế hoạch được giao trong năm:

- Đối với các cơ sở y tế được giao giường kế hoạch trước năm 2015 thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội có thể thống nhất cách xác định tỷ lệ sử dụng giường thực tế hàng quý (sau đây gọi tắt là tỷ lệ sử dụng giường bệnh), bằng (=) số giường thực tế sử dụng của quý chia (:) cho số giường thực tế sử dụng năm 2015 nhân (X) với 100%.

- Trường hợp tỷ lệ sử dụng giường thực tế (kể cả theo cách tính nêu trên):

+ Nhỏ hơn hoặc bằng 130%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 100% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá dịch vụ ngày giường bệnh theo quy định;

+ Lớn hơn 130% đến 140%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 97% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá dịch vụ ngày giường bệnh theo quy định;

+ Lớn hơn 140% đến 150%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 95% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá dịch vụ ngày giường bệnh theo quy định;

+ Lớn hơn 150%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 90% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá dịch vụ ngày giường bệnh theo quy định.

d) Trường hợp cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải do nguyên nhân khách quan (ví dụ do mở rộng địa giới hành chính, số thẻ đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tăng...), Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giao tăng giường bệnh và số lượng vị trí việc làm để bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Trường hợp cơ sở y tế đưa công trình, hạng mục cải tạo, mở rộng, nâng cấp hoặc xây dựng mới vào sử dụng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao tăng giường bệnh thì Sở Y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất số giường bệnh tăng thêm của khu vực này được cộng (+) vào số giường kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền giao trước đó để thực hiện thanh toán theo quy định tại khoản này.

17. Ngày giường bệnh ngoại khoa sau thực hiện Phu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco: áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng của loại 3 tương ứng theo hạng bệnh viện quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Áp dụng giá và điều kiện, mức thanh toán của một số dịch vụ kỹ thuật đặc thù

1. Các dịch vụ kỹ thuật được áp dụng theo thứ tự như sau:

a) Đối với các dịch vụ kỹ thuật cụ thể đã được quy định mức giá tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này: áp dụng theo mức giá đã được quy định;

b) Các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này nhưng đã được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng theo mức giá của dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện;

c) Trường hợp có sự trùng lặp giữa các chuyên khoa khác nhau thì dịch vụ kỹ thuật thực hiện chuyên khoa nào sẽ áp dụng mức giá của dịch vụ kỹ thuật ở chuyên khoa đó.

2. Đối với các dịch vụ kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền (các Bộ, cơ quan trung ương đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý, S Y tế đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý) phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật (trừ các dịch vụ chăm sóc đã tính trong chi phí ngày giường điều trị, các dịch vụ là một công đoạn đã được tính trong chi phí của dịch vụ khác) nhưng chưa được quy định mức giá; các dịch vụ kỹ thuật đã được chỉ định thực hiện nhưng vì nguyên nhân diễn biến bệnh hoặc thể trạng người bệnh nên không thể tiếp tục thực hiện được kỹ thuật đã chỉ định: thanh toán theo số lượng thực tế các loại thuốc, vật tư đã sử dụng cho người bệnh và giá mua theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp thực hiện nhiều can thiệp trong cùng một lần phẫu thuật: thanh toán theo giá của phẫu thuật phức tạp nhất, có mức giá cao nhất, các dịch vụ kỹ thuật khác phát sinh ngoài quy trình kỹ thuật của phẫu thuật nêu trên được thanh toán như sau:

a) Bằng 50% giá của các phẫu thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó vẫn do một kíp phu thuật thực hiện:

b) Bằng 80% giá của các phẫu thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó phải thay kíp phẫu thuật khác để thực hiện;

c) Trường hợp thực hiện dịch vụ phát sinh là các thủ thuật thì thanh toán 80% giá của dịch vụ kỹ thuật phát sinh.

4. Đối với dịch vụ “Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài 15 cm:

a) Thanh toán đối với người bệnh điều trị nội trú trong các trường hợp sau: vết thương hoặc vết mổ nhiễm trùng; vết thương có thấm dịch, máu trong các tổn thương lóc da, hở da diện tích trên 6 cm2; vết thương đã có chèn gạc; vết thương chân ống dẫn lưu chảy dịch nhiều; đa vết thương hoặc vết mổ; hoặc sau 1 phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên;

b) Không áp dụng đối với thay băng trong các trường hợp sau: phẫu thuật nội soi, thay băng vết mổ, vết thương thông thường, thay băng rốn sinh.

5. Đối với dịch vụ “Thay băng vết mổ có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm trong điều trị nội trú chỉ áp dụng đối với một số trường hợp sau:

a) Vết mổ nhiễm trùng, rò tiêu hóa, rò mật, rò nước tiểu;

b) Vết mổ sau phẫu thuật nhiễm khuẩn (viêm phúc mạc bụng hoặc viêm xương hoặc áp xe), vết mổ sau phẫu thuật ống tiêu hóa hoặc hệ tiết niệu hoặc đường mật hoặc bụng cổ chướng;

c) Vết mổ sau một phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên;

d) Trường hợp phẫu thuật mổ lấy thai: được áp dụng mức giá này nhưng tối đa không quá 03 lần.

6. Đối với xét nghiệm hòa hợp miễn dịch nhiệt độ 37°C và có sử dụng huyết thanh kháng globulin (nghiệm pháp Coombs gián tiếp) trong truyền máu: Thanh toán theo giá của dịch vụ Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người” có số thứ tự 1340 hoặc 1341 quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Việc thanh, quyết toán một số dịch vụ kỹ thuật như: Chụp X-quang thường, Chụp X-quang số hóa (để chẩn đoán), Chụp CT Scanner đến 32 dãy (để chẩn đoán, dịch vụ có số thứ tự 42, 43 quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này), Siêu âm (dịch vụ có số thứ tự 1, 2 quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này), Chụp cộng hưởng từ (MRI), dịch vụ có số thứ tự 67, 68 quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này) hàng quý giữa quan bảo hiểm y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện như sau:

a) Xác định số ca tối đa được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá quy định tại Thông tư này bằng (=) số ca trung bình theo định mức tính giá chia (:) cho 8, lấy kết quả này nhân (X) với số giờ làm việc thực tế của đơn vị, sau đó nhân (X) số ngày làm việc thực tế trong quý, lấy kết quả này nhân (X) với số máy thực tế hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quý và nhân (X) với 120%;

b) Định mức tính giá (số ca/máy/ngày làm việc 8 giờ): dịch vụ siêu âm là 48 ca: chụp X-quang thường, chụp X-quang số hóa là 58 ca; chụp CT Scanner đến 32 dãy là 29 ca; chụp cộng hưởng từ (MRI) là 19 ca;

c) Trường hợp số ca đề nghị thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng số ca tối đa theo cách tính quy định tại điểm a khoản này: cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo số ca thực tế và mức giá quy định tại Thông tư này;

d) Trường hợp số ca đề nghị thanh toán cao hơn số ca tối đa theo cách tính quy định tại điểm a khoản này: Đối với số ca bằng số ca tối đa theo cách tính tại điểm a khoản này, cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá quy định tại Thông tư này. Đối với số ca lớn hơn số ca tối đa theo cách tính tại điểm a khoản này, cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá không bao gồm chi phí tiền lương, mức giá thanh toán cụ thể như sau:

- Dịch vụ Siêu âm (chẩn đoán): bằng 55% mức giá quy định:

- Chụp X-quang thường; Chụp X-quang số hóa: bằng 85% mức giá quy định;

- Dịch vụ Chụp CT Scanner đến 32 dãy: bằng 95% mức giá quy định:

- Dịch vụ Chụp cộng hưởng từ (MRI): bằng 97% mức giá quy định.

Ví dụ: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh A có 3 máy X-quang thực tế hoạt động, số giờ làm việc thực tế là 9 giờ (làm thêm 01 giờ/ngày); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh vào thứ 7, quý III/2018 có 92 ngày, số ngày làm việc của quý là 78 ngày;

Số ca tối đa được cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá Chụp X-quang quy định tại Thông tư này là: (58:8) X 9 X 3 X 78 X 120% = 18.322,2 ca.

Tổng số ca chụp X-quang đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trong quý III/2018 nhỏ hơn hoặc bằng 18.322 ca thì được cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá quy định tại Thông tư này.

Trường hợp số ca cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán lớn hơn 18.322 ca, giả sử là 20.000 ca, quan bảo hiểm xã hội thanh toán 18.322 ca theo mức giá quy định tại Thông tư này, còn lại 1.678 ca (=20.000 ca - 18.322 ca) quan bảo hiểm xã hội thanh toán với mức giá bằng 85% mức giá quy định tại Thông tư này.

8. Các quy định tại khoản 8 Điều này, khoản 6 Điều 5 và khoản 16 Điều 6 Thông tư này chỉ áp dụng để thanh toán giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng để tính chi phí đồng chi trả của người bệnh.

9. Trong thời gian xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh: cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mức giá và số lượng dịch vụ thực tế, không áp dụng quy định thanh toán tại khoản 8 Điều này, khoản 6 Điều 5 và khoản 16 Điều 6 Thông tư này.

10. Các dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa nhi nhưng thực hiện cho người lớn hoặc các dịch vụ kỹ thuật thực hiện cho bệnh nhi nhưng trùng tên với người lớn nhưng chưa quy định cụ thể mức giá: được áp dụng mức giá dịch vụ kỹ thuật theo danh mục tại Thông tư này và các quyết định tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện. Các dịch vụ kỹ thuật chỉ có tên tại chuyên khoa nhi nhưng thực hiện cho người bệnh trên 16 tuổi: áp dụng mức giá dịch vụ kỹ thuật như đối với mức giá đã được quy định tại chuyên khoa nhi.

Điều 8. Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các chi phí chưa tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Các Bộ, cơ quan trung ương tổng hợp, báo cáo với Bộ Tài chính; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục bảo đảm ngân sách theo phân cấp ngân sách và các quy định hiện hành về nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với:

a) Các khoản chi theo chế độ quy định tại các văn bản nêu tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này;

b) Ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo các quy định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Trường hợp nguồn thu của đơn vị không bảo đảm hoạt động thường xuyên, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: đơn vị tiếp tục được ngân sách nhà nước bảo đảm phần chi thường xuyên còn thiếu để bảo đảm chế độ cho người lao động và hoạt động bình thường của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Bộ Y tế:

a) Vụ Kế hoạch Tài chính làm đầu mối thống nhất với các đơn vị có liên quan của Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi bổ sung các yếu tố hình thành giá theo lộ trình, nhà nước điều chỉnh chính sách tiền lương, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc chi phí của các yếu tố hình thành giá thay đổi; làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc;

b) Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ; tổ chức việc kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động chuyên môn liên quan đến việc chỉ định sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú và các hoạt động chuyên môn khác;

c) Vụ Bảo hiểm y tế làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoặc chỉ đạo Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế của các bộ, ngành tổ chức việc kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quy định của Thông tư này;

d) Thanh tra Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra hoặc chỉ đạo Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế các bộ, ngành tổ chức việc thanh tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quy định của Thông tư này.

2. Trách nhiệm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

a) Tổ chức thực hiện Thông tư này, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các cấp thực hiện thanh toán kịp thời, theo các quy định hiện hành và Thông tư này cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện các mức giá chưa phù hợp, có văn bản đề nghị Bộ Y tế để xem xét, điều chỉnh;

b) Định kỳ (01 tháng, 03 tháng, 06 tháng và 12 tháng) thông báo cho Bộ Y tế và chỉ đạo bảo hiểm hội các cấp thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế các bộ, ngành về những trường hợp sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư quá mức cần thiết, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú chưa đúng quy định.

3. Trách nhiệm của Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý;

b) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ;

c) Báo cáo cấp có thẩm quyền giao giường bệnh, quyết định số lượng người làm việc cho các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý để các cơ sở y tế có đủ giường bệnh, nhân lực đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân.

4. Trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

a) Phải sử dụng số kinh phí tương đương với chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ đã kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, ngày giường điều trị (bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II tương đương với 5% mức giá, bệnh viện hạng III, hạng IV, chưa phân hạng tương đương với 3% mức giá) để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng khu vực khám bệnh, các khoa điều trị; mua bổ sung, thay thế: bàn, ghế, giường, tủ, xe đẩy, điều hòa nhiệt độ, quạt, đèn sưởi, quạt sưởi, máy tính, các bộ dụng cụ khám bệnh đa khoa, chuyên khoa; chăn, ga, gối, đệm, chiếu và các hàng hóa, vật tư khác để bảo đảm điều kiện chuyên môn, vệ sinh, an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh;

b) Thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn y tế, đặc biệt là việc chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú; chuyển tuyến, chỉ định sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư theo đúng quy định;

c) Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, phương án giá, đề xuất mức giá và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp để gửi Bộ Y tế xem xét, quy định mức giá đối với các trường hợp sau đây:

- Dịch vụ kỹ thuật mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 69 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

- Dịch vụ kỹ thuật chưa được Bộ Y tế quy định mức giá (bao gồm cả dịch vụ đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện nhưng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện).

Điều 10. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản đã thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp;

b) Thông tư số 13/2019 TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm Thông tư này có hiệu lực: tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

2. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thực hiện thanh toán hồi tố đối với các trường hợp hai bên đã thực hiện rà soát và thống nhất số liệu thanh quyết toán của các dịch vụ tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo văn xã, Công báo; Cổng Thông tin điện
tử Chính phủ);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ
trưởng;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Các Bộ
, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước: Cơ quan TW của các đoàn
thể;
- UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
-
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ
, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn
phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
-
Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT
, KH-TC(02), PC(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đức Luận

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 22/2023/TT-BYT

Hanoi, November 17, 2023

 

CIRCULAR

UNIFYING PRICES OF MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT SERVICES COVERED BY MEDICAL INSURANCE AMONG HOSPITALS OF THE SAME CLASS ACROSS THE COUNTRY AND GUIDELINES FOR APPLYING PRICES AND PAYMENT FOR MEDICAL SERVICES IN CERTAIN CASES

Pursuant to Law on Medical Examination and Treatment No. 40/2009/QH12 dated November 23, 2009;

Pursuant to Law on Prices No. 11/2012/QH12 dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Medical Insurance No. 25/2008/QH12 dated November 14, 2008 receiving amendments according to the Law No. 46/2014/QH13 dated June 13, 2014;

Pursuant to Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 of the Government on elaboration to a number of Articles of the Law on Prices, which is amended by Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 of the Government;

Pursuant to Decree No. 60/2021/ND-CP dated June 21, 2021 of the Government prescribing financial autonomy of public service providers;

Pursuant to Decree No. 24/2023/ND-CP dated May 14, 2023 of the Government prescribing statutory pay rate for officials, public employees and armed forces;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.At the request of the Director of Planning – Finance Department of the Ministry of Health;

The Minister of Health hereby promulgates a Circular unifying prices of medical examination and treatment services covered by medical insurance among hospitals across the country and guidelines for applying prices and payment for medical services in certain cases.

Article 1. Adjustment scope and regulated entities

1. This Circular provides regulations on unifying prices for medical examination and treatment services covered by health insurance among hospitals of the same class across the country and guidelines for applying prices and making payment for medical services in certain cases.

2. Price frame and the authority to stipulate prices for medical services not covered by health insurance shall be instructed in the Law on Prices, the Law on Medical Examination and Treatment and the Law on Organization of Local Government and documents for implementation instructions.

Article 2. Prices for medical services covered by health insurance

1. Prices for medical examination and consultation are specified in Appendix I enclosed herewith.

2. Prices for hospital stay are specified in Appendix II enclosed herewith.

3. Prices for medical procedures and testing are specified in Appendix III enclosed herewith.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Prices for medical local anaesthesia excluding costs of drugs and oxygen used for such services are prescribed in Appendix V enclosed herewith. The costs of drugs and oxygen paid to social insurance agencies and the patients shall comply with their actual use and procurement results.

Article 3. Composition of prices for medical services covered by health insurance

Prices for medical services specified in this Circular shall be calculated based upon direct expenses and salaries in order to ensure the provision of medical examination and treatment; to be specific:

1. Direct expenses included in prices for medical examination:

a) Expenses incurred on patient clothing, scrubs, medical cap, surgical mask, bedspread, pillow, mattress, mat, stationery, medical glove, cotton wool, bandage, alcohol, gauze, brine and other supplies serving the medical examination.

b) Expenses incurred on electricity, water, fuels, daily-life waste treatment, medical waste (solid and liquid waste); laundry, steaming, drying, washing or disinfecting cloth, examination equipments; expenses incurred on cleaning and ensuring environment hygiene; antiseptic supplies and chemicals during the examination;

c) Expenses incurred on maintenance and care of equipment, purchase of assets and tools for replacement such as air conditioners, computers, printers, dehumidifiers, fans, desks, chairs, cabinets, lights and other necessary tools during medical examination.

2. Direct expenses included in prices for hospital stay

a) Expenses incurred on patient clothing, scrubs, medical cap, surgical mask, blanket, bedspread, pillow, mattress, curtain, mat; stationery; medical gloves used in examination, injection and infusion, cotton wool, bandage, alcohol, gauze, brine and other supplies used in daily caring and treatment (including the expense incurred on changing the dressing of a surgical wound or incision of in-patient, except for cases in which such expense is covered in addition to the price for hospital stay as prescribed in clauses 5, 6 and 7 hereof); electrodes, electrocardiogram, blood pressure monitor, SPO2 cables in the course of using patient monitors for emergency beds and intensive care beds.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Expenses incurred on medicines, whole blood, standard blood products, intravenous fluids, supplies not mentioned above; types of syringe used in infusion; inserted tubes, tubes connecting to syringe pumps or infusion pumps; oxygen supplies, oxygen nasal cannulas, oxygen masks (except cases in which the medical ventilators are indicated for patients), which are not included in the prices for hospital stay, shall be paid if the above-mentioned tools are used during medical examination and treatment.

3. Direct expenses included in the prices for medical procedures:

a) Expenses incurred on patient clothing, scrubs, medical cap, bedspread, pillow mattress, mat, cloth; stationery; medicines, intravenous fluids, chemicals, supplies used and supplies for replacement during medical procedures;

b) Expenses prescribed in Clause 1b and 1c of this Article shall arise out of medical procedures as professional required.

4. Salaries included in prices for medical examination, hospital stay and medical procedures, including:

a) Salaries based upon salary scale, grade or job title, allowances, contributions as prescribed in respect of public service providers and statutory pay rate prescribed in Decree No. 24/2023/ND-CP dated May 14, 2023 of the Government which regulates the statutory pay rate of public officials, public employees and armed forces;

b) Regular allowances, allowances for surgery and medical procedures prescribed in Decision No. 73/2011/QD-TTg dated December 28, 2011 of the Prime Minister on regulations on particular allowances provided for public officials, public employees and labors in public medical facilities and allowances intended for epidemic prevention.

5. Salaries included in the prices for medical examination prescribed in clause 4 in this Article which do not include expenditures covered by state budget and comply with the following regulations:

a) Policies on preferential allowances, attraction allowances, benefits and other incentives applicable to medical officials, public employees, employees under employment contracts, and military medical workers directly performing medical tasks in state-owned healthcare establishments in areas with extremely difficult socio-economic conditions;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Specific policies on allowances paid to officials and public employees working for Huu Nghi hospital, Thong Nhat hospital, Hospital C – Da Nang affiliated to the Ministry of Health, Central Health Protection Centers 1, 2, 2B, 3 and 5, Department A11 of Military Central Hospital 108 and Department A11 of Military Hospital of Traditional Medicine;

d) Policies on job-specific allowances.

6. Payment for expenses for medical examination prescribed herein by social insurance agencies to the medical facilities and expenses incurred on medicines, whole blood, standard blood products, chemicals and medical equipment not included in medical service prices (specified in particular services) shall be made as prescribed in Article 24 of the Decree No. 146/2018/ND-CP dated October 17, 2018 of the Government which provides guidance on measures for implementing some articles of the Law on Health Insurance which has been amended by Decree No. 75/2023/ND-CP dated October 19, 2023 of the Government.

7. Expenses prescribed in clauses 1, 2, 3 and 4 in this Article shall be determined based upon technical-economic norms and expense norms issued by competent authorities, prices for medical service and average expenses must be practical and consistent with applicable policies, provided that the average and advance as well as satisfying the service quality requirement are satisfied.

Economic-technical restrictions shall be used as the basis for determining prices for medical services but not for the payment for each type of medical service (except particular cases prescribed in clause 6, Article 5, clause 16, Article 6, clause 8, Article 7 hereof).

Article 4. Rules for application of medical service prices in medical facilities contracted to provide medical services covered by health insurance

1. For institutes with patient beds, medical centers providing medical services that are licensed to serve functions of hospitals, classed medical centers in districts providing medical services, apply the prices by hospital of the same class.

2. For health protection and care clinics for public officials in provinces, cities not affiliated to general hospitals in provinces and central-affiliated cities, apply the service prices issued by class II hospitals.

3. For unclassed medical facilities, army medical clinics, civil-military medical clinics, military infirmaries, infirmaries, private polyclinics and specialty clinics, apply the prices issued by class IV hospitals.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) If regional polyclinics are licensed to serve functions of hospitals or fall into the cases specified in clause 12, Article 11 of the Government’s Decree No. 155/2018/ND-CP dated November 12, 2018 on amendments to certain articles related to the business and investment conditions under state management of the Ministry of Health, apply the prices for medical services issued by class IV hospitals;

b) If only providing emergency medical response and medical services for outpatients, apply the prices for medical services issued by class IV hospitals. If permitted by the Department of Health to have patient beds, the price for an outpatient bed shall be equal to 50% of the price for hospital stay of type 3 inpatient bed of class IV hospitals. An outpatient can only be confined to a bed for maximum 3 days for each medical treatment. Payment for medical examination service is not required if the price for outpatient bed is paid.

5. For medical aid stations in communes and towns, medical aid stations in companies, agencies, organizations, schools and civil-military medical aid stations:

a) Apply the prices for medical services issued by the medical aid stations in communes.

b) Apply the medical procedure price that is equal to 70% of such price specified in Appendix III enclosed herewith.

c) If having patient beds as decided by the Health Department, apply the price which is equal to 50% of the price for hospital stay of type 3 inpatient bed issued by class IV hospitals. An outpatient can only be confined to a bed for maximum 3 days for each medical treatment. Payment for medical examination service is not required if the price for outpatient bed in commune medical aid stations is paid.

6. Maternity homes: apply the price of medical services of grade IV hospitals.

For prices for hospital stay:  apply the price which is equal to 50% of the price for hospital stay of type 3 inpatient bed issued by class IV hospitals.

7. If a patient has medical insurance but uses required medical services, the payment for medical services covered by health insurance shall be within the scope of coverage and coverage level according to the provisions of the Law on Health Insurance and implementation guiding documents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. If a patient undergoes medical examination in examination department then is transferred to inpatient department for treatment as required by professionals, payment for medical examination shall be made in accordance with clause 3 of this Article.  If a patient is not subject to medical examination in examination department but in clinical department as required by professionals, the payment for such examination is not required.

2. For medical facilities providing specialist examination service in clinical departments, examination conducted in examination department and specialist examinations in clinical department will be counted as examination in medical examination department.  A number of times for medical examination will be counted and the price for such examination service will be determined in accordance with regulations in clause 3 in this Article.

3. For one-time examination in a single medical facility (such examination can be finished in one day or last for 2 days due to subjective reasons or professional requirements), if the patient is required to undergo more than one specialist examination, the price for the second examination onwards shall be equal to 30% of the price for one-time examination and the maximum price for such -medical examination shall not exceed 2 times the price for one-time examination.

4. Patients that show abnormal signs after undergoing examination and taking medicines by medical facility require re-examination in the same day in such medical facility; such examination shall be counted as the second examination in a day.  Payment for medical examination shall be made in accordance with regulations in clause 3 in this Article.

5. For patients undergoing examination in regional polyclinics then being transferred to hospitals or medical centers of district level for another medical examination, such examination shall be counted as a new examination.

6. Medical facilities are required to arrange medical examination tables and allocate staff as required to ensure the examination quality.  For examination tables of more than 65 examinations per day, the social insurance agency shall only pay 50% of the examination price from the 66thexamination.  If there are still 65 examinations conducted in one medical examination table in a quarter, the insurance agency shall not pay the price for the 66th examination and onward.

Article 6. Determination of number of day for hospital stay, application of price for hospital stay and payment for such price made by the social insurance agency to medical facility

1. Counting the number of day for inpatient treatment to be used as a basis for paying hospital stay price:

a) The number of days for inpatient treatment shall be equal to the discharge date minus (-) the hospitalization date then plus (+) 1: apply to the following cases:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The patient that undergoes medical emergency treatment in an upper level hospital but still requires inpatient treatment is transferred to a lower level hospital or to another medical facility.

b) The number of days for inpatient treatment is equal to the discharge date minus (-) the hospitalization date, apply to the remaining cases.

c) For the case in which the patient is admitted to the hospital and is discharged from such hospital on the same day (or discharged on the following day), such day shall be counted as a treatment day if the treatment lasts for more than 4 hours but less than 24 hours.

Except the case in which the patient is transferred directly to the emergency department not through examination department and undergoes less than 4-hour-treatment (including cases of hospital discharge, hospitalization, referral or dead) and get the prices for medical examination, medicine purchase, medical supplies and medical procedures paid by the insurance agency excluding the hospital stay price per day for emergency beds.

d) For the case in which the patient is admitted and discharged from the hospital after undergoing less than 04-hour treatment, such patient shall get the price for medical examination, medicine purchase, medical supplies and medical procedures paid by the hospital, excluding the hospital stay price for inpatient bed.

2. If the patient is transferred to 2 different departments in the same day, each department shall be counted as a half day of treatment. If the patient is transferred to 3 or more departments in a day, the price for hospital stay in such day shall be equal to the arithmetic mean of the highest price for hospital stay in the department with more than 4-hour-treatment and the lowest price for hospital stay in the department with more than 4-hour-treatment.

3. The price for hospital stay in surgery and burn department shall be applied within 10 days after the surgery. Such price from the 11th day onwards will be equal to the price for hospital stay in equivalent department as prescribed in section 3 in Appendix II hereto.

4. The price for hospital stay shall apply to one patient confined to a single bed. In case two patients have to share one bed, a half of the price for hospital stay is paid.  If there are 3 or more patients sharing the same bed, one third of the hospital stay price is paid.

5. The price for hospital stay in Intensive Care Unit (hereinafter referred to as “ICU”) shall be applied to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) The case where separate areas or emergency rooms (with intensive care beds or post-operative beds for patients after special surgery) which are arranged in the Emergency Department, Anaesthesiology Department, Pediatrics Department, Neonatology Department, and Infectious Diseases Department meet the requirements for facilities, equipment, and human resources specified in the Regulations on emergency, intensive care and poison prevention issued together with Decision No. 01/2008/QD-BYT;

c) Any patient who is confined to such bed is suffering illness requiring care, treatment and monitoring in accordance with regulations on emergency response, intensive care and poison management. For other cases, apply the hospital stay price per day for emergency beds and other types of hospital beds as instructed in Appendix II hereto.

6. For clinical departments having emergency beds: apply the hospital stay price per day for emergency beds prescribed in service No.2 in Appendix II hereto.

For instance, pediatric departments having pediatric emergency beds, neonatal departments or special care for premies.

7. For class III and IV hospitals and unclassed hospitals permitted by competent authorities to perform special surgeries: apply the highest price for hospital stay in surgery department issued by the hospital providing such surgery service.

For instance: For hospital A that is licensed for special surgery, apply the price for hospital stay in surgery department after type 1 surgery issued by class III hospitals if it is classed III, and apply the price for hospital stay in surgery department after type 1 surgery if it is classed IV or unclassed.

8. For cases in which a surgery is classified according to different criteria applied to different specialist departments (except Pediatrics) as prescribed in Circular No.50/2014/TT-BYT dated December 26, 2014 of the Minister of Health which prescribes the classification of surgery, medical procedure and personnel norm applied to such surgery or medical procedure (hereinafter referred to as “Circular No.50/2014/TT-BYT”): apply the price for hospital stay in surgery or burn department according to the lowest graded surgery.

9. For surgeries similar to a surgery prescribed herein as graded by the Ministry of Health but subject to different classification of surgeries according to different specialist departments prescribed in Circular No. 50/2014/TT-BYT: apply the price for hospital stay in surgery or burn department according to the classification of such surgery.

10. For unclassified surgeries prescribed in Circular No. 50/2014/TT-BYT: apply the price for hospital stay of type 4 surgery issued by the hospital of equivalent class.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12. For departments of traditional medicine hospitals (except hospitals prescribed in clause 11 of this Article) and rehabilitation hospitals:

a) Hospital stay price per day for ICU beds as prescribed in clause 5 in this Article;

b) Hospital stay price per day for emergency beds as prescribed in clause 6 in this Article;

c) Hospital stay price per day for beds in oncology department, pediatrics department: apply the hospital stay price per day for type 1 inpatient beds;

d) Hospital stay price per day for hospital beds to treat one of the diseases of spinal cord injury, stroke, or traumatic brain injury: apply the hospital stay price per day for type 2 inpatient beds;

dd) Hospital stay price per day for beds in other departments: apply the hospital stay price per day for type 3 inpatient beds;

13. For medical facilities having inter-department structure: apply the hospital stay prices per day for inpatient beds in the departments in which patients are treated corresponding to the hospital classes. In case a patient is treated for multiple diseases at the same time, the hospital stay price per day in the department in which the patient is treated mainly will be applied.

14. In case of patient overload, the medical facility is permitted to lay out more beds than the designed one in order to serve the patients and gets the cost for additional beds paid by the social insurance agency in accordance with regulations in clause 16 in this Article.

15. For patients lying on stretchers or folding beds, apply 50% of the hospital stay price per day for beds in each specialist department in consistent with regulations in Appendix II hereto.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) The number of bed used in a quarter (year) shall be equal to the total days of inpatient treatment in a quarter (year) divided (:) by total day in a quarter (365 days in a year), in which the number of days on which the patient(s) receive(s) inpatient treatment shall be calculated in the following principles: every 2 days of inpatient hospital stay on a stretcher, folding bed or bed shared by two patients shall be converted into 1 day of inpatient hospital stay, and every 3 days of inpatient hospital stay on a bed shared by 3 or more patients shall be converted into 1 day of inpatient hospital stay;

b) In case the actual number of beds used in a medical facility in a quarter is less than or equal to 120% of the number of beds assigned: 100% of total price for the bed use shall be paid according to the actual number of days that the beds are used and the prescribed hospital stay price per day;

c) In case the actual number of beds used in a medical facility in a year is more than 120% of the number of beds assigned in the year:

- For medical facilities whose hospital beds are assigned before 2015, such medical facilities and social insurance agencies may agree on the method for determination of quarterly actual bed occupancy rate (hereinafter referred to as “bed occupancy rate”) shall be equal to (=) the actual number of beds used in a quarter divided (:) by the actual number of beds used in 2015 and multiplied by 100%.

- In case the bed occupancy rate (including the above-mentioned method for determination):

+ is less than or equal to 130%, the health insurance agency shall pay the medical facility 100% of total price for the bed use according to the actual number of days that the beds are used and the prescribed hospital stay price per day;

+ is more than 130% but not exceed 140%, the health insurance agency shall pay the medical facility 97% of total price for the bed use according to the actual number of days that the beds are used and the prescribed hospital stay price per day;

+ is more than 140% but not exceed 150%, the health insurance agency shall pay the medical facility 95% of total price for the bed use according to the actual number of days that the beds are used and the prescribed hospital stay price per day;

+ is more than 150%, the health insurance agency shall pay the medical facility 90% of total price for the bed use according to the actual number of days that the beds are used and the prescribed hospital stay price per day.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) For the case in which the medical facility puts reformed, extended or new construction items or works into operation without any approval for additional patient beds from competent authorities, the Health Department and social insurance agency shall mutually agree that the number of additional patient beds in this area shall count towards the designed number of bed approved by competent authorities for the purpose of making payment in accordance with regulations in this clause.

17. The hospital stay after the “phacoemulsification cataract surgery” shall apply the price for “Hospital stay in surgery and burn department” of type 3 respectively according to the hospital class of the Appendix II issued together with this Circular.

Article 7. Application of prices, conditions and payment for particular medical procedures

1. Medical procedures:

a) For specific medical procedures with prices prescribed in appendix hereto: apply the prices as specified.

b) For medical procedures without prices prescribed in appendix issued thereto but graded according to procedures with equivalent technique and costs for performance, apply the prices of procedures with equivalent technique and cost for performance by the Ministry of Health.

c) If one medical procedure is provided in different specialist departments, the applicable price for such procedure shall be the price issued by the department requiring such procedure.

2. For medical procedures which have been approved by competent authorities such as ministries, central government authorities for facilities under central management and Health Department for facilities under local management, except care services included in the hospital stay price and services included in expenses incurred on other services but have no prices; medical procedures provided as assigned but fail to continue to operate due to the illness situation or physical status of the patient, payment shall be made according to the number of medicines and supplies given to the patient and the purchase price as regulated by law.

3. For multiple interventions in one surgery, payment shall be made according to the price of the most complicated or most expensive surgery. Prices of other mandatory medical procedures that are not included in the above-mentioned surgery process shall be:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Equal to 80% of price of additional surgeries if that technique requires a different surgical team to perform;

c) In case of performing additional procedures, 80% of their prices shall be paid;

4. For the service called “changing the dressing of a wound or surgical incision no more than 15cm in length”:

a) Payment shall be made for the patient undergoing inpatient treatment in the following cases: infected wound or incision; infiltration of blood into skin lesions with areas over 6 cm2; wound covered by gauze; wound with fluid leaking at the bottom of drain tube; multi wounds or incisions; or two or more cuts required in one surgery;

a) The payment shall not be made for changing dressing in the following cases: endoscopy surgery, changing dressing of a surgical incision, normal wound or changing umbilical bandage for newborns.

5. For the service called “changing dressing of a surgical incision from over 15 to 30 cm in length” in patient treatment, apply the price for medical procedures in the following cases:

a) Infected incision, gastrointestinal fistula, bile duck leak, urine incontinence;

b) Incision that get infected after the surgery (such as peritonitis, osteitis or abscess), incision after surgical gut, urinary, biliary or ascites surgery;

c) Incision after a surgery requiring two or more cuts;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. For immunological compatibility test performed at 37 Celsius degrees and supplemented with anti-globulin serum (indirect Coombs test), payment shall be made according to the price for the service called “Compatibility reaction using anti-globulin serum for human” numbered 1340 or 1341 in Appendix III enclosed herewith.

7. Payment and final accounts for medical procedures such as radiography, digital radiography (for diagnosis), 32-slice CT Scanner for diagnosis which is numbered 42 or 43 in Appendix III enclosed herewith, ultrasound (service numbered 1, 2 in Appendix III enclosed herewith), Magnetic Resonance Imaging (MRI) (service numbered 67, 68 in Appendix III enclosed herewith) shall be made periodically by health insurance agencies to medical facilities as follows:

a) The maximum cases guaranteed by the social insurance agency according to the price prescribed herein shall be equal to (=) the average case according to pricing norm divided (:) by 8, then multiplied by (x) the working hours of the facility, by total days of work in a quarter, by the number of machine used in such facility in a quarter and finally multiplied by 120%;

b) The pricing norm (the number of case/machine/working day (8 hours)): 48 cases for ultrasound, 58 for radiography and digital radiography, 29 for 32-slice CT Scanner and 19 for MRI;

c) If the number of cases requiring payment is smaller than the maximum number prescribed in point a in this clause, the social insurance agency shall make payment according to actual cases and prices specified herein;

d) If the number of cases requiring payment is more than the maximum number prescribed in point a in this clause, the social insurance agency shall make payment according to prices specified herein for the number of cases stated in point a in this clause. With regard to cases exceeding the maximum number of case prescribed in point a in this clause, the social insurance agency shall make payment based upon the price not including salaries, specifically as follows:

- For ultrasound (diagnosis): pay 55% of the prescribed price;

-  For radiography and digital radiography: pay 85% of the prescribed price;

- For 32-slice CT scanner: pay 95% of the prescribed price.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.For instance: Medical facility A owns 3 machines for radiography currently in operation and works for 9 hours/day (1-hour-extra work per day) and works on Saturdays, as well as having 78 working days in total 92 days of quarter III in 2018;

The maximum number of cases guaranteed by the social insurance agency according to the price for radiography service prescribed herein shall be calculated as follows: (58:8) x 9 x 3 x 78 x 120% = 18.322,2 cases.

If total number of cases of radiography requiring payment by the social insurance agency in quarter III of 2018 is smaller or equal to 18.322, the social insurance agency shall make payment according to the price prescribed herein.

If the number of cases requiring payment as requested by the Health Department is more than 18.322, 20.000 for instance, the social insurance agency shall make payment for 18.322 cases according to the price prescribed herein and pay 85% of the prescribed price for 1.678 remaining cases (equal to 20.000 minus 18.322).

8. Regulations in clause 8 in this Article, clause 6 in Article 5 and clause 16 in Article 6 hereof shall apply to payment made by the social insurance agency to the medical facility, not for determination of the expenses payable of the patient.

9. During natural disasters or epidemic, the social insurance agency shall pay the medical facility according to the price and number of service provided but not based upon payment regulations in clause 8 in this Article, clause 6 in Article 5 and clause 16 in Article 6 hereof.

10. Pediatric procedures that are performed on adults or medical procedures performed for pediatric patients but having the same name as those for adults but having no specific prices, apply medical procedure prices according to the list in this Circular and those for technically and financially equivalent procedures. Medical procedures only available in pediatrics but performed for patients over 16 years old, apply medical procedure prices as those prescribed for pediatrics.

Article 8. Expenses not included in medical service prices covered by state budget

1. Ministries and central government authorities shall make a consolidated report to the Ministry of Finance, Health Departments of provinces and centrally-affiliated cities which is then submitted to People's Committees of provinces for funding provision in consistent with state budget allocation and regulations on resources for amendments to the salary policy with regard to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Funding from state budget for amendments to the policy on salary in accordance with regulations in force and the statutory pay rate prescribed in Decree No.66/2013/ND-CP dated June 27, 2013 of the Government on statutory pay rate of public officials, public employees and armed force.

2. If revenues of the public service provider partially self-covering its recurrent expenditures as assigned by competent authorities or public services provider guaranteed by the State fail to meet its recurrent expenditures and ensure sustainable operation, the deficit shall be financed by state budget for the purpose of ensuring labor benefits and normal operation of such service provider in accordance with regulations on decentralization of budget management.

Article 9. Implementation

1. Responsibilities of the Ministry of Health:

a) The Department of Planning and Finance is required to play the role of an liaison agency to reach an agreement with relevant units affiliated to the Ministry of Finance on timely considering and adjusting prices for medical services when supplementing price forming elements according to the roadmap or when the State adjusts the salary policy, economic-technical restrictions or expenses of price formation elements; play the role of a liaison agency to cooperate with relevant entities in conducting inspection, preliminary review and extensive review of implementation of this Circular nationwide.

b) The medical service management department shall take responsibility to play the role of a liaison agency and cooperate with relevant units in instructing medical facilities to continue to strictly comply with professional regulations and ensure the consistency in methods for improving the service quality; inspect, patrol and supervise professional works regarding the direction for using services, medicines and supplies or assigning patients to undergo inpatient treatment and other professional works;

c) The Department of Health Insurance shall take responsibility to play the role of an intermediary agency and cooperate with units, Ministry Inspectorate and relevant entities in inspecting and supervising or instructing the Health Department, supervisory authorities of ministries to inspect and supervise medical facilities, entities and organizations relating to the implementation of this Circular;

d) The Ministry Inspectorate shall preside over and cooperate with relevant units in conducting inspection or instructing the Health Department and medical management authorities affiliated to ministries to patrol medical facilities, entities and organization relating to the implementation of this Circular.

2. Responsibilities of Vietnam Social Security:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Submit reports to the Ministry of Health every month, 3 months, 6 months and 12 months and instruct social insurance agencies of all levels to notify People's Committee of provinces and cities, Health Department and medical management authorities affiliated to relevant ministries of overuse of services, medicines or supplies and improper direction for inpatient treatment given to patients.

3. Responsibilities of the Department of Health:

a) Preside over and cooperate with relevant entities in inspecting, supervising, preliminarily and extensively reviewing the implementation of this Circular in the localities under management;

b) Instruct medical facilities under local management to continue to strictly comply with professional regulations and ensure the consistency in adopting methods for improving the service quality;

c) Notify competent authorities for assigning patient beds and deciding the number of staff in medical facilities under local management so as for them to have enough beds and personnel to satisfy civil medical requirements as well as improving medical service quality.

4. Responsibilities of medical facilities:

a) Use the funding in consistent with expenses incurred on maintenance and purchase of instruments for replacement that are included in the prices for medical services and prices for a hospital stay (for specially-classed hospitals, class I and II hospitals, the expenses shall be equal to 5% of the service price; as for class III and IV hospitals and unclassed hospitals, the expenses shall be equal to 3% of the service price) to repair, reform and expand the medical examination areas and treatment departments; purchase the following tools for replacement: tables, chairs, cabinets, beds, stroller, air conditioners, fans, light heaters, fan heaters, computers, sets of instruments for general examination and specialist examination; blankets, bedspreads, pillows, mattresses, mat, and other goods or supplies in pursuit of ensuring professional, hygiene and safety conditions for patients and improving the service quality;

b) Strictly comply with regulations on medical expertise, especially instructions on inpatient treatment given to patients; referral and direction for using services, medicines and supplies as regulated;

c) Develop economic-technical norms, price plans, price proposals and report them to the supervisory agency to send them to the Ministry of Health for consideration and regulation of prices for the following cases:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Medical procedures whose prices have not been regulated by the Ministry of Health (including services that have been permitted by the Ministry of Health but have not been classified as technically and financially equivalent).

Article 10. Terms of reference

In case any of the documents cited in this Circular is superseded or amended, the newest document shall apply.

Article 11. Implementation provisions

1. This Circular comes into force from the day on which it is signed.

2. The following documents cease to be effective from the effective date of this Circular:

a) Circular No. 39/2018/TT-BYT dated November 30, 2018 of the Minister of Health;

b) Circular No. 13/2019/TT-BYT dated July 05, 2019 of the Minister of Health;

Article 12. Transitional provisions

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The Vietnam Social Security and medical facilities do not make retroactive payments for cases where the two parties have reviewed and agreed on payment data for services in the Appendix V issued together with this Circular before this Circular takes effect.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported in writing to the Ministry of Health for consideration and settlement./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Duc Luan

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 về Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


65.627

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!