Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 939/QĐ-TTg năm 2009 về việc ứng trước vốn dự toán ngân sách nhà nước các năm 2010, 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 939/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 939/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC VỐN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC NĂM 2010, 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4235/BKH-TH ngày 12 tháng 6 năm 2009, của Bộ Tài chính tại công văn số 7228/BTC-ĐT ngày 21 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính ứng trước vốn dự toán ngân sách nhà nước các năm 2010, 2011 từ nguồn ngân sách Trung ương để bổ sung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách, có khả năng hoàn thành trong các năm 2009, 2010 bao gồm:

a) Các dự án thuộc danh mục và mức vốn ứng cụ thể cho từng dự án nêu tại Phụ lục kèm theo công văn số 4235/BKH-TH ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trừ các dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ.

b) Các dự án: Hạ tầng khu tái định cư Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa: 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng); Đường ven biển tỉnh Phú Yên giai đoạn I: 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng); Công trình phỏng dựng, tôn tạo Tháp Tường Long – Chùa Tháp tại Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng: 20 tỷ đồng (hai mươi tỷ đồng); Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Hậu Giang: 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng); Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Hậu Giang: 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình: 20 tỷ đồng (hai mươi tỷ đồng).

c) Ứng trước 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng) thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại công văn số 3260/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

2. Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị được ứng trước vốn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn ứng trước đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định; định kỳ hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện dự án và tiến độ giải ngân gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn trong dự toán ngân sách năm 2010 và năm 2011 để hoàn trả ngân sách nhà nước số vốn được ứng trước tại Điều 1 nêu trên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được ứng trước vốn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu Văn thư, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 939/QĐ-TTg năm 2009 về việc ứng trước vốn dự toán ngân sách nhà nước các năm 2010, 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.562

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104