Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2004/QĐ-UBBT quy định mức thu hoàn lại giá trị rừng trồng của chủ đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 26/2004/QĐ-UBBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2004/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 31 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU HOÀN LẠI GIÁ TRỊ RỪNG TRỒNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ V/v Đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp- PTNT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định về mức thu hoàn lại giá trị rừng trồng nằm trong diện tích giao đất cho chủ đầu tư tại các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Bình thuận như sau:

1. Đối với diện tích rừng trồng, chủ dự án du lịch giữ lại làm cảnh quan môi trường phục vụ cho kinh doanh du lịch, không chặt hạ; chủ đầu tư phải hoàn lại cho Nhà nước giá trị rừng trồng mà ngân sách đã đầu tư theo các mức giá như sau:

- Rừng trồng từ 10 năm trở lên, mức giá chuẩn như sau:

+ Rừng trồng có mật độ từ 700 cây/ha trở lên:     20.000.000 đ/ha

+ Rừng trồng có mật độ từ 500 đến dưới 700 cây/ha:       17.000.000 đ/ha

+ Rừng trồng có mật độ từ 300 đến dưới 500 cây/ha:       12.000.000 đ/ha

+ Rừng trồng có mật độ từ 200 đến dưới 300 cây/ha:       7.000.000 đ/ha

+ Rừng trồng có mật độ từ 100 đến dưới 200 cây/ha:       5.000.000 đ/ha

+ Rừng trồng có mật độ dưới 100 cây/ha:           25.000 đ/cây

 - Rừng trồng từ 5 năm đến dưới 10 năm, mức thu được tính bằng 70% mức thu của rừng trồng từ 10 năm trở lên.

 - Rừng trồng dưới 5 năm, mức thu được tính bằng 40% mức thu của rừng trồng từ 10 năm trở lên.

2. Đối với diện tích rừng trồng mà chủ dự án du lịch chặt hạ để xây dựng công trình; chủ đầu tư phải bồi thường cho Nhà nước giá trị rừng trồng theo các mức giá như sau:

- Cây có đường kính dưới 16 cm:           50.000đ/cây

- Cây có đường kính từ 16 đến 24 cm:    100.000đ/cây

- Cây có đường kính từ 25 cm trở lên:    150.000đ/cây

3. Đối với những diện tích rừng trồng theo phương án ban đầu chủ dự án giữ lại làm cảnh quan môi trường phục vụ kinh doanh du lịch, không chặt hạ và đã nộp đủ tiền bồi hoàn giá trị rừng trồng vào ngân sách theo quy định; nếu sau đó có nhu cầu và được cơ quan có thẩm quyền cho phép chặt hạ thêm một số cây để xây dựng công trình thì phải nộp thêm phần chênh lệch giữa giá trị bồi hoàn đã nộp tại khoản 1 so với mức giá bồi thường phải nộp tại khoản 2 điều này.

4. Trường hợp chủ đầu tư các dự án du lịch tự ý chặt hạ rừng trồng khi chưa được cấp thẩm quyền cấp phép thì sẽ bị phạt gấp 3 lần giá trị bồi thường rừng trồng theo từng loại đã quy định tại khoản 2 điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho cả dự án được UBND tỉnh Phê duyệt phương án giá bồi thường rừng trồng nhưng quá thời hạn vẫn chưa nộp tiền vào ngân sách.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Sở Thương mại du lịch, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Đền bù giải tỏa tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.     

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3
- T/T Tỉnh ủy (báo cáo)
- T/T HĐND Tỉnh (báo cáo)
- Lưu: +VP/UB
 +NLN-XDCB

TM. UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2004/QĐ-UBBT quy định mức thu hoàn lại giá trị rừng trồng của chủ đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.520
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85