Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 100/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 100/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 23/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ GIÁ THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC LỚP 2, LỚP 7

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 12/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2003 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và Quyết định số 23/2003/QĐ/BGD &ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2003 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2; Quyết định số: 13/2003/QĐ/BGD&ĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2003 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 và Quyết định số: 24/2003/QĐ/BGD&ĐT, ngày 09 tháng 6 năm 2003 về việc điều chỉnh bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7;
Căn cứ Quyết định số 2523 QĐ/BGD&ĐT- KHTC ngày 03 tháng 6 năm 2003 và Quyết định số 2524 QĐ/BGD&ĐT- KHTC ngày 03 tháng 6 năm 2003; Quyết định số 3739 QĐ/BGD&ĐT- KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2003 và Quyết định số 3740 QĐ/BGD&ĐT- KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt mẫu thiết bị thuộc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 7.
Xét đề nghị của Vụ trư­ởng Vụ giá Tư liệu Sản xuất - Ban Vật giá Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá dụng cụ, thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của các Công ty có tên trong danh sách nêu ở trang 3 như phụ lục (số I, số II) kèm theo.

Mức giá trên là giá tối đa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) để các chủ đầu tư tổ chức mua sắm theo quy định hiện hành.

Điều 2. Mức giá quy định trong các phụ lục của điều 1 là giá áp dụng cho các dụng cụ và thiết bị dạy và học đủ về số lượng, đúng chủng loại của từng môn học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong các quyết định số 12/2003 / QĐ/ BGD& ĐT và Quyết định số 23/ /2003/QĐ/BGD & ĐT; Quyết định số 13/2003/QĐ/BGD&ĐT và Quyết định số 24/2003/QĐ/BGD&ĐT (theo mẫu đối chứng lưu tại Bộ), được sản xuất bằng các vật liệu (bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài, bao bì đi kèm sản phẩm) đúng với phương án giá do đơn vị bán trình. Những dụng cụ thiết bị có độ chính xác cao (kính hiển vi, cân) được các cơ quan kiểm định chấp thuận.

Điều 3. Mức giá quy định tại điều 1 nêu trên là giá giao tại kho của các Công ty nêu ở trang 3 trên phương tiện vận chuyển của bên mua.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Sở Tài chính Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Các Công ty như trang 3
- Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp,
- Công báo,
- Lưu:
- Văn phòng, BVGCP (4 bản).

KT. BỘ TR­ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG TY NÊU TẠI ĐIỀU I
(Ban hành kèm theo quyết định số 100/2003/QĐ-BTC ngày 23/7/2003 của Bộ Tài chính )

STT

TÊN CÔNG TY

1

Công ty Bách khoa Hà Nội

2

Công ty TNHH thiết bị thí nghiệm An pha

3

Công ty thiết bị giáo dục Việt Hồng

4

Công ty Thiết bị Giáo dục Hải Long

5

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại H&B

6

Trung tâm hợp tác Trang bị trường học và Giáo dục nhân đạo

7

Công ty TNHH Tân Hà

8

Trung tâm nghiên cứu và sản xuất học liệu - ĐHSP Hà nội

9

Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục Hải Hà

10

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tân Thành Trung

11

Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân Văn

12

Công ty sản xuất đồ chơivà thiết bị giáo dục Yên Hà

13

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu, Thương mại và Thiết bị Giáo dục Nam Phương

14

Công ty Thiết bị Giáo dục Phương Nam

15

Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Thiết bị Giáo dục Hà Nội

16

Công ty TNHH Sách và Thiết bị Giáo dục Đức Trí

17

Công ty cổ phần Thiết bị Thương mại Hà Nội - Sài Gòn

18

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ văn hoá Bảo Long

19

Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Âu Lạc

20

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Thành Kiên

21

Công ty Thiết bị trường học (Hội khuyến học VN)

22

Công Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai

23

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Bắc Hồng Hà

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 100/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.006
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.41.87