Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 03/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Quận Bình Thạnh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 21/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2011/CT-UBND

Bình Thạnh, ngày 21 tháng 3 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2012

Năm 2012, tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng đến đầu tư, chỉnh trang đô thị và sản xuất kinh doanh. Do đó, UBND Quận tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy, các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Để thống nhất trong chỉ đạo và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhằm đạt kết quả cao nhất trên các lĩnh vực quản lý nhà nước tại quận Bình Thạnh, góp phần tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng - ban, đơn vị thuộc quận và các Chủ tịch UBND phường nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

1. Mục tiêu chủ yếu năm 2012 là: Phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, ưu tiên kiềm chế lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị; bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí - thực hành tiết kiệm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

2. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, yêu cầu, nội dung trọng tâm và những giải pháp theo Nghị quyết số 07-NQ/QU ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa X, Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2012 của UBND Quận và các chương trình, kế hoạch có liên quan; nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội trong năm 2012. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch thực hiện các chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X.

3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của UBND Thành phố về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm chính sách an sinh xã hội. Triệt để thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu công. Thực thi ngay những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát. Chủ động bố trí vốn, ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho các công trình trọng điểm liên quan đến dự án chống ngập, y tế, giáo dục và đào tạo và một số lĩnh vực xã hội. Đối với danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 chỉ đưa vào danh mục dự án mang tính cấp bách và có tính khả thi cao, tránh đầu tư dàn trải… Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách và có tính chất ngân sách để thực hiện điều hòa vốn, tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đẩy mạnh các chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp, cải tạo và xây dựng mới chung cư sắp sập, xuống cấp.

4. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác bình ổn giá trong năm 2012 và phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn chặt với chương trình “Quốc gia phòng chống tội phạm”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao chất lượng nếp sống văn minh đô thị tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trong nhân dân; nội dung phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm; phải thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phấn đấu tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động trong nhân dân về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự tại công sở và nơi công cộng; tạo sự chuyển biến cơ bản về vệ sinh môi trường; duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; phấn đấu đạt mục tiêu giảm sinh và giảm sinh con thứ ba.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là diện chính sách có công, hộ dân nghèo… quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu không để xảy ra bùng phát dịch bệnh trên địa bàn Quận.

6. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện đông người, tăng cường đối thoại với người dân. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ. Tiếp tục củng cố tổ chức và tăng cường nhân sự có năng lực cho những khâu trực tiếp tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin và mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các phòng ban, đơn vị, các UBND phường; phấn đấu 100% các thủ tục hành chính theo Đề án 30 được áp dụng quy trình ISO 9001, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đạt từ 80% trở lên; đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước từ quận đến phường.

7. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận; hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra trên địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm 2012 - Năm an toàn giao thông”. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chỉ thị số 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới với mục tiêu là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp tục duy trì phường 5, 14 lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; xây dựng phường 1, 15 lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; xây dựng phường 2, 6, 28 không có tội phạm về ma túy; mỗi phường có ít nhất 01 khu phố an toàn không có tội phạm hoạt động ẩn náu; tiếp tục duy trì 11 phường có trên 80% tổ dân phố khá về an ninh trật tự và phấn đấu xây dựng 09 phường có 80% tổ dân phố khá về an ninh trật tự. Kéo giảm phạm pháp hình sự đạt từ 5% - 10% trở lên, phấn đấu khám phá án đạt 72% trở lên, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 100%. Kéo giảm 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông; kéo giảm từ 25% số vụ ùn tắc giao thông từ 30 phút trở lên. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012 ở cả 2 cấp (Quận, phường) (trong đó có 3,5% Đảng viên).

8. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương với nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể gắn chặt việc giáo dục chính trị tư tưởng với việc triển khai đẩy mạnh thực hiện cuộc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2012 của thành phố đã đề ra là “phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

9. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng - ban, đơn vị thuộc quận, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Quận năm 2012. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Quận năm 2012, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các UBND phường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Nội dung kế hoạch phải bao quát hoạt động của các ngành, đơn vị; những giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng phải kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt hạn chế, thiếu sót.

- Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận tham mưu cho UBND quận cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 thành Chương trình làm việc cụ thể của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình chuẩn bị nội dung, sắp xếp, bố trí lịch để Thường trực Ủy ban nhân dân Quận xem xét, thông qua các đề án và ban hành các kế hoạch thực hiện.

- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và các Chủ tịch UBND phường chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân Quận tổ chức làm việc với các phòng, ban, các Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị trực thuộc Quận để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2012, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển.

10. Hiệu lực của Chỉ thị:

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2011/CT-UBND về tập trung triển khai giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Quận ngày 21/03/2012 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.911

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!