Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 168/2005/QĐ-UBND về việc tiến hành 3 cuộc điều tra thống kê năm 2005 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 168/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 13/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 168/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH 3 CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ NĂM 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 449/CTK ngày 30 tháng 8 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao Cục Thống kê thành phố tổ chức thực hiện 3 (ba) cuộc điều tra thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau :

1.1- Điều tra hoạt động sản xuất-kinh doanh của ngành Xây dựng;

1.2- Điều tra hoạt động dịch vụ Du lịch;

1.3- Điều tra hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Thể thao.

Mục đích của các cuộc điều tra là nhằm tính toán đúng số liệu hiện trạng năm 2004 và 6 tháng đầu năm 2005. Trên cơ sở tính toán này sẽ dự báo số liệu trong năm 2005 và có cơ sở đầy đủ, đáng tin cậy cho việc xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội thời kỳ 2006-2010.

Điều 2. Thời điểm điều tra bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2005.

Số liệu điều tra là số thực hiện năm 2004 và 6 tháng đầu năm 2005.

Điều 3. Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện , Giám đốc doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo số liệu và tình hình theo biểu mẫu điều tra được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Viện Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Thể dục Thể thao,… tiến hành các cuộc điều tra theo đúng phương án điều tra ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Kinh phí tiến hành ba cuộc điều tra này do ngân sách thành phố cấp căn cứ Công văn số 4988/UBND-TH ngày 16 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê, Viện trưởng Viện Kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 7;
- Thường trực Thành ủy;  
- Thường trực HĐND. TP;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- VPHĐ-UB : Các PVP;
- Các Tổ NCTH, TH (3b);
- Lưu (TH/LT) H.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 168/2005/QĐ-UBND về việc tiến hành 3 cuộc điều tra thống kê năm 2005 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.698
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202