Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 137/2008/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 137/2008/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Văn Được
Ngày ban hành: 11/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/2008/TT-BQP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội;

Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng trong quân đội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

a) Chủ nhiệm chuyên trách, Phó chủ nhiệm chuyên trách, uỷ viên chuyên trách trong Ủy ban kiểm giữa các cấp thuộc Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quân sự, biên phòng địa phương;

b) Cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra đảng trong Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quân sự, biên phòng địa phương;

2. Đối tượng không áp dụng

a) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên uỷ ban kiểm tra đảng các cấp làm công tác kiểm tra không chuyên trách thuộc Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quân sự, biên phòng địa phương;

b) Cán bộ làm công tác kiểm tra kiêm nhiệm của các đảng bộ thuộc Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quân sự, biên phòng địa phương;

c) Cán bộ công tác ở cơ quan uỷ ban kiểm tra đảng nhưng không trực tiếp làm công tác kiểm tra (Hậu cần, phục vụ, hành chính, lái xe,.. .v.v...);

d) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư này không được hưởng phụ cấp trách nhiệm trong các trường hợp sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thời gian đi học tập trung tại các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

- Thời gian bị đình chỉ công tác.

II. MỨC PHỤ CẤP, NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁCH TÍNH TRẢ

1. Mức phụ cấp

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư này được hưởng phụ cấp trách nhiệm kiểm tra bằng 15% tính trên mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm được tính trong dự toán ngân sách thường xuyên hàng năm của đơn vị.

3. Cách tính trả

a) Phụ cấp trách nhiệm được tính trên mức lương cấp hàm, ngạch bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), được xác định theo công thức sau:

Phụ cấp trách nhiệm

=

Mức lương tối thiểu chung

x

Hệ số lương theo cấp hàm, ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo + % (quy ra hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

x

Mức phụ cấp trách nhiệm

Ví dụ: Tháng 10 năm 2008, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn A, được Đảng uỷ QSTW chuẩn y kết quả bầu cử làm Uỷ viên thường trực Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ Quân đoàn (hệ số phụ cấp chức vụ = 0,80). Đồng chí A được hưởng phụ cấp trách nhiệm như sau:

Phụ cấp trách nhiệm tháng 10/2008 của đồng chí A là: 591.000 đ/tháng { = 540.000 x (7,30 + 0,80) x 15%};

b) Phụ cấp trách nhiệm được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi thôi đảm nhiệm chuyên trách công tác kiểm tra đảng từ tháng nào thì thôi hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm từ tháng tiếp theo.

Trường hợp vừa thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm vừa thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp đặc thù hoặc phụ cấp ưu đãi ngành thì chi được hưởng một loại phụ cấp mức cao nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chính uỷ và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội có trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Thông tư này;

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký;

Chế độ phụ cấp trách nhiệm được tính hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2008. Trường hợp đảm nhiệm chuyên trách công tác kiểm tra đảng từ ngày 01 tháng 9 năm 2008 trở về trước thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng 09 năm 2008; các trường hợp đảm nhiệm chuyên trách công tác kiểm tra đảng sau ngày 01 tháng 9 năm 2008 thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng có Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử của cấp có thẩm quyền.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ (qua Cục Tài chính/BQP) để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Văn Được

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 137/2008/TT-BQP ngày 11/11/2008 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251