Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 65/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 08/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 65/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CÔNG TÁC TẠI PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 16 về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ Đại học công tác tại phường - xã, thị trấn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1053/TTr-SNV ngày 31 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ Đại học công tác tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

1. Điều chỉnh mức trợ cấp khuyến khích người có trình độ Đại học công tác tại phường - xã, thị trấn tăng 25% so với mức cũ:

a) Cán bộ, công chức công tác ở phường:

- Đối với người có trình độ Đại học hệ chính quy: Mức trợ cấp được điều chỉnh tăng từ 600.000 đồng/người/tháng lên 750.000 đồng/người/tháng;

- Đối với người có trình độ Đại học các hệ còn lại: Mức trợ cấp được điều chỉnh tăng từ 400.000 đồng/người/tháng lên 500.000 đồng/người/tháng.

b) Cán bộ, công chức công tác ở xã, thị trấn:

- Đối với người có trình độ Đại học chính quy: Mức trợ cấp được điều chỉnh tăng từ 800.000 đồng/người/tháng lên 1.000.000 đồng/người/tháng;

- Đối với người có trình độ Đại học các hệ còn lại: Mức trợ cấp được điều chỉnh tăng từ 500.000 đồng/người/tháng lên 625.000 đồng/người/tháng.

2. Ngoài sự hỗ trợ trên, Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, tạo môi trường để cán bộ, công chức làm việc tốt.

3. Thời gian thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ khoản 1.2 và 1.3 của Quyết định số 140/2005/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố. Các nội dung khác không đề cập đến vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 140/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2009/QĐ-UBND ngày 08/08/2009 điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.154

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!