Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2006 điều chỉnh việc thành lập Quỹ Giải quyết việc làm địa phương kèm theo Quyết định 2258/QĐ-UB do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 438/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 04/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 438/-UBND

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 5 m 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2258/QĐ-UB NGÀY 18/7/2000 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế quản lý, điều chỉnh vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính – Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 107/2005/TT-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ Giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-UB ngày 18/7/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Giải quyết việc làm địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 697/TTr-HCSN ngày 20/4/2006 về việc đề nghị điều chỉnh Quỹ Giải quyết việc làm địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 2258/QĐ-UB ngày 18/7/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Giải quyết việc làm địa phương như sau:

1. Tên gọi: Quỹ Giải quyết việc làm địa phương;

2. Chủ tài khoản của Quỹ: Giám đốc Sở Tài chính;

3. Cơ quan theo dõi, sử dụng Quỹ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Kế toán Quỹ: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

5. Quỹ được ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay giải quyết việc làm.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan căn cứ hướng dẫn của Trung ương xây dựng quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương trình UBND tỉnh quyết định để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh Quyết định số 2258/QĐ-UB ngày 18/7/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Giải quyết việc làm địa phương.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
N
guyễn Thị Thanh Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2006 điều chỉnh việc thành lập Quỹ Giải quyết việc làm địa phương kèm theo Quyết định 2258/QĐ-UB do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179