Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 34/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 03/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2011/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ, GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN - HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Văn bản số 695-CV/VPTU ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Thường trực Thành ủy về một số chính sách đối với những người đang công tác trong ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc thành phố;
Xét Tờ trình số 381/TTr-SNV ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc thành phố như sau:

1. Đối với cán bộ, viên chức, nhân viên công tác tại các trạm y tế xã, thị trấn:

Điều chỉnh tăng 40% mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức, nhân viên công tác tại các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn các huyện đang thực hiện tại Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Cụ thể như sau:

- Bác sĩ, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân y tế cộng đồng: điều chỉnh mức phụ cấp từ 800.000 đồng lên 1.120.000 đồng/người/tháng.

- Y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trung cấp: điều chỉnh mức phụ cấp từ 400.000 đồng lên 560.000 đồng/người/tháng.

- Y tá và nhân viên khác: điều chỉnh mức phụ cấp từ 300.000 đồng lên 420.000 đồng/người/tháng.

Riêng huyện Cần Giờ điều chỉnh tăng 40% mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức, nhân viên công tác tại các trạm y tế xã, thị trấn đang thực hiện tại Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Đối với cán bộ, viên chức và nhân viên công tác tại các Trung tâm Y tế dự phòng quận - huyện:

Điều chỉnh tăng 50% mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức và nhân viên công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng trên địa bàn quận - huyện đang thực hiện tại Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Cụ thể như sau:

Phụ cấp cho cán bộ, viên chức và nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng được điều chỉnh từ 220.000 đồng lên 330.000 đồng/người/tháng.

3. Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục:

Điều chỉnh tăng 40% mức phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục đang thực hiện tại Quyết định số 189/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố, và chấm dứt thực hiện phụ cấp này đối với các phường thuộc quận 9. Cụ thể như sau:

“Phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục trong chỉ tiêu biên chế được giao công tác tại 36 xã trên địa bàn các huyện được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 700.000 đồng/người/tháng.”

4. Thời gian và nguồn kinh phí thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Riêng đối với các phường thuộc quận 9 đang thực hiện tại Quyết định số 189/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố vẫn được áp dụng theo mức trợ cấp cũ và chấm dứt thực hiện khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

- Trong năm 2011, nguồn kinh phí thực hiện cho các nội dung trên được cân đối từ nguồn ngân sách quận - huyện.

- Kể từ năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của quận - huyện để thực hiện.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phân bổ kinh phí hàng năm từ ngân sách thành phố cho Ủy ban nhân dân quận - huyện để thực hiện một số chính sách trên và hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện lập dự toán, quyết toán kinh phí hàng năm theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2011/QĐ-UBND ngày 03/06/2011 về chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.543
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158