Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1153/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Túy
Ngày ban hành: 30/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1153/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT CAO, CHUYÊN KHOA SÂU THUỘC NGÀNH Y TẾ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 28.5.2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 225/2005/QĐ-TTg ngày 15.9.2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cấp Bệnh viện huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực giai đoạn 2005-2008;

Căn cứ Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 26.5.2006 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 225/2005/QĐ-TTg ngày 15.9.2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính, Y tế tại công văn số 621/TTr-LS ngày 16.8.2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu thuộc ngành Y tế; như sau:

1. Đối với cán bộ công chức Y tế được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh thực hiện theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 23.5.2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

2. Đối với cán bộ công chức Y tế được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các Bệnh viện có kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu thuộc tuyến Trung ương, các thành phố lớn:

- Giao cho Sở Y tế căn cứ vào nhu cầu đào tạo, các định mức chi đào tạo, nguồn kinh phí bố trí trong dự toán hàng năm để ký hợp đồng và thanh toán chi phí đào tạo với Bệnh viện.

- Ngoài chi phí trả đào tạo theo hợp đồng nêu trên, cơ quan có người được cử đi đào tạo tại các Bệnh viện ngoại tỉnh thanh toán cho người đi học; như sau:

+ Hỗ trợ 15.000 đồng/người/ngày đi học.

+ Nếu người đi học phải ngủ tại nơi đào tạo, có chứng từ thu tiền ngủ thì được thanh toán tiền ngủ không quá 500.000 đồng/tháng học.

+ Thanh toán 1 lượt tiền tầu xe đi, về theo chế độ công tác phí.

3. Nguồn kinh phí: Đuợc bố trí hàng năm trong dự toán chi đào tạo đã được giao cho ngành Y tế; cụ thể:

- Chi phí đào tạo tại các Bệnh viện tuyến tỉnh: Căn cứ vào kế hoạch tổ chức đào tạo của các cơ sở, Sở Y tế thực hiện phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện sau khi thống nhất với Sở Tài chính.

- Chi phí đào tạo tại các Bệnh viện ngoại tỉnh: Căn cứ hợp đồng và tiến độ thực hiện đào tạo, thực hiện phân bổ kinh phí cho Sở Y tế để thanh toán cho các Bệnh viện.

Riêng khoản hỗ trợ kinh phí cho cá nhân đi học, bao gồm: Tiền hỗ trợ 15.000 đồng/người/ngày đi học; tiền ngủ; tiền tầu xe do các cơ sở cử người đi học thanh toán trong dự toán giao thường xuyên hàng năm của đơn vị.

4. Năm 2006 đồng ý bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu cho Sở Y tế trong kinh phí chi đào tạo đã được bố trí trong dự toán Ngân sách tỉnh năm 2006.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Y tế theo chức năng phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức, thực hiện việc sử dụng kinh phí có hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở: Tài chính, Y tế, Nội vụ; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Túy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1153/QĐ-UBND ngày 30/08/2006 hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu thuộc ngành y tế do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.376

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72