Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1073/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1073/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA CÔNG TÁC CHỐNG DỊCH CÚM A(H1N1)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Chế độ phụ cấp chống dịch và thường trực chống dịch cúm A(H1N1) 24/24 giờ đối với:

a. Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ sở y tế công lập và cán bộ, nhân viên y tế thuộc lực lượng vũ trang.

b. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Ban Chỉ đạo phòng, chống đại dịch cúm ở người các cấp.

2. Chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch cúm A(H1N1).

3. Chế độ tập huấn, diễn tập chống dịch cúm A(H1N1).

4. Chế độ áp dụng đối với người nghi ngờ mắc cúm A(H1N1) và người bệnh mắc cúm A(H1N1).

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động của các cơ quan có liên quan tham gia công tác chống dịch cúm A(H1N1) tại các cửa khẩu quốc tế như Hải quan, An ninh, Biên phòng được áp dụng các chế độ quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này.

Điều 2. Thời gian tính hưởng chế độ đối với người tham gia công tác chống dịch cúm A(H1N1)

1. Giai đoạn dịch chưa xảy ra tại Việt Nam được tính từ ngày 25 tháng 4 năm 2009 là ngày Tổ chức Y tế Thế giới công bố dịch cúm A(H1N1) cho đến ngày 30 tháng 5 năm 2009 và giai đoạn từ khi Việt Nam công bố hết dịch cúm A(H1N1), nhưng dịch cúm A(H1N1) vẫn còn ở một số nước trên thế giới.

2. Giai đoạn dịch xảy ra tại Việt Nam được tính từ ngày 31 tháng 5 năm 2009 là ngày công bố ca bệnh đầu tiên cho đến khi công bố hết dịch cúm A(H1N1).

Điều 3. Mức phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ và mức bồi dưỡng chống dịch cúm A(H1N1) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định này.

1. Áp dụng mức phụ cấp chống dịch là 60.000 đồng/người/ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ sở y tế công lập và cán bộ, nhân viên y tế thuộc lực lượng vũ trang được huy động tới các cửa khẩu quốc tế để trực tiếp giám sát người nhập cảnh từ vùng có dịch, giám sát các trường hợp nghi ngờ mắc cúm A(H1N1); trực tiếp lấy bệnh phẩm hoặc tiếp xúc với bệnh phẩm; trực tiếp xét nghiệm bệnh phẩm phục vụ công tác chẩn đoán, theo dõi điều trị; trực tiếp vận chuyển bệnh phẩm hoặc người nghi ngờ mắc cúm A(H1N1).

2. Áp dụng mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ là 40.000 đồng/người/phiên trực đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ sở y tế dự phòng công lập, bộ phận làm chức năng y tế dự phòng của Trung tâm y tế huyện (nơi chưa có đủ điều kiện tách riêng bệnh viện); cán bộ, nhân viên y tế tại cơ sở y tế dự phòng thuộc lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống đại dịch cúm ở người các cấp được Ban Chỉ đạo phân công thường trực chống dịch cúm A(H1N1) 24/24 giờ.

3. Cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch cúm A(H1N1):

a. Áp dụng mức bồi dưỡng chống dịch là 50.000 đồng/ngày/người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch cúm A(H1N1) quy định tại khoản 1 Điều này.

b. Áp dụng mức bồi dưỡng chống dịch là 30.000 đồng/ngày/người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp đi tuyên truyền, phát tờ rơi và vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch cúm A(H1N1).

c. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm ở trung ương và địa phương quyết định số lượng cộng tác viên, tình nguyện viên cần huy động trên cơ sở diễn biến cụ thể của dịch bệnh và khối lượng công việc cần thực hiện.

4. Thời gian được hưởng phụ cấp, bồi dưỡng tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch hoặc thường trực chống dịch 24/24 giờ.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống đại dịch cúm ở người các cấp, Thủ trưởng các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chống dịch cúm A(H1N1) chịu trách nhiệm xác nhận cụ thể số lượng đối tượng và thời gian được hưởng chế độ phụ cấp và mức bồi dưỡng nêu trên.

Điều 4. Mức phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ và mức bồi dưỡng chống dịch cúm A(H1N1) theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định này

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ sở y tế công lập và cán bộ, nhân viên y tế thuộc lực lượng vũ trang trực tiếp làm nhiệm vụ khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, theo dõi người bệnh mắc cúm A(H1N1), người nghi ngờ mắc cúm A(H1N1); trực tiếp giám sát người nhập cảnh từ vùng có dịch tại các cửa khẩu quốc tế; trực tiếp giám sát các trường hợp nghi ngờ; trực tiếp lấy bệnh phẩm hoặc tiếp xúc với bệnh phẩm; trực tiếp xét nghiệm bệnh phẩm phục vụ công tác chẩn đoán, theo dõi điều trị; trực tiếp làm nhiệm vụ khử trùng, tẩy uế tại ổ dịch, tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có bệnh nhân cúm A(H1N1); trực tiếp làm công tác vận chuyển bệnh phẩm, bệnh nhân mắc cúm A(H1N1), người nghi ngờ mắc cúm A(H1N1); Ban Chỉ đạo các cấp đi chỉ đạo chống dịch tại ổ dịch được hưởng mức phụ cấp chống dịch như sau:

a. Đối với những ngày làm việc trong tuần: mức phụ cấp được hưởng là 185.000 đồng/người/ngày.

b. Đối với ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật): mức phụ cấp được hưởng là 240.000 đồng/người/ngày.

c. Đối với ngày lễ, tết: mức phụ cấp được hưởng là 330.000 đồng/người/ngày.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ sở y tế dự phòng công lập, bộ phận làm chức năng y tế dự phòng của Trung tâm y tế huyện (nơi chưa có đủ điều kiện tách riêng bệnh viện); cán bộ, nhân viên y tế tại cơ sở y tế dự phòng thuộc lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống đại dịch cúm ở người các cấp được Ban Chỉ đạo phân công thường trực chống dịch cúm A(H1N1) 24/24 giờ được hưởng mức phụ cấp thường trực chống dịch cúm A(H1N1) như sau:

a. Đối với ngày làm việc trong tuần: mức phụ cấp được hưởng là 124.000 đồng/người/phiên trực.

b. Đối với ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật): mức phụ cấp được hưởng là 160.000 đồng/người/phiên trực.

c. Đối với ngày lễ, tết: mức phụ cấp được hưởng là 220.000 đồng/người/phiên trực.

3. Cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch cúm A(H1N1) trong thời gian có dịch được hưởng mức bồi dưỡng như sau:

a. Áp dụng mức bồi dưỡng phụ cấp chống dịch là 100.000 đồng/ngày/người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch cúm A(H1N1) được quy định tại khoản 1 Điều này.

b. Áp dụng mức bồi dưỡng phụ cấp chống dịch là 60.000 đồng/ngày/người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp đi tuyên truyền, phát tờ rơi và vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch cúm A(H1N1).

c. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm ở trung ương và địa phương quyết định số lượng cộng tác viên, tình nguyện viên cần huy động trên cơ sở diễn biến cụ thể của dịch bệnh và khối lượng công việc cần thực hiện.

4. Thời gian được hưởng phụ cấp, bồi dưỡng tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch hoặc thường trực chống dịch 24/24 giờ.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống đại dịch cúm ở người các cấp, Thủ trưởng các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chống dịch cúm A(H1N1) chịu trách nhiệm xác nhận cụ thể số lượng đối tượng và thời gian được hưởng chế độ phụ cấp và mức bồi dưỡng nêu trên.

Điều 5. Quy định về chế độ tập huấn, diễn tập chống dịch cúm A(H1N1)

1. Được áp dụng theo chế độ chi công tác phí, hội nghị trong nước và chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước hiện hành để tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống dịch cúm A(H1N1).

2. Người tham gia diễn tập được hưởng mức bồi dưỡng diễn tập là 70.000 đồng/ngày/người (bao gồm cả tiền nước uống và bữa ăn phụ).

3. Người tham gia diễn tập, tập huấn trong thời gian có dịch, phải đi thực địa tại vùng có dịch, ổ dịch hoặc các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân mắc cúm A(H1N1) thì ngoài chế độ công tác phí, hội nghị trong nước và chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định còn được hưởng mức phụ cấp chống dịch quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định này đối với số ngày đi thực địa.

Điều 6. Quy định về chế độ đối với người nghi ngờ mắc cúm A(H1N1) và người bệnh mắc cúm A(H1N1)

1. Người bệnh mắc cúm A(H1N1) được miễn viện phí theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

2. Miễn viện phí và các chi phí liên quan khác theo quy định (kể cả chi phí ăn uống, vận chuyển) đối với người bị nghi ngờ mắc cúm A(H1N1) và bắt buộc phải kiểm tra theo chuyên môn y tế để giám sát, cách ly.

3. Được hỗ trợ mai táng phí trong trường hợp tử vong do mắc cúm A(H1N1) theo quy trình chuyên môn y tế.

Điều 7. Nguồn kinh phí để thực hiện một số chế độ đối với người tham gia công tác chống dịch cúm A(H1N1) quy định tại Quyết định này

1. Các Bộ, ngành, địa phương cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách năm 2009 được giao, nguồn dự phòng ngân sách địa phương, nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2009 (nếu có).

2. Quỹ dự trữ tài chính, nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và nguồn thu hợp pháp của các đơn vị.

3. Trường hợp Bộ, ngành, địa phương không cân đối đủ nguồn, phải có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Các cơ quan Hải quan, An ninh và Biên phòng chịu trách nhiệm bố trí trong kinh phí hoạt động của các cơ quan này để chi trả cho các đối tượng quy định tại điểm 5 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và được áp dụng từ ngày 25 tháng 4 năm 2009.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1073/QĐ-TTg ngày 22/07/2009 quy định một số chế độ đối với người tham gia công tác chống dịch cúm A(H1N1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.848

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!