Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025

Số hiệu: 19/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/NQ-HĐND

An Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Xét Tờ trình số 795/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh nghị quyết ban hành Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025.

1. Chính sách thu hút:

a) Đối tượng: Bác sĩ đa khoa và bác sĩ có trình độ sau đại học vừa tốt nghiệp hoặc đang công tác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước có nguyện vọng và cam kết về làm việc tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh An Giang.

Chính sách này không áp dụng cho các đối tượng chuyển công tác theo nguyện vọng.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện hưởng chính sách:

Có chuyên môn phù hợp với nhu cầu phát triển của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh và còn thời gian phục vụ tối thiểu trên 05 (năm) năm.

Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền.

Không trong thời gian chịu kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế.

Đối với bác sĩ đa khoa sẽ áp dụng chính sách thu hút cho các đối tượng chấp nhận về phục vụ tại tuyến y tế cơ sở (Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã). Trường hợp bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc được ưu tiên bố trí làm việc tại các đơn vị y tế tuyến tỉnh và vẫn được hưởng chính sách.

c) Chính sách thu hút (01 người/01 lần):

Ngoài các chế độ chính sách theo quy định hiện hành, các đối tượng tham gia Chính sách thu hút sẽ được nhận thêm một khoản kinh phí, cụ thể như sau:

- Bác sĩ đa khoa: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

- Đối với bác sĩ có trình độ sau đại học:

+ Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng).

+ Bác sĩ nội trú: 270.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi triệu đồng).

+ Bác sĩ chuyên khoa II: 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

+ Tiến sĩ y khoa: 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng).

d) Quy trình tiếp nhận, bố trí công tác:

Thực hiện theo quy định tại Điều 7, 8, 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức hiện hành.

đ) Quyền lợi:

- Được bố trí làm việc phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang.

- Đối với bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ, bác sĩ nội trú sau 5 năm công tác, nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện đi đào tạo ở trình độ cao hơn thì được xem xét cử đi học và được hưởng các chế độ hỗ trợ đi học theo quy định hiện hành. Trường hợp có thể cử đi học sớm hơn do nhu cầu phát triển của đơn vị sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

e) Nghĩa vụ và trách nhiệm:

Bác sĩ về làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp sự y tế công lập thuộc tỉnh An Giang có nghĩa vụ và trách nhiệm như sau:

- Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự phân công, bố trí công tác của cấp có thẩm quyền và các quy định của cơ quan nơi công tác.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Cam kết làm việc với thời gian tối thiểu là 05 (năm) năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

g) Xử lý vi phạm:

- Đối tượng tham gia Chính sách thu hút phải bồi thường gấp 02 (hai) lần kinh phí đã hỗ trợ, nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Không chấp hành sự phân công công tác.

+ Bị kỷ luật buộc thôi việc.

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

+ Tự ý bỏ việc.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định bồi thường kinh phí, đối tượng phải nộp đầy đủ kinh phí bồi thường theo quy định. Quá thời hạn trên, nếu không chấp hành việc bồi thường thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp đối tượng tham gia Chính sách thu hút phục vụ chưa đủ thời gian làm việc theo cam kết, mức bồi thường được tính theo phép tính như sau:

X = (2 x M/T1) x (T1 - T2)

Trong đó: X: Mức đền bù; M: Tổng kinh phí đã cấp cho người tham gia Chính sách thu hút; T1: Thời gian cam kết phục vụ (tính bằng tháng); T2: Thời gian đã phục vụ (tính bằng tháng).

h) Kinh phí thực hiện, gồm:

- Nguồn ngân sách tỉnh.

- Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 40.740.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng).

Trình độ

Số lượng

Kinh phí

 (triệu đồng)

Tiến sĩ Y

4

1.400

Bác sĩ chuyên khoa II

6

1.800

Bác sĩ nội trú

2

540

Thạc sĩ bác sĩ

8

2.000

Bác sĩ chuyên khoa I

20

5.000

Bác sĩ đa khoa

150

30.000

Tổng số

190

40.740

2. Chính sách đào tạo bác sĩ và bác sĩ có trình độ sau đại học tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Thời gian thực hiện: giai đoạn 2020 - 2025.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


809

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56