Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 787/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 02/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sỹ

Đây là nội dung chính tại Công văn 787/BYT-KCB về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn (HĐCM) đối với người hành nghề là bác sỹ. Theo đó:

- Bác sỹ có phạm vi HĐCM là đa khoa hoặc chuyên khoa đã được cấp chứng chỉ hành nghề:

Sau khi có thêm văn bằng chuyên khoa I, chuyên khoa II và có đơn đề nghị thì được bổ sung phạm vi HĐCM chuyên khoa theo đúng văn bằng chuyên môn đã được đào tạo.

- Bác sỹ đã được cấp chứng chỉ hành nghề phạm vi HĐCM là KCB đa khoa:

Khi có thêm chứng chỉ, chứng nhận đào tạo từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa thì được bổ sung chuyên khoa đó vào phạm vi HĐCM (trừ chuyên khoa răng hàm mặt).

- Bác sỹ đã được cấp CCHN phạm vi HĐCM là KCB chuyên khoa (trừ bác sỹ răng hàm mặt, bác sỹ y học dự phòng):

Khi có thêm chứng chỉ, chứng nhận đào tạo từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa thì được bổ sung chuyên khoa đó vào phạm vi HĐCM chuyên khoa cùng hệ với chuyên khoa đã được cấp.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 787/BYT-KCB ngày 02/02/2021.

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 787/BYT-KCB
V/v thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Y tế Bộ Công an.

Trong quá trình triển khai thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009, qua kiểm tra giám sát và báo cáo của các Sở Y tế phản ánh một số vướng mắc, khó khăn trong việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với chuyên khoa khác với chuyên khoa đã được cấp cho người hành nghề. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế thực hiện việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với bác sỹ đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (trừ bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4018/BYT-YDCT ngày 28/7/2020 của Bộ Y tế), như sau:

1. Tiếp tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sỹ (bác sỹ có phạm vi hoạt động chuyên môn là đa khoa hoặc chuyên khoa) đã được cấp chứng chỉ hành nghề KBCB sau khi có thêm văn bằng chuyên khoa I, chuyên khoa II và người hành nghề có đơn đề nghị theo quy định thì được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chuyên khoa theo đúng văn bằng chuyên môn đã được đào tạo.

2. Tiếp tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sỹ theo quy định tại Khoản 01 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ bổ sung sửa đổi một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế:

2.1. Đối với bác sỹ đã được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khi có thêm chứng chỉ, chứng nhận đào tạo từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa (trong đó có cả chứng chỉ, chứng nhận định hướng chuyên khoa bắt đầu đào tạo trước ngày 09/7/2019 là ngày ban hành Công văn số 3928/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc không đào tạo định hướng chuyên khoa) thì được bổ sung chuyên khoa đó vào phạm vi hoạt động chuyên môn (trừ chuyên khoa răng hàm mặt).

2.2. Đối với bác sỹ đã được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa (trừ bác sỹ răng hàm mặt, bác sỹ y học dự phòng), khi có thêm chứng chỉ, chứng nhận đào tạo từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa (trong đó có chứng chỉ định hướng chuyên khoa bắt đầu đào tạo trước ngày 09/7/2019 là ngày ban hành Công văn số 3928/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc không đào tạo định hướng chuyên khoa) thì được bổ sung chuyên khoa đó vào phạm vi hoạt động chuyên môn và chỉ được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chuyên khoa cùng hệ với chuyên khoa đã được cấp. Các chuyên khoa theo quy định tại Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 13/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân theo hệ như sau:

a) Các chuyên khoa thuộc hệ nội: Hồi sức cấp cứu và Chống độc, Nội khoa, Nhi khoa, Da liễu, Tâm thần, Nội tiết, Gây mê hồi sức, Ung bướu, Huyết học - truyền máu, Phục hồi chức năng, Nội soi chẩn đoán;

b) Các chuyên khoa thuộc hệ ngoại: Ngoại khoa, Lao (ngoại lao), Bỏng, Phụ sản, Nội soi chẩn đoán - can thiệp, Vi phẫu, Phẫu thuật nội soi, Tạo hình- Thẩm mỹ, Mắt, Tai Mũi Họng;

c) Các chuyên khoa thuộc hệ cận lâm sàng: Điện quang (bao gồm Chẩn đoán hình ảnh), Y học hạt nhân, Thăm dò chức năng, Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh - tế bào học.

3. Đối với các kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với chuyên khoa mà người hành nghề đã được cấp, người hành nghề được thực hiện kỹ thuật sau khi có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo kỹ thuật chuyên môn đó do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho phép thực hiện bằng văn bản, mà không cần bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Sở Y tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh với Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Cục QLYDCT, Cục KHCNĐT, Vụ PC (để p/h);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 787/BYT-KCB ngày 02/02/2021 về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.701

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43