Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH giá tối thiểu dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy thiết bị

Số hiệu: 41/2016/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành ngày 11/11/2016.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016 là Biểu giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điển hình như:
 
+ Giá dịch vụ kiểm định đối với mỗi nồi hơi là từ 700 nghìn đồng đến 39 triệu đồng tùy theo công suất hoạt động của nồi hơi.
 
+ Giá dịch vụ kiểm định đối với mỗi bình chịu lực là từ 500 nghìn đến 7.5 triệu đồng tuỳ công suất hoạt động.
 
+ Giá dịch vụ kiểm định tối thiểu đối với hệ thống lạnh là từ 1.4 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
 
+ Giá dịch vụ kiểm định đối với mỗi thang máy dưới 10 tầng dừng là từ 2 triệu đồng đến 4.5 triệu đồng.
 
+ Giá dịch vụ kiểm định đối với mỗi thang cuốn, băng tải chở người từ 2.2 triệu đồng đến 2.5 triệu đồng.
 
Ngoài ra, Thông tư 41/2016 còn quy định mức giá kiểm định tối thiểu đối với các loại máy, thiết bị, vật tư như cần trục; máy vận thăng nâng hàng, nâng hàng kèm người, nâng người; tàu lượn, đu quay, máng trượt và các công trình vui chơi khác.
 
Căn cứ vào mức giá tối thiểu tại Biểu giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Thông tư số 41 Bộ Lao động, Giám đốc tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định giá cụ thể dịch vụ kiểm định kỹ thuật. Giá cụ thể này phải được gửi đến Cục An toàn lao động để theo dõi, kiểm tra.
 
Bên cạnh đó, Thông tư số 41/TT-BLĐTBXH cũng quy định các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành pháp luật về giá và an toàn, vệ sinh lao động.
 
Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có hiệu lực ngày 01/01/2017.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ CÁC CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định s 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định s 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kim định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Nghị định s106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định giá tối thiểu đi với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đề nghị Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thực hiện kim định chịu trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ theo quy định tại Thông tư này.

2. Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Điều 3. Mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

1. Mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được quy định tại Biểu giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư này là giá tối thiểu.

2. Mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại Thông tư này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3. Tổ chức kiểm định có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền còn lại sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

4. Căn cứ vào mức giá tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này, Giám đốc của các tchức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định mức giá cụ thể dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do mình cung ứng bảo đảm không thấp hơn mức giá tối thiểu quy định tại Thông tư này.

5. Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm gửi văn bản quy định mức giá cụ thể về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

Điều 4. Quản lý giá dịch vụ

1. Các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và văn bản pháp luật có liên quan.

2. Khi thu tiền dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, tchức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, đề nghị các cá nhân, tổ chức phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đxem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể và các Hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Các tổ chức cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;
- Cục Kiểm tra văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng TTĐT B LĐTBXH;
- Lưu: VT, Cục ATLĐ, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư s 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Máy, thiết bị, vật tư và các cht có yêu cu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Đơn vị

Mức giá (đồng)

Hạng mục

Đặc tính kỹ thuật

1

Nồi hơi

Công sut nhỏ hơn 01 tn/giờ

Thiết b

700.000

Công suất từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ

Thiết b

1.400.000

Công suất từ trên 02 tấn/giờ đến 06 tấn/giờ

Thiết b

2.500.000

Công suất từ trên 06 tấn/giờ đến 10 tấn/giờ

Thiết b

2.800.000

Công suất từ trên 10 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ

Thiết b

4.400.000

Công suất từ trên 15 tấn/giờ đến 25 tấn/giờ

Thiết b

5.000.000

Công suất từ trên 25 tấn/giờ đến 50 tấn/giờ

Thiết b

8.000.000

Công suất từ trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ

Thiết b

10.800.000

Công suất từ trên 75 tấn/giờ đến 125 tấn/giờ

Thiết b

14.000.000

Công suất từ trên 125 tấn/giờ đến 200 tấn/giờ

Thiết b

23.000.000

Công suất từ trên 200 tấn/giờ đến 400 tấn/giờ

Thiết b

32.000.000

Công suất trên 400 tấn/giờ

Thiết b

39.000.000

2

Bình chịu áp lực

Dung tích đến 02 m3

Thiết b

500.000

Dung tích từ trên 02 m3 đến 10 m3

Thiết b

800.000

Dung tích từ trên 10 m3 đến 25 m3

Thiết b

1.200.000

Dung tích từ trên 25 m3 đến 50 m3

Thiết b

1.500.000

Dung tích từ trên 50 m3 đến 100 m3

Thiết b

4.000.000

Dung tích từ trên 100 m3 đến 500 m3

Thiết b

6.000.000

Dung tích trên 500 m3

Thiết b

7.500.000

3

Hệ thống lạnh

Năng suất lạnh đến 30.000 Kcal/h

Thiết b

1.400.000

Năng suất lạnh từ trên 30.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h

Thiết b

2.500.000

Năng suất lạnh từ trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h

Thiết bị

4.000.000

Năng suất lnh trên 1.000.000 Kcal/h

Thiết b

5.000.000

4

Hệ thng đường ng áp lc

Đường kính ng đến 150 mm

m

10.000

Đường kính ống trên 150 mm

m

15.000

5

Cn trc

5.1

Cần trục

Tải trọng dưới 3,0 tấn

Thiết b

700.000

Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn

Thiết b

1.200.000

Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn

Thiết b

2.200.000

Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn

Thiết b

3.000.000

Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn

Thiết b

4.000.000

Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn

Thiết b

5.000.000

Tải trọng trên 100 tấn

Thiết b

6.000.000

5.2

Các loại máy trục khác

Tải trọng dưới 3,0 tấn

Thiết b

700.000

Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn

Thiết b

1.200.000

Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn

Thiết b

2.200.000

Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn

Thiết b

3.000.000

Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn

Thiết b

4.000.000

Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn

Thiết b

5.000.000

Tải trọng trên 100 tấn

Thiết b

6.000.000

6

Tời, Trục tải, cáp treo vận chuyn người, Tời thủ công có tải trọng từ 1.000 kg trở lên

Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 0 độ đến 35 độ

Thiết b

1.800.000

Tải trọng trên 1 tấn và góc nâng trên 35 độ đến 90 độ.

Thiết b

2.000.000

Cáp treo vận chuyển người

Mét dài cáp

20.000

Tời thủ công có tải trọng 1.000 kg trở lên.

Thiết b

1.000.000

7

Máy vận thăng nâng hàng, nâng hàng kèm người, nâng người; Sàn nâng người, nâng hàng

Tải trọng nâng dưới 3 tấn

Thiết b

700.000

Tải trọng nâng từ 3 tấn trở lên

Thiết b

1.500.000

Nâng người có slượng đến 10 người

Thiết b

2.500.000

Nâng người có số lượng trên 10 người

Thiết b

3.000.000

8

Thang máy các loi

Thang máy dưới 10 tầng dừng

Thiết b

2.000.000

Thang máy từ 10 tầng dừng đến 20 tầng dừng

Thiết b

3.000.000

Thang máy trên 20 tầng dừng

Thiết b

4.500.000

9

Palăng điện, xích kéo tay

Palăng điện tải trọng đến 3 tấn, palăng xích kéo tay tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn

Thiết b

750.000

Palăng điện, palăng xích kéo tay tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn

Thiết b

1.300.000

Palăng điện, xích kéo tay tải trọng nâng trên 7,5 tấn

Thiết b

1.800.000

10

Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1,0 tấn trở lên, xe tự hành nâng người.

Tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn

Thiết b

1.100.000

Tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn

Thiết b

1.600.000

Tải trọng nâng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn

Thiết b

1.900.000

Tải trọng trên 15 tấn

Thiết b

2.500.000

Xe tự hành nâng người (không phân biệt tải trọng)

Thiết b

1.400.000

11

Hệ thng điều chế; nạp khí; khí hóa lỏng, hòa tan

Hệ thng có 20 miệng nạp trở xung

Hệ thống

2.500.000

Hệ thống có 21 miệng nạp trở lên

Hệ thống

3.000.000

12

Chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan

Chai chứa khí đt hóa lỏng dung tích nhỏ hơn 30 lít (Kiểm định định kỳ)

Chai

25.000

Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích từ 30 lít trở lên (Kiểm định định kỳ)

Chai

40.000

Chai chứa khí đốt hóa lỏng tiêu chuẩn (Kiểm định lần đầu)

Chai

70.000

Chai khác (không k dung tích)

Chai

50.000

Chai chứa khí độc (không k dung tích)

Chai

70.000

13

Tàu lượn, đu quay, máng trưt và các công trình vui chơi khác

Tàu lượn, đu quay số lượng dưới 20 người

Thiết bị

1.500.000

Tàu lượn, đu quay có slượng từ 21 người trở lên

Thiết bị

3.000.000

Máng trượt và công trình vui chơi khác

Thiết bị

2.000.000

Sàn biu diễn, khán đài

m2

100.000

14

Thang cun, băng tải chở người

Thang cuốn không kể năng suất

Thiết bị

2.200.000

Băng tải chở người không kể năng suất

Thiết bị

2.500.000

15

Nồi đun nước nóng

Công suất nh hơn 500.000 Kcal/h

Thiết bị

700.000

Công suất từ 500.000 đến 750.000 Kcal/h

Thiết bị

1.200.000

Công suất từ trên 750.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h

Thiết bị

2.000.000

Công suất từ trên 1.000.000 Kcal/h đến 1.500.000 Kcal/h

Thiết bị

2.400.000

Công suất từ trên 1.500.000 Kcal/h đến 2.000.000 Kcal/h

Thiết bị

2.560.000

Công suất trên 2.000.000 Kcal/h

Thiết bị

2.800.000

16

Nồi gia nhiệt dầu

Công suất nhỏ hơn 1.000.000 Kcal/h

Thiết bị

960.000

Công suất từ 1.000.000 đến 2.000.000 Kcal/h

Thiết bị

1.200.000

Công suất từ trên 2.000.000 Kcal/h đến 4.000.000 Kcal/h

Thiết bị

1.440.000

Công suất trên 4.000.000 Kcal/h

Thiết bị

2.000.000

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 41/2016/TT-BLDTBXH

Hanoi, November 11, 2016

 

CIRCULAR

PRESCRIBING MINIMUM SERVICE PRICES OF OCCUPATIONAL-SAFETY TECHNICAL INSPECTION OF MACHINERY, EQUIPMENT, SUPPLIES AND SUBSTANCES SUBJECT TO STRICT OCCUPATIONAL SAFETY REQUIREMENTS

Pursuant to the June 20, 2012 Law on Price;

Pursuant to the November 25, 2015 Law on Charges and Fees;

Pursuant to the Governments Decree No. 177/2013/ND-CP of November 14, 2013, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Price;

Pursuant to the Governments Decree No. 149/2016/ND-CP of November 11, 2016, amending and supplementing the Government s Decree No. 177/2013/ND-CP of November 14, 2013, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Price;

Pursuant to the Government's Decree No. 44/2016/ND-CP of May 15, 2016, detailing a number of articles of the Law on Occupational Safety and Health regarding technical inspection on occupational safety, training in occupation safety and health and monitoring of occupational environment;

Pursuant to the Government’s Decree No. 106/2012/ND-CP of December 20, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgates the Circular prescribing minimum service prices of occupational-safety technical inspection of machinery, equipment, supplies and substances subject to strict occupational safety requirements.

Article 1. Scope of regulation

This Circular prescribes service prices of occupational-safety technical inspection of machinery, equipment, supplies and substances subject to strict occupational safety requirements.

Article 2. Subjects of application

1. Organizations and individuals that use machinery, equipment and supplies subject to strict occupational safety requirements shall, when requesting organizations engaged in technical inspection on occupational safety to perform inspection, pay service prices under this Circular.

2. Organizations engaged in technical inspection on occupational safety.

Article 3. Levels of service prices of technical inspection on occupational safety

1. The levels of service prices of technical inspection on occupational safety provided in the List of service prices of technical inspection on occupational safety to this Circular are the minimum.

2. The levels of service prices of technical inspection on occupational safety prescribed in this Circular are inclusive of valued-added tax.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Based on the minimum price levels specified in Clause 1 of this Article, directors of organizations engaged in technical inspection on occupational safety shall set specific service price levels of technical inspection of machinery, equipment, supplies and substances subject to strict occupational safety requirements, which must not be lower than the minimum price levels specified in this Circular.

5. Organizations engaged in technical inspection on occupational safety shall send documents providing specific price levels to the Department of Work Safety of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for monitoring and inspection.

Article 4. Management of service prices

1. Providers of the service of technical inspection of machinery, equipment, supplies and substances subject to strict safety requirements shall post up prices, publicize prices and observe the law on price, law on occupational safety and health, and relevant legal documents.

2. When collecting service charges for technical inspection of machinery, equipment, supplies and substances subject to strict safety requirements, organizations engaged in technical inspection on occupational safety shall use service provision invoices as prescribed in the Government’s Decree No. 51/2010/ND-CP of May 14, 2010, on goods sale and service provision invoices; the Government’s Decree No. 04/2014/ND-CP of January 17, 2014, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 51/2010/ND-CP; the Ministry of Finance’s Circular No. 39/2014/TT-BTC of March 31, 2014, guiding the implementation of Decree No. 51/2010/ND-CP of May 14, 2010, and Decree No. 04/2014/ND-CP of January 17, 2014, and replacing or amending and supplementing documents (if any).

Article 5. Organization of implementation

1. This Circular takes effect on January 1, 2017.

2. Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for consideration and settlement.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
DEPUTY MINISTER
Doan Mau Diep

 

* The List of service prices of technical inspection on occupational safety promulgated together with this Circular is not translated.-

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016 quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


66.363

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!