Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 213/KH-CĐGD 2020 chăm lo tết Tân Sửu cho cán bộ Liên đoàn Lao động Hồ Chí Minh

Số hiệu: 213/KH-CĐGD Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Gái
Ngày ban hành: 15/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG ĐOÀN
NGÀNH GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/KH-CĐGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẾT TÂN SỬU NĂM 2021 CHO CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ

Thực hiện kế hoạch số 64/KH-LĐLĐ ngày 29/9/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 cho đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thành phố và Chương trình công tác năm học 2020-2021 của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố.

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhằm tổ chức các hoạt động chăm lo, chia sẻ khó khăn và động viên đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

I- MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1- Mục đích:

Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động cùng gia đình đón Tết trên tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” và đảm bảo tốt an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, không tham gia các tệ nạn như cờ bạc, mê tín dị đoan.

Chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động (các cơ sở giáo dục ngoài công lập) xây dựng kế hoạch chăm lo Tết thiết thực cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động; thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, để đoàn viên công đoàn, người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với cơ quan, đơn vị.

Tăng cường tính chủ động của tổ chức Công đoàn nhằm chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp và chăm lo cho đoàn viên công đoàn, nhất là những đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2- Yêu cầu:

Công tác chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 được thực hiện đồng bộ ở cả 2 cấp công đoàn: công đoàn cơ sở (CĐCS), Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố, phải đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được chăm lo, trong đó cần quan tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại các đơn vị, các cơ sở giáo dục trực thuộc. Xây dựng các phương án tổ chức hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Tập trung huy động tối đa các nguồn lực xã hội, nhất là vận động người sử dụng lao động chung tay cùng tổ chức công đoàn để chăm lo cho cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động trong dịp Tết Tân Sửu 2021; sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính công đoàn, nguồn tài chính vận động để chăm lo; công tác chăm lo phải được công khai rộng rãi đến cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả lương, thưởng Tết cho người lao động:

Tháng 11/2020, Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với Thủ trưởng, Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch chăm lo tết, thông báo thời gian nghỉ Tết, thời gian trả lương, thưởng thi đua, tiền tiết kiệm tăng thu nhập (đơn vị công lập); trả lương, trả thưởng, mức thưởng Tết (đơn vị ngoài công lập), để NG, NLĐ hiểu, chia sẻ, an tâm công tác. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của NG, NLĐ, tham gia phối hợp giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại của NG, NLĐ về chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng...

Chậm nhất vào 15/12/2020, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố phối hợp cơ quan BHXH, cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương rà soát và nắm bắt danh sách các doanh nghiệp đang khó khăn (nợ BHXH, thường xuyên chậm trả lương hoặc đang nợ lương người lao động, doanh nghiệp thông báo không có khả năng chi trả lương, thưởng Tết…) để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm việc với chủ doanh nghiệp có giải pháp thanh toán kịp thời các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết, tránh để xảy ra tranh chấp lao động tập thể trước, trong và sau Tết.

Đối với đơn vị ngoài công lập (nếu do hoạt động của đơn vị gặp khó khăn), Ban Chấp hành CĐCS trao đổi với người sử dụng lao động có giải pháp tạo nguồn tài chính trả lương, trả thưởng cho người lao động, trường hợp đơn vị không có nguồn để trả lương, trả thưởng thì báo cáo ngay cho Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố.

Ban chấp hành CĐCS tổng hợp áo cáo tình hình chi trả lương, thưởng tết cho NG, NLĐ trong đơn vị mình (theo mẫu đính kèm) gửi về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố (qua Ban Chính sách-Pháp luật) trước ngày 31/12/2020.

2. Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động:

2.1. Đối tượng chăm lo:

Đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục Thành phố. Ưu tiên đối tượng là: đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được xác định bằng các tiêu chí sau:

+ Đối tượng 01: ĐVCĐ, NG, NLĐ bệnh nan y hiểm nghèo, bị tai nạn lao động mà gia đình có thu nhập thấp.

+ Đối tượng 02: ĐVCĐ, NG, NLĐ có vợ hoặc chồng hoặc con mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc điều trị ngoại trú;

+ Đối tượng 03: Nữ ĐVCĐ, NG, NLĐ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập;

+ Đối tượng 04: Nữ ĐVCĐ, NG, NLĐ có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn Tết;

+ Đối tượng 05: ĐVCĐ, NG, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn (vợ hoặc chồng) đang làm việc tại đơn vị không thưởng Tết hoặc có gia đình ở quê trực tiếp bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt không về quê đón Tết;

Riêng các trường hợp khó khăn đột xuất khác không nằm trong các tiêu chí quy định trong kế hoạch (căn cứ theo đề xuất của CĐCS), Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục xem xét, quyết định chăm lo từng trường hợp cụ thể.

2.2. Chương trình thăm và tặng quà ĐVCĐ, NG, NLĐ khó khăn:

Công đoàn cơ sở căn cứ nguồn tài chính công đoàn của đơn vị, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, xác định đối tượng khó khăn tiến hành tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVCĐ, NG, NLĐ cho phù hợp; phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho ĐVCĐ, NG, NLĐ hoàn cảnh khó khăn hoặc do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19. Việc bình xét ĐVCĐ, NG, NLĐ được thăm và tặng quà phải công khai tại từng đơn vị.

Mức chăm lo: Căn cứ vào nguồn tài chính công đoàn của đơn vị, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị mà xác định đối tượng chăm lo là ĐVCĐ, NG, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn để tiến hành chăm lo cho phù hợp, đối tượng khó khăn được chăm lo phải được công khai tại cơ quan, đơn vị, thấp nhất là 500.000 đồng/trường hợp.

Ngoài ra, khuyến khích các cơ quan, đơn vị vận động nguồn quỹ xã hội để tăng mức chi chăm lo cho ĐVCĐ, NG, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, thống nhất, đảm bảo nguyên tắc tài chính.

BCH/CĐCS chủ động nguồn kinh phí của công đoàn để thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn; vợ hoặc chồng đang làm việc tại đơn vị nhưng bị bệnh đang điều trị tại cơ sở y tế; nữ ĐVCĐ, NG, NLĐ có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn Tết; trường hợp đơn vị thực sự khó khăn, không thưởng Tết thì BCH/CĐCS áo cáo kịp thời danh sách những ĐVCĐ, NG, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, vợ hoặc chồng bị bệnh đang nằm viện), gửi về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố để có biện pháp tổ chức chăm lo, theo mẫu đính kèm trước ngày 31/12/2020.

2.3- Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” - trao tặng, hỗ trợ vé xe cho NG, NLĐ ngoài Thành phố về quê:

Đối tượng xét chọn là đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia hoạt động công đoàn, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm kỷ luật trong cơ quan, đơn vị, cả vợ và chồng đều là ĐVCĐ, NG, NLĐ hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của công đoàn cơ sở 02 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên được trao tặng vé xe về quê phải được xét chọn và công khai tại đơn vị.

BCH/CĐCS chủ động đề xuất với Thủ trưởng, Người sử dụng lao động về đối tượng ĐVCĐ, NG, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ở ngoài thành phố cần tặng vé xe về quê để đơn vị có trách nhiệm chăm lo; đối với những đơn vị có điều kiện tổ chức thuê xe đưa về quê thì BCH/CĐCS có thể liên hệ ký hợp đồng xe đưa ĐVCĐ, NG, NLĐ về quê (nếu Thủ trưởng, Người sử dụng lao động đề nghị).

Ban Chính sách-Pháp luật CĐGDTP có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn CĐCS trực thuộc vận động Thủ trưởng, người sử dụng lao động tham gia Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” để trao tặng vé xe cho NG, NLĐ tại đơn vị về quê đón Tết (từ tỉnh Phú Yên đến Hà nội và các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ).

Kinh phí thực hiện:

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố phối hợp với CĐCS vận động người sử dụng lao động tham gia đóng góp 70% kinh phí, công đoàn các cấp tham gia 30% từ nguồn kinh phí công đoàn và từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

4 . Đẩy mạnh thực hiện các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”:

- Tiếp tục phối hợp với các đối tác đã ký kết các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với cấp mình hoặc các đối tác đã ký kết với Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện các chương trình ưu đãi về giá cả các sản phẩm, dịch vụ trong dịp Tết.

- Phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền vận động các doanh nghiệp trên địa bàn có sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm, quần áo, dịch vụ giải trí ... phối hợp cùng đơn vị để ký kết thực hiện phúc lợi đoàn viên; tổ chức các gian hàng giảm giá cho cán bộ, nhà giáo và người lao động; ủng hộ sản phẩm làm quà tặng hoặc tặng phiếu mua hàng, phiếu giảm giá sản phẩm cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị trong dịp Tết.

5. Chương trình “Tết sum vầy 2020” họp mặt ĐVCĐ, NG, NLĐ ngoài Thành phố không về quê:

Các CĐCS nắm chắc số lượng ĐVCĐ, NG, NLĐ ngoài thành phố không về quê, nữ NG, NLĐ có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn Tết để phối hợp với Thủ trưởng, người sử dụng lao động đơn vị, tổ chức họp mặt, thăm hỏi động viên tạo không khí ấm áp của gia đình, nhằm để ĐVCĐ, NG, NLĐ hiểu và gắn bó với đơn vị, công đoàn.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1- Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và báo cáo với Ban Thường vụ CĐGD Thành phố hàng tuần về tình hình, kết quả chăm lo Tết cho ĐVCĐ, NG, NLĐ của CĐCS; xây dựng kế hoạch tham mưu tổ chức các chương trình hoạt động tạo nguồn tài chính, các hoạt động vui chơi giải trí tạo không khí ấm áp đối với cán bộ, ĐVCĐ, NG, NLĐ không về quê.

2- Ban Tài chính CĐGD Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn công đoàn cơ sở sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn chăm lo cho ĐVCĐ, NG, NLĐ tại đơn vị; chuẩn bị kinh phí tổ chức các hoạt động chăm lo của CĐGD Thành phố.

3- Ban Tuyên giáo CĐGD Thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin, tuyên truyền trên Báo Giáo dục Thành phố, Người Lao Động, chương trình truyền hình “Công nhân công đoàn”, Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan truyền thông đại chúng về tình hình chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, ĐVCĐ, NG, NLĐ.

4- Ủy ban kiểm tra CĐGD Thành phố tổ chức và hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch này.

Căn cứ kế hoạch này, CĐCS tổ chức triển khai đến các tổ CĐ, đến từng ĐVCĐ, NG, NLĐ của CĐCS, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 31/12/2020, Ban Chấp hành CĐCS thực hiện báo cáo theo các mẫu và gởi về Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD thành phố trước ngày 31/12/2020 đồng thời gởi file qua địa chỉ mail: luuthienduc296@gmail.com.

a) Báo cáo tình hình chi trả lương, thưởng tết cho ĐVCĐ, NG, NLĐ trong đơn vị mình (theo mẫu đính kèm);

b) Báo cáo tổng hợp kết quả chăm lo tết (theo mẫu đính kèm);

c) Danh sách những ĐVCĐ, NG, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo các tiêu chí ở mục 2.1 - nếu có) kèm biên bản xét đề nghị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí Lưu Thiên Đức, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT CĐGDTP (ĐT: 38.299.667, ĐTDĐ: 0903.308.308) để cùng trao đổi, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy Sở GD&D9T “để báo cáo”;
- BTV, BCSPL LĐLĐTP “để báo cáo”;
- BTV CĐGDVN “để báo cáo”;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT “để phối hợp”;
- Các Ban chuyên để “để th/hiện”;
- CĐCS trực thuộc “để thực hiện”;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Gái

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

CĐCS…………………………

TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 20

 

BÁO CÁO

Tình hình chi trả lương, thưởng dịp Tết Tân Sửu năm 2021
(đơn vị ngoài Công lập)

1- Đơn vị xây dựng qui chế trả lương, trả thưởng:

không

2- Đơn vị có kế hoạch chi trả lương, thưởng dịp tết:

không

3- Đơn vị khó khăn không có khả năng trả thưởng :

không

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………

 

4- Mức thưởng bình quân ở các đơn vị (dự kiến) :

4.1- Đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài:

Mức thưởng bình quân : ………………………………

Mức thưởng cao nhất : ……………………………….

Mức thưởng thấp nhất : …………………………….

4.2- Đơn vị tư thục :

Mức thưởng bình quân : ………………………………

Mức thưởng cao nhất : ………………………………

Mức thưởng thấp nhất : ………………………………

4.3- Công ty TNHH, Cty Cổ phần :

Mức thưởng bình quân : ………………………………

Mức thưởng cao nhất : ………………………………

Mức thưởng thấp nhất : ………………………………

5- Các hình thức chăm lo khác (tặng vé xe về quê, họp mặt cán bộ, nhà giáo và người lao động không về quê, các hoạt động vui chơi giải trí...):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6- Các biện pháp của BCH Công đoàn tham gia kiểm tra giám sát việc chi trả lương, thưởng cho người lao động hoặc chăm lo cho người lao động :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

7- Kiến nghị - đề xuất:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: đơn vị gửi báo cáo về Ban Chính sách Pháp luật - CĐGDTP, trước ngày 31/12/2020.

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

CĐCS…………………………

TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 20

 

BÁO CÁO

Tình hình chi trả lương, thưởng dịp Tết Tân Sửu năm 2021
(đơn vị Công lập)

1- Đơn vị xây dựng qui chế trả lương, trả thưởng thi đua:

không

2- Đơn vị có kế hoạch chi tiết kiệm tăng thu nhập, thưởng thi đua:

không

3- Đơn vị khó khăn không có tiết kiệm tăng thu nhập, thưởng thi đua:

không

Lý do : ..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

4- Mức thưởng bình quân ở các đơn vị (dự kiến) :

4.1- Đơn vị hành chính sự nghiệp (tự chủ một phần) :

- Mức thưởng bình quân : …………………….

- Mức thưởng cao nhất : …………………….

- Mức thưởng thấp nhất : …………………….

4.2- Đơn vị hành chính sự nghiệp (tự cân đối thu chi) :

Mức thưởng bình quân : …………………….

Mức thưởng cao nhất : …………………….

Mức thưởng thấp nhất : …………………….

5- Các hình thức chăm lo khác (tặng vé xe về quê, họp mặt cán bộ, nhà giáo và người lao động không về quê, các hoạt động vui chơi giải trí...):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6- Các biện pháp của BCH Công đoàn tham gia kiểm tra giám sát việc chi trả lương, thưởng cho người lao động hoặc chăm lo cho người lao động :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

7- Kiến nghị - đề xuất:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: đơn vị gửi báo cáo về Ban Chính sách Pháp luật - CĐGDTP, trước ngày 31/12/2020.


CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…..

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHĂM LO TẾT TÂN SỬU NĂM 2021
CHO CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tên đơn vị

Số CB-GV- NV đang làm việc

Đơn vị có tổ chức chăm lo tết

Số người được chăm lo

Kinh phí chăm lo tết

Hỗ trợ vé tàu xe

Tổng số tiền

Trong đó

Nguồn kinh phí

Có hỗ trợ vé tàu xe

Số người được hỗ trợ

Tổng số tiền hỗ trợ

Trong đó

Quà tặng

Tiền mặt

Đơn vị

CĐCS

Công đoàn cấp trên cơ sở

Nguồn khác

Đơn vị

CĐCS

Công đoàn cấp trên cơ sở

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

TM. BCH/CĐCS
CHỦ TỊCH

(ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: - đơn vị gửi báo cáo về Ban Chính sách Pháp luật - CĐGDTP, trước ngày 31/12/2020.

- Cột 5 = cột 7 + cột 9 = cột 10 + cột 11 + cột 12 + cột 13

- Cột 16 = cột 17 + cột 18 + cột 19

 

MẪU 1

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…..

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

 

ĐỐI TƯỢNG

HOÀN CẢNH (nêu cụ thể theo đối tượng)

Nam

Nữ

ĐT 01:

ĐVCĐ, NG, NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nan y hiểm nghèo đang điều trị tại cơ sở y tế.

ĐT 02:

ĐVCĐ, NG, NLĐ có Vợ (chồng) bị tai nạn lao động, bệnh nan hiểm nghèo đang điều trị tại cơ sở y tế.

ĐT 03:

Nữ ĐVCĐ, NG, NLĐ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

ĐT 04:

Nữ ĐVCĐ, NG, NLĐ có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn Tết.

ĐT 05:

ĐVCĐ, NG, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn (vợ hoặc chồng) đang làm việc tại đơn vị không thưởng Tết hoặc có đình ở quê trực tiếp bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt không về quê đón Tết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

TM. BCH/CĐCS
CHỦ TỊCH

(ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: đơn vị gửi báo cáo về Ban Chính sách Pháp luật - CĐGDTP, trước ngày 31/12/2020.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 213/KH-CĐGD ngày 15/10/2020 về tổ chức hoạt động chăm lo tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.229

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!