Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 191/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 16/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2002 MỘT SỐ CHƯƠNG CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN SINH MẠNG CON NGƯỜI TRÊN BIỂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ quy định của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế ban hành ngày 20 tháng 8 năm 1998;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 3573 GTVT-PC ngày 18 tháng 8 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung năm 2002 một số chương của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (Công ước SOLAS 74), kèm theo Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu và cảng biển (ISPS) như kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản trên.

Điều 2. Giao Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan đầu mối của Việt Nam, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo thực hiện đầy đủ những sửa đổi, bổ sung 2002 của Công ước trước khi có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Điều 3. Đồng ý việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sửa đổi, bổ sung công ước SOLAS 74 do 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm Trưởng ban. Thành viên tham gia Ban chỉ đạo gồm đại diện của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng (Cục Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng), Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ sau:

- Tổ chức nghiên cứu nội dung và chỉ đạo tiến hành các công việc chuẩn bị thực hiện sửa đổi bổ sung Công ước SOLAS 74.

- Thông qua kế hoạch chuẩn bị, theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo các quy định sửa đổi, bổ sung Công ước SOLAS 74 được triển khai, áp dụng tại Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Điều 4. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại cho việc tham gia trên theo quy định.

Điều 5. quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 191/2003/QĐ-TTg ngày 16/09/2003 về phê duyệt sửa đổi năm 2002 một số chương của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.334

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!