Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 08/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Phòng chống tiêu cực trong đăng kiểm xe

Thủ tướng vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về các giải pháp để nâng cao chất lượng và phòng chống tiêu cực trong đăng kiểm chất lượng phương tiện giao thông vận tải. Theo đó, trách nhiệm của các cơ quan được quy định:

Bộ giao thông vận tải :
- Rà soát, sửa đổi VB quy phạm pháp luật
- Kiểm tra toàn diện tất cả các đơn vị đăng kiểm trong cả nước
- Chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường đào tạo đăng kiểm viên và nhân viên.

Bộ Công an :
- Điều tra, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong việc đăng kiểm
- Chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ nguyên nhân từ phía phương tiện trong các vụ tai nạn

UBND tỉnh:
- Tổ chức kiểm tra các đơn vị đăng kiểm do địa phương quản lý
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về đăng ký, đăng kiểm

UBATGT Quốc gia: phối hợp với Đài truyền hình và Hiệp hội nghề nghiệp  tuyên truyền pháp luật về công tác đăng kiểm

Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 12/04/2014.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trong những năm vừa qua, công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận J tải đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, công tác đăng kiểm vẫn còn nhiều thiếu sót, bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng đăng kiểm. Một số cán bộ quản lý, đăng kiểm viên có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ quy trình đăng kiểm, bỏ qua lỗi an toàn kỹ thuật,... nên nhiều phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vẫn được cấp chứng nhận đăng kiểm để tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Để kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, hạn chế và nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện chủ đề của năm an toàn giao thông 2014 "Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện", Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Giao thông vận tải:

a) Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện các quy định về công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải; khắc phục những kẽ hở trong văn bản quy phạm pháp luật dẫn đến tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước về vận tải, đăng kiểm an toàn kỹ thuật phương tiện; rà soát quy hoạch hệ thống các trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải trên cả nước, đồng thời công bố công khai quy hoạch.

b) Tổ chức kiểm tra toàn diện tất cả các đơn vị đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải trong cả nước, chấn chỉnh những hạn chế cả về trang thiết bị, tổ chức thực hiện, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, cần có biện pháp hiệu quả để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm của trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm trong thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các trung tâm đăng kiểm không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực hoặc có vi phạm nghiêm trọng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ảnh tiêu cực của các trung tâm đăng kiểm. Thông báo công khai tên các trung tâm đăng kiểm đã vi phạm quy định về đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.

c) Chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; luân chuyển, bố trí hợp lý cán bộ, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm nhằm ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, trước hết là đối với những người làm công tác đăng kiểm tàu biển, phương tiện thủy nội địa và đăng kiểm theo lô phương tiện nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước; khẩn trương hoàn thiện hệ thống camera giám sát, truyền dữ liệu từ tất cả các trạm đăng kiểm về Cục Đăng kiểm Việt Nam, đồng thời chuyển dữ liệu về Thanh tra Bộ Giao thông vận tải để thường xuyên giám sát; tăng cường vận động, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên; có kế hoạch và giải pháp cụ thể, phù hợp với hoạt động đăng kiểm trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

2. Bộ Công an:

a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng của Bộ, Công an các địa phương tiến hành điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.

b) Chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp yêu cầu đại diện của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cung cấp đầy đủ hồ sơ và phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân từ phía phương tiện giao thông vận tải trong các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra các đơn vị đăng kiểm do địa phương quản lý và các trung tâm đăng kiểm xã hội hóa. Xử lý nghiêm vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động các trung tâm đăng kiểm vi phạm nghiêm trọng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đình chỉ chức vụ để tiến hành điều tra đối với những trường hợp cán bộ, công chức có dấu hiệu tiếp tay, dung túng cho các trung tâm đăng kiểm vi phạm quy định hoặc để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu.

b) Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các chủ phương tiện và lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, vì sự an toàn của chính mình và của cộng đồng.

4. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia:

a) Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tổ chức đợt tuyên truyền và giáo dục pháp luật về công tác đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông vận tải. Có các phóng sự điều tra, các chương trình đối thoại về hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.

b) Phối hợp với các Hiệp hội nghề nghiệp tuyên truyền, phbiến các quy định pháp luật về công tác đăng kiểm phương tiện đến các tchức, cá nhân liên quan đến thiết kế, chế tạo phương tiện và hoạt động kinh doanh vận tải, chủ phương tiện, lái xe các quy định của pháp luật liên quan bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện và phòng chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

Bộ trưởng các Bộ có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng và trin khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TƯ Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
-
UBTƯ Mt trận Tổ quc VN;
- Cơ quan TƯ của các đoàn th;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân ti cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Đài Truyền hình VN;
- Đài Tiếng nói VN;
- Thông tn xã VN;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Các Phó Chủ tịch UBATGTQG;
- Các cơ quan thành viên UB ATGTQG;
- Ban ATGT tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Ủy viên UB ATGTQG; Ủy viên Ban TT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, KTN (3).Hong (350b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 08/CT-TTg

Hanoi, 12 April 2014

 

DIRECTIVE

ON URGENT SOLUTIONSTO IMPROVE THE QUALITY AND NEGATIVISM PREVENTION IN INSPECTION OF MEANS OF TRANSPORTATION

In recent years, the inspection of means of transportation has made positive changes, significantly contributing to the traffic safety and order assurance. However, the inspection still has a lot of shortcomings affecting the quality of inspection. A number of management officers and inspectors have manifestation of harassment or negativism or irresponsibility, failing to fully perform the inspection procedures or ignore technical safe errors…thus a lot of vehicles ineligible for technical safety and environmental protection are still issued with certificate of inspection to participate in transportation and potentially causing traffic accidents, environmental protection, concern and annoyance of people.

To promptly correct such shortcomings and limitation and improve the quality of inspection of means of transportation, strictly comply with the Directive No. 18-CT/TW dated 04 September 2012 of the Secretariat of the Central Committee on strengthening the leadership of the Party towards the traffic safety and order assurance of roadway, railway and inland waterway and the directions of the Government and the Prime Minister while implementing the subject of traffic safety year 2014 “Tightening the management of transportation activities and control of load of vehicles”, the Prime Minister issues the following directive:

1. The Ministry of Transport:

a) Promptly reviews, modifies, supplements the legal normative documents and complete regulations on inspection of means of transportation of roadway, railway and inland waterway and seaway; overcomes loopholes in legal normative documents causing the negativism in state management on transportation and inspection of technical safety of vehicles; reviews the planning of vehicle inspection system in the country and publicizes such planning.

b) Conducts the comprehensive examination of all inspection units of means of transportation in the country, corrects the limitations of equipment, implementation, professional qualifications especially there must be effective measures to promptly detect and strictly deal with violation of inspection center, inspectors and inspecting staff in performance of duties and responsibility of the head. Resolutely suspending the operation of inspection centers which do not meet the criteria for facilities, equipment, personnel or are in serious breach of professional duties. Publicizing the hotline to receive and handle the comments of negativism of inspection centers and publicizing names of inspection centers which breach regulations on inspection of means of transportation.

c) Directs the Vietnam Register to strengthen the professional training and retraining and occupational ethics; rotates and rationally arranges officials, inspectors and inspecting staff to prevent negativism acts, primarily those who perform work of inspection of sea ships and inland waterway vehicles and inspection of batches of vehicles imported or locally manufactured; promptly completes the surveillance camera and data transmission system to the Inspector of Ministry of Transport for regular monitoring; strengthens the advocacy, propagation and education on prevention of negativism within the contingent of officials and inspectors; has specific plans and solutions in accordance with the inspection activities in implementation of Directive No. 03-CT/TW dated 14 May 2011 of the Politburo XI on further promoting the learning and following the moral example of President Ho Chi Minh ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Directs the functional forces of the Ministry and the local police forces to conduct investigation, detect and impose strict handling on organizations and individuals committing breach of law in the inspection of means of transportation.

b) Directs the investigation police organ at all levels to require the representative of Vietnam Register or other inspection centers in the area to provide all dossiers and closely coordinate in investigation and clarification of causes from the means of transportation in accidents, particularly the serious ones.

3. People’s Committees of provinces and centrally-run cities:

a) Direct the Department of Transport to coordinate with relevant organs to carry out the examination over the inspection units under the management of the local authorities and the socialized inspection centers; strictly handle all breaches and resolutely suspend the operation of inspections units that commit serious breaches in their professional work and suspend the position to conduct the investigation over the cases where the officials and public servants join hands with each other or wink at breach of regulations or negativism or harassment of inspection centers.

b) Coordinate with social – political organizations in localities to promote the advocacy and propagation to vehicle owners and drivers to strictly abide by regulations on registration and inspection of means of transportation for their own safety and community.

4. National traffic safety Committee:

a) Coordinates with Vietnam Television, Voice of Vietnam, Vietnam News Agency and other media organizations in propagation and education of law on inspection of quality, technical safety and environmental protection of means of transportation; has investigation reportage and dialogue programs on inspection of means of transportation.

b) Coordinates with professional Associations in propagation and dissemination of regulations of law on inspection of vehicles to organizations and individuals related to the design and fabrication of vehicles and transportation business activities, vehicle owners and drivers

The Ministers of relevant Ministries and the Chairman of People’s Committee of provinces and centrally-run cities are responsible for directing and implementing this Directive and periodically reporting to the  National traffic safety Committee for aggregation and report to the Prime Minister./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 12/04/2014 giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.558

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!