Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4301/QĐ-UBND năm 2017 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên do thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 4301/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 07/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4301/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1816/TTr-SGDĐT ngày 24/7/2017 về việc ban hành Quyết định Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I, ngày kết thúc học kỳ II và ngày kết thúc năm học.

3. Ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và ngày xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

4. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

5. Các ngày nghỉ lễ, tết.

6. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

7. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ lễ hội truyền thống địa phương).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo cho các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 cho từng ngành học, bậc học. Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Đối với cấp mầm non và cấp tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

2. Đối với cấp THCS và cấp trung học phổ thông (THPT), có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

3. Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

4. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng.

Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Tựu trường vào ngày 01/9/2017.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2017.

3. Kết thúc học kỳ I: Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT) trước ngày 24/12/2017; cấp mầm non, tiểu học trước ngày 08/01/2018; cấp THCS, THPT trước ngày 15/01/2018.

4. Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập (kết thúc học kỳ II): Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT), cấp mầm non, tiểu học trước ngày 25/5/2018; cấp THCS, THPT trước ngày 31/5/2018.

5. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

6. Thi THPT quốc gia năm 2018, thi chọn học giỏi quốc gia các cấp học (UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2018.

8. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà, lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018 - 2019 trước ngày 31/7/2018.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong các trường hợp thiên tai, thời tiết quá khắc nghiệt và bố trí học bù; bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ GDĐT;
- TTTU, TTHĐNDTP; (b/c)
- CT và các PCTUBNDTP;
- Các s
ở, ban, ngành;
- VPUBNDTP: PCVP H.S.Trà,
CVC H.Nhân-KGVX;
- Phòng GDĐT các qu
ận, huyện;
- Lưu: VT, SGDĐT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4301/QĐ-UBND năm 2017 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


279

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175