Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 64/KH-BGDĐT 2020 truyền thông phòng chống nCoV trong trường học

Số hiệu: 64/KH-BGDĐT Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 06/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NCOV TRONG TRƯỜNG HỌC

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động thông tin rộng rãi, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Giải thích, hướng dẫn rõ cách phòng, chống, các biện pháp ứng phó có hiệu quả, góp phần đảm bảo vệ sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là các bậc phụ huynh về các giải pháp nhằm ứng phó, phòng, chống dịch bệnh nCoV.

2. Yêu cầu

a) Nội dung truyền thông tập trung vào:

- Những chỉ đạo, điều hành của Bộ đối với việc phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Hoạt động và kết quả triển khai việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh tại các địa phương, cơ sở giáo dục.

- Phối hợp của ngành Giáo dục với các cấp, các ngành trong việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh.

- Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề báo chí, dư luận phản ánh; thông tin đầy đủ kết quả xử lý cho báo chí, dư luận.

b) Tổ chức truyền thông chủ động, kịp thời, minh bạch và đầy đủ.

c) Công tác truyền thông bám sát các chỉ đạo, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ Giáo dục và Đào tạo; bám sát các khuyến cáo của WHO, ngành Y tế; bám sát diễn biến dịch trong và ngoài nước.

d) Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1. Truyền thông hướng dẫn việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh

- Truyền thông rộng rãi các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo của Bộ.

- Truyền thông hoạt động chỉ đạo phòng chống, ứng phó với dịch của Ban Chỉ đạo Bộ: Hội nghị trực tuyến với 63 sở giáo dục và đào tạo; nắm bắt tình hình và các biện pháp nhằm bảo vệ lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc và các nước trên thế giới; các đoàn kiểm tra phòng chống dịch tại địa phương, cơ sở giáo dục...

- Xây dựng, triển khai kịch bản truyền thông theo các tình huống diễn biến của dịch bệnh nCoV và dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra trong trường học theo kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ trên các tài liệu, khuyến cáo của WHO, Bộ Y tế, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học, gửi đến từng trường học thông qua hệ thống chuyển tải dữ liệu toàn ngành và đăng tải trên các Cổng thông tin, trang thông tin của Bộ, của sở và các cơ sở giáo dục.

- Thiết lập kênh thông tin ngành, chuyển tải liên tục các thông tin liên quan đến phòng chống dịch bệnh tới từng cơ sở giáo dục.

- Truyền thông các địa phương, cơ sở giáo dục làm tốt công tác phòng, chống, ứng phó với dịch.

2. Truyền thông hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch

- Truyền thông các văn bản chỉ đạo về việc hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Truyền thông làm rõ lý do cho học sinh nghỉ học:

+ Đây là lần đầu tiên xảy ra dịch bệnh trên diện rộng; dịch bệnh lây lan nhanh và chưa xác định được cơ chế lây lan; trong khi trẻ em, học sinh nhỏ tuổi chưa có hiểu biết về bệnh dịch và khả năng tự bảo vệ còn hạn chế. Vì vậy, việc cho nghỉ là cần thiết để đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh trong giai đoạn dịch đang có những diễn biến phức tạp.

+ Các trường học vừa qua kỳ nghỉ tết nên môi trường trường học cần phải được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. Nghỉ học sẽ giúp các nhà trường có thời gian thực hiện việc vệ sinh phòng dịch bệnh và chuẩn bị tốt nhất đón học sinh trở lại trường học.

+ Do tính chất phức tạp của người nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, sân bay, bến bãi... nên việc cho học sinh nghỉ vào thời điểm đang triển khai các biện pháp phòng tránh và khống chế dịch là cần thiết.

- Truyền thông công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo Bộ về việc phòng, chống, ứng phó với dịch tại các địa phương, cơ sở giáo dục.

- Truyền thông hướng dẫn, hỗ trợ việc quản lý học sinh, sinh viên trong những ngày nghỉ, trong đó có việc hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà; những cách làm hiệu quả trong việc quản lý học sinh như dạy học, hướng dẫn ôn tập trực tuyến...

3. Truyền thông hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục đưa học sinh trở lại trường học

- Truyền thông các văn bản chỉ đạo về việc hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học.

- Truyền thông làm rõ các lý do đưa học sinh trở lại trường học:

+ Các cơ sở giáo dục đã vệ sinh, khử trùng và sẵn sàng các phương án, biện pháp phòng tránh dịch khi đón học sinh trở lại trường học.

+ Tham khảo ý kiến của WHO, Bộ Y tế, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế khi đưa học sinh trở lại trường học.

+ Mỗi địa phương có thời gian nghỉ khác nhau, thực tế việc đưa học sinh trở lại trường học của những địa phương có thời gian nghỉ ngắn hơn sẽ tác động tới việc quay trở lại trường học của những địa phương có thời gian nghỉ dài.

- Truyền thông hướng dẫn các giải pháp phòng, chống cho học sinh, giáo viên, nhân viên trường học khi trường học hoạt động trở lại. Đảm bảo bám sát diễn biến của dịch và các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Truyền thông hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện việc học bù, lùi thời gian các mốc trong kế hoạch năm học (nếu cần).

- Truyền thông công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo Bộ về việc phòng chống, ứng phó với dịch sau khi học sinh, sinh viên trở lại trường học.

- Truyền thông sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong việc đưa học sinh trở lại trường học sau những ngày nghỉ phòng chống dịch bệnh nCoV.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng (Trung tâm Truyền thông giáo dục)

- Là đơn vị thường trực giúp Ban Chỉ đạo Bộ điều phối, tổ chức thực hiện từng nội dung của kế hoạch này một cách hiệu quả.

- Đầu mối liên hệ với các cơ quan truyền thông, các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, các tổ chức, chuyên gia trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông.

- Chủ động đề xuất, xây dựng kịch bản truyền thông chi tiết cho từng chủ đề trong kế hoạch hoặc các chủ đề phát sinh để triển khai thực hiện truyền thông một cách hiệu quả.

- Tổ chức truyền thông về việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức nắm bắt thông tin dư luận và cung cấp thông tin kịp thời từ Ban Chỉ đạo Bộ cho báo chí.

- Tăng cường truyền thông trên mạng xã hội.

- Phối hợp với đầu mối phụ trách truyền thông của các sở và trường đại học để triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông một cách chủ động, thống nhất.

- Dự toán kinh phí, tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch.

2. Báo Giáo dục và Thời đại

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở kế hoạch này, Báo Giáo dục và Thời đại chủ động xây dựng chuyên mục, chuyên trang, diễn đàn, giao lưu trực tuyến, bài viết tuyên truyền về công tác phòng, chống, ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong toàn ngành.

- Đầu mối xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học.

- Sản xuất tin, bài theo nội dung của kế hoạch và các vấn đề phát sinh do Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông giáo dục) đề nghị, cung cấp sản phẩm báo chí để đăng tải trên các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài ngành.

- Tổ chức phân tích chuyên sâu để làm rõ, phản biện trước các thông tin dư luận phản ánh chưa đúng, chưa đủ... về công tác phòng, chống, ứng phó với dịch của ngành.

3. Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

a. Nhiệm vụ chung

- Căn cứ vào kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác truyền thông và tổ chức thực hiện trong phạm vi phụ trách theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp với Văn phòng (Trung tâm Truyền thông giáo dục) cung cấp thông tin, tổ chức tuyên truyền về các hoạt động, phòng chống ứng phó với dịch theo nội dung của kế hoạch.

b. Nhiệm vụ cụ thể

- Vụ Giáo dục thể chất: Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, văn bản chỉ đạo hướng dẫn về phòng chống, ứng phó với dịch; kịp thời phát ngôn với báo chí về các vấn đề trong thẩm quyền.

- Cục Công nghệ thông tin: Thiết lập và vận hành kênh thông tin ngành hiệu quả, cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời tới từng cơ sở giáo dục; thiết kế mẫu và thu thập các thông tin về các biện pháp phòng tránh, ứng phó với dịch đã được triển khai ở từng cơ sở giáo dục để thông tin rộng rãi cho dư luận xã hội.

- Vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV: Thiết lập, kết nối hệ thống liên lạc các sở, các trường đại học... để nắm bắt và cung cấp thông tin rộng rãi tới học sinh, sinh viên.

- Cục Hợp tác quốc tế: Thiết lập, kết nối hệ thống nắm bắt và cung cấp thông tin tới các lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc nói riêng và lưu học sinh Việt Nam tại nước ngoài nói chung.

4. Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng (Trung tâm Truyền thông giáo dục) và các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch một cách hiệu quả; chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông để chủ động cung cấp thông tin, tổ chức tuyên truyền về hoạt động phòng chống, ứng phó với dịch bệnh tại cơ sở.

5. Kinh phí thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan sắp xếp, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- BCĐ Trung ương phòng chống dịch nCoV (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BCĐ phòng chống dịch nCoV Bộ GDĐT (để b/c);
- Các sở GD&ĐT (để t/h);
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐSP (để t/h);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để t/h)
- Báo GD&TĐ (để t/h);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NCOV
(Kèm theo Kế hoạch số 64/KH-BGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Sản phẩm

Đơn vị thực hiện

Hình thức truyền thông

Ghi chú

1

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bộ GDĐT

Ban Chỉ đạo

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trang thông tin điện tử các Sở GDĐT; website các trường.

- Đăng tải trên các báo.

2

Xây dựng tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch của ngành Giáo dục, tập hợp từ hướng dẫn của Bộ Y tế.

Báo Giáo dục và Thời đại

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trang thông tin điện tử các Sở GDĐT; website các trường.

- Đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại và trên các báo.

- Gửi qua hệ thống thông tin về tới từng cơ sở giáo dục.

- Các fanpages do Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đang quản lý tới HSS, các phòng CTHSSV các Sở GD&ĐT, các trường đại học.

Hoàn thành trước ngày 7/2

3

Thiết lập hệ thống thông tin cập nhật thường xuyên của toàn ngành.

- Cục CNTT

- Văn phòng

- Viettel (hỗ trợ)

Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về việc phòng chống, ứng phó dịch bệnh do virus corona tới các cơ sở giáo dục.

4

Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Bộ với các sở giáo dục và đào tạo.

- Ban Chỉ đạo

- Văn phòng

- Cục CNTT

Mời báo chí tham dự và tổ chức các cuộc phỏng vấn bên lề tại hội nghị này:

- Tin, bài trên các báo

- Phóng sự Thời sự 19h VTV1

5

Truyền thông trước khi học sinh trở lại trường học

5.1

Phỏng vấn lãnh đạo Bộ về lý do cần phải cho học sinh nghỉ học, những việc ngành Giáo dục sẽ triển khai trong thời gian học sinh nghỉ học như vệ sinh trường lớp, khử trùng đảm bảo an toàn trường học.

- Trung tâm Truyền thông Giáo dục

- Báo Giáo dục và Thời đại

- Đăng tải rộng rãi trên các báo. Đã đăng tải rộng rãi trong ngày 5/2.

- Các fanpages do Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đang quản lý tới HSS, các phòng CTHSSV các Sở GD&ĐT, các trường đại học.

5.2

Tổ chức 2-3 đoàn kiểm tra công tác vệ sinh, khử trùng đảm bảo an toàn trường học tại một số địa phương do Bộ trưởng và Thứ trưởng dẫn đầu

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch

- Trung tâm Truyền thông giáo dục

Mời báo chí theo các đoàn kiểm tra:

- Tin, bài hình ảnh trên các báo

- Tin Thời sự VTV1; phóng sự chương trình Sống Mới VTV1

5.3

Ban hành công văn hướng dẫn học sinh, giáo viên khi trở lại trường học. Trong đó nêu rõ các yêu cầu cần thiết đối với học sinh, giáo viên để phòng chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch

- Đăng tải rộng rãi trên các báo.

- Các fanpages do Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đang quản lý tới HSS, các phòng CTHSSV các Sở GD&ĐT, các trường đại học.

5.4

Trao đổi về việc phòng chống dịch với khách mời là đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, cơ sở giáo dục.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

Talk trực tiếp trên VOV.

5.5

Trao đổi về lý do cần cho nghỉ học, các biện pháp nhằm phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

Talk trực tiếp trong chương trình sống mới VTV.

5.6

Phỏng vấn đại diện WHO, UNICEF về những khuyến cáo và kinh nghiệm của các nước đưa học sinh trở lại trường học sau các đợt dịch bệnh.

- Cục Hợp tác quốc tế

- Trung tâm Truyền

thông giáo dục

- Báo Giáo dục và Thời đại

- Đăng báo Giáo dục và Thời đại và gửi đăng một số báo.

- Các fanpages do Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đang quản lý tới HSS, các phòng CTHSSV các Sở GD&ĐT, các trường đại học.

6

Truyền thông khi học sinh trở lại trường học

6.1

Tổ chức 2-3 đoàn kiểm tra của Bộ về công tác đảm bảo an toàn trường học sau khi học sinh trở lại trường học tại một số địa phương.

- Ban Chỉ đạo

- Trung tâm Truyền thông giáo dục

Mời báo chí tham dự:

- Tin, bài, hình ảnh trên các báo

- Tin phát sóng các kênh truyền hình

6.2

Phản ánh tình hình tích cực tại các địa phương, cơ sở giáo dục sau khi học sinh trở lại trường học.

Các Sở xử lý hiệu trưởng lơ là trong phòng chống dịch (Hải Phòng...)

- Các sở giáo dục và đào tạo

- Trung tâm Truyền thông giáo dục

- Báo Giáo dục và Thời đại

Đăng báo Giáo dục và Thời đại và một số báo.

- Các fanpages do Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đang quản lý tới HSS, các phòng CTHSSV các Sở GD&ĐT, các trường đại học.

6.3

Phỏng vấn lãnh đạo Bộ về phương án học bù, kế hoạch năm học

Trung tâm Truyền thông giáo dục đầu mối phối hợp, mời các báo

- Đăng tải trên các báo.

- Phát sóng trên các kênh truyền hình.

- Các fanpages do Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đang quản lý tới HSS, các phòng CTHSSV các Sở GD&ĐT, các trường đại học.

6.4

Trao đổi về những phương án phòng chống dịch bệnh do virus corona và phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân nói chung trong các trường học

Trung tâm Truyền thông giáo dục đầu mối

Talk trực tiếp trên VOV

6.5

Trao đổi về những giải pháp tiếp theo khi đưa học sinh trở lại trường học. Khách mời là chuyên gia am hiểu vấn đề này

Trung tâm Truyền thông giáo dục là đầu mối

Talk trực tiếp trong chương trình sống mới trên kênh VTV1

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 64/KH-BGDĐT ngày 06/02/2020 về truyền thông phòng, chống dịch bệnh nCoV trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


640

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.73.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!