Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 318/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết chứng khoán lần đầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 318/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 13/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 318/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VẤN ĐỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN LẦN ĐẦU.

Ngày 02 tháng 11 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã họp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để bàn về vấn đề giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết chứng khoán lần đầu trong giai đoạn các năm 2004-2006 (theo đề nghị của Bộ Tài chính tại các công văn: số 8927/BTC-CST ngày 31 tháng 7 năm 2008 và số 9710/BTC-VP ngày 19 tháng 8 năm 2008). Sau khi nghe Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp báo cáo, ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Việc Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời áp dụng Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức niêm yết chứng khoán được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thời gian 02 năm, kể từ khi có chứng khoán được niêm yết lần đầu trên thị trường chứng khoán là xuất phát từ thực tế và yêu cầu của Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển trong giai đoạn đầu theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ chấp thuận với biện pháp mà Bộ Tài chính đã thực hiện giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết chứng khoán trong thời gian 02 năm, kể từ khi có chứng khoán được niêm yết lần đầu trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn các năm 2004-2006.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công an, Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ,
 các Vụ: TH, TKBT, KNTN, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 318/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết chứng khoán lần đầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210