Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/2004/QĐ-TTg về việc thí điểm chuyển Công ty Hợp tác kinh tế sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 70/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHUYỂN CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Công ty Hợp tác kinh tế trực thuộc Bộ Quốc phòng sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

1. Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và có vốn đầu tư vào các công ty con.

- Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Hợp tác kinh tế trước đây.

Tên đầy đủ của công ty mẹ là : Công ty Hợp tác kinh tế.

Tên giao dịch quốc tế : Company of Economic Cooperation.

Tên viết tắt : COECCO.

Trụ sở chính : Số 187 đường Nguyễn Du, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Ngành nghề kinh doanh : Khai thác và chế biến khoáng sản; Tư vấn, thiết kế và xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi; Khảo sát, dò tìm và xử lý bom, mìn; Kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu tổng hợp; Đào tạo và xuất khẩu lao động; Trồng rừng, khai thác, chế biến nông, lâm sản, thủ công, mỹ nghệ.

- Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty mẹ bao gồm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc.

- Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng và một số đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Hợp tác kinh tế trước đây, bao gồm :

+ Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hồng Lam.

+ Xí nghiệp Khai khoáng.

+ Xí nghiệp Xây dựng 23/3.

+ Khách sạn Hòn Ngư.

+ Khách sạn Gia Lách.

+ Khu kinh tế Hương Sơn.

+ Trung tâm Đào tạo và xuất khẩu lao động.

+ Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

2. Các Công ty con là các doanh nghiệp nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, hoạt động trong nước hoặc ngoài nước; Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, Công ty liên doanh có vốn góp chi phối của Công ty mẹ, bao gồm:

- Công ty Xây lắp (100% vốn do Công ty mẹ đầu tư, đang hoạt động tại Lào).

- Công ty Chế biến gỗ xuất khẩu (100% vốn do Công ty mẹ đầu tư, đang hoạt động tại Lào).

- Công ty Khai thác và chế biến khoáng sản (100% vốn do Công ty mẹ đầu tư, đang hoạt động tại Lào).

- Xưởng sửa chữa xe máy Viên Chăn (100% vốn do Công ty mẹ đầu tư, đang hoạt động tại Lào).

- Công ty Cổ phần Nhựa, bao bì Vinh.

- Công ty Cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Khách sạn Nam Thành.

Trong quá trình phát triển Công ty Hợp tác kinh tế được tiếp tục đầu tư thành lập các Công ty con mới trên cơ sở cổ phần hoá các đơn vị phụ thuộc hoặc tiếp nhận các doanh nghiệp mới theo quy định của pháp luật.

Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng :

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm này.

b) Quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

d) Theo dõi tình hình hoạt động của mô hình thí điểm này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần uốn nắn.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính thí điểm của Công ty mẹ và theo dõi việc thực hiện chế độ quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh, công khai tài chính của Công ty mẹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ : Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN,
- Công ty Hợp tác kinh tế,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH, NC,
- Lưu: ĐMDN (3b),VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2004/QĐ-TTg về việc thí điểm chuyển Công ty Hợp tác kinh tế sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.303

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184