Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 103/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 103/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG BỘ PHẬN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM

Ngày 19/04/2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Phạm Gia Khiêm đã chủ trì cuộc họp về Đề án tăng cường bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm. Cùng dự họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Thương mại, Nội vụ, Công an và Tư pháp. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ tham gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Ngoại giao của nước ta trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trong đó đặc biệt coi trọng và tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ cho mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với mục tiêu, yêu cầu đó, đồng ý thiết lập bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm, theo nguyên tắc: trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu Cơ quan đại diện Ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao thống nhất quản lý công tác ngoại giao kinh tế.

2. Trước mắt đồng ý biên chế cho bộ phận xúc tiến đầu tư tại một số địa bàn trọng điểm như sau:

- Tại Nhật Bản: 2 đến 3 biên chế,

- Tại Mỹ: 2 biên chế,

- Tại các nước: CHLB Đức, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Arập Xê Út, Quata và tại Đài Loan, mỗi nơi 1 biên chế.

3. Giao Bộ Ngoại giao thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của bộ phận xúc tiến đầu tư; xác định tiêu chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ đối với cán bộ tiếp xúc đầu tư (không bố trí phiên dịch, lái xe, người giúp việc cho cán bộ xúc tiến đầu tư).

4. Giao Bộ ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn trong các cơ quan kinh tế tổng hợp, như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ... cho bộ phận xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Thương mại;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ TH, KTTH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(3). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 103/TB-VPCP ngày 09/05/2007 về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án tăng cường bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250