Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 26/2009/TT-BTTTT về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 26/2009/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành: 31/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BTHÔNGTIN TRUYỀNTHÔNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 26/2009/TT-BTTTT

HàNội,ngày31tháng 07năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CăncứLuậtCôngnghthôngtinngày29tháng6năm2006;
CăncNghịđịnhsố64/2007/NĐ-CPngày10tháng4năm2007củaChính phủvề ngdụng công nghệ thôngtintronghotđngcủa cơquan nhànưc;
CăncNghịđịnhsố97/2008/NĐ-CPngày28tháng8năm2008củaChính phủ về quản , cung cp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cNghị đnh số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chínhphquyđnhchcng,nhiệmvụ,quyềnhncơcutổchứccủaBộ Thông tin và Truyềnthông;
Theo đề nghịcủa CctrưngCục ng dngcôngnghệ thôngtin,

QUY ĐỊNH:

ChươngI.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiuchỉnh

Thôngnàyquyđnhviệccungcấpthôngtinđmbảokhảngtruy cậpthuntiệnđốivớitrangthôngtinđiệntửcủaquannhànưcnhmtạo điềukiệnchotổchc,cánhândễ dàngkhaithác,sdụng thông tin.

Việccungcấpthôngtinthuộcdanhmụcmậtnhànưctrêntrangthông tinđiệntử phảituânthủpháp lutvềbảo v bímật nhà nưc.

Điều 2. Đốitưngápdụng

1.ThôngnàyápdụngđốivicácBộ,cơquanngangBộ,quanthuộc Chínhphcácquan,tchứcsnghiệptrcthuc;Ủybannhândântnh, thành phố trựcthuộcTrung ươngcácquanchuyênmôntrcthuộc;y bannhândâncácquận,huyện,thịxã,thànhphốthuộctỉnh,trangthôngtin điệntử (sauđây gọi là cơ quannhàc).

2.Khuyếnkhíchcácquan,tchckhôngthuộcđốitưngápdụngnêu trên vậndụng và thchiện nhngquy địnhtạiThôngtư nàymộtchphùhợp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

TrongThông tư này, cácthuậtngữ dưi đâyđưchiu nsau:

1.Dịchvụhànhchínhcôngnhữngdịchvụliênquanđếnhoạtđộngthực thiphápluật,khôngnhằmmctiêulợi nhuận,docơ quan nhà nưc (hoặctổ chức, doanh nghiệp đưc ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưihìnhthứccácloạigiấytờcógiátrịpháptrongcácnhvcmàquan nhànưc đó quảnlý.

2.Dịchvụcôngtrựctuyếndịchvụhànhchínhcôngcácdịchvụkhác của cơ quan nhà nước đưc cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trưngmng.

3.Dchvcôngtrctuyếnmứcđ1:làdchvđmbocungcpđyđủ cthôngtinvquytrình,thủtc; h;thi hn;phívàlệphíthchindch vụ.

4.Dịchvụcôngtrựctuyếnmứcđộ2:dịchvụcôngtrựctuyếnmcđ1 chophépngưisdụngtảivcácmẫuvănbảnkhaibáođhoànthinhồ sơtheoyêucu.Hồsơsaukhihoànthiệnđưcgitrựctiếphoặcquađưng bưu điện đếnquan,tổchứccungcấpdịchvụ.

5.Dịchvụcôngtrựctuyếnmứcđộ3:dịchvụcôngtrựctuyếnmcđ2 chophépngưisửdụngđiềngitrctuyếncácmẫuvănbảnđếnquan, tổchccungcấpdịchvụ.Cácgiaodịchtrongquátrìnhxửhồcungcấp dịchvụđưcthựchintrênmôitrưngmạng.Việcthanhtoánlệ phí(nếucó)và nhậnkếtquả đưcthực hiệntrực tiếp tạicơ quan, tchứccungcấp dch vụ.

6.Dịchvụcôngtrựctuyếnmứcđộ4:dịchvụcôngtrựctuyếnmcđ3 vàchophépngưisửdụngthanhtoánlệphí(nếucó)đưcthựchiệntrựctuyến. Việctrkếtquthểđưcthchiệntrctuyến,gitrựctiếphoặcquađường bưu điện đếnngưisử dụng.

7.Trangthôngtin(Webpage)tàiliệuđưcviếtbằngngônngữHTML hoặc XHTML và đt trên mng Internet qua một đachỉ duy nhất và cố định đưcgọiURL.Mộttrangthôngtinthểmthocgồmnhiềutranghợp lại,trangnày ởtrongtrangkia.

8. Trang chủ (home page) là trang thông tin đầu tiên mà ni sử dụng nhìnthấykhimtrangthôngtinđiệntửtheođịachỉtrangthôngtinđiệntử quan,tchức đãđăng ký vàđưccp.

ChươngII.

THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 4. Thông tin chủyếu

1. Các thông tin chủ yếu quy định tại khoản 2 Điều 28 Lut Công nghệ thông tin phảicácnội dung tốithiểusau:

a)Thôngtingiớithiệuvtchc,chứcnăng,nhiệmvụ,quyềnhạncủacơ quanđó và ca tngđơn vịtrcthuộc:

-đồ cơcấutổchc;

-Chức năngnhiệm vụ, quyềnhạn của tngcơ quan,đơnvịtrực thuộc;

-mc quá trình hình thành và phát trin;

-Họtên,chứcv,điệnthoại,địachỉthưđiệntửchínhthc,nhimvụ đmnhim ca lãnhđạotrongđơnvị;

-Thôngtingiaodịch:địach,điệnthoại,sốfax,địachỉthưđiệntửchính thức đểgiao dịch vàtiếpnhậncácthôngtin.

b)Hệthốngvănbảnquyphạmpháplutchuyênngànhvănbảnquảnlý hànhchínhcóliênquan:hìnhthứcvănbản,thẩmquyềnbanhành,sốkýhiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu,tệpvănbnchophéptải về.

c) Thông tin về thủtụchànhchính:

-Thôngbáodanhmụccácdchvụhànhchínhcôngcácdịchvụcông trctuyếnđang thựchiện;

-Nêurõquytrình,thtục,hồsơ,nơitiếpnhận,tênthôngtingiaodịch củangưitrực tiếpxhsơ,thờihạn giải quyết, phívà lphí(nếucó);

- Đi với dịch vụ công trực tuyến: nêu rõ mức độ của dịch vụ công trctuyến.

d)Thôngtintuyêntruyền,phbiến, hưngdẫnthựchiệnphápluật,chếđộ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành: toàn văn các chế độ, chính sách,chiến lược, quyhochchuyênngành.

đ)Danhmcđịachỉthưđiệntchínhthứccatngđơnvịtrcthuộcvà cánbộ,côngchứccóthmquyềncầnu:họvàtên,chứcvụ,đinthoại,địa chỉthư đintửchính thức.

e)Thôngtin về dự án, hạngmục đầu tư,đấuthầu,muasmcông:

-Danhsáchcácdựánđangchuẩnbịđầutư,cácdựánđangtriểnkhai,các dự ánđã hoàntất;

-Mỗidựáncầncótốithiểucácthôngtin:Têndán,mctiêuchính,lĩnh vựcchuyênmôn,loạidựán,thờigianthựchiện,loạihìnhtàitrợ,nhàtàitr, nh trạngdựán.

g) Mục lấyý kiếngópýcủa tchc, cá nhân:

-Danhsáchcácvấnđềxinýkiến(vănbảnquyphạm phápluật,chtrương chínhsách,....);

-Mivấnđềxinýkiếncầncungcấpcácthôngtinchứcnăng:Thihạn tiếpnhậnýkiến;toànvănnộidungvấnđềxinýkiến;xemnộidungcácýkiến gópý;nhậný kiếngópý mi.

2.Cácquannhànưctrongphạmvithmquyềnchđộngđăngtảicác thôngtinchỉđạo,điềuhànhbaogồm:ýkiếnchđạo,điềuhànhcủathtrưng cácquanquảnlýnhànưc;ýkiếnxử,phảnhồiđivicáckiếnnghị,yêu cầucủatổchc,nhân;thôngtinkhenthưng,xphạtđốivinhân,tập thể, doanh nghip; thông tin thngkê chuyênngành.

Điều 5. Thông tin phc vụmkiếmtracu

1.Đivớitrangthôngtinphicácthôngtintithiubaogồm:tiêuđề trang (page title),cáctừkhóacáctđể phục vụcôngtáctìmkiếm.

2.Đivớimỗitinbàiphảitithiểuthôngtinvtácgiả,nguồnthôngtin, thờigiancậpnhật.

Điều 6. Thông tin tiếng nưc ngoài

1.ĐivớitrangthôngtinđintcủacácBộ,quanngangBộ,quan thucChínhphủ,Ủybannhândântnh,thànhphốtrcthuộcTrungương:tối thiucácthôngtinquyđnhtiđimakhoản1Điều4,điểmckhoản1Điều4 (đốivớicácdchvcôngtrựctuyếnmàngưicngoàithểsdụng)phải đưccungcpbổsungbằngtiếngAnhđể tham kho.

2.Cácquannhànưcchủđộngcungcấpthôngtinđưcquyđnhtại đimdkhoản1Điu4củaThôngnày,thôngtingiithiệuvềlịchs,địalý, vănhóa,conngưi,timnăngkinhtế,dulịch,...bngtiếngAnhcácngôn ngữ khác.

ChươngIII.

ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN

Điều 7. Chcnăngtối thiểu

1. Hin thcác thôngtinch yếuđượcquyđịnhtiĐiu4caThôngtưnày.

2.mkiếmthôngtin:Tìmkiếmđưcđyđủchínhxácnidungthông tin, tin, bài cầnmhiệntrêntrangthôngtinđiệntử.

3.Hiểnthịsơđồtrangthôngtinđiệntử(sitemap):phảithểhiệnđầyđủ, chínhxáccâycấutrúccáchng mụcthôngtincủatrangthôngtinđiện tử và đmbảoliênkếtđúngtớicácmcthôngtinhoặc chức năng tươngng.

4. Tiếpnhận, phảnhồithôngtintừ cáctổchức,nhân.

5.CungcấpđưngliênkếtđếnTrangch,mcGiớithiệu/Liênhệ,đồ trang thông tin đintử timi trang thông tin.

6.Inấnvàlưutrthôngtin:Ngưisdụngcóthincảmànhìnhhiểnthị hoặc riêng toàn bộ một tin, bài theo chiều đng (portrait) hoặc theo thiết lập riêngcamáyintrênkhgiấyA4.Khuyếnkhíchthêmchcnăngchophép lưutrữtin,bàirathiếtbịlưutrữtheocáctiêuchuẩnvềvănbảnđưcquyđịnh tại Quyết định s20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 m 2008 của Bộ trưngBThôngtinTruyềnthông.

Điều 8. Giao diện, bố cục

1.Giaodinphảiđảmbảothuậntiệnchongưisửdụng:cácvùngthông tinđưcphânbiệt rõ ràng.

2.MụcthôngtinchủyếuđưcquyđnhtạiĐiều4củaThôngnàyphải đưc bố trí ngay trên trang chủ và ở vtrí thuận tiện cho ngưi sử dụng dễ nhậnthấy.

3. Bố cục spxếpthôngtintrêntrangchủcủa trang thông tinđiện t:

Bốcctrangchtrênmànhìnhbaogồm5phần:phầnđầutrangphíatrên cùng,phnthôngtinbêntrái,phầnthôngtinbênphải,phnthôngtinchínhở giữa và phầnchântrang.

a)Phầnđutrang:chứađầuđềgiớithiu(banner)vàdanhmcchứcng (menu) ngang:

-Đu đềgiithiệuphầntrêncùngcủatrangchủvớicácthôngtincơ bản:biểutrưngcủacơ quanhoặc hìnhQuốchuytên đầyđcủacơ quanbằng tiếngVitvớikiểuchữchânphương.Nộidungbannerđưcgiữnguyênkhông đổikhingưisửdụng khai thác trang thông tin điện tử,cổngthôngtinđiện t;

-Dưibannermenungangthểhiệncácchcngnhư:trởvềtrangchủ, chuyênmụcnổibật,đồtrangthôngtinđiệntử,thôngtinliênhệ,chuyểnđổi ngônngvà các chc năngkhác.

b)Phầnthôngtinbêntrái:hiểnthịliênkếtđếncácmctinchínhnhư:giới thiuvềcơquan,tintứcsựkiện,dchvcôngtrựctuyến,tiếpnhậnýkiến gópý,tracuvănbảnquyphmpháplut,mkiếm,liênkếttrangthôngtin điện t, thông tin thống kê truy cập vào trang thông tin điện tử và các mc tinkhác.

c)Phầnthôngtinbênphải:hiểnthịliênkếttớicácchuyênmụcnhư:thông tinmớinhận,sựkinnổibật,thôngbáo,chuyênmụcriêngcủaquan,giới thiuquảngcáocác chuyênmckhác.

d)Phầnthôngtinchính:nằmchínhgiữatrangthôngtin,hiểnthịcácđầu mctinbàichính,tinbàiđưclachọnhaythôngtincủamctin,chứcnăng đưcngưidùngchn.dònghiểnthđưngdẫntừmcngoàiđếnmchiện tạiđể nixembiếtđangxemmụcnào.

đ)Phầnchântrang:hiểnthịcácthôngtinvềbảnquyềnthôngtincủacơ quannhànưctrangthôngtinđiệnt.Thôngtinbảncầnthểhiệnđủlà: tênđơnvị,ngưichịutráchnhim,địachỉ,sốđiệnthoạiliênh,địachỉtđiện tử củađơn vị.

Điều 9. Đảmbảotính thốngnhất,phùhợp tiêuchuẩnbăngthông

1. Sử dụng Bộ mã ký tự chữ Vit Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.

2.Dữliệuâmthanh,hìnhnh,tptảivềcungcấptrêntrangthôngtinđiện tửcầntuânthcáctiêuchuẩnvềứngdụngcôngnghệthôngtintrongcơquan nhànưcđưcquyđnhtạiQuyếtđịnhsố20/2008/QĐ-BTTTTngày09tháng4 năm2008của BộtrưngBộThôngtinTruyền thông.

3.Hìnhnhtrêntrangthôngtinncókíchcnhỏhơn30KB.Nếuch cỡảnhlớnhơncầnsửdngthanhtrưtcungcấpđưngliênkếttớitrangmới để trìnhdiễnảnhvichcln hơn.

4.Dunglưngtổngcộng(baogồmnộidungfilegửikèm(nếucó)cha HTML,XHTML,JavaScript,âmthanh,hìnhảnh,...)tốiđacầntixuốngđể thểhiệnđầyđủmộttrangthôngtintrênmáytínhcủangưidùngnênkíchcỡ nhỏhơn 500 KB.

Điều 10. Htrợngưikhuyếttt tiếpcận thông tin

1. Các chc năng đều có thể thc hiện đưc từ bàn phím, cung cấp các phím tắt để truy cập tới các chức năng tối thiểu trên trang thông tin điện tử (Trangchủ,Sơđồtrangthôngtinđiệnt,Tìmkiếm,Giớithiệu).Khuyếnkhích tíchhợptrêntrangthôngtinđiệntửcácngnghệhỗtrngưikhuyếttậttiếp cậnthôngtin.

2.Đmbomàusắcvàđộơngphảnhplý.Sựkếthợpgiamàunềnmàuchphảiđộơngphảnràngđểhỗtrngưikhiếmthịmàuscdễ dàng nhận biết. Hn chế sdụng màu sắc để nhn mạnh nội dung trong một đoạn văn bản. Khuyến khích có chức năng cho phép ngưi sử dụng thay đi đưcmầuscvà độơngphảngiữaunềnmàuchữ.

3.Cungcấpthôngtinơng đương:cầncungcấpdòng vănbản(text)môtả nộidungthôngtintươngđươngchocácđốingkhôngphảiđốitưngn bảnnhưbiểutượng,hìnhảnh,phím xácnhận,chữnghệthuật,biểuđồ,đồthị,và tấtcảcácliênkếttrênhìnhảnh;ngvănbảndiễntảnộidungthôngtinchính củacác đốitưngthôngtinâmthanh, video.

4.Khôngsửdngchữhayđốitưngnhấpnháy,chtựđộngchuyểnđộng đểđmbảothểsửdụngđưctrìnhđọcmànhìnhkhicầnthiết.

5. Trình bày bảngdữ liệu:

a)Cungcấpthôngtintómtắtchocácbngdữliệuđểmôtảbảngthhiện dữ liệu gì, tên các tiêuđềcủa bảng;

b)Sửdụngkỹthuậtđánhdấuđểliênkếtcôdliệuvớicácôtiêuđề tương ứngchocácbảngdữ liệunhiềumứclogícca tiêuđề hàng haycột;

c)Khôngsdụngbảng đểđịnhdạngcấu trúctrang thông tin.

6. Đnh hướng thông tin:

a)Sửdụngcmtừnghĩađểgắnvớimộtđưngliênkếthoặcsdụng thuctínhtiêuđềđểcungcấpthôngtinbsunggiúplàmhoặcmiêutảcụthể hơnmục đíchcủamột liên kết;

b) Sdụng thuộc tínhđề mc đểphân chia các phần nidungthôngtin trong mộttrangthôngtin.

Chương IV.

ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 11.Đm bảo nhânlc

1. Thtrưởng c cơ quan nhà nưcđưc u ti khoản 1Điu 2 ca Thông tưnàycótrách nhiệmchđotổ chứchoạtđộng củatrangthôngtin đin tử.

2. Cơquan nhà nưc phải đm bảođầyđủnhânlc để thchiện:

a)Quntrịtrangthôngtinđiệntửbaogồmquảnlý,vậnhành,duytrìhoạt độngcatrangthôngtinđiệntử.nbquảntrịhàngnămđưcđàotạocập nhật các kiếnthức mớivề quảnthôngtin,côngnghệ và kỹ thut;

b)Biêntậpthôngtinlêntrangthôngtinđiệntử.Cánbộbiêntậpphảicó nghipvụ báo chíđểxử lýcungcấp thông tin.

Điều12.Thi gian, tầnsuấtcậpnhật thông tin lên trang thông tin điện t

1.Cậpnhậtthôngtinmớiítnhất01lầnmỗingàytrongcácngàylàmvic, khuyếnkhíchcập nhật thông tin đềuđặntrongcác ngàynghỉ.

ĐivớicácthôngtintốithiểuđưcquyđịnhtạiĐiều4thôngtintiếng nưcngoàiđưcnêutạiĐiều6phảiđưcthưngxuyênsoát,cậpnhậtkịp thờikhiphátsinhhoặc thayđổi.

2. Thờigiancung cấp thông tin:

a) Đi với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan: chậm nhất 02 ngàylàm việc kể tngàybanhành;

b)Đivớitin tc,skiện:cungcấpthôngtinkpthờingaykhidiễnrahoạt động,skin.

3. Xửlý thông tin phnhồi:

a)quannhànưccửđơnvịđầumối:Tiếpnhậnýkiến,thôngtinphản hồiđưcgiđếnquatrangthôngtinđiệntửhoặcquahộptđiệntửtiếpnhận ýkiến,thôngtinphảnhồi;Chuyểntiếpthôngtintớicácđơnvịđưcphâncông phụtráchtrảlời; Gingaythôngbáođãtiếpnhận tớitổchc,nhân;

b)Đơnvịđầumốithựchiệncáccôngviệcquyđnhtạiđiểma,khon3 Điều12caThông tư này ít nhất01lần trongmỗingàylàmviệc;

c)Chậmnhất10ngàylàmvickểtừkhitiếpnhậnthôngtin,cơquannhà nưctráchnhimtrlikếtquảhoặcthôngbáoquátrìnhxửthôngtintới tổchc, cá nhân.

Điều 13.Đm bảoantoànthôngtindữ liệu

1.Đmbokhảnăngantoàn,bomậttheonhiumức:mcmạng,mc xácthực ngưisửdng, mức cơsở dữ liu.

2. Xác thựchóa dữ liệu:

a)cơ chếcthc,cấpphéptruycp,hóathôngtin,dữliệucho việctruycậpvàocácthôngtin,dchvụcầnphảiđịnhdanhngưitruycpnhằm đmbảoantoànchotrangthôngtin điện tử trongquátrìnhkhaithác, vậnhành;

b)chếxácthc,hóathôngtin,dữliệutuânthủtheocáctiêuchuẩn vềantoànthôngtinđưcquyđịnhtạiQuyếtđịnhsố20/2008/QĐ-BTTTTngày 09tháng4năm 2008 củaBtrưng BộThông tin và Truyềnthông.

3. Sao lưudữ liệu:

a)Địnhkthựchiệnviệcsaolưudữliệu(tốithiu01lần/tuần)đểđmbảo thể nhanh chóng khôi phục lại hoạt độngcủa hệ thốngkhi xảyra sự cố;

b)Dữliệutốithiểucầnđưcsaolưu:dữliệucấuhìnhhthống(qunlý ngưisửdụng;cấuhìnhthiếtlpkênhthôngtin,…);cơsởdữliulưutrni dungcácdữ liệu liên quan khác.

Điều 14.Bảotrì, bảo dưỡng,duytrìhoạtđng, nâng cấp, chnh satrang thôngtin điệntử

1.Trangthôngtinđiện tửphiđưcthườngxuyênkiểmtra, bảo dưng, sửachữa,giámsáthotđngđđmbohoạtđộngliêntục24giờtrongtấtcả các ngày.

2.Hàngnăm,trangthôngtinđiệntphảiđưcràsoát,đxuấtphươngán nângcấp,chỉnhsachophùhợp vớinhucầuthc tế.

Điều 15. Trách nhim của cơquan nhà nưc

1.Đảmbảođầuxâydựngtrangthôngtinđiệntửđồngbvớikếhoch ứngdụng côngnghệ thôngtintronghoạtđộngcacquannhàcphát triển Chính phđiện tử.

2.Đmbảokinhphítạolậpcậpnhậtthôngtinthưngxuyên;duytrì, bảodưnghàngnăm cho trang thông tin điệntử.

3. Tổ chc quảng bá rng rãi trang thông tin điện tử đến công chúng, khuyếnkhíchpháthuysángtạoviệcquảnlý,duytrì,khaitháctrangthông tinđiệntử.

4.Xâydựngquychếquảntrị,vậnhành,cungcấpthôngtinchotrangthông tinđiệntử của đơnv.

ChươngV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều16.Tráchnhim của cácđơn vliênquan

1.Ccngdụngcôngnghệthôngtin-BThôngtinTruyềnthông có tráchnhiệmtuyêntruyền,ngdẫnthựchiệncácnộidungcủaThôngnày; hàngnămđánhgiá,xếphạngtrangthôngtinđiệntcủacácBộ,quanngang Bộ,cơquanthuộcChínhphủ,Ủybannhândâncáctỉnh,thànhphtrcthuộc Trungương.

2. Vụ KhoahọcCôngnghệ-BộThôngtinTruyềnthôngcótrách nhiệmtổchứcnghiêncứu,xâydngđềxuấtbanhànhcáctiêuchuẩn,quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đến việc thiết kế, xây dng, phát triển, vậnhành, khaithác sử dụng,nângcấp,sửachatrangthôngtinđiệnt.

3.SThôngtinTruyềnthôngcáctnh,thànhphố trcthuộcTrungương cótráchnhiệm:tuyêntruyền,phổbiến,hưngdnthựchiệncácnộidungcủa Thôngtư này cho các cơquannhà nưc tại địaphương.

4.ĐơnvịchuyêntráchvcôngnghthôngtincủacácBộ,cơquanngang Bộ,cơquanthuộcChínhphtráchnhimngdẫnthchincácquyđnh củaThôngnàycho cácđơnvịtrựcthuộc.

Điều 17. Hiệu lcthihành

1.Thôngtư nàycó hiệulực thi hànhtừ ngày15tháng9năm2009.

2.Trongquátrìnhthựchiệnnếuvấnđềphátsinh,vưngmc,cáccơ quan,tổchccầnphảnánhkịpthờivềBộThôngtinTruyềnthôngđểxem xét, bổsung, sa đổi./.

 

 

Nơi nhận:
-Thủ tưngChínhphủ,cácPhóThủ tưng Chínhph;
-VănphòngQuchội;
-VănphòngChủtịchc;
-VănpngChínhphủ;
-VănphòngTW Đảng vàcác Ban củaĐng;
-Các B,cơquanngangBộ,cơquanthuộc Chínhph;
-ViệnKiểmsátnhân dântốicao;
-Toàánnhândânticao;
-UBNDcáctỉnh,thànhphtrựcthuộcTW;
-SởThôngtinTruyềnthôngcáctnh,thànhphố trựcthuc TW;
-Côngbáo,CngtngtinđintửChínhphủ;
-CụckimtraVBQPPL(Bộpháp);
-Cáccơquan,đơnvịthuộcB;
-Lưu:VT,ƯDCNTT.

BTRƯỞNG
Lê Doãn Hp

 

THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 26/2009/TT-BTTTT

Hanoi, July 31, 2009

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE PROVISION OF INFORMATION AND ASSURANCE OF CONVENIENT ACCESS TO WEBSITES OF STATE AGENCIES

THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Pursuant to the June 29, 2006 Information Technology Law;
Pursuant to the Government's Decree No. 64/2007/ND-CP of April 10, 2007, on the application of information technology to stale agencies' operations;
Pursuant to the Government's Decree No. 97/2008/ND-CP of August 28, 2008, on the management, provision and use of Internet services and supply of information on the Internet;
Pursuant to the Government's Decree No. 187/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Information and Communications;
At the proposal of the Director of the Information Technology Application Department,

STIPULATES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Scope of regulation

This Circular provides for the provision of information on and assurance of convenient access to websites of state agencies in order to facilitate the exploitation and use of information by organizations and individuals.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 26/2009/TT-BTTTT về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.701
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132