Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 206/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 28/02/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

28 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2024

Ngày 28/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 206/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024.

28 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2024

Theo đó, danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024 bao gồm:

(1) Nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế.

(2) Nhóm thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp.

(3) Nhóm thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đổi với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và cấp phiếu lý lịch tư pháp.

(4) Nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký kết hôn.

(5) Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với hợp tác xã, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

(6) Thanh toán trực tuyến viện phí cho người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

(7) Nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển.

(8) Nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế.

(9) Nhóm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu/bổ sung/tạm vắng/chuyển đi, chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.

(10) Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông/Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học.

(11) Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu vè cư trú.

(12) Nhóm thủ tục Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an/Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh.

(13) Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng.

(14) Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường.

(15) Nhóm thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi - chuyển đến).

(16) Nhóm thủ tục Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo/Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

(17) Nhóm thủ tục Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người/Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh/Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

(18) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.

(19) Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

(20) Nhóm thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai và nộp trực tuyến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

(21) Nhóm thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch– Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú - Cấp lại thẻ Căn cước công dân/Đổi thẻ Căn cước công dân.

(22) Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

(23) Nhóm thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận - Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).

(24) Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý.

(25) Nhóm thủ tục Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp/Đăng ký bản công bố sản phẩm - Xác nhận nội dung quảng cáo/Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

(26) Nhóm thủ tục đăng ký, kê khai kế hoạch tái chế sản phẩm, bao bì/Kê khai đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và nộp trực tuyến tiền đóng góp tài chính hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải.

(27) Nhóm thủ tục liên quan đến cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (gồm: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - Cấp Mã số thuế của hộ kinh doanh - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự - Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke).

(28) Nhóm thủ tục Điều chỉnh thông tin về cư trú – Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp – Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Xem chi tiết Quyết định 206/QĐ-TTg năm 2024 có hiệu lực từ ngày 28/02/2024.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHÓM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LIÊN THÔNG ƯU TIÊN TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH, TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2024

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024.

Điều 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ sau:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử đối với các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông theo quy định; xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Danh mục phê duyệt kèm theo Quyết định này.

2. Ngoài các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá, cấu trúc lại quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm; xây dựng, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mới trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ưu tiên các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ.

3. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, lồng ghép trong báo cáo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; giám sát, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân nguyện UBTVQH;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty: VNPT, VNPost, EVN;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KSTT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

DANH MỤC

NHÓM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LIÊN THÔNG ƯU TIÊN TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH, TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên dịch vụ công/TTHC

Mức độ dịch vụ

Cơ quan thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Chủ trì

Phối hợp

01

Nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế

Toàn trình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý I/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

02

Nhóm thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

03

Nhóm thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và cấp phiếu lý lịch tư pháp

Toàn trình

Bộ Tư pháp

Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

04

Nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký kết hôn

Một phần

Bộ Tư pháp

Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

05

Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với hợp tác xã, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Toàn trình

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý I/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

06

Thanh toán trực tuyến viện phí cho người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Toàn trình

Bộ Y tế

Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các cơ sở y tế

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

07

Nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

Một phần

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có khu vực biển)

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

08

Nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế

Toàn trình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

09

Nhóm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu/bổ sung/tạm vắng/chuyển đi, chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

Toàn trình

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thí điểm.

- Thí điểm tại mỗi Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tối thiểu một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2024

- Thực hiện toàn quốc sau khi đánh giá tác động, sơ kết và hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

10

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông/Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Toàn trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

11

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Toàn trình

Bộ Công an

Bộ, cơ quan liên quan

Quý II/2024

12

Nhóm thủ tục Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an/ Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh

Toàn trình

Bộ Công an

Bộ, cơ quan liên quan

Quý II/2024

13

Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai; Bắc Ninh; Bắc Giang; Hải Dương; Vĩnh Phúc; Thái Nguyên)

- Thực hiện thí điểm tại các tỉnh, thành phố: Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai; Bắc Ninh; Bắc Giang; Hải Dương; Vĩnh Phúc; Thái Nguyên trong Quý II/2024.

- Thực hiện toàn quốc sau khi đánh giá tác động, sơ kết và hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm

14

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường

Toàn trình

Bộ Công Thương

Bộ Tài chính, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ

Quý III/2024

15

Nhóm thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi - chuyển đến)

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 11/2024

16

Nhóm thủ tục Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo/Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Toàn trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 11/2024

17

Nhóm thủ tục Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người/Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh/Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

Toàn trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 11/2024

18

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 9/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 9/2024

19

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Một phần

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 9/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 9/2024

20

Nhóm thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai và nộp trực tuyến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Toàn trình

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 9/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 9/2024

21

Nhóm thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch - Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú - Cấp lại thẻ Căn cước công dân/Đổi thẻ Căn cước công dân

Toàn trình

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 9/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 9/2024

22

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Toàn trình

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Tư pháp

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

23

Nhóm thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận - Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).

Một phần

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 11/2024

24

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 11/2024

25

Nhóm thủ tục Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp/Đăng ký bản công bố sản phẩm - Xác nhận nội dung quảng cáo/Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Toàn trình

Bộ Y tế

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 11/2024

26

Nhóm thủ tục đăng ký, kê khai kế hoạch tái chế sản phẩm, bao bì/Kê khai đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và nộp trực tuyến tiền đóng góp tài chính hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải

Toàn trình

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

27

Nhóm thủ tục liên quan đến cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (gồm: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - Cấp Mã số thuế của hộ kinh doanh - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự - Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke)

Toàn trình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 11/2024

28

Nhóm thủ tục Điều chỉnh thông tin về cư trú - Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp - Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Toàn trình

Bộ Công an

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tháng 11/2024

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 206/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia ngày 28/02/2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.670

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!