Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 771/KH-UBND 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 chuyển đổi số Nghệ An

Số hiệu: 771/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Đức Trung
Ngày ban hành: 07/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/KH-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 11 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi squốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) và trên cơ sở các kết quả cuộc làm việc giữa Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an với Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình chuyển đổi số tại địa phương để đảm bảo phục vụ triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 tại tỉnh Nghệ An.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06. Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở là nòng cốt trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số.

3. Sử dụng các điều kiện hạ tầng có sẵn của tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhưng đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ Đề án 06.

4. Quá trình triển khai phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc điểm tại địa phương. Chủ động trao đổi, phối hợp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an để triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ theo Kế hoạch 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công tác

(1) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ca Kế hoạch này.

(2) Chủ động trao đi với các Sở, ban, ngành, đề xuất với Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06.

(3) Thực hiện các nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư; cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử và cấp tài khoản định danh điện tử theo kế hoạch của Bộ Công an.

(4) Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức rà soát các địa điểm phù hợp để tham mưu bố trí phương tiện tuyên truyền, máy tính, mạng internet để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (khu chung cư, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, địa điểm phù hợp khác...), phấn đấu 100% các phường, thị trấn và 80% các xã được bố trí các địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng mô hình triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Niêm yết các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và các hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa điểm triển khai (Hoàn thành trước 25/11/2022).

(5) Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyn thông và các đơn vị liên quan xây dựng mô hình triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

(6) Phối hợp Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch nghiên cứu, xây dựng mô hình tiếp nhận thông báo lưu trú tại bệnh viện, trường học, nhà khách, nhà công vụ, cơ sở kinh doanh lưu trú với chức năng chính gồm: Quản lý khách sạn, nhà hàng và tự động thông báo lưu trú gắn với số hóa dữ liệu khi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an triển khai phần mềm quản lý lưu trú cho các cơ sở (hoàn thành trước 15/11/2022).

(7) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các đơn vị liên quan xây dựng mô hình cấp tài khoản an sinh xã hội để cấp tài khoản an sinh xã hội và hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt (hoàn thành trước 20/12/2022).

2. Văn phòng UBND tỉnh

(1) Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành tổ chức thực hiện kế (thực hiện thường xuyên).

(2) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nghiên cứu, sử dụng phù hợp, hiệu quả 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nhm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn tại Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an (Hoàn thành việc tham mưu thực hiện trước ngày 15/11/2022 và kiểm tra, giám sát thường xuyên).

(3) Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai các mô hình điểm của dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã. Phối hợp Công an tỉnh rà soát, hướng dẫn các đơn vị, địa phương bố trí phương tiện tuyên truyền, máy tính, mạng internet (02 máy tính có kết nối internet, 01 máy in, 01 máy scan), các tài liệu hướng dẫn tại các khu vực đông dân cư để hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh (Hoàn thành trước ngày 25/11/2022).

(4) Tăng cường công tác tuyên truyền về VnelD và các nội dung Đề án 06 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp dân và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, (hoàn thành trước ngày 15/12/2022).

3. Sở Tư pháp

3.1. Triển khai việc số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh

(1) Đối với dữ liệu đã s hóa:

- Phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an để kiểm tra, rà soát, đối sánh, làm sạch giữa dữ liệu tư pháp đã nhập trên địa bàn tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Hoàn thành trước ngày 25/11/2022);

- Đxuất thực hiện triển khai làm sạch dữ liệu tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh từ kết quả rà soát, đối sánh (Triển khai trước ngày 11/12/2022).

(2) Đối với dữ liệu chưa số hóa (trừ sliệu Tư pháp đang thực hiện đến hết ngày 31/12/2022):

- Phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an và Công an tỉnh để chuẩn bị thiết bị, nhân lực thực hiện số hóa dữ liệu (Hoàn thành trước ngày 11/11/2022);

- Chỉ đạo đơn vị tư pháp cấp cơ sở chủ trì, phối hợp với Công an cấp cơ sở để thực hiện nhập dữ liệu (Hoàn thành nhập dữ liệu trước ngày 30/01/2023).

3.2. Xây dựng các biểu mẫu điện tử tờ khai trực tuyến đối với các TTHC thiết yếu theo Đề án 06, trước mắt là TTHC lĩnh vực Lý lịch tư pháp, người dân có thể khai trực tiếp vào tờ khai điện tử yêu cầu TTHC không phải tải mẫu đơn, khai và tải bản scan tờ khai để nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

3.3. Đẩy mạnh việc sử dụng các thiết bị xác thực khách hàng trong các hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn

(1) Ban hành văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tiến hành sử dụng các giải pháp xác thực khách hàng thông qua thẻ CCCD (Hoàn thành trước ngày 11/11/2022).

(2) Các tổ chức công chứng trên địa bàn triển khai thực hiện sử dụng 100% các giải pháp, thiết bị xác thực công dân thông qua thẻ CCCD (Hoàn thành trước 31/12/2022).

4. Sở Thông tin và Truyền thông

(1) Triển khai tuyên truyền triển khai Đề án 06 bằng tờ rơi thông qua mã Qrcode (Hoàn thành trước ngày 15/11/2022).

(2) Triển khai tuyên truyền về tiện ích của định danh điện tử, dịch vụ công và các biện pháp xác thực thông tin cá nhân tiến tới bỏ sổ hộ khẩu (Thực hiện thường xuyên).

(3) Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An và các cơ quan thông tin cấp huyện, cấp xã tăng cường đăng tải bài viết, bản tin, phóng sự, phát thanh... để tuyên truyền, phổ biến, cập nhật cung cấp thông tin đầy đủ, sâu rộng đến quần chúng nhân dân về các nội dung liên quan đến Đ án 06, đặc biệt là việc thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và việc sử dụng các phương thức giao dịch sử dụng thông tin (như thẻ căn cước công dân; định danh điện tử...) thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (hoàn thành trước ngày 15/11/2022 và thực hiện kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Tài liệu hướng dẫn phục vụ công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn: Truy cập vào wesite: tailieuhuongdan.dean06.vn để tải và in phục vụ yêu cầu công tác.)

5. Sở Nội vụ

Triển khai hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nghệ An:

(1) Cung cấp đầu mối, lập danh sách các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn Đề án 06 chưa có kiến thức về công nghệ thông tin để gửi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an cấp tài khoản và sử dụng phần mềm hệ thống đào tạo trực tuyến (Hoàn thành trước ngày 15/11/2022).

(2) Phối hợp với Công an tỉnh và Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an thực hiện tổ chức đào tạo và đánh giá kết quả (Hoàn thành trước ngày 25/11/2022).

6. Sở Y tế

Triển khai tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip điện tử hoặc qua ứng dụng VNelD thay thế thẻ Bảo hiểm y tế:

(1) Ban hành văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương trang bị các đầu đọc để đẩy mạnh khám chữa bệnh sử dụng CCCD, VNelD thay thế thẻ bảo hiểm y tế (Hoàn thành trước ngày 11/11/2022).

(2) Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện thống nhất trước ngày 25/11/2022 việc sử dụng Thẻ CCCD, VNelD thay thế thẻ Bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh.

(3) Chỉ đạo các cơ sở Y tế trên địa bàn phối hợp Công an phường, xã, thị trấn thực hiện việc thông báo lưu trú thông qua Dịch vụ công cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi lưu trú qua đêm tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật

(4) Đôn đốc, kiểm tra các Cơ sở y tế trong việc thực hiện (Thực hiện thường xuyên).

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Triển khai giải pháp thu, nộp học phí không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn:

(1) Thống kê số lượng giáo viên, các giải pháp thu nộp học phí mà các cơ sở giáo dục đang sử dụng trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trước ngày 15/11/2022).

(2) Phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an và Công an tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn sử dụng phương pháp thu nộp không dùng tiền mặt thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó:

- Giai đoạn 1: Đảm bảo đáp ứng 70% đối với cấp huyện, 100% đối với thành phố/thị xã (hoàn thành trước ngày 25/11/2022)

- Giai đoạn 2 hoàn thành 100% đối với toàn tỉnh (hoàn thành trước ngày 31/12/2022).

(3) Triển khai thí điểm giải pháp chống gian lận thi cử trên địa bàn Thành phố Vinh để đánh giá mở rộng: Sử dụng thiết bị xác minh di động xác thực người tham gia thi đảm bảo đúng người, tránh trường hợp thi hộ, gian lận phòng thi (hoàn thành trước ngày 30/11/2022).

8. Sở Lao động - Thương binh, Xã hội

Triển khai việc làm sạch dữ liệu liên quan đến Sở Lao động - Thương binh, Xã hội:

(1) Phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an khảo sát, xây dựng mẫu thông tin đối tượng an sinh xã hội (Hoàn thành trước ngày 11/11/2022).

(2) Gửi dữ liệu thông tin đối tượng trợ cấp, người có công lên Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an (file excel) để đối sánh, làm sạch dữ liệu, xác thực thống nhất số định danh cá nhân (Hoàn thành trước ngày 15/11/2022).

(3) Phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an và Công an tỉnh tiến hành cấp tài khoản an sinh, thực hiện chi trả hộ nghèo các khoản trợ cấp đảm bảo đúng đối tượng (Hoàn thành trước ngày 20/12/2022).

(4) Phối hợp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an và Công an tỉnh xây dựng quy trình cập nhật dữ liệu các đối tượng được hưởng trợ cấp để tiến hành cập nhật thường xuyên (Hoàn thành trước ngày 20/12/2022).

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

Triển khai số hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

(1) Đối với dữ liệu đã s hóa:

- Chuyển dữ liệu chủ sử dụng đất theo mẫu của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an để đối sánh, làm sạch (Hoàn thành trước ngày 15/11/2022).

- Đề xuất thực hiện triển khai làm sạch dữ liệu chủ sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh từ kết quả rà soát, đối sánh (Triển khai trước ngày 10/12/2022).

(2) Đối với dữ liệu chưa số hóa:

- Thống kê các trường hợp đã đủ điều kiện nhưng chưa số hóa để lập biểu mẫu thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Hoàn thành trước ngày 11/11/2022).

- Phối hợp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an hoàn thiện phần mềm để nhập dữ liệu quyền sử dụng đất vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Hoàn thành trước ngày 25/11/2022).

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 cấp xã nhập dữ liệu chưa số hóa của Sở Tài nguyên và Môi trường vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Hoàn thành trước ngày 31/12/2022).

10. Sở Văn hóa và Thể thao

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an, UBND thành phố Vinh khảo sát địa điểm lắp đặt bảng Led tuyên truyền về VNelD và các nội dung Đề án 06; tham mưu phương án quản lý, sử dụng, vận hành màn hình Led sau khi lắp đặt (hoàn thành trước ngày 30/11/2022).

11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An

11.1. Triển khai các giải pháp sử dụng thẻ CCCD gắn chip rút tiền thay thế thẻ ATM, xác thực CCCD tại các điểm giao dịch ngân hàng

(1) Ban hành văn bản đến khối tổ chức tín dụng và chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An để đề nghị đẩy mạnh giải pháp rút tiền qua thẻ CCCD, các giải pháp xác thực khách hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (hoàn thành trước ngày 11/11/2022).

(2) Đề nghị các Ngân hàng thương mại trên địa bàn khẩn trương nghiên cứu, tích hợp các giải pháp phù hợp với từng đơn vị, tổ chức kết nối, sử dụng các thiết bị xác thực trong hoạt động cho vay (Hoàn thành trước ngày 31/12/2022).

11.2. Chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an và Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành cấp tài khoản an sinh cho các trường hợp thuộc diện chính sách, an sinh trên địa bàn tỉnh

(1) Chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an và Công an tỉnh cấp tài khoản an sinh cho các đối tượng thuộc diện chính sách thông qua VNelD (hoàn thành trước ngày 20/12/2022).

(2) Chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh lên phương án chi trả cho các hộ nghèo các khoản trợ cấp đảm bảo đúng đối tượng (hoàn thành trước ngày 20/12/2022).

12. Bảo hiểm xã hội Nghệ An

Phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an để rà soát, đối sánh, làm sạch giữa dữ liệu Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Hoàn thành trước ngày 30/11/2022).

13. Sở Giao thông vận tải

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý. Có giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến, đặc biệt phấn đấu đến hết năm 2022, bảo đảm tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe đạt tối thiểu 50%.

14. Sở Tài chính

Chủ động nghiên cứu và chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

15. Tỉnh đoàn Nghệ An

Đề nghị Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phát động đến các tổ chức Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh để triển khai hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng ký, kích hoạt định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã và mô hình điểm của dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư.

16. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

Xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền các nội dung liên quan đến Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là công tác triển khai thực hiện của các sở, ngành, địa phương; việc thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và sử dụng 07 phương thức thông tin để thay thế... Chủ động liên hệ, lựa chọn một số đơn vị, địa phương để xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền (hoàn thành tin, bài phóng sự trước ngày 25/11/2022 và thực hiện tuyên truyền thường xuyên)

17. UBND các huyện, thành, thị

(1) Tập trung chỉ đạo các Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, thôn, khối, xóm, bản phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn. Thành lập các Tổ hỗ trợ do Đoàn viên thanh niên làm lực lượng nòng cốt để hướng dẫn và trực tiếp giúp tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

(2) Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền Đề án 06 tại địa bàn. Chủ động bố trí nguồn kinh phí để nghiên cứu, lắp đặt các bảng Led, pano phục vụ tuyên truyền về VNelD và các nội dung Đề án 06 tại 100% các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã, trong đó: Lắp đặt bảng Led tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; lắp đặt pano tại 100% Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã (hoàn thành trước ngày 15/12/2022).

(3) UBND thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an và các đơn vị liên quan khảo sát địa điểm, hướng dẫn hồ sơ thủ tục và thẩm định cấp giấy phép lắp đặt bảng Led, pano bảng quảng cáo tuyên truyền các nội dung Đề án 06 trên địa bàn thành phố theo dự án hỗ trợ của Bộ Công an (hoàn thành trước ngày 30/11/2022).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ, lộ trình cụ thể để thực hiện, gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 11/11/2022 để theo dõi, đồng thời, có trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng tuần, tháng theo quy định.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; nắm sát nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ thực hiện của đơn vị; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện Đề án 06 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh đưa kết quả thực hiện Đề án 06 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá quyết định danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị và cá nhân Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hàng năm.

3. Giao Công an tỉnh (cơ quan thường trực Đề án 06 tỉnh) giúp Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này tại các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên trao đi với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an (Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư) để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cập nhật các giải pháp triển khai, thực hiện Đề án 06 và tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh để chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP;
- Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thành viên TCT Đề án 06 t
nh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- Các tổ chức
đoàn thể;
- Lưu ý: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.149

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32