Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn việc công nhận và giải quyết quyền lợi đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh do Bộ lao động thương binh xã hội- Bộ quốc phòng- Bộ công an ban hành

Số hiệu: 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Đình Liêu, Nguyễn Trọng Xuyên, Nguyễn Văn Tính
Ngày ban hành: 25/11/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

Hà Nội , ngày 25 tháng 11 năm 1998

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN SỐ 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM VỀ VIỆC CÔNG NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI LIỆT SĨVÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH, BỆNH BINH

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là Nghị định 28/CP) Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Quốc phòng - Công an hướng dẫn một số điểm về việc công nhận và giải quyết quyền lợi đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh như sau:

A- CÔNG NHẬN LIỆT SĨ VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

I- TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN LIỆT SĨ:

Liệt sĩ là người hy sinh thuộc một trong các trường hợp qui định tại Điều 11 Nghị định 28/CP và một số điểm hướng dẫn tại Thông tư này:

1- Được công nhận liệt sĩ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 bao gồm:

a- Những người được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế mà bị chết trong thời gian làm nhiệm vụ tại các nước (trừ trường hợp tự bản thân gây nên hoặc vi phạm pháp luật, quy định của cơ quan, đơn vị).

b- Những người nói tại điểm a trên đây bị mắc bệnh phải đưa về nước điều trị tại bệnh viện nhưng không cứu chữa được mà bị chết (có hồ sơ bệnh án điều trị và biên bản xác nhận của bệnh viên hoặc đơn vị về trường hợp tử vong).

Những trường hợp bị chết trong khi đi học tập, tham quan, du lịch, an dưỡng, chữa bệnh, thăm viếng hữu nghị, làm việc theo hợp đồng kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, giáo dục... hoặc lao động theo các chương trình hợp tác về lao động với các nước... thì không thuộc diện xác nhận là liệt sĩ.

2- Được xét công nhận liệt sĩ theo quy định tại khoản 6 - Điều 11 bao gồm:

a- Những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân, làm những việc cấp bách, nguy hiểm trong khi xảy ra hoả hoạn, cháy nổ, bão lụt mà bị chết.

b- Những người có hành động dũng cảm ngăn chặn hành vi đang trực tiếp đe doạ đến tính mạng của nhân dân, tài sản và an ninh quốc gia mà bị chết, xứng đáng nêu gương cho mọi người học tập.

c- Những người dũng cảm trực tiếp làm các công việc cấp bách, nguy hiểm thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh không có điều kiện thực hiện các quy trình kỹ thuật, bảo hộ lao động (trường hợp làm nhiệm vụ cấp bách) hoặc đã chấp hành nghiêm qui trình kỹ thuật, kỷ luật công tác nhưng vẫn không tránh khỏi tai nạn chết người.

3- Được xét công nhận là liệt sĩ theo quy định tại khoản 7, Điều 11 bao gồm:

a- Những người trong quá trình làm nhiệm vụ ở vùng rừng núi, hải đảo nơi có phụ cấp lương đặc biệt mức 100% hoặc người làm nhiệm vụ ở nơi được coi là đặc biệt khó khăn gian khổ theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 8 tháng 7 năm 1998 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính mà bị ốm đau, tai nạn dẫn đến bị chết (trừ trường hợp tự bản thân gây nên hoặc vi phạm pháp luật, qui định của đơn vị).

b- Những người trong khi làm nhiệm vụ qui tập hài cốt liệt sĩ ở vùng rừng núi, hải đảo và ở nước bạn mà bị chết do tai nạn ốm đau (trừ trường hợp tự bản thân gây nên hoặc vi phạm pháp luật, qui định của đơn vị) hoặc xuất ngũ, chuyển sang công tác khác trong vòng một năm bệnh cũ mắc phải trong thời gian làm nhiệm vụ qui tập mộ bị tái phát phải đi điều trị tại các bệnh viện nhưng không cứu chữa được dẫn đến bị chết (có giấy xác nhận và bệnh án điều trị của bệnh viện).

4- Được xét công nhận liệt sĩ theo quy định tại khoản 8, Điều 11:

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh) do tái phát vết thương phải đi điều trị tại bệnh viện hoặc Trung tâm y tế nhưng không cứu chữa đượcc mà bị chết (có hồ sơ bệnh án điều trị vết thương và biên bản tử vong của bệnh viện hoặc Trung tâm y tế chữa trị) và được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã) hoặc cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý thừa nhận xứng đáng là liệt sĩ. Riêng trường hợp thương binh chết tại gia đình thì ngoài chứng nhận của y tế xã và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã phải kèm bệnh án quá trình điều trị vết thương trước đó.

5- Các trường hợp không thuộc diện xem xét xác nhận liệt sĩ theo quy định của Thông tư này:

Những trường hợp bị chết trong kháng chiến đã được qui định kết thúc việc xác nhận là liệt sĩ theo các văn bản: Thông tư số 12/TBXH ngày 10 tháng 11 năm 1975; Thông tư số 09/TBXH ngày 16 tháng 7 năm 1976 của Bộ Thương binh Xã hội (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Thực hiện Chỉ thị số 105/CT ngày 29 tháng 4 năm 1989, Chỉ thị số 551/NC ngày 2 tháng 3 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc tiếp tục giải quyết tồn động về chính sách sau chiến tranh, đến nay những tồn sót cơ bản đã được giải quyết, Liên Bộ qui định kết thúc việc xác nhận liệt sĩ đối với các trường hợp sau:

- Người đã chết trong kháng chiến chống Pháp ở miền Bắc;

- Người chết trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc;

- Cán bộ, chiến sĩ ở miền Nam đã tập kết ra miền Bắc theo hiệp định Giơnevơ năm 1954 sau không có tin tức là đã trở lại làm nhiệm vụ ở các chiến trường B, C, K;

Trường hợp đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ nhưng vì lý do đặc biệt còn sót lại cần được giải quyết thì cơ quan đơn vị có thẩm quyền ký giấy báo tử báo cáo Bộ Quốc phòng (Cục Chính sách - Tổng Cục chính trị) đối với quân nhân; Bộ Công an (Vụ Tổ chức cán bộ) đối với công an nhân dân; Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắc là tỉnh) đối với các đối tượng khác cho ý kiến trước khi cấp giấy báo tử).

II- HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LIỆT SĨ:

1- Đối với người hy sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 trở về sau trong các trường hợp quy định tại Điều 11, Nghị định 28/CP và hướng dẫn tại Thông tư này thì hồ sơ gồm có:

a- Giấy xác nhận đối với trường hợp hy sinh:

- Giấy xác nhận được giao đi làm nghĩa vụ quốc tế nếu hy sinh trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 28/CP, điểm 1 mục I phần A của Thông tư này.

- Biên bản xảy ra sự việc nếu hy sinh trong trường hợp quy định tại các khoản 5, 6 Điều 11 Nghị định 28/CP, điểm 2 mục I phần A Thông tư này (do cơ quan quản lý đương sự hoặc chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc lập). Trường hợp hy sinh do đấu tranh chống các loại tội phạm thì ngoài biên bản xảy ra sự việc còn kèm theo bản án (nếu có).

- Giấy xác nhận hưởng phụ cấp lương đặc biệt 100% nếu hy sinh trong trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 11 Nghị định 28/CP hoặc giấy xác nhận địa bàn được coi là đặc biệt khó khăn, gian khổ theo qui định tại Thông tư 2076/1998 TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 8 tháng 7 năm 1998 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính (do cơ quan đơn vị quản lý đương sự cấp).

- Hồ sơ thương binh; bệnh án điều trị và biên bản tử vong nếu hy sinh trong trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 28/CP, điểm 3 mục 1 của Thông tư này (đối với trường hợp chết do vết thương tái phát).

b- Giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ (4 bản theo mẫu số 3-LS1 đính kèm Thông tư này) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ký (qui định tại mục III, phần A dưới đây).

c- Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sĩ do Uỷ ban nhân dân xã nơi thân nhân liệt sĩ cư trú lập (theo mẫu số 3-LS3 đính kèm Thông tư này).

2- Đối với người hy sinh từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước: trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 28/CP và hướng dẫn tại Thông tư này, nay mới đề nghị công nhận liệt sĩ thì hồ sơ gồm có:

a- Đơn phát hiện và đề nghị của gia đình kèm theo giấy chứng nhận của hai người biết trường hợp hy sinh (người biết sự việc cùng đơn vị từ Đại đội trở xuống hoặc cùng cơ quan) nói rõ lúc đó làm gì, ở đâu, lý do biết trường hợp hy sinh và có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân xã về chữ ký, về chức vụ đảm nhiệm trong thời gian cùng đơn vị, cơ quan với người hy sinh.

b- Biên bản của phiên hợp tập thể hội đồng xác nhận xã nơi có người hy sinh gồm đại diện: Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Ban thương binh xã hội, Hội cựu chiến binh, Công an, xã đội (theo mẫu số 3-LS4 đính kèm Thông tư này).

Trường hợp hy sinh là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thoát ly thì gia đình gửi đơn phát hiện và đề nghị kèm theo xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã nơi cư trú (và chứng nhận của người biết trường hợp hy sinh - nếu có) đến cơ quan, đơn vị của người hy sinh hoặc Bộ, Ban, ngành, đoàn thể (cấp trên của cơ quan, đơn vị đó).

c- Các loại giấy quy định tại điểm 1 mục II phần A của Thông tư này.

3- Đối với người mất tin, mất tích trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 28/CP thì hồ sơ gồm có:

a- Đơn trình bày của gia đình, nói rõ nguồn tin cuối cùng nhận được; thư từ (bản sao), các giấy chứng nhận của người cùng trực tiếp làm nhiệm vụ (nếu có).

b- Biên bản phiên họp của tập thể Hội đồng xác nhận xã gồm đại diện: Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Ban thương binh xã hội, Hội cựu chiến binh, Công an, Xã đội.

c- Phiếu xác minh kết luận của ban chỉ huy quân sự hoặc Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) hoặc đơn vị quản lý trực tiếp người đó trước khi mất tin, mất tích (theo mẫu số 3-LS5 đính kèm Thông tư này).

d- Giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ như quy định tại tiết b, điểm 1 mục II phần A của Thông tư này.

e- Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sĩ do Uỷ ban nhân dân xã lập (theo mẫu số 3-LS3 đính kèm Thông tư này).

III- THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM LẬP THỦ TỤC CÔNG NHẬN LIỆT SĨ:

1- Đối với cơ quan, đơn vị quản lý người hy sinh:

a- Ký giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ:

a.1- Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương trở lên ký giấy báo tử đối với người hy sinh là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng theo thẩm quyền quy định tại Thông tư số 2285/QP-TT ngày 21 tháng 11 năm 1995 của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn tại văn bản số 331/CS ngày 20 tháng 12 năm 1995 của Cục chính sách - Tổng cục chính trị - Bộ Quốc phòng.

a.2- Thủ trưởng cấp Cục, Vụ hoặc cấp tương đương trở lên; Giám đốc công an tỉnh ký giấy báo tử đối với người hy sinh là công an, công nhân viên công an theo thẩm quyền quy định tại Thông tư 06/TT-BNV (X13) ngày 28 tháng 9 năm 1995 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Trường hợp hy sinh hoặc mất tin mà đơn vị cũ không còn thì giấy báo tử do Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công an cấp.

a.3- Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Trung ương Đoàn, Bộ Giao thông vận tải ký giấy báo tử đối với người hy sinh là thanh niên xung phong thuộc quyền quản lý, sử dụng.

a.4- Tỉnh uỷ; Thành uỷ; các ban Đảng; Đảng đoàn, ban cán sự Đảng của Bộ ngành đoàn thể ở Trung ương theo thẩm quyền ký giấy chứng nhận hy sinh đối với người hy sinh là người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng Tháng 8 năm 1945 (theo mẫu số 3-LS2 đính kèm Thông tư này).

a.5- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị qui định sau đây ký giấy báo tử đối với người hy sinh là cán bộ công nhân viên chức, công dân thuộc quyền quản lý:

- Thủ trưởng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan trực thuộc trung ương Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp (hoặc thủ trưởng cơ quan được uỷ quyền) ký giấy báo tử đối với cán bộ công nhân viên chức thuộc cơ quan Trung ương.

- Tổng giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ ký giấy báo tử đối với cán bộ công nhân viên thuộc doanh nghiệp mình.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, thủ trưởng các cơ quan ban ngành tỉnh ký giấy báo tử đối với cán bộ công nhân viên chức thuộc thẩm quyền.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ký giấy báo tử đối với cán bộ công nhân viên chức thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc cấp huyện; các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; công nhân viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn huyện; dân quân, du kích tự vệ, công an xã, cán bộ xã và công dân của địa phương.

b- Các cơ quan, đơn vị quản lý lưu giữ 01 giấy báo tử; bàn giao hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ (gồm các loại giấy qui định tại mục II phần A của Thông tư này) cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi gia đình liệt sĩ cư trú.

2- Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi nhận hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ có trách nhiệm kiểm tra về thủ tục các loại giấy qui định trong hồ sơ, điều kiện tiêu chuẩn công nhận liệt sĩ. Nếu hồ sơ hợp lệ đúng theo quy định thì ký nhận biên bản bàn giao và trong thời hạn 30 ngày phải hoàn thành các công việc sau:

a- Chuyển một giấy báo tử về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã có căn cứ lập giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sĩ.

b- Ghi số quản lý địa phương vào hồ sơ, viết bản trích lục (theo mẫu số 3-LS6 đính kèm Thông tư này) sau đó chuyển hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định trình Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ.

- Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ không đủ điều kiện tiêu chuẩn hoặc chưa đầy đủ thủ tục theo quy định thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển lại cơ quan, đơn vị đã bàn giao hồ sơ để thông báo và giải thích cho gia đình rõ hoặc để bổ sung hồ sở đúng qui định.

- Trường hợp gia đình đã di chuyển đến tỉnh khác thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển lại cơ quan, đơn vị để bàn giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi gia đình liệt sĩ đang cư trú.

3- Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến phải hoàn thành việc thẩm định lập thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết định truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" liệt sĩ.

Đối với những hồ sơ không hợp lệ, không đủ thủ tục theo quy định thì chuyển lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kèm theo hướng dẫn cách giải quyết.

IV- GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI:

1- Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Sau khi tiếp nhận Bằng "Tổ quốc ghi công", trong thời hạn 15 ngày phải hoàn thành các công việc sau:

a- Ghi số Bằng "Tổ quốc ghi công", ký trích lục để lưu trữ, đăng ký quản lý hồ sơ.

b- Chuyển bằng "Tổ quốc ghi công" và hồ sơ liệt sĩ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi gia đình liệt sĩ đang cư trú.

2- Trách nhiệm của sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Sau khi nhận được Bằng "Tổ quốc ghi công" và hồ sơ liệt sĩ, trong thời hạn 20 ngày phải hoàn thành các công việc sau:

a- Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp tiền tuất gia đình liệt sĩ, lập phiều trợ cấp tiền tuất gia đình liệt sĩ (theo mẫu số 3-LS7 và số 3-LS8 đính kèm Thông tư này). Trợ cấp tiền tuất được thực hiện từ ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công".

b- Ghi chép vào sổ đăng ký quản lý, ghi số Bằng, số quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công vào từng hồ sơ và lưu giữ hồ sơ.

c- Thông báo cho cơ quan, đơn vị cấp giấy báo tử về việc xác nhận liệt sĩ.

d- Chuyển Bằng "Tổ quốc ghi công", quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp, phiếu trợ cấp tiền tuất gia đình liệt sĩ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi gia đình liệt sĩ cư trú.

3- Trách nhiệm của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện:

a- Đăng ký quản lý danh sách liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

b- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì phối hợp với cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo xã tổ chức lễ báo tử, trao Bằng "Tổ quốc ghi công" giải quyết quyền lợi đối với gia đình liệt sĩ.

B- CÔNG NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH (GỌI CHUNG LÀ THƯƠNG BINH):

I- TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN THƯƠNG BINH:

Thương binh là người bị thương trong trường hợp làm nhiệm vụ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 28/CP hướng dẫn tại Thông tư này mà bị mất sức lao động do thương tật từ 21% trở lên.

1- Được xét công nhận là thương binh theo quy định tại khoản 4 - Điều 25 bao gồm:

a- Người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân, làm những việc cấp bách, nguy hiểm trong khi xảy ra hoả hoạn, cháy nổ, bão lụt mà bị thương.

b- Người có hành động dũng cảm ngăn chặn hành vi đang trực tiếp đe doạ đến tính mạng của nhân dân, tài sản và an ninh quốc gia mà bị thương xứng đáng nêu gương cho mọi người học tập.

c- Những người dũng cảm trực tiếp làm các công việc cấp bách, nguy hiểm thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh không có điều kiện thực hiện các qui trình kỹ thuật, bảo hộ lao động hoặc đã chấp hành nghiêm qui trình kỹ thuật, kỷ luật công tác nhưng vẫn không tránh khỏi tai nạn đến bị thương.

2. Được xét công nhận là thương binh theo quy định tại khoản 5 Điều 25 bao gồm:

a- Những người trong quá trình làm nhiệm vụ ở vùng rừng núi, hải đảo nơi có phụ cấp lương đặc biệt, mức 100% hoặc người làm nhiệm vụ ở nơi được coi là đặc biệt khó khăn gian khổ theo quy định tại Thông tư số 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 8 tháng 7 năm 1998 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính mà bị tai nạn dẫn đến bị thương (trừ trường hợp tự bản thân gây nên hoặc vi phạm pháp luật, qui định của đơn vị).

b- Những người trong khi làm nhiệm vụ qui tập hài cốt liệt sĩ ở vùng rừng núi, hải đảo và ở nước bạn mà bị tai nạn dẫn đến bị thương (trừ trường hợp tự bản thân gây nên hoặc vi phạm pháp luật, qui định của đơn vị).

3- Được xét công nhận thương binh theo quy định tại khoản 6 Điều 25 bao gồm:

Người được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế mà bị tai nạn hoặc bị thương trong thời gian làm nhiệm vụ tại các nước (trừ trường hợp tự bản thân gây nên hoặc vi phạm pháp luật, qui định của đơn vị).

4- Các trường hợp không thuộc diện xem xét công nhận thương binh theo qui định của Thông tư này:

Những trường hợp bị thương trong kháng chiến đã được qui định kết thúc việc xác nhận là thương binh theo các văn bản: Thông tư số 07/TBXH ngày 12 tháng 9 năm 1974; Thông tư số 09/TBXH ngày 16 tháng 7 năm 1976 của Bộ Thương binh xã hội (nay là bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Thực hiện Chỉ thị số 105/CT ngày 29 tháng 4 năm 1989, Chỉ thị số 551/NC ngày 2 tháng 3 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc tiếp tục giải quyết tồn đọng về chính sách sau chiến tranh, đến nay những tồn sót cơ bản đã được giải quyết, Liên Bộ qui định kết thúc việc xác nhận thương binh đối với các trường hợp sau:

a- Bị thương trong kháng chiến chống Pháp ở miền Bắc, sau đó không đi làm nhiệm vụ ở các chiến trường B, C, K;

b- Bị thương trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, sau đó không đi làm nhiệm vụ ở các chiến trường B, C, K;

c- Bị thương trong kháng chiến chống Pháp ở miền Nam đã tập kết ra Bắc, sau đó không đi làm nhiệm vụ ở các chiến trường B, C, K;

d- Người bị thương trong kháng chiến chống Mỹ, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế (kể cả người bị địch bắt đã được trao trả) mà đã qua các đoàn an dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh.

Trường hợp đủ điều kiện xác nhận thương binh nhưng vì lý do đặc biệt còn sót lại cần được giải quyết thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ký giấy chứng nhận bị thương báo cáo Bộ Quốc phòng (Cục chính sách - Tổng cục Chính trị) đối với quân nhân; Bộ Công an (Vụ Tổ chức cán bộ) đối với công an; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các đối tượng bị thương khác, cho ý kiến trước khi cấp giấy chứng nhận bị thương.

II- HỒ SƠ THƯƠNG BINH:

1. Đối với người bị thương từ ngày 1/1/1995 trở về sau theo quy định tại Điều 25 Nghị định 28/CP và hướng dẫn tại thông tư này thì hồ sơ gồm có:

a- Giấy xác nhận đối với trường hợp bị thương:

- Biên bản xảy ra sự việc nếu bị thương trong trường hợp quy định tại khoản 3, 4 Điều 25 Nghị định 28/CP, điểm 1 mục I phần B Thông tư này (do cơ quan quản lý đương sự hoặc chính quyền địa phương nơi xẩy ra sự việc lập). Trường hợp bị thương do đấu tranh chống các loại tội phạm thì ngoài biên bản xảy ra sự việc còn kèm theo bản án (nếu có).

- Giấy xác nhận hưởng phụ cấp lương đặc biệt mức 100% nếu bị thương trong trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 28/CP hoặc giấy xác nhận địa bàn được coi là đặc biệt khó khăn gian khổ theo qui định tại Thông tư 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 8 tháng 7 năm 1998 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính.

- Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế nếu bị thương trong trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 25 Nghị định 28/CP, điểm 2 mục I phần B của Thông tư này.

b- Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương

c- Giấy chứng nhận bị thương (4 bản theo mẫu số 6-TB1 đính kèm Thông tư này) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ký như quy định thẩm quyền ký giấy báo tử (nêu tại tiết a, điểm 1, Mục III, Phần A của Thông tư này).

d- Biên bản giám định thương tật do Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền cấp (theo mẫu số 6- TB2 đính kèm Thông tư này).

2- Đối với người bị thương từ 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước: trong các trường hợp quy định tại Điều 25 Nghị định 28/CP và hướng dẫn tại Thông tư này thì hồ sơ gồm có:

a- Bản khai cá nhân (theo mẫu số 6-TB3 đính kèm Thông tư này), có xác nhận và đề nghị của cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền địa phương nơi đang công tác hoặc cư trú.

b- Giấy xác nhận quy định tại tiết a điểm 1 mục II phần B Thông tư này.

c- Giấy chứng nhận bị thương (bản chính) được đơn vị cấp sau khi bị thương.

Trường hợp không có giấy chứng nhận bị thương mà còn giữ được một trong các chứng từ ghi có bị thương; phiếu chuyển thương; bệnh án, giấy ra viện khi điều trị vết thương; phiếu sức khoẻ; lý lịch cũ; hồ sơ danh sách đăng ký quân nhân bị thương của đơn vị khi bị thương, thì các chứng từ này kết hợp với các vết thương thực thể để thủ trưởng cơ quan đơn vị có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận bị thương (theo tiết c, điểm 1, mục II phần B của Thông tư này).

Đối với lực lượng vũ trang giao cho Cục Chính sách - Tổng cục chính trị - Bộ Quốc phòng và Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công an hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

d- Biên bản giám định thương tật do Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền cấp (theo mẫu số 6-TB2 đính kèm Thông tư này).

e- Quyết định xuất ngũ, chuyển ngành, phục viên hoặc về nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân đã chuyển ra ngoài quân đội, công an.

Trường hợp không còn giữ được quyết định nói trên thì phải có giấy xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện nơi đăng ký khi về hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

III- THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM LẬP THỦ TỤC CÔNG NHẬN THƯƠNG BINH CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGƯỜI BỊ THƯƠNG:

1- Lập hồ sơ:

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại tiết a, b, c điểm 1 (đối với người bị thương từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 trở về sau) hoặc tiết a, b, c, e điểm 2 (đối với người bị thương từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước) mục II phần B của Thông tư này.

2- Giới thiệu giám định thương tật:

a- Đối với người bị thương là quân nhân, công an nhân dân đang tại ngũ: thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương, cấp giấy giới thiệu (kèm hồ sơ theo quy định tại điểm 1 mục III phần B của Thông tư này) đến Hội đồng Giám định Y khoa theo qui định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Riêng đối với người khi bị thương là quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ do Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh lập hồ sơ giới thiệu giám định thương tật như qui định đối với quân nhân, công an còn tại ngũ nói trên.

b- Đối với cán bộ, công chức Nhà nước, thanh niên xung phong: Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương giới thiẹu (kèm hồ sơ) đến giám định thương tật tại Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh hoặc Hội đồng Giám định Y khoa ngành Giao thông vận tải (nếu người bị thương thuộc quản lý của ngành giao thông vận tải) đồng thời thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người bị thương cư trú biết để phối hợp giải quyết.

c- Đối với người khi bị thương không thuộc các đối tượng nêu tại các tiết a, b, điểm 2, mục II phần B của Thông tư này thì Uỷ ban nhân dân huyện chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và giới thiệu đến Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh để giám định thương tật.

Sau khi nhận được kết quả giám định thương tật của Hội đồng Giám định Y khoa, cơ quan đơn vị giới thiệu đi giám định làm thủ tục di chuyển hồ sơ và giải quyết quyền lợi theo quy định tại mục IV phần B của Thông tư này.

IV- THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ THƯƠNG:

1- Đối với người bị thương là quân nhân, công an nhân dân (kể cả quân nhân, công an đã xuất ngũ):

a- Người có tỷ lệ thương tật từ 20% trở xuống thì Thủ trưởng đơn vị theo phân cấp quản lý ra quyết định trợ cấp một lần, mức trợ cấp quy định tại Điều 31 Nghị định 28/CP.

b- Người có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý:

- Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật (theo mẫu qui định tại Thông tư 2285/QP-TT ngày 21 tháng 11 năm 1995 của Bộ Quốc phòng, Thông tư 06/TT-BNV (X13) ngày 28 tháng 9 năm 1995 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

+ Đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng thuộc các đơn vị trong Quân khu và quân nhân - công nhân viên quốc phòng đã xuất ngũ đang cư trú trên địa bàn quân khu do Tư lệnh Quân khu ký.

+ Đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng thuộc các đơn vị khác do Cục trưởng Cục chính sách - Tổng cục chính trị - Bộ Quốc phòng ký.

+ Đối với công an nhân dân do Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công an ký.

- Lập phiếu trợ cấp thương tật (theo mẫu qui định tại Thông tư 2285/QP-TT ngày 21 tháng 11 năm 1995 của Bộ Quốc phòng, Thông tư 06/TT-BNV (X13) ngày 28 tháng 9 năm 1995 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

+ Đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng thuộc các đơn vị trong Quân khu và quân nhân - công nhân viên quốc phòng đã xuất ngũ đang cư trú trên địa bàn quân khu do Chủ nhiệm chính trị Quân khu ký.

+ Đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng thuộc các đơn vị khác do Cục trưởng Cục chính sách - Tổng cục chính trị - Bộ Quốc phòng ký.

+ Đối với công an nhân dân do Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công an ký.

Riêng đối với quân nhân, công an nhân dân bị thương từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên và có mức lương khi bị thương cao hơn 312.000 đồng thì đơn vị trả trợ cấp một lần bằng từ 1 đến 4 tháng lương khi bị thương (quy định tại khoản 3, Điều 30 Nghị định 28/CP).

c- Lập bản trích kục hồ sơ thương tật (theo mẫu số 6-TB4 đính kèm Thông tư này) do thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền lập phiếu trợ cấp thương tật ký.

đ- Sau khi làm các thủ tục giải quyết quyền lợi theo tiết a, b, c điểm 1 mục IV phần B của Thông tư này, đơn vị tổ chức lưu giữ hồ sơ đối với quân nhân, công an nhân dân đang thuộc quyền quản lý.

e- Đối với người bị thương là quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ thì sau khi làm các thủ tục giải quyết quyền lợi, đơn vị chuyển hồ sở đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quân nhân, công an nhân dân đang cư trú theo qui định như sau:

- Một bộ hồ sơ thương tật (bản chính) kèm theo giấy giới thiệu di chuyển (mẫu số 6-TB9), đối với thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên thì được giới thiệu để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả từ ngày Hội đồng Giám định Y khoa quân đội, công an có thẩm quyền kết luận. Riêng đối với thương binh nay mới xuất ngũ thì giấy giới thiệu ghi rõ đơn vj đã trả trợ cấp thương tật hết tháng nào, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quân nhân, công an nhân dân về cư trú trả tiếp từ tháng nào...

Quyền hạn ký giấy giới thiệu di chuyển:

+ Đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng thuộc các đơn vị trong Quân khu thì do trưởng phòng Chính sách Quân khu ký.

+ Đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng thuộc các đơn vị khác do Thủ trưởng cơ quan chính trị các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng ký.

+ Đối với công an nhân dân do Giám đốc Công an tỉnh hoặc tương đương trở lên ký.

- Hồ sơ đi chuyển đơn vị giao cho thương binh hoặc đơn vị trực tiếp bàn giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký giấy giới thiệu di chuyển) để được tiếp tục quản lý và thực hiện chế độ chính sách.

- Riêng đối với thương binh đã được xác nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước, nay được chuyển ra ngoài quân đội, công an mà không còn hồ sơ theo qui định tại Thông tư này thì cơ quan, đơn vị căn cứ danh sách thương binh đang quản lý lập hai bản trích lục thương tật chuyển về Cục chính sách - Tổng Cục chính trị - Bộ Quốc phòng (đối với quân nhân) hoặc Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công an (đối với công an nhân dân) để kiểm tra và ký trước khi chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trong bản trích lục cần ghi rõ: cấp lại căn cứ sổ đăng ký danh sách thương binh năm... quyền số... trang... lưu lại...).

f- Sau khi tiếp nhận hồ sơ do Quân đội, Công an chuyển đến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, lập danh sách trích ngang kèm theo bản trích lục hồ sơ thương tật chuyển về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lưu bản trích lục, cho số quản lý vào bản danh sách chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất việc quản lý và giải quyết quyền lợi.

g- Những quân nhân, công an nhân dân được xác nhận là thương binh loại B từ ngày 31 tháng 12 năm 1993 trở về trước (nay gọi là quân nhân bị tai nạn lao động) đang công tác trong quân đội, công an nhân dân, khi xuất ngũ thì các đơn vị lập bản trích lục kèm hồ sơ và giới thiệu đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nơi quân nhân, công an cư trú để được tiếp nhận và giải quyết chế độ theo quy định hiện hành (hồ sơ khi di chuyển thực hiện như đối với hồ sơ thương binh nói tại tiết e điểm 1 mục IV phần B của Thông tư này).

2- Đối với người bị thương là cán bộ, công chức Nhà nước, thanh niên xung phong (do cơ quan quản lý giới thiệu đi giám định thương tật):

Nhận được biên bản giám định thương tật do Hội đồng Giám định Y khoa chuyển đến, các cơ quan dân chính Đảng, doanh nghiệp Nhà nước đăng ký để quản lý người bị thương của đơn vị mình. Sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ thương binh đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nơi người bị thương cư trú để thẩm định, nếu đủ thủ tục thì giải quyết quyền lợi (như qui định tại điểm 3 mục IV phần B của Thông tư này). Nếu không đủ thủ tục thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ lại cho cơ quan có người bị thương để bổ xung hoặc trả lời cho đương sự rõ.

3- Đối với người bị thương là những đối tượng nêu tại tiết c điểm 2 mục III phần B của Thông tư này (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu đi giám định thương tật):

Nhận được biên bản giám định thương tật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm thủ tục giải quyết quyền lợi như sau:

a- Người có tỷ lệ thương tật từ 20% trở xuống thì Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định:

- Trợ cấp một lần, mức trợ cấp theo quy định tại Điều 31 Nghị định 28/CP (theo mẫu số 6-TB6 đính kèm Thông tư này).

- Lập bản trích lục hồ sơ thương tật (theo mẫu số 6-TB5 đính kèm Thông tư này).

b- Người có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên thì Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Quyết định cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật (theo mẫu số 6-TB7 đính kèm Thông tư này).

- Cấp phiếu lập trợ cấp thương tật (theo mẫu số 6-TB8 đính kèm Thông tư này).

- Lập bản trích lục hồ sơ thương tật.

Riêng đối với trường hợp bị thương từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước có tỷ lệ thương tật 21% trở lên và có mức lương khi bị thương cao hơn 312.000 đồng thì Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cấp khoản trợ cấp một lần bằng từ 1 đến 4 tháng lương khi bị thương theo quy định tại khoản 3 Điều 30, Nghị định 28/CP.

Sau khi hoàn tất thủ tục giải quyết quyền lợi theo quy định tại điểm 3 mục IV phần B của Thông tư này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Thương binh liệt sĩ và người có công) để đăng ký số quản lý, đối chiếu bản trích lục để lưu trữ, còn hồ sơ sẽ chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý và giải quyết quyền lợi.

4- Trợ cấp thương tật hàng tháng đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh (kể cả trường hợp bị thương từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước) được hưởng thống nhất từ ngày Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền kết luận tỷ lệ mất sức lao động do thương tật theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 28/CP.

C- CÔNG NHẬN BỆNH BINH VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI BỆNH BINH:

I- TIÊU CHUẨN ĐỂ CÔNG NHẬN BỆNH BINH:

Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân trong khi làm các nhiệm vụ quy định tại Điều 42 Nghị định 28/CP, Thông tư liên tịch số 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 8 tháng 7 năm 1998 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và một số điểm hướng dẫn tại Thông tư này mà mắc bệnh bị mất sức lao động từ 61% trở lên.

1- Được xét công nhận là bệnh binh theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định 28/CP bao gồm:

- Quân nhân, công an nhân dân trong thời gian làm nhiệm vvụ tìm kiếm, qui tập mộ liệt sĩ ở vùng rừng núi, hải đảo và nước bạn mà bị mắc bệnh hoặc trong vòng một năm kể từ ngày chuyển sang công việc khác mà bệnh cũ mắc phải trong thời gian làm nhiệm vụ qui tập mộ tái phát (có hồ sơ bệnh cũ kèm theo bệnh án điều trị bệnh tái phát tại các bệnh viện) được Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền kết luận mất sức lao động do bệnh tật từ 61% trở lên.

2- Được xét công nhận là bệnh binh theo quy định (về địa bàn đặc biệt khó khăn gian khổ) tại khoản 2, khoản 3 Điều 42 Nghị định 28/CP bao gồm:

a- Quân nhân, công an nhân dân được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng trong thời gian làm nhiệm vụ nếu bị bệnh (có hồ sơ bệnh án điều trị bệnh và chứng từ xác nhận của bệnh viện) được Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền kết luận mất sức lao động do bệnh tật từ 61% trở lên.

b- Quân nhân, công an nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo ở những nơi có phụ cấp lương đặc biệt mức 100% hoặc địa bàn được coi là đặc biệt khó khăn, gian khổ (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 8 tháng 7 năm 1998 của Liên bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính) mà bị ốm đau, bệnh tật phải xuất ngũ hoặc trong vòng một năm kể từ ngày chuyển sang địa bàn khác mà bệnh cũ tái phát (có hồ sơ bệnh cũ điều trị khi ở địa bàn đặc biệt khó khăn gian khổ kèm theo bệnh án điều trị bệnh tái phát tại các bệnh viện) được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận mất sức lao động do bệnh tật từ 61% trở lên.

Trường hợp bị mắc bệnh do bản thân gây nên, hoặc vi phạm pháp luật, qui định của cơ quan, đơn vị thì không được công nhận là bệnh binh.

3- Được xét công nhận bệnh binh đối với quân nhân, công an xuất ngũ mà mặc bệnh tâm thần.

Quân nhân, công an nhân dân bị mắc bệnh trong trường hợp quy định tại Điều 42 Nghị định 28/CP và hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 mục I phần C của Thông tư này sau khi xuất ngũ về địa phương trong vòng 1 năm mà bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần, có đầy đủ chứng cứ điều trị thường xuyên tại các bệnh viện tâm thần (có bệnh án, giấy ra viện, sổ điều trị kèm theo) thì Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh nơi quân nhân, công an đang cư trú phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập hồ sơ để xem xét giải quyết.

II- CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ QUÂN NHÂN, CÔNG AN CÓ TRÁCH NHIỆM LẬP THỦ TỤC XÁC NHẬN BỆNH BINH VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI BỆNH BINH:

1- Hồ sơ công nhận bệnh binh gồm:

- Giấy chứng nhận bệnh tật (theo mẫu số 7-BB1 đính kèm Thông tư này) do Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền ký như quy định đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký giấy báo tử (nêu tại điểm 1, mục III phần A của Thông tư này).

- Biên bản giám định bệnh tật do Hội đồng Giám định Y khoa quân đội, công an có thẩm quyền cấp (theo mẫu số 7-BB2 đính kèm Thông tư này).

- Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh (theo mẫu số 7-BB3 đính kèm Thông tư này) phiếu trợ cấp bệnh binh (theo mẫu số 7-BB4 đính kèm thông tư này) do Thủ trưởng quản lý quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ cấp (như quy định cấp giấy chứng nhận thương binh).

- Phiếu cá nhân (theo mẫu số 7-BB5 đính kèm Thông tư này).

- Bản trích lục hồ sơ bệnh binh (theo mẫu số 7-BB6 đính kèm Thông tư này) do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ bệnh binh ký.

Riêng những trường hợp quân nhân, công an đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát theo quy định tại điểm 1 và tiết b, điểm 2 và trường hợp bị mắc bệnh tâm thần theo quy định tại điểm 3, mục I, phần C của Thông tư này, hồ sơ còn phải có:

+ Đơn trình bày của bản thân, của gia đình (đối với trường hợp bị bệnh tâm thần) về quá trình bị bệnh của đương sự kèm toàn bộ chứng từ điều trị.

+ Quyết định xuất ngũ.

Trường hợp không còn quyết định xuất ngũ thì phải có xác nhận của cơ quan đơn vị có thẩm quyền cho quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ về quá trình phục vụ trong quân đội, công an hoặc của Ban chỉ huy quân sự, công an huyện nơi quân nhân, công an về cư trú.

+ Phiếu xác minh về bệnh tật tái phát của cơ quan quân sự, công an huyện.

+ Biên bản xác nhận và đề nghị của hội đồng xác nhận xã gồm đại diện: Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên mặt trận, Hội cựu chiến binh, Công an, Xã đội, Ban Thương binh xã hội. Nội dung biên bản phải xác định rõ tình trạng bệnh tật sau khi về địa phương thời điểm quân nhân, công an bị tái phát bệnh hoặc bị tâm thần, quá trình điều trị liên tục đến nay, ý kiến đề nghị giải quyết.

Hồ sơ do Ban chỉ huy quân sự, công an huyện thụ lý xem xét và chuyển đến Bộ chỉ huy quân sự, công an tỉnh kiểm tra thông nhất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận bệnh tật, giới thiệu đi giám định bệnh tật tại Hội đồng Giám định Y khoa theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

2- Giải quyết quyền lợi đối với bệnh binh:

a- Đơn vị quản lý quân nhân, công an có trách nhiệm lập hồ sơ và giới thiệu quân nhân, công an giám định bệnh tật tại Hội đồng Giám định Y khoa theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Sau khi có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa, nếu đủ điều kiện công nhận là bệnh binh thì Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền hoàn chỉnh hồ sơ bệnh binh theo quy định tại điểm 1, mục II, phần C của Thông tư này kèm giấy giới thiệu di chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi quân nhân, công an về cư trú.

b- Sau khi tiếp nhập hồ sơ do quân đội, công an chuyển đến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng ký quản lý giải quyết quyền lợi theo qui định hiện hành, đồng thời chuyển bản trích lục hồ sơ bệnh binh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lưu trữ.

c- Trợ cấp bệnh binh được thực hiện kể từ ngày quyết định xuất ngũ. Riêng đối với trường hợp đã xuất ngũ, chuyển sang công tác khác mà bệnh cũ tái phát thì trợ cấp bệnh binh được thực hiện kể từ ngày có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa.

D- THỦ TỤC DI CHUYỂN HỒ SƠ THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, LIỆT SĨ VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ DO NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ.

1- Nơi đi:

a- Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người hưởng chế độ (trong đơn cần trình bày rõ lý do cần di chuyển có xác nhận của công an xã và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện).

b- Giấy giới thiệu di chuyển và trả trợ cấp do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đi cấp trong đó ghi rõ loại trợ cấp, mức hưởng, đã trả trợ cấp đến tháng, năm nào, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đến cấp tiếp từ tháng, năm nào.

c- Một bộ hồ sơ (bản gốc), riêng đối với trường hợp liệt sĩ có nhiều thân nhân chủ yếu đang hưởng chế độ ưu đãi, trong đó có thân nhân chuyển đi thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp cho thân nhân chuyển đi một bộ hồ sơ sao y bản chính.

Mọi quyền lợi hoặc vướng mắc về thủ tục hồ sơ do cơ quan nơi đang quản lý thanh toán hoặc giải quyết trước khi lập thủ tục di chuyển.

d- Lập phiếu báo di chuyển hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi (theo mẫu đính kèm Thông tư này).

2- Nơi đến:

Trong thời giạn 30 ngày kể từ ngày ký giấy giới thiệu di chuyển, người hưởng chế độ phải đăng ký và nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đến.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra thủ tục hồ sơ, đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện các chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ chuyển đến theo cách thức như sau:

a- Ghi số quản lý của địa phương mình vào từng hồ sơ, tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ.

b- Làm thủ tục chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đăng ký quản lý và thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo qui định.

E- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Xác nhận liệt sĩ, thương binh là một vấn đề nhạy cảm và phức tạp, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp phải nâng cao trách nhiệm và có sự ohối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đảm bảo thực hiện chu đáo, đầy đủ, chính xác theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư này.

Đối với việc xác nhận liệt sĩ, thương binh trong diện tồn đọng sau chiến tranh cần chú ý những điểm sau:

a- Các cơ quan, đơn vị có người hy sinh, bị thương chịu trách nhiệm về việc xác nhận liệt sĩ, thương binh. Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan quân sự, công an và cơ quan dân sự các cấp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, kê khai danh sách, nắm chắc số lượng người thật sự phải xem xét giải quyết tại mỗi địa phương.

b- Thực hiện việc công khai xét duyệt và nhất thiết phải thông báo cho nhân dân địa phương (xã, phường, thị trấn) biết những trường hợp đủ điều kiện công nhận và những trường hợp không đủ điều kiện để công nhận.

c- Kết hợp việc rà soát những trường hợp còn tồn sót, đồng thời với việc thanh tra, kiểm tra những trường hợp đã được giải quyết chính sách; nếu có phát hiện sai sót thì tiến hành giải quyết theo hướng dẫn tại mục 3 Thông tư số 11/LĐTBXH ngày 19 tháng 9 năm 1990 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và qui định tại Điều 72, Điều 73 Nghị định 28/CP.

d- Việc giải quyết tồn đọng về chính sách chỉ áp dụng đối với những trường hợp thực sự vì hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến mà bị thương hoặc hy sinh đủ điều kiện quy định tại Nghị định 28/CP và hướng dẫn tại Thông tư này mà đến nay chưa được giải quyết chế độ.

Những trường hợp bị thương, bị chết từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước đã kết luận không đủ điều kiện xác nhận thương binh, liệt sĩ hoặc đã giải quyết theo chế độ từ trần, tai nạn... thì nay không lập lại hồ sơ để xác nhận lại.

e. Những hồ sơ thương tật đã tạm dừng giải quyết theo qui định tại văn bản số 913/LĐTBXH ngày 21 tháng 3 năm 1997 và Văn bản số 3689/TBLS-CV ngày 15 tháng 10 năm 1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì nay đều thống nhất thực hiện theo đúng qui định tại Thông tư này.

Những hồ sơ thương tật mà Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận thì chuyển trả lại cơ quan cấp giấy chứng nhận bị thương để xem xét, giải quyết theo qui định.

g. Đối với người hy sinh, bị thương thuộc lực lượng thanh niên xung phong do biến động về tổ chức và công tác quản lý mà không có đủ thủ tục hồ sơ theo quy định tại Thông tư này, thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và một số cơ quan liên quan hướng dẫn giải quyết cụ thể.

h. Việc xác nhận thương binh, liệt sĩ tồn đọng trong chiến tranh sẽ kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2000.

2- Việc xem xét giám định lại thương tật đối với người bị thương, giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh đã được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận tỷ lệ mất sức lao động theo quy định tại Điều 32, Điều 48 Nghị định 28/CP phải do vết thương cũ, bệnh tật cũ thực sự tái phát và đã qua điều trị. Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế sẽ hướng dẫn thêm về vấn đề này.

3- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo việc lập thủ tục hồ sơ giải quyết quyền lợi đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ thuộc trách nhiệm quyền hạn và giải quyết mọi khiếu nại vướng mắc về việc xác nhận thương binh, bệnh binh, liệt sĩ là quân nhân, công an nhân dân.

4- Theo phân cấp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm định công tác xác nhận, quản lý hồ sơ và giải quyết quyền lợi đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn; giải quyết mọi khiếu nại vướng mắc về việc thực hiện chính sách chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với đối tượng hưởng chính sách.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những qui định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc các địa phương phản ánh kịp thời về Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Quốc phòng - Công an để nghiên cứu giải quyết.

Mẫu số: 3-LS1

...............

...............

Số:....../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., Ngày...... tháng.... năm 19...

GIẤY BÁO TỬ

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LIỆT SĨ

..........................................................................................................................

Ông (bà):......................................................... Sinh năm:.................................

Nguyên quán:....................................................................................................

Trú quán:...........................................................................................................

Nhập ngũ (tham gia cách mạng) ngày... tháng... năm 19.................................

Cấp bậc chức vụ:..............................................................................................

Cơ quan, đơn vị:...............................................................................................

Đã hy sinh: ngày..... tháng.... năm 19..............................................................

Tại:...................................................................................................................

Trong trường hợp:............................................................................................

..........................................................................................................................

Thi hài mai táng tại:..........................................................................................

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ tặng Bằng TQGC công nhận

Ông, bà:............................................... là liệt sĩ.

Thân nhân của ông bà:........................................................................ gồm:

Cha là:.......................................... sinh năm 19 (còn sống, đã chết)

Mẹ là:........................................... sinh năm 19 (còn sống, đã chết)

Hiện cư trú tại:..................................................................................................

Vợ hoặc chồng là:........................ sinh năm 19................................................

và................ con, hiện cư trú tại:......................................................................

.........................................................................................................................

Đính kèm:........................................................................................................

Thủ trưởng

Cơ quan cấp giấy

(ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mẫu số: 3-ls2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cơ quan:.................. ......., Ngày...... tháng.... năm 19...

................................

Số:............/

GIẤY CHỨNG NHẬN SỰ HY SINH

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LIỆT SĨ

..................................................... CHỨNG NHẬN

Đồng chí:............................................... Sinh năm:......................... Nam (Nữ)

Bí danh:............................................................................................................

Nguyên quán:...................................................................................................

Nơi tham gia cách mạng:.................................................................................

Tham gia cách mạng ngày......... tháng.............. năm 19.........

Chức vụ: ..........................................................................................................

Cơ quan, đơn vị:...............................................................................................

Ngày vào Đảng:................................. Chính thức..........................................

Đã hy sinh: ngày..... tháng.... năm 19..............................................................

Tại:...................................................................................................................

Trong trường hợp:............................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Thi hài mai táng ..............................................................................................

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xét trình Chính phủ tặng Bằng Tổ Quốc ghi công công nhận đồng chí:.................................................... là liệt sĩ.

Thân nhân của đồng chí :........................................................................ gồm:

Cha là:.......................................... sinh năm 19 (còn sống, đã chết)

Mẹ là:........................................... sinh năm 19 (còn sống, đã chết)

Hiện cư trú tại:..................................................................................................

Vợ hoặc chồng là:........................ sinh năm 19................................................

và................ con, hiện cư trú tại:......................................................................

.........................................................................................................................

Đính kèm:........................................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ: 3-LS3

UBND tỉnh, thành phố

Huyện:........................

Xã, phường:................

GIẤY CHỨNG NHẬN

TÌNH HÌNH THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

(Để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ)

Uỷ ban nhân dân xã, phường:......................................................................

Chứng nhận liệt sĩ:.......................................................................................

Quê quán:....................................................................................................

Có những thân nhân chủ yếu như sau:.........................................................

STT

Họ và tên

Sinh ngày

Quan hệ với liệt sĩ

Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay

Ghi chú (nếu chết thì ghi rõ chết tháng, năm nào)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái độ chính trị:......................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Ghi chú những điều cần thiết (gia đình có liệt sĩ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sĩ):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình liệt sĩ về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này.

Làm tại...................... ngày.... tháng.... năm 19.......

TM GIA ĐÌNH LIỆT SĨ TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG

.............................................

Mẫu số: 3-ls4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LIỆT SĨ

Hôm nay, đại diện Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân và các đoàn thể nhân dân xã:

.....................................................................................................................

Bao gồm: -..........................................................................................

-..........................................................................................

-..........................................................................................

-..........................................................................................

-..........................................................................................

-..........................................................................................

đã họp để xem xét các trường hợp hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong hai cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc tại xã:...........................................

Đồng chí:............................................................... Năm sinh:.....................

Nguyên quán:...............................................................................................

Nơi cư trú trước khi tham gia CM:...............................................................

Ngày tham gia cách mạng:...........................................................................

Đã hy sinh ngày..... tháng.... năm 19.... tại..................................................

Trường hợp hy sinh (ghi cụ thể):.................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Nơi hy sinh:................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh:....................................................................

Căn cứ tiêu chuẩn liệt sĩ, chúng tôi nhất trí đề nghị suy tôn đồng chí:

.............................. là liệt sĩ và đề nghị cấp trên xác nhận, cấp giấy chứng nhận hy sinh và giải quyết quyền lợi cho gia đình liệt sĩ.

............. ngày.......... tháng..... năm 19........

ĐẠI DIỆN NHÂN DÂN ĐẠI DIỆN ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠI DIỆN UBND XÃ

Mẫu số:3-LS5

CƠ QUAN ĐƠN VỊ:

..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XÁC MINH

Người mất tin, mất tích chưa được giải quyết chính sách

1. Sơ yếu lý lịch

Họ và tên:..................................................... Năm sinh:..........................

Nguyên quán:..........................................................................................

Trú quán:.................................................................................................

Ngày nhập ngũ:.............................. xuất ngũ.................. Tái ngũ...........

Cấp bậc:.......................................... chức vụ:.................. Đơn vị:...........

Họ và tên cha:.................................................................. Mẹ:................

Họ và tên vợ:................................................................... Con:...............

2. Trường hợp tồn đọng (ghi tóm tắt theo nội dung điều tra)

Đơn vị quản lý khi mất tin:.....................................................................

Mất tin ngày:...................... tháng..................... năm 19.........................

Lý do mất tin:..........................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Lý do chưa báo tử:..................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Nguồn tin nắm được (của bạn bè, đơn vị, thư từ,....)..............................

................................................................................................................

................................................................................................................

3. Ý kiến cơ quan chính quyền (địa phương)

................................................................................................................

................................................................................................................

............., ngày.... tháng.... năm 19.........

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

(Ký tên, đóng dấu)

4. Ý kiến đề nghị sau khi điều tra

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

............, ngày.... tháng.... năm 19....

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

(công an) huyện (quận)

Mẫu số  : 3-LS6

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỤC THƯƠNG BINH LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG

Số;........../TBLS-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số hồ sơ:.....................

BẢN TRÍCH LỤC HỒ SƠ LIỆT SĨ

Họ và tên:.............................................. Bí danh:.................................

Năm sinh:.............................................. Nam (nữ):..............................

Nguyên quán:.......................................................................................

Trú quán (khi nhập ngũ hoặc tham gia CM):.......................................

Ngày nhập ngũ: (hoặc tham gia cách mạng):...........ngày hy sinh.......

Cấp bậc, chức vụ:.................................................................................

Đơn vị khi hy sinh:...............................................................................

Nơi hy sinh:..........................................................................................

Trường hợp hy sinh:..............................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Giấy báo tử số:................... ngày....... tháng........ năm.......... của...........

Số Bằng TQGC...... Q/định số:......./QĐ-TTg ngày... tháng.... năm 19....

Thuộc đối tượng (QN, TNXP, CNVC, đối tượng khác):.........................

Mộ mai táng: Nghĩa trang..........................; Gia đình quản lý; Mất tích

THÂN NHÂN CHỦ YẾU CỦA LIỆT SĨ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quan hệ với LS

Chỗ ở hiện nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người được uỷ quyền nhận Bằng Tổ quốc ghi công và thờ cúng liệt sĩ

Họ và tên:.................. quan hệ với LS:............. Năm sinh.........................

Chỗ ở khi nhận thờ cúng:..........................................................................

Trích lục lưu tại bộ, hồ sơ gốc chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.... quản lý.

Hà Nội, ngày........ tháng...... năm 19....

CỤC TRƯỞNG

CỤC THƯƠNG BINH LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG

Mẫu số: 3-LS7

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

.............................................

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số:................../QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày..... tháng.... năm 19........

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Về việc cấp giấy chứng nhận và trợ cấp tiền tuất gia đình liệt sĩ

- Căn cứ Nghị định 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ quyết định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

- Căn cứ Quyết định số:................ ngày.... tháng........... năm 19....... của Uỷ ban nhân dân....... về việc uỷ quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận và trợ cấp đối với gia đình liệt sĩ;

- Xét hồ sơ của ông (bà):......................................................................

Hiện ở tại:.............................................................................................

Là:.............. của liệt sỹ. Số Bằng TQGC:............. Quyết định......../QĐ-TTg, ngày....

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ:................................

và trợ cấp cho gia đình ông (bà):..........................................................

Điều 2.

1. Trợ cấp chôn cất, lễ tang:..................................................................

2. Trợ cấp một lần:................................................................................

3. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân của liệt sĩ có tên dưới đây kể từ ngày....... tháng...... năm 19...

......................... là....... của liệt sĩ, sinh ngày...... tháng..... năm 19.......

......................... là....... của liệt sĩ, sinh ngày...... tháng..... năm 19.......

......................... là....... của liệt sĩ, sinh ngày...... tháng..... năm 19.......

Cộng:.......................... định xuất là:.......................................... đồng.

(Truy lĩnh (nếu có):...............................................................................)

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Thương binh liệt sĩ, Kế hoạch tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện (quận)...........................................

và ông (bà)..................... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

Mẫu số: 3-LS8

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

...............................................

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:................../QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày..... tháng.... năm 19........

Số hồ sơ:........................

PHIẾU LẬP TRỢ CẤP TIỀN TUẤT GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

Họ và tên liệt sĩ:........................................................ Năm sinh:................

Nguyên quán:.............................................................................................

Trú quán:....................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh:....................................................................

Hy sinh ngày...... tháng...... năm 19..... tại.................................................

Theo giấy báo tử số:...................... ngày...... tháng...... năm 19.... của......

Gia đình được hưởng tuất hàng tháng kể từ ngày...../...../19... của............

Theo quyết định số:................. ngày......tháng........năm 19...........

Trợ cấp:.................................... định xuất..................................................

Sổ A: Người đứng tên:.........................

Chỗ ở hiện nay:....................................

Số định xuất:....... x.......... = ................

.............................................................

Sổ B: Người đứng tên:.........................

Chỗ ở hiện nay:....................................

Số định xuất:....... x.......... = ................

.............................................................

Trợ cấp lần đầu:

- Trợ cấp một lần:.......................................................................................

- Mai táng phí:............................................................................................

- Chi lễ báo tử:............................................................................................

- Trợ cấp hàng tháng:.................................................................................

- Truy lĩnh:.................................................................................................

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

Mẫu số: 6-TB1

...........................

...........................

Số:...................../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày..... tháng.... năm 19.....

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

..........................................................................................................

Ông, bà:................................................... Ngày sinh:.......................

Nguyên quán:....................................................................................

Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày........ tháng....... năm 19......

Cấp bậc, chức vị, đơn vị khi bị thương:............................................

Cơ quan, đơn vị khi bị thương:.........................................................

Lương chính hoặc sinh hoạt phí khi bị thương:................................

Bị thương ngày........... tháng............. năm 19...:

Nơi bị thương;..................................................................................

Trường hợp bị thương:.....................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Các vết thương:.................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Sau khi bị thương đã điều trị tại:.......................................................

..........................................................................................................

Ra viện ngày......... tháng......... năm.................

Địa chỉ hiện nay:...............................................................................

Nhận xét và đề nghị của cơ quan, đơn vị:..........................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Ngày.... tháng.... năm 199...

THỦ TRƯỞNG

(ghi rõ họ tên, chức vụ,

ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: 6-TB2

...............................

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Số:........................../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày... tháng.... năm 19.......

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT

Hội đồng Giám định Y khoa:..............................................................

Họp ngày.... tháng.... năm 19.... để giám định thương tật cho:

Ông (bà):.............................................................................................

Nguyên quán:......................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...................................................................................

Cơ quan giới thiệu đến:.......................................................................

Bị thương ngày............ tháng.......... năm 19............

Trước khi khám tại Hội đồng:.............. ngày..... tháng...... năm 19....

Xếp tỷ lệ:............. %................. số giấy chứng nhận thương binh:.....

Chứng thương hoặc trích lục thương tật ghi:.......................................

............................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Kết quả khám hiện tại

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Quyết định của Hội đồng

Ông, bà:........................ được giám định tỷlệ thương tật là.......... (%)

(bằng chữ:...................................................) vĩnh viễn, tạm thời theo tiêu chuẩn thương tật ban hành tại Thông tư liên bộ số 12/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Liên Bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị:.............................................................................................

CÁC UỶ VIÊN UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

Mẫu số: 6-TB3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên:.................................... Sinh năm:...................... SHQN:

Nguyên quán....................................................................................

Trú quán:..........................................................................................

Nhập ngũ:.................. Xuất ngũ:..................... Tái ngũ:..................

Đơn vị (cơ quan):.............................................................................

Đơn vị đi B:......................................................................................

Cấp bậc chức vụ khi đi B:.................................................................

Bị thương hồi:............ giờ.......... ngày.......... tháng........ năm 19.....

Cấp bậc chức vụ khi bị thương:.............. Đơn vị khi bị thương........

Nơi bị thương (khai rõ trận đánh nào, ở đâu):..................................

Trường hợp bị thương:......................................................................

Tư thế lúc bị thương (đứng, quỳ, nằm):............................................

Các vết thương cụ thể:......................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Sau khi bị thương điều trị tại:...........................................................

..........................................................................................................

An dưỡng tại:.............................; Từ ngày:......... Đến ngày:............

Các giấy tờ còn giữ được (phiếu chuyển thương, giấy ra viện, phiếu sức khoẻ....):

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Tình trạng vết thương thực tế hiện nay:............................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Lương hoặc sinh hoạt phí khi bị thương:..........................................

Khen thưởng:....................................................................................

Kỷ luật, lý do, hình thức:................... cơ quan ra cấp quyết định.....

Họ tên, cấp, chức người chỉ huy trận đánh khi bị thương:

- Cấp trung đội:.................................................................................

- Cấp đại đội:.....................................................................................

- Cấp tiểu đoàn:.................................................................................

Những người tham gia chiến đấu biết rõ tình hình bị thương:

1. Họ tên:........................................... cấp bậc:............ chức vụ:.......

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................

2. Họ tên:........................................... cấp bậc:............ chức vụ:.......

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................

Phục viên:..................... ngày........... tháng......... năm 19.................

Lý do chưa được giải quyết chế độ:..................................................

Hiện nay đang làm gì, ở đâu?:..........................................................

..........................................................................................................

Lời cam đoan:...................................................................................

..........................................................................................................

Ngày.... tháng..... năm 19...

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

Xác nhận của chính quyền hoặc cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: 6-TB4

...... NHÂN DÂN VIỆT NAM

....................................

Đơn vị:........................

Số:...............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TRÍCH LỤC HỒ SƠ THƯƠNG TẬT

Số tỉnh quản lý:............................................. Hồ sơ:...............................

Họ và tên:...................................................... Năm sinh:......... Nam, Nữ

Nguyên quán:..........................................................................................

Ngày nhập ngũ:............................................. Đơn vị:.............................

Bị thương ngày:............................................. Nơi bị thương:..................

Trường hợp bị thương:............................................................................

Đơn vị khi bị thương:.....................Cấp bậc chức vụ khi bị thương:.......

Lương hoặc sinh hoạt phí khi bị thương:...............................................

Đã điều trị tại:........................ từ ngày............. đến ngày........................

Giấy chứng nhận bị thương số:................... ngày.... tháng.... năm 19.....

của:..........................................................................................................

Tình trạng thương tật:..............................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Biên bản giám định thương tật số:......... ngày.......... tháng... năm 19.....

của Hội đồng Giám định Y Khoa:...........................................................

Tỷ lệ thương tật:...................... vĩnh viễn hoặc tạm thời.

Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp số:... ngày... tháng... năm 19...

của............................ Được xác nhận là:..................................................

Trợ cấp được hưởng từ ngày......... tháng...... năm 19.....

Mức trợ cấp: Hàng tháng............................................ Một lần:...............

Phụ cấp khác (nếu có):.............................................................................

Trích lục lưu tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hồ sơ thương tật chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh............... quản lý.

Ngày.... tháng.... năm 19...

THỦ TRƯỞNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ

ký tên, đóng dấu)

Số giấy chứng nhận Thương binh

Số:.................................

Mẫu số:  6-TB5

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỤC THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG

Số:.................../TBLS-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TRÍCH LỤC HỒ SƠ THƯƠNG TẬT

Số tỉnh quản lý:......................... Số Bộ quản lý:...................................

Họ và tên:.................................. Năm sinh:.................. Nam, Nữ........

Nguyên quán:.......................................................................................

Chỗ ở hiện nay:........................................................................................

Ngày nhập ngũ (tham gia CM):............................. Đơn vị:.....................

Ngày bị thương:........................... Cấp bậc, chức vị khi bị thương:.........

Nơi bị thương:..........................................................................................

Đơn vị khi bị thương:...............................................................................

Lương hoặc sinh hoạt phí khi bị thương:...............................................

Thời kỳ bị thương:.......... Loại đối tượng QN, TNXP, CNVC, đối tượng khác

Trường hợp bị thương:.............................................................................

Giấy chứng nhận bị thương số:......... ngày.... tháng... năm 19.... của......

Tình trạng thương tật:..............................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Biên bản giám định thương tật số:......... ngày.......... tháng... năm 19.....

của Hội đồng Giám định Y Khoa:...........................................................

Tỷ lệ thương tật:...................... vĩnh viễn hoặc tạm thời.

Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp số:... ngày... tháng... năm 19...

của............................ Được xác nhận là:..................................................

Hưởng trợ cấp từ ngày................... tháng....................... năm 19.............

Mức trợ cấp: Hàng tháng............................................ Một lần:...............

Khám lại thương tật ngày.......tháng......năm 19..... Tại Hội đồng giám định YK

Kết luận tỷ lệ thương tật:.......................................................

Phụ cấp khác (nếu có):.............................................................................

Các chế độ khác đang hưởng:..................................................

Trích lục lưu tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hồ sơ (bản chỉnh) chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh............... quản lý.

Ngày.... tháng.... năm 19....

Cục trưởng

Cục thương binh liệt sĩ và người có công

MẪU SỐ: 6-TB6

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:......................./QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm 19....

Số hồ sơ...........

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Về việc trợ cấp thương tất một lần

- Căn cứ Nghị định 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, thương binh và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Căn cứ Quyết định số:......... ngày.... tháng.... năm 199... của Uỷ ban nhân dân...... về việc uỷ quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Xét hồ sơ thương tật của ông (bà):.....................................................

và đề nghị của:......................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay trợ cấp thương tật 1 lần cho ông (bà):...............................

Sinh ngày... tháng.... năm 19....

Nguyên quán:........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.....................................................................................

Đơn vị khi bị thương:............................................................................

Bị thương ngày.... tháng... năm 199...

Tỷ lệ thương tật.................... % (bằng chữ:..........................................)

- Mức trợ cấp bằng:.......................... đ x ............... tháng = ..............)

(bằng chữ:.............................................................................................)

Điều 2. Các đồng chí Trưởng phòng chính sách Thương binh liệt sĩ, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và ông, bà:.......... chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh này.

Giám đốc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ: 6-TB7

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:......................./QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm 19....

Số hồ sơ:...................

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

về việc cấp giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật

- Căn cứ Nghị định 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hàhh một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Căn cứ Quyết định số:.............. ngày....... tháng...... năm 199.... của Uỷ ban nhân dân........... về việc uỷ quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Xét hồ sơ thương binh của ông (bà):...............................................

và đề nghị của:...................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Nay cấp giấy chứng nhập và trợ cấp cho ông, bà:.........................

Sinh ngày..... tháng.... năm 199........

Nguyên quán:.....................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................

Đơn vị khi bị thương:.........................................................................

Bị thương ngày.... tháng.... năm 19......

2. Ông (bà):........................................................................................

được hưởng trợ cấp thương tật theo tỷ lệ mất sức lao động do thương tật................%, mức trợ cấp................... đồng kể từ ngày...... tháng..... năm 19......

Điều 2. Các đồng chí Trưởng phòng chính sách thương binh liệt sĩ, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận và ông, bà:.................. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Giám đốc

Sở Lao động - thương binh và xã hội

MẪU SỐ: 6-TB8

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:......................./

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm 19....

Số hồ sơ:...................

PHIẾU LẬP TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT

Họ và tên:........................................... Năm sinh:................................

Nguyên quán:.......................................................................................

Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày.... tháng... năm 19....

Cơ quan, đơn vị khi bị thương:.............................................................

Cấp bậc, chức vụ:..................................................................................

Bị thương ngày.... tháng.... năm 19...... Lần 2:............. Lần 3:.............

Nơi bị thương:.......................................................................................

Giấy chứng nhận bị thương số:......... ngày.... tháng........ năm 19........

Của:.......................................................................................................

Biên bản xếp hạng thương tật số:...... ngày.... tháng........ năm 19........

Tỷ lệ thương tật:....................................................................................

Lương chính hoặc sinh hoạt phí khi bị thương:.....................................

Được hưởng trợ cấp kể từ ngày............... tháng.............. năm 19..........

Theo Quyết định số:................ ngày....... tháng..... năm 19... của.........

...............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:......................................................................................

Phần trợ cấp, phụ cấp

- Trợ cấp một lần:......................................... đ........................................

- Trợ cấp hàng tháng:................................... đ.........................................

- Phụ cấp thương tật đặc biệt nặng:.............. đ.........................................

- Phụ cấp cần phục vụ:................................. đ.........................................

- Phụ cấp khu vực:........................................ đ.........................................

- Trợ cấp thương tật được truy lĩnh:.............. đ.........................................

Cộng:.......... đ.........................................

Người lập phiếu Giám đốc

Sở Lao động thương binh và xã hội

MẪU SỐ: 6-TB9

........... NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đơn vị:.................

Số; /GT-ƯĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày..... tháng.... năm 19

GIẤY GIỚI THIỆU

DI CHUYỂN HỒ SƠ VÀ TRỢ CẤP PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

............................................................

Đồng chí:............................................. Năm sinh:...........................

Cấp bậc:............................................... Chức vụ:..............................

Đơn vị:..............................................................................................

Là đối tượng:................................ hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng:

- Trợ cấp:...................................... đồng

- Phụ cấp:..................................... đồng

Cộng:.................................

Đồng chí đã nhận trợ cấp hàng tháng đến hết tháng........... năm...........

Nay chuyển đến cư trú tại:.....................................................................

(Có....... bộ hồ sơ kèm theo)...................................................................

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.............

Tiếp nhận và chi trả trợ cấp ưu đãi:.........................................................

hàng tháng cho đồng chí:........................................................................

Từ tháng............. năm....................

Người lập giấy giới thiệu Thủ trưởng đơn vị

 

Mẫu số: 7-BB1

........... NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đơn vị:.................

Số; /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày..... tháng.... năm 19

GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT

Đồng chí:...................................... Sinh năm:........................................

Nguyên quán:.........................................................................................

Trú quán:................................................................................................

Nhập ngũ ngày........... tháng........ năm 19.......

Cấp bậc, chức vụ hiện nay:....................................................................

Cơ quan, đơn vị:.....................................................................................

Lương chính hoặc sinh hoạt phí:............................................................

Phụ cấp lương đặc biệt mức:............................ %................ đồng.........

Bị bệnh ngày....... tháng........ năm 199........

Trường hợp bị bệnh:...............................................................................

Đã điều trị tại:................................. từ ngày.... tháng.... năm 199.........

Ra viện lần cuối ngày............ tháng............ năm 199.....

Tình trạng bệnh tật:..........................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Tình trạng thương tật (nếu có):.........................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Nhận xét và đề nghị của cơ quan, đơn vị:........................................

(Qua chiến đấu; phục vụ chiến đấu; thời gian phục vụ quân đội, công an nhân dân, thời gian được hưởng phụ cấp lương đặc biệt):..........................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Quân y đơn vị Thủ trưởng đơn vị

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mẫu số: 7-BB2

........... NHÂN DÂN VIỆT NAM

...........................................

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA

............................

Số:................/GĐYK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày.... tháng.... năm 19.....

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH TẬT

Theo Quyết định số............... ngày....................... của.....................

thành lập Hội đồng Giám định Y khoa............................................

Hội đồng Giám định Y khoa............................................................

Phiên họp ngày................................ tại............................ giám định

cho đồng chí:................................................ Năm sinh:...................

Cấp bậc:............................... Đơn vị:................................................

Nguyên quán:....................................................................................

Nơi ở trước khi nhập ngũ:..................................................................

Ngày nhập ngũ:............................... Ngày xuất ngũ;..........................

Theo giấy chứng nhận bệnh tật số:.... ngày..... tháng.... năm 19........

của:.....................................................................................................

Tình trạng bệnh tật:............................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Kết quả khám:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Kết luận

Căn cứ vào bảng tiêu chuẩn bệnh tật quy định tại Thông tư Liên bộ số 12/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Liên bộ Y tế - Lao động - Thương binh và xã hội

Đồng chí:....................................................................................................

- Tỷ lệ mất sức lao động do bệnh tật:.............. % (......... phần trăm)

- Được hưởng tiêu chuẩn người phục vụ mức:.............. đồng/tháng

Thành viên

Cấp bậc

Chức vụ

Quyết định bổ nhiệm (số, ngày, của ai)

Chữ ký

Chủ tịch:

 

 

 

 

Uỷ viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ: 7-BB3

........... NHÂN DÂN VIỆT NAM

...........................................

Đơn vị:...............................

Số:...................../QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng.... năm 19.....

Số hồ sơ:........................

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TRƯỞNG:..................................................................

Về việc cấp giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh

- Căn cứ Nghị định 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Theo biên bản giám định y khoa số:............. ngày..... tháng.... năm 199... của Hội đồng Giám định Y khoa.........................................................................

- Xét đề nghị của:..........................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cấp giấy chứng nhận bệnh binh số.................... và trợ cấp bệnh binh cho đồng chí:......................................................... Số hiệu:.....................

Sinh ngày.... tháng..... năm 19..............

Nguyên quán:.................................................................................

Cấp bậc:..........................................................................................

Đơn vị công tác:.............................................................................

Lương chính (SHP)...................... đ + PCTN ).....%) đ = ............. đ

Phụ cấp lương đặc biệt............................................. % = ............ đ

Nhập ngũ:...................... Xuất ngũ:.......................... Tái ngũ..........

Tổng số tuổi quân được tính là........... năm.............. tháng.

Trong đó có:.......... năm....... tháng được hưởng phụ cấp lương đặc biệt 100%.

Tỷ lệ mất sức lao động:........................ % (.................... phần trăm)

Được về nghỉ theo chế độ bệnh binh kể từ ngày.... tháng.... năm 199....

Chỗ ở khi về nghỉ:..............................................................................

Điều 2. Đồng chí được hưởng trợ cấp bệnh binh kể từ ngày... tháng... năm 19...

Trợ cấp hàng tháng:.......... % x.......................... = .......................... đ

phụ cấp:............................................... = .......................... đ

Cộng = .......................... đ

(bằng chữ:...........................................................................................)

Điều 3. Các đồng chí......................................................................

......................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

Mẫu số: 7-BB4

............ NHÂN DÂN VIỆT NAM

............................................

Số:...................../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng... năm 19....

Số hồ sơ:......................

PHIẾU LẬP TRỢ CẤP BỆNH BINH

Họ và tên:...................................... Năm sinh:..............................

Nguyên quán:................................................................................

Nhập ngũ ngày.... tháng....... năm 19.....

Cơ quan, đơn vị:............................................................................

Cấp bậc, chức vụ:..........................................................................

Giấy chứng nhận bệnh tật số:.......... ngày.... tháng... năm 199.....

Của:...............................................................................................

Biên bản giám định bệnh tật số:....... ngày... tháng.... năm 199....

Tỷ lệ mất sức lao động:.................................................................

Lương chính hoặc sinh hoạt phí khi bị thương:.............................

Được hưởng trợ cấp kể từ ngày......... tháng...... năm 199....

Theo Quyết định số:.............. ngày.... tháng... năm 19...... của.....

................................ Giấy chứng nhận bệnh binh số:....................

Chỗ ở hiện nay:..............................................................................

PHẦN TRỢ CẤP, PHỤ CẤP

- Trợ cấp một lần:......................................... đ........................................

- Trợ cấp hàng tháng:................................... đ.........................................

- Phụ cấp bệnh binh đặc biệt nặng:.............. đ.........................................

- Phụ cấp cần phục vụ:................................. đ.........................................

- Phụ cấp khu vực:....................................... đ.........................................

- Trợ cấp khác:............................................. đ.........................................

- Trợ cấp được truy lĩnh:.............................. đ.........................................

Cộng:........ đ.........................................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mẫu số:7-BB5

............... NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đơn vị:.............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU CÁ NHÂN

CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI, CÔNG AN NGHỈ BỆNH BINH

Họ và tên:.........................................................

Năm sinh:........................... Dân tộc.................

Nguyên quán:....................................................

Nhập ngũ ngày............. tháng....... năm 199.....

Cấp bậc, chức vụ:..............................................

Cơ quan, đơn vị:................................................

Thời gian công tác trong quân đội....... năm........ tháng

Tiền lương trước khi nghỉ việc lương chính..................

......................................................................................

Mức lương để tính trợ cấp:............................................

Chỗ ở khi về nghỉ:.........................................................

......................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở của vợ hoặc chồng....

.......................................................................................

........................................................................................

Họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở của các con:...............

1. ....................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

4. ....................................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị, địa phương công tác đã qua

Thời gian công tác

 

 

 

Năm

Tháng

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng nhận Làm tại............ ngày........ tháng......... năm 19....

Thủ trưởng đơn vị Cơ quan quản lý hồ sơ xác nhận Người khai (ký tên)

Mẫu số:7-BB6

........ NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đơn vị:...........................

Số:..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TRÍCH LỤC HỒ SƠ BỆNH BINH

Số hồ sơ tỉnh quản lý:...................... Hồ sơ số:...................................

Họ và tên:................................Ngày sinh:................ Nam, nữ:..........

Nguyên quán:......................................................................................

Nhập ngũ:............................... Đơn vị:...................................................

Cấp bậc, chức vụ:....................................................................................

Đơn vị khi xuất ngũ:...............................................................................

Có thời gian công tác trong quân đội, công an:........ năm... tháng.........

Trong đó: thời gian ở chiến trường:.......................... năm... tháng.........

Thời gian ở vùng đặc biệt khó khăn gian khổ:.......... năm... tháng.........

Bị bệnh từ ngày:.............................. đã điều trị tại bệnh viện:................

từ ngày............../.........../19.......... đến ngày............/........./....................

Số giấy chứng nhận bệnh binh:................ của:.......................................

Biên bản giám định y khoa số:.......... ngày..... tháng...... năm................

Tình trạng bệnh tật:.................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Tỷ lệ mất sức lao động do bệnh tật.... % (trong đó có tỷ lệ thương tật...)

Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp số:... ngày.... tháng... năm...

của.................................................. được xác nhận là bệnh binh

Trợ cấp được hưởng từ ngày.......... tháng............ năm.............................

Mức trợ cấp hàng tháng:..........................................................................

Phụ cấp khác (nếu có):.............................................................................

Chế độ khác đang hưởng:.........................................................................

Trích lục bệnh binh lưu tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo hồ sơ chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh:..........................................

Số giấy chứng nhận bệnh binh Ngày.... tháng.... năm 199

Số:........................................... THỦ TRƯỞNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ

ký tên, đóng dấu)

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

.............................

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số:...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng.... năm 19.....

PHIẾU BÁO DI CHUYỂN HỒ SƠ

Kính gửi: Cục thương binh liệt sĩ và người có công

Sở Lao động - thương binh và Xã hội tỉnh..... đã di chuyển hồ sơ

Ông, bà:........................................... Là:.......................................

Số hồ sơ:.......................................... Số giấy chứng nhận:............

đã di chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh:.....

theo giấy giới thiệu di chuyển số......... ngày.... tháng... năm........

Ông, bà:.............................. Hiện đang cư trú chính thức tại:........

xã (phường)......................... huyện (quận).....................................

Xin báo để Cục Thương binh liệt sĩ và người có công theo dõi.

GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Đình Liêu

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Xuyên

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tính

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25/11/1998 hướng dẫn việc công nhận và giải quyết quyền lợi đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh do Bộ lao động thương binh xã hội- Bộ quốc phòng- Bộ công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.932

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253