Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 173/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 173/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, VƯỜN MẪU

Ngày 15 tháng 4 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, đã chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại tỉnh Hà Tĩnh; cùng chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh- Lê Đình Sơn. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Ban Kinh tế Trung ương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Trung ương Hội làm vườn Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, báo cáo kết quả, kinh nghiệm triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là chủ trương đúng đắn, hp lòng dân của Đảng, nhà nước, đã được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực. Đến tháng 4 năm 2018, cả nước có 3.289 xã (36,84%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 929 xã (10,4%) so với cuối năm 2016), trong đó có trên 200 xã đã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020; bình quân cả nước đạt 14,25 tiêu chí/xã (tăng 0,78 tiêu chí so với cuối năm 2016); còn 121 xã dưới 5 tiêu chí (giảm 136 xã so với cuối năm 2016); đã có 50 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (tăng 19 đơn vị cấp huyện so với cuối năm 2016).

Đchỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đảm bảo chương trình được thường xuyên, liên tục, ngay từ cuối năm 2015, Ban Chỉ đạo Trung ương đã có văn bản yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới sau đạt chuẩn, đồng thời đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, theo đó, khuyến khích các địa phương chủ động, sáng tạo xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện chủ trương đó, nhiều tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động trong tổ chức nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới và ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, cụ thể đã có 09 tỉnh, thành phố ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (gồm: Đồng Nai, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh); có 08 tỉnh, thành phố đã ban hành tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (gồm: Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh). Đặc biệt, tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Ninh là 02 địa phương đã ban hành tiêu chí vườn mẫu và đang tổ chức triển khai thực hiện.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua. Đồng thời, biểu dương và đánh giá cao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động, tích cực phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị; sự tham dự đông đủ và tiếp thu nghiêm túc các nội dung Hội nghị của đại diện các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

1. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động, quán triệt nhận thức đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp (tnh, huyện, xã) và người dân, cộng đồng về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn. Xác định rõ xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, cốt lõi là nâng cao vượt bậc đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

2. Xây dựng và ban hành tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, làm căn cứ để chỉ đạo, thực hiện, xét công nhận mức đạt chuẩn phù hợp với điều kiện thực tiễn và phát huy tối đa lợi thế của địa phương. Trong đó, chú trọng các nội dung liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, như: việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, mức hưởng thụ văn hóa của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng; công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm tốt đẹp; công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự ở khu dân cư nông thôn...;

3. Khi triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, phải lấy vai trò của cộng đồng dân cư là chính, phải để cộng đồng dân cư tự bàn bạc, thống nhất lựa chọn lĩnh vực phù hợp, là điểm mạnh của cộng đồng đphấn đấu trở thành kiểu mẫu; Nhà nước chỉ là người hướng dẫn, hỗ trợ, đưa ra các tiêu chí phù hợp để xét, công nhận và công bố. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia lẫn nhau. Vì vậy, khi triển khai thực hiện nội dung này, cơ quan quản lý Nhà nước các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tquốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp để tuyên truyền, vận động, tổ chức cho người dân tham gia. Tuyệt đối không vì thành tích mà huy động quá sức dân, phải để người dân thực sự tự nguyện, tự mình chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

4. Chủ động phát động cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và định kỳ hằng năm tổ chức khen thưởng cá nhân tiêu biểu, tôn vinh các tổ chức kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã), doanh nghiệp có đóng góp tích cực, hiệu quả cho xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn.

III. NHIỆM VỤ

1. Về tài liệu tham khảo để triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp các văn bản liên quan về chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu của tỉnh Hà Tĩnh, gửi tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tháng 5 năm 2018.

2. Về triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu: Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các địa phương trên địa bàn chủ động triển khai xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó cn chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu thôn, bản, ấp; vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã), doanh nghiệp trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

3. Về định hướng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn, gửi các địa phương trong quý II năm 2018;

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế du lịch trên cơ sở bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các địa phương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

5. Về phát động và tổ chức cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên phạm vi cả nước: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam nghiên cứu, đề xuất theo hướng định kỳ 02 năm tổ chức 01 lần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên BCĐ TW các CT MTQG;
- UBTW Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Liên minh HTX VN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam;
- Trung ương Hội làm vườn Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
ổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, CN, NC, QHĐP;
- Lưu: V
ăn thư, NN (3).Thịnh

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 173/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.574
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.124.77