Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 837/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 837/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CẤP QUỐC GIA KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2014)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao;

Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014), gồm các thành viên sau đây:

1. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban.

2. Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực.

3. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Lò Mai Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - Phó Trưởng ban.

5. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban.

6. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên thường trực.

7. Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành viên.

8. Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên.

9. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Thành viên.

10. Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Thành viên.

11. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

12. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Thành viên.

13. Đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Thành viên.

14. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên.

15. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Thành viên.

16. Đồng chí Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

17. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế - Thành viên.

18. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Thành viên.

19. Đồng chí Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Thành viên.

20. Đồng chí Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Thành viên.

21. Đồng chí Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Thành viên.

22. Đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên - Thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức, mời đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan và tỉnh Điện Biên tham gia.

Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức và bộ phận thường trực được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các thành viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.III, Cục QT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 837/QĐ-TTg ngày 30/05/2013 thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.285

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26