Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 23/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành: 28/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HOÁ CÔNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg , ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Xét Tờ trình số 1449/TTr-SNV, ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm Quy chế này tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được đăng Công báo của tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

QUY CHẾ

VĂN HOÁ CÔNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, bày trí công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm:

1. Các Sở, ban, ngành.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hoá công sở

Việc thực hiện văn hoá công sở tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội.

2. Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại.

3. Phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước.

Điều 3. Mục đích

Việc thực hiện văn hoá công sở nhằm các mục đích sau đây:

1. Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới đạt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Các hành vi bị cấm

1. Hút thuốc lá trong phòng làm việc.

2. Sử dụng nước uống có cồn tại công sở, trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao.

Cán bộ, công chức, viên chức trong giờ hành chính hoặc khi tiếp công dân có mùi bia rượu.

3. Quảng cáo thương mại tại công sở.

Chương II

TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 5. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải mặc y phục gọn gàng, màu sắc hài hoà, lịch sự; theo quy định sau:

- Đối với nam giới: Áo sơ mi, quần âu dài; áo bỏ vào quần và có thắt lưng; đi giày hoặc dép có quai hậu.

- Đối với nữ giới: Áo dài, com lê, bộ váy dài; áo sơ mi, quần âu dài, phải bỏ áo vào quần (quy định bỏ áo vào quần được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức ở độ tuổi thanh niên); đi giày hoặc dép có quai hậu.

- Đối với nam và nữ không được mặc quần jean, áo thun các loại, áo không có tay hoặc tay áo quá ngắn.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị có quy định trang phục riêng của ngành chủ quản Trung ương thì không theo Quy định này.

Điều 6. Lễ phục

Lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức là trang phục chính thức được sử dụng trong những buổi lễ, cuộc họp trọng thể, các cuộc tiếp khách nước ngoài.

1. Lễ phục của nam cán bộ, công chức, viên chức: Bộ comple, áo sơ mi, cravat.

2. Lễ phục của nữ cán bộ, công chức, viên chức: Áo dài truyền thống, bộ comple nữ.

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc cũng coi là lễ phục.

Điều 7. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ.

2. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên cơ quan, ảnh, họ và tên, chức danh, số hiệu của cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 8. Giao tiếp và ứng xử

- Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng mọi người, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến công việc mà mình có trách nhiệm giải quyết. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc.

- Cán bộ, công chức, viên chức không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ. Không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt.

- Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, đoàn kết và hợp tác.

Điều 9. Giao tiếp qua điện thoại

Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột. Trong các cuộc họp, hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức phải tắt máy hoặc để máy ở chế độ rung đối với điện thoại di động; khi trao đổi điện thoại phải ra ngoài phòng họp.

Chương III

BÀY TRÍ CÔNG SỞ

Điều 10. Treo quốc huy

Quốc huy được treo trang trọng tại phía trên cổng chính hoặc toà nhà chính. Kích cỡ quốc huy phải phù hợp với không gian treo. Không treo quốc huy quá cũ hoặc bị hư hỏng.

Điều 11. Treo quốc kỳ

1. Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định và phải treo nơi trang trọng trước công sở hoặc toà nhà chính. Không được treo quốc kỳ quá cũ, bị hư hỏng, rách. Cụ thể như sau:

- Đối với cơ quan có cột cờ cao 8 mét thì sử dụng khuôn khổ cờ 1m20 x 1m80.

- Đối với cơ quan có cột cờ cao 6 mét thì sử dụng khuôn khổ cờ 0m80 x 1m20.

- Đối với những cơ quan không có điều kiện xây cột cờ đúng mẫu thì phải tuân theo quy định: Thân cột bằng gỗ hoặc bằng sắt tròn được cắm vào lan can lầu trước hiên cơ quan treo góc 45 độ, nơi treo cờ phải treo cao từ 2m50 trở lên với kích thước lá cờ là 0m80 x 1m20.

2. Việc treo quốc kỳ trong các buổi lễ, đón tiếp khách nước ngoài và lễ tang tuân theo quy định về nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức lễ tang.

Điều 12. Biển tên cơ quan

Cơ quan phải có biển tên được đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt và địa chỉ của cơ quan.

Điều 13. Phòng làm việc

Phòng làm việc phải có biển ghi rõ tên đơn vị treo ở cửa vào phòng; họ và tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức đặt ở bàn làm việc mỗi người.

Việc sắp xếp, bày trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý.

Không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu, không bố trí giường nghỉ trong phòng làm việc.

Điều 14. Khu vực để phương tiện giao thông

Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc.

Chương IV

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH NƠI CÔNG CỘNG

Ngoài các điều quy định trên, các cơ quan đơn vị cần nghiêm túc thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng theo các điều sau:

Điều 15. Nâng cao chất lượng hoạt động

1. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan.

3. Không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

4. Thực hiện quy chế nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

5. Thực hiện tốt chế độ chính sách xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 16. Môi trường xanh, sạch, đẹp

1. Giữ vệ sinh môi trường trong và xung quanh cơ quan, có hệ thống thoát nước.

2. Có cây xanh hoặc hoa kiểng.

Điều 17. Đảm bảo an toàn

1. Cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành luật và các quy định về an toàn giao thông.

2. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn.

3. Có ý thức phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh và dụng cụ phòng cháy chữa cháy, không xảy ra cháy nổ.

4. Có ý thức bảo vệ tài sản cơ quan không bị mất mát hoặc hư hao.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Khen thưởng

Căn cứ vào kết quả thực hiện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp đánh giá đưa vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng cuối năm.

Điều 19. Kỷ luật

Căn cứ vào Pháp lệnh Cán bộ, công chức, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có hình thức kỷ luật khi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm những quy định của Quy chế này.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm Quy chế này tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2007/QĐ-UBND ngày 28/11/2007 ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server251