Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 116/1998/QĐ-TTg thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 116/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/07/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN ĐÀM PHÁN CHÍNH PHỦ VỀ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 31/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế (gọi tắt là Đoàn đàm phán Chính phủ) để chuẩn bị và thực hiện các cuộc đàm phán của Việt Nam gia nhập và hoạt động trong Tổ chức thương mại thế giới (WTO); thực hiện các cuộc đàm phán với Chính phủ Hoa Kỳ về Hiệp định Thương mại.

Điều 2. Đoàn đàm phán Chính phủ có nhiệm vụ :

1. Làm đầu mối tổng hợp, soạn thảo các chiến lược và phương án đàm phán gia nhập WTO và phương án đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, trình Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế xem xét cho ý kiến để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi tiến hành đàm phán chính thức và để làm cơ sở cho việc xây dựng phương án đàm phán của các Bộ, ngành.

2. Thực hiện các cuộc đàm phán ở các cấp độ, phạm vi khác nhau trong khuôn khổ tổ chức WTO và đàm phán Hiệp định Thương mại với phía Hoa Kỳ, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các chiến lược và phương án đàm phán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để điều phối các hoạt động chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác đàm phán, cũng như để triển khai kết quả đàm phán sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3.

1. Thành phần Đoàn đàm phán Chính phủ gồm : Trưởng đoàn, một số Phó Trưởng đoàn và các thành viên.

Trưởng đoàn là Thứ trưởng Bộ Thương mại - Tổng Thư ký ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Các Phó Trưởng đoàn là đại diện cấp Vụ của các Bộ, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, nội dung đàm phán, do Chủ tịch ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Tổng Thư ký ủy ban.

2. Các thành viên của Đoàn đàm phán Chính phủ gồm đại diện cấp Vụ của các Bộ: Thương mại, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn hoá - Thông tin, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Du lịch.

Thành viên của Đoàn đàm phán Chính phủ do các Bộ, ngành nói trên đề cử để đảm nhiệm chuyên trách công tác trong Đoàn đàm phán Chính phủ và phải được Chủ tịch Uỷ ban chấp thuận.

3. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm cử cán bộ có năng lực làm đầu mối và là đại diện cho Bộ, ngành mình tham gia Đoàn đàm phán Chính phủ.

Điều 4. Trưởng đoàn Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế trong việc chuẩn bị và tiến hành đàm phán.

2. Điều hành các hoạt động của Đoàn đàm phán Chính phủ trong việc tổng hợp và soạn thảo các chiến lược, phương án đàm phán; chuẩn bị và tiến hành các cuộc đàm phán ở các cấp độ, phạm vi khác nhau trong khuôn khổ tổ chức WTO và Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, trên cơ sở các chiến lược và phương án đàm phán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Căn cứ vào nhiệm vụ công tác và nội dung đàm phán cụ thể trong từng thời kỳ, Trưởng đoàn Đoàn đàm phán Chính phủ có quyền đề nghị các Bộ, ngành liên quan thay thế đại diện của cơ quan đó tham gia Đoàn đàm phán Chính phủ.

4. Được sử dụng bộ máy của Văn phòng ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế để giúp việc cho công tác chung của Đoàn đàm phán.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Đoàn đàm phán Chính phủ nằm trong kinh phí hoạt động chung của ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 269/TTg ngày 07 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Điều 7. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng đoàn Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 116/1998/QD-TTg

Hanoi, July 08, 1998

 

DECISION

ON SETTING UP THE GOVERNMENT DELEGATION FOR INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE NEGOTIATIONS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Article 20 of the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decision No.31/1998/QD-TTg of February 10, 1998 of the Prime Minister on the establishment of the National Committee for International Economic Cooperation;
At the proposals of the Chairman of the National Committee for International Economic Cooperation and the Minister-Chairman of the Government Commission for Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To set up the Government Delegation for international economic and trade negotiations (the Government Delegation for Negotiations for short) in order to prepare and conduct negotiations on Vietnam's joining and operation in the World Trade Organization (WTO); and negotiations on a trade agreement with the US Government.

Article 2.- The Government Delegation for Negotiations shall have the following tasks:

1. To assume the prime responsibility in summing up and elaborating strategies and plans for negotiations on Vietnam's joining WTO as well as plans for negotiations on the Vietnam-US Trade Agreement; submit them to the National Committee for International Economic Cooperation for consideration and comments then reporting to the Prime Minister for ratification before official negotiations start. Such strategies and plans shall also serve as basis for the ministries and branches to elaborate their own negotiation plans.

2. To conduct negotiations at different levels and in different areas within the WTO framework and negotiations on a trade agreement with the US, on the basis of the negotiation strategies and plans already ratified by the Prime Minister.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116/1998/QĐ-TTg thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.751

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161