Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 75/NQ-CP 2021 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

Số hiệu: 75/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 14/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2021 VÀ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 tổ chức vào ngày 01 tháng 7 năm 2021, ý kiến phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2021 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

A. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

I. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường hơn dự báo, yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. Các biến chủng mới Covid-19 liên tục xuất hiện, một số quốc gia phải tái lập các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; một số nền kinh tế lớn phục hồi khá mạnh, tuy nhiên kinh tế thế giới nhìn chung còn nhiều khó khăn, thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế tiềm ẩn rủi ro; giá nguyên, nhiên, vật liệu cơ bản gia tăng. Ở trong nước, tình hình dịch Covid-19 với biến thể mới Delta tiếp tục diễn biến phức tạp với hai đợt bùng phát, nhất là từ cuối tháng 4 đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh đó, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành và sự phối hợp, tham gia tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, chúng ta đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát được dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kinh tế vĩ mô n định, lạm phát ở mức thấp, CPI bình quân 6 tháng tăng 1,47%, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6 tháng đạt 5,64%, cao hơn cùng kỳ năm 2020 (1,82%). Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước đạt 58,2% dự toán năm, tăng 16,3%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 11,42%, là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng tích cực, đạt 3,69%, cao nhất trong 5 năm qua. Xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh, trong đó xuất khẩu ước đạt trên 157 tỷ đô la, tăng 28,4%. Thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng ổn định; tăng trưởng tín dụng phục hồi nhanh, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm. Chuyển đổi số đạt kết quả tích cực.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định. Khẩn trương, kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Các phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm học 2021 được chuẩn bị kỹ. Giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc được phát huy, nhất là trong phòng, chống dịch; tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí kiên cường của dân tộc ta và bản chất ưu việt của chế độ.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế; công tác ngoại giao phục vụ chiến lược vắc-xin phòng dịch được triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn những hạn chế, bất cập. Dịch Covid-19 với biến thể mới Delta đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhất là vốn ODA; nợ xấu có xu hướng tăng. Thu hút vốn FDI vẫn ở mức thấp; số doanh nghiệp rút khỏi thị trường ở mức cao; giá nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí vận chuyển hàng hóa quốc tế tăng cao; dịch bệnh trong gia súc, gia cầm tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố. Một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật chưa phù hợp nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung. Sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm trong nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh; tỷ lệ thất nghiệp gia tăng; đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh trật tự trên một số địa bàn vẫn tiềm ẩn phức tạp...

II. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Trong 6 tháng cuối năm 2021, tình hình kinh tế thế giới dự báo tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng còn nhiều rủi ro, thách thức. Dịch Covid-19 với biến thể mới của vi-rút còn diễn biến phức tạp, khó lường. Nền kinh tế nước ta tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực kinh tế trọng điểm.

Nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm 2021 là rất nặng nề, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Chính phủ thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo, điều hành nêu tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 và các Nghị quyết của Chính phủ, trong đó kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”; tập trung, ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hài hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; căn cứ tình hình thực tiễn từng địa bàn để lựa chọn ưu tiên công tác phòng, chống dịch hoặc phát triển kinh tế - xã hội hoặc kết hợp giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam, nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong lúc này phải đặc biệt ưu tiên cho chống dịch Covid-19.

Chính phủ yêu cầu các Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát và triển khai quyết liệt, kịp thời những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, không để công việc trì trệ; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành nhưng luôn bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất; trong đó chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung cao nhất cho phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19, triển khai hiệu quả chiến lược vắc-xin

a) Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc-xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát dịch bệnh với cách làm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

- Tập trung xây dựng, triển khai chiến lược vắc-xin phòng Covid-19 trong ngắn, trung hạn và dài hạn; mua vắc-xin nhanh nhất, nhiều nhất có thể, bảo đảm chất lượng vắc-xin; đa dạng hóa nguồn cung gắn với cơ chế kiểm soát phù hợp. Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc-xin trong nước nhanh nhất, sớm nhất; triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin toàn quốc an toàn, hiệu quả để sớm đạt miễn dịch cộng đồng; ưu tiên tiêm vắc-xin cho các đối tượng theo quy định.

b) Bộ Y tế hướng dẫn các phương thức, điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí cách ly phù hợp như: quy trình cách ly tại nhà đối với F1, việc tự xét nghiệm; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan liên quan xây dựng phương án nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại, mở cửa nền kinh tế với lộ trình phù hợp; có chính sách, giải pháp thiết thực hỗ trợ, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

2. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp thu đầy đủ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 57 và ý kiến thảo luận của các Thành viên Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021, tập trung triển khai các nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan, địa phương liên quan:

- Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô; theo dõi sát tình hình để cập nhật các kịch bản tăng trưởng, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 63/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ. Hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương lập, thẩm định quy hoạch tỉnh; sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định.

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; triển khai các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những trường hợp thu hút đầu tư đặc biệt.

- Khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021; giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, ký báo cáo trình Quốc hội theo quy định.

b) Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, tiết giảm tối đa chi thường xuyên. Cập nhật thông tin, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021; Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, ký báo cáo trình Quốc hội theo quy định.

c) Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tiếp thu đầy đủ và triển khai kết luận tại Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để hoàn thiện các Báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký các báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; xây dựng các kịch bản xử lý nợ xấu đến cuối năm 2021 và năm 2022.

- Điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; đơn giản hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vốn vay.

đ) Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả, thị trường; có giải pháp tích cực để kiểm soát nhập siêu, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững. Triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa; tổng kết bài học kinh nghiệm trong việc tiêu thụ nông sản nội địa thời gian qua, xây dựng kịch bản, phương án sẵn sàng cho việc tiêu thụ sản phẩm nông sản có sản lượng, quy mô và giá trị lớn của các địa phương.

3. Xây dựng và hoàn thiện thể chế; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước

a) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đối với các vướng mắc tại Nghị định, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 7 năm 2021.

b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan, địa phương liên quan thành lập Tổ công tác để rà soát, tháo gỡ ngay các khó khăn về chi phí logistics và tình trạng thiếu công-ten-nơ; tiếp tục cắt giảm, không để tăng các loại phí, chi phí đối với vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu.

c) Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp; sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh hợp lý chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, tránh mâu thuẫn, chồng chéo, giao thoa, không rõ trách nhiệm hoặc bỏ sót việc. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, có cơ chế tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát quyền lực.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 và các Quyết định liên quan của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

4. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, phòng chống thiên tai

a) Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hiệu quả về cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, chú trọng các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ gắn với chuyển đổi số. Chỉ đạo, điều hành cung cấp điện đầy đủ phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không để thiếu điện cục bộ; khẩn trương hoàn thành Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo tinh thần Nghị quyết, văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2021. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo các hiện tượng biến đổi khí hậu, thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm để phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

5. Tận dụng thời cơ trong đại dịch Covid-19 để đẩy mạnh chuyển đổi số

a) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đề xuất giải pháp hoàn thành mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng, hoàn thành Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam và Đề án hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

6. Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, khẩn trương lập, phê duyệt các quy hoạch quốc gia

a) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể mạng lưới đường bộ, đường thủy nội địa, hệ thống cảng biển, đường sắt, hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời k2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm gắn kết, hiệu quả. Phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương đưa vào sử dụng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

b) Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo tổng kết tình hình thực hiện, rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, báo cáo Chính phủ xem xét trong tháng 8 năm 2021 trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đề xuất các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định, báo cáo Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10 năm 2021); đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

- Khẩn trương lập, thẩm định, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định Quy hoạch không gian biển quốc gia, bảo đảm tiến độ được giao; trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về lấn biển.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản và trong các dự án chậm đưa vào sử dụng, để đất hoang hóa; đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động việc làm và các lĩnh vực văn hóa, xã hội

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 nghiêm túc, an toàn; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho năm học mới 2021-2022.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tổ chức triển khai đồng bộ các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2030.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động thiết thực tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, tạm thời.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

d) Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

đ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Khẩn trương hoàn thiện chiến lược văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2021-2026; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2021.

- Tăng cường thông tin, truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước; kích cầu du lịch nội địa phù hợp tình hình dịch bệnh.

8. Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương:

- Chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp ngay tại địa phương, cơ sở; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng.

9. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự, an toàn xã hội

a) Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; theo dõi sát tình hình, chủ động phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ.

b) Bộ Công an nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Hội nghị Trung ương 3 Khóa XIII và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; phòng, chống cháy, nổ.

10. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao và các hoạt động đối ngoại khác với các hình thức linh hoạt, phù hợp. Phát huy vai trò tích cực trong hợp tác nội khối ASEAN; đảm nhiệm tốt và triển khai các ưu tiên của ta với cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tiếp tục vận động các nước hỗ trợ tiếp cận nguồn vắc-xin phòng Covid-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin. Làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

11. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội

Các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền vận động với vai trò là một phương thức lãnh đạo của Đảng và trong chỉ đạo, điều hành. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; truyền cảm hứng cho nhân dân tích cực tham gia, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Không đxảy ra khng hoảng truyền thông. Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

III. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với các địa phương

Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quán triệt, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Mục II Phần A Nghị quyết này; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021 đã đề ra của từng địa phương, góp phần vào kết quả chung của cả nước; trong đó chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tại những địa phương đang có dịch, tăng cường điều tra, truy vết, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng kịp thời, thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi y tế và điều trị hiệu quả để dập dịch trong thời gian sớm nhất; thành lập Tổ phân tích dữ liệu thực hiện nhiệm vụ kết nối, phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch. Thực hiện giãn cách, phong tỏa trong phạm vi phù hợp; duy trì đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh bình thường đối với những địa bàn có đủ điều kiện chống dịch hiệu quả, chưa có dịch và không còn dịch, gắn với thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng dịch. Chuẩn bị tổ chức tốt thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

2. Trên cơ sở diễn biến tình hình, kịp thời cập nhật các kịch bản tăng trưởng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình. Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 của địa phương, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân để chủ động đề ra và triển khai các giải pháp phù hợp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng các biện pháp thực hiện “mục tiêu kép”, linh hoạt, phù hợp, theo phân cấp của chính quyền, địa phương các cấp.

3. Theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, chỉ đạo quyết liệt bảo đảm hoàn thành dự toán được giao trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên bố trí nguồn chi ngân sách cho công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công theo thẩm quyền; rà soát tiến độ giải ngân đối với từng dự án, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân, không hiệu quả sang cho các dự án có khả năng giải ngân cao, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài; kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng, phục vụ cho các dự án đầu tư công; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân đề ra đến cuối năm 2021 tại Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ.

5. Chỉ đạo phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp phù hợp điều kiện, thế mạnh của từng địa phương. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư cho các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án động lực, trọng điểm của địa phương. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác lập quy hoạch tỉnh, không để chậm trễ, khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường quản lý, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Tranh thủ thời cơ để đẩy mạnh chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch Covid-19; phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ trực tuyến, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

6. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giới thiệu và quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; mở rộng và phát triển thị trường nội địa; tập trung phát triển, nâng cao năng lực xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của địa phương; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm. Đảm bảo duy trì hoạt động giao thông, vận tải thông suốt.

7. Đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, cải cách hành chính. Tích cực đối thoại với doanh nghiệp, người dân, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát.

8. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Duy trì và giải quyết việc làm, chú trọng hỗ trợ, bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. Bảo đảm các điều kiện về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

9. Tập trung chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2021-2022, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp theo thẩm quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người; phòng, chống tham nhũng hiệu quả, ngay tại cơ sở.

11. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới theo kế hoạch đã đề ra, nắm chắc diễn biến tình hình để bổ sung, điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong mọi tình huống. Bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cư trú, nhập cảnh trái phép; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.

B. Về tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 4156/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương:

1. Tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết ngay những vướng mắc, bất cập đối với doanh nghiệp do sự thiếu kết nối, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm nguyên tắc phân định trách nhiệm rõ ràng, minh bạch; trong mỗi bộ, ngành chỉ có một đầu mối quản lý đối với một mặt hàng; kết ni, chia sẻ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước.

2. Thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2021.

4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng theo dõi, đánh giá độc lập thường xuyên về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP .

C. Về tình hình thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 4370/BC-VPCP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương:

1. Hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực của bộ, cơ quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước 30 tháng 9 năm 2021; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản để thực thi phương án cắt giảm các quy định bảo đảm chỉ tiêu được giao.

2. Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực.

3. Văn phòng Chính phủ chủ trì, cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mô hình trung tâm phục vụ hành chính công trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tăng cường gửi, nhận, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội, doanh nghiệp tăng cường đối thoại, kịp thời nắm bắt, xác định các quy định cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo, điều hành hiện đang tạo rào cản, vướng mắc, gia tăng chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để đề xuất cơ quan ban hành quy định sửa đổi, điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

D. Báo cáo về rà soát các quy định của luật, pháp lệnh đang gây khó khăn, vướng mắc cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

1. Giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục rà soát, tổng hợp các quy định gây vướng mắc, bất cập trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ và các quy định pháp luật khác liên quan; đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, gửi Bộ Y tế, Bộ Tư pháp.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và cơ quan liên quan lập Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Chính phủ trước ngày 20 tháng 7 năm 2021 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp.

3. Đối với mua sắm tập trung sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành danh mục và quy trình tổ chức thực hiện mua sắm tập trung sinh phẩm. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Đ. Về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

Thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025, thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm phân cấp mạnh, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát, tránh tiêu cực, lãng phí, thất thoát và phù hợp với các quy định của pháp luật.

E. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết này; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời báo cáo và đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi sát diễn biến tình hình, tập trung chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, giải pháp mạnh mẽ và hành động quyết liệt, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Chính phủ trân trọng đề nghị các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tăng cường giám sát thực thi công vụ và đóng góp ý kiến xây dựng, góp phần tạo đồng thuận xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg;

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo,
TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: V
ăn thư, TH (2b).Th

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: 75/NQ-CP

Hanoi, July 14, 2021

 

RESOLUTION

ON GOVERNMENT’S REGULAR MEETING IN JUNE, 2021 AND GOVERNMENT’S VIRTUAL MEETING WITH PROVINCIAL GOVERNMENTS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 01, 2016 promulgating Working Regulation of the Government;

Based on discussion of the Government’s Members at the Government’s Regular Meeting in June, 2021 held on July 01, 2021 and opinions given at the Government’s virtual meeting with provincial governments held on July 02, 2021, and the conclusion of the Prime Minister;

HEREBY RESOLVES:

A. Socio-economic developments in the first 6 months of 2021, and orientations and tasks to be performed in the last 6 months of 2021

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Since the beginning of the year, fast-paced, complicated and unpredictable changes have occurred in the world and the region, including favorable changes intertwined with unfavorable ones. The Covid-19 pandemic with new variants has constantly appeared and some countries have re-established Covid-19 prevention and control measures. Some major economies have recovered strongly. However, the world economy in general still faced many difficulties. There are potential risks posing to the international financial and money markets. Prices of materials, fuels and essential supplies increased. Domestically, the Covid-19 situation, with the new variant - Delta variant, continued to be complicated. Two outbreaks, especially the one took place since the end of April, have caused negative impacts on the socio-economic development of our country.

In that context, as a result of the efforts of the whole political system, the strong support and consensus of all enterprises and the people, under the leadership of the Communist Party, the supervision of the National Assembly, the decisive and timely decisions issued by the Government, the Prime Minister, governments and authorities at all levels, and the active and effective cooperation and participation of the Vietnamese Fatherland Front and socio-political organizations, the “dual goal” of the Covid-19 control and socio-economic rehabilitation and development has been effectively achieved while the 13th National Party Congress and election of the 15th National Assembly and People's Councils at all levels for the 2021-2026 tenure have been also successfully organized.

Macro-economy remained stable while the inflation remained low as well as the average CPI in the period of the first 6 months increased by 1,47%, the lowest increase since 2016. Average 6-month GDP growth rate reached 5,64%, higher than that of the same period in 2020 (1,82%). Major balances of the economy continued to be secured. State budget revenue reached 58,2% of the annual budget estimate, increased by 16,3%. Industrial and construction sectors grew by 8,36% of which manufacturing and processing accounted for 11,42% and became the main driving forces for economic growth. Agriculture, forestry and fisheries sectors recorded positive growth which reached 3,69%, the highest rate in the past 5 years. Export and import operations continued to increase considerably. Especially, exports were estimated at over USD 157 billion, increased by 28,4%. Money market and banking operations remained stable. Credit growth recovered quickly and lending interest rates continued to decrease. Positive outcomes of digital transformation have been achieved.

Due attention was paid to social security affairs. In principle, people’s life was stable. Policies to support employees and employers facing difficulties due to Covid-19 have been promptly promulgated. Plans for organization of the national secondary school final exam in 2021 have been properly prepared. The nation’s cultural values have been promoted, especially in the pandemic prevention and control, which continued to affirm our nation’s tradition of solidarity and compassion, resilient will and preeminent natures.

Inspection, receipt of citizen’s opinions, settlement of complaints and denunciation as well as anti-corruption works have been promoted. National defense and security have been intensified. Public order and social security have been maintained. External affairs and international integration continued to promote Vietnam’s active and positive role in dealing with regional and international issues. Diplomatic affairs in service of vaccine strategy have been effectively implemented.

However, various socio-economic limitations and shortcomings still remained. The Covid-19 pandemic, with Delta variant, remained complicated in many provinces. Targets in economic growth have not been achieved. Mobilization of resources for investment and development faced different difficulties. Disbursement of public investment capital remained slow, especially ODA loans. Bad debts tended to increase. FDI investment remained low. A lot of enterprises have withdrawn from the market. Prices of materials, fuels, essential supplies and international freight costs increased. Livestock and poultry diseases continued to occur in many provinces and cities. Inappropriate mechanisms, policies and regulations have been slowly amended. The pandemic has considerably affected production, business, labor and employment in various sectors. Unemployment rate increased. A part of people still encountered difficulties in life. Potentially complicated incidents could still occur in some areas, etc.

II. Orientations, tasks and key solutions in the last 6 months of 2021

In the last 6 months of 2021, the world economy was anticipated to continue to recover but various risks and challenges remained. The Covid-19 pandemic with new variants shall still be complicated and unpredictable. Economic opportunities and advantages as well as difficulties and challenges will continue to intertwine but difficulties and challenges would be more prevalent. The Covid-19 pandemic continues to develop complicatedly in some provinces, including Ho Chi Minh City and some other key economic regions.

The tasks set for the last 6 months of 2021 would be very heavy and require the effort, consensus and outstanding attempts of the whole Communist Party, people and armed forces to overcome difficulties and challenges and thus successfully achieve socio-economic development goals and objectives in 2021.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government requests the Government’s Members, heads of Governmental agencies, and Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities to promptly perform and implement the tasks and solutions set out in the Resolutions of the central government, Poliburo, National Assembly, and Government, heighten the sense of responsibility before the Communist Party, the State and people, and avoid delaying performance of tasks; proactively, flexibly and creatively direct and manage but always stick to the reality, properly understand each situation to make timely, accurate and most effective decisions. Special attention should be paid to the following main tasks and solutions:

1. Special focus on Covid-19 prevention and control, and effective implementation of vaccine strategy

a) The Ministry of Health, Ministries and provincial governments shall:

- Continue strictly implementing the “5K + vaccine” motto and step up the application of technologies to the epidemic control by the way of “active prevention, early detection, quick quarantine, effective treatment, complete elimination and fast situation stabilization”.

- Focus on formulation and implementation of short-, medium- and long-term Covid-19 vaccine strategies; buy vaccines as quickly and as much as possible, ensure quality of vaccines; diversify sources of vaccine supply associated with appropriate vaccine control mechanism. Promote the transfer of Covid-19 vaccine production technologies and carry out domestic vaccine production as soon as possible; launch the vaccination campaign across the country so as to achieve herd immunity; prioritize the prescribed subjects for Covid-19 vaccine.

b) The Ministry of Health shall provide guidelines on isolation methods, conditions, standards and criteria such as isolation of F1 cases at home, Covid-19 self-testing procedures; play the leading role and cooperate with the Ministry of Foreign Affairs, Ministries and relevant authorities in developing plans for lifting travel restrictions and reopening the economy with a rational roadmap; adopt practical policies and solutions for supporting and encouraging frontline forces in Covid-19 fight.

2. Maintenance of macroeconomic stability and major economic balances and promotion of economic growth

Ministries, ministerial agencies, and Governmental agencies were requested to fully absorb the conclusions of the Standing Committee of National Assembly in the 57th Session and opinions given by the Government’s Members at the Government’s Regular Meeting in June, 2021, and especially focus on the following tasks:

a) Ministry of Planning and Investment shall play the leading role and cooperate with the Ministry of Finance, Ministry of Industry and Trade, the State Bank of Vietnam, and relevant authorities and provincial governments in:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Focusing on settlement of difficulties and obstacles to disburse public investment capital according to the Government’s Resolution No. 63/NQ-CP in 2021. Assisting and providing guidelines for provincial governments in formulating and appraising provincial planning; submit master plans, national plans, regional and provincial plans to the Government and the Prime Minister as prescribed.

- Doing research and formulating economic recovery and development programs; carrying out investment promotion and attraction activities, and reporting special investment attraction cases to the Prime Minister.

- Urgently completing reports on assessment of socio-economic developments in the first 6 months and solutions adopted in the last 6 months of 2021; The Minister of Planning and Investment is assigned to act on behalf of the Government and with the authorization of the Prime Minister to sign such reports and submit them to the National Assembly as prescribed.

b) The Ministry of Finance shall direct and instruct provincial governments to intensify measures for tightening financial and state budget regulations and rules so as to minimize recurrent expenditures; Update information and urgently complete reports on state budget revenues and expenditures in the first 6 months and solutions adopted in the last 6 months of 2021; The Minister of Finance is assigned to act on behalf of the Government and with the authorization of the Prime Minister to sign such reports and submit them to the National Assembly as prescribed.

c) Ministry of Planning and Investment, and Ministry of Finance shall fully absorb and implement the conclusions at the 3rd Plenum of the 13th Central Executive Committee of the Communist Party to complete reports on the 5-year socio-economic development plan, the 5-year national financial plan, and the medium-term public investment plan for the 2021-2025 period; submit such reports to the Prime Minister for consideration before signing such reports with the authorization of the Prime Minister, and submitting them to the Standing Committee of National Assembly and the National Assembly as prescribed.

d) The State Bank of Vietnam shall:

- Proactively and flexibly manage money policies which should be closely combined with other financial and macro polices for the purposes of inflation control and macroeconomic stability; submit to competent authorities for promulgation and organize the implementation of the Scheme for restructuring of credit institution system associated with bad debt settlement for 2021-2025 period; develop scenarios for bad debt settlement by the end of 2021 and 2022.

- Manage the credit growth in a reasonable manner, focus on production and other sectors given priority; simplify procedures and required documents in order to facilitate the access to loans.

dd) The Ministry of Industry and Trade shall direct and ensure the balance between supply and demand of essential goods, price and market stability; adopt positive solutions for controlling trade deficit to maintain harmonious and sustainable balance of trade; Implement programs for stimulating domestic consumption; summarize experiences learned from domestic consumption of agricultural products over the past time, and develop scenarios and plans for consumption of large-scale and high-output and value agricultural products of provinces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Ministry of Justice shall play the leading role and cooperate with relevant Ministries, authorities and provincial governments in frequently reviewing and promptly providing advice for dealing with difficulties arising during the implementation of mechanisms, policies and laws so as to promote business and production activities. Ministries, authorities and provincial governments are requested to review and report difficulties arising during the implementation of this Decree to the Prime Minister by July 20, 2021.

b) The Ministry of Transport shall play the leading role and cooperate with the Ministry of Finance, relevant authorities and provincial governments in establishing a working team in charge of reviewing and immediately resolving difficulties in logistics costs and shortage of containers; cut down or prevent the increase in costs of transportation of imports and exports.

c) The Ministry of Home Affairs shall complete and submit the Scheme for organization of the Government for the 2021-2026 term to the National Assembly for approval; cooperate with relevant Ministries, authorities and provincial governments to review, arrange and consolidate the organizational apparatus and administrative units at all levels; make rational amendments and revisions to functions and tasks of Ministries and ministerial agencies so as to avoid conflicts, overlapping, unclear assignment of responsibilities or omission of tasks; propose solutions for promoting delegation of authority and powers, determining personal responsibilities, and adopt specific mechanisms for intensifying inspection and control of exercise of delegated powers.

The progress of the "Improvement and modernization of records/maps of administrative divisions and establishment of database on administrative divisions” project specified in the Decision No. 513/QD-TTg dated May 02, 2012 and relevant decisions issued by the Prime Minister must be speeded up with guaranteed quality.

4. Industrial and agricultural development, and disaster preparedness and control

a) The Ministry of Industry and Trade shall do research and propose effective solutions on mechanisms and policies for attraction of investment in industrial development with special attention to the branches of processing, manufacturing and supporting industries associated with digital transformation; direct and manage to ensure adequate power supply for production and daily life as well as prevent local shortage of electricity; urgently complete the Electricity Planning VIII and the National Energy Master Plan.

b) The Ministry of Agriculture and Rural Development shall play the leading role and cooperate with Ministries, relevant authorities and provincial governments in developing the Strategy for sustainable agricultural and rural development in the 2021-2030 period with a vision by 2050 in the spirit of the Resolutions and documents of the 13th Party Congress and the Resolution of the 7th Conference of the 10th Central Committee of the Communist Party on agriculture, farmers and rural areas, and submitting it to the Prime Minister in Quarter IV, 2021; Prepare and submit feasibility study report to the Prime Minister for deciding investments under the National target program on development of new-style rural areas, and promulgating the National criteria for new-style rural areas in the 2021-2025 period immediately after obtaining approval for investment guidelines from the National Assembly.

c) The Ministry of Natural Resources and Environment shall focus on improvement of capability and quality of forecasting and warning of climate changes, severe weather and hydrologic phenomena to effectively serve disaster preparedness, control and mitigation.

5. Acceleration of digital transformation by taking advantage of opportunities during Covid-19 pandemic

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Ministry of Planning and Investment shall urgently formulate and implement the Program for supporting Vietnamese enterprises in digital transformation and the Scheme for supporting small and medium-sized enterprises in digital transformation by 2025 with a vision by 2030.

6. Promotion of development of traffic and urban infrastructure, formulation and approval for national planning

a) The Ministry of Transport shall play the leading role and cooperate with Ministries, relevant authorities and provincial governments in urgently completing and submitting master plans on networks of roads, inland waterways, seaports, railway and airports nationwide in the 2021-2030 period with a vision by 2050 to the Prime Minister; Cooperate with the Ministry of Construction and the People's Committee of Ha Noi City to urgently put Cat Linh - Ha Dong urban railway into operation.

b) The Ministry of Construction shall urgently direct the review of implementation of and revisions to the Resolution No. 1210/NQ-UBTVQH13 dated May 25, 2016 of the Standing Committee of National Assembly on classification of urban areas, and submit the report thereof to the Government within August, 2021 before submitting it to the Standing Committee of National Assembly; play the leading role and cooperate with relevant authorities and provincial governments in proposing solutions for development of social housing, especially housing for workers in industrial parks.

c) The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

- Promptly complete the formulation, appraisal and reporting to the Government on the national land use plan for the 2021-2030 period and the national land use plan for the 2021-2025 period for submission to the National Assembly in the 2nd Session (in October, 2021); speed up the progress and operation of the national land database; direct and instruct provincial governments in completing the formulation and approval for provincial- and district-level land use plans.

- Promptly formulate, appraise and submit the national marine spatial planning to the Government for consideration and submission to the National Assembly for decision according to the assigned schedule; request the Government to consider and promulgate a Decree on land reclamation.

- Play the leading role and cooperate with Ministries, relevant authorities and provincial governments in intensifying the management of natural resources and minerals; consolidating difficulties arising during the licensing, exploration and extraction of minerals and the late implementation of projects resulting in uncultivated land; propose remedial measures to the Prime Minister.

7. Development of education and training, science and technology, labour and employment, and cultural and social sectors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Ministry of Science and Technology shall promptly complete science and technology development and innovation strategies for 2021-2030 period; support mechanisms and policies for development of science and technology market; consistently organize the implementation of national science and technology programs by 2030.

c) The Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs shall:

- Play the leading role and cooperate with Ministries, relevant authorities and provincial governments in fully implementing policies for people with meritorious services to the revolution and families benefiting from policies; organizing practical activities of gratitude and remembrance of heroic martyrs, war invalids, sick soldiers and Vietnamese heroic Mothers on the Ward Invalids and Martyrs Day.

- Play the leading role and cooperate with Ministries, relevant authorities and provincial governments in promptly and effectively implementing the Government’s Resolution No. 68/NQ-CP dated July 01, 2021; and adopting solutions for handling local and temporary shortage of workers.

- Prepare feasibility study report and submit it to the Prime Minister to make investment in the national target program for poverty reduction and sustainable social security for the 2021-2025 period immediately after obtaining approval for investment guidelines from the National Assembly.

d) The Committee for Ethnic Affairs shall urgently complete and submit to the Prime Minister for considering and issuing a decision on investment in the national target program for socio-economic development of ethnic minority and mountainous areas in the 2021-2030 period.

dd) The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall:

- Urgently complete Vietnam's cultural strategy for the 2021-2030 period and Vietnam’s tourism development program for the 2021-2030 period, and submit them to the Prime Minister in August, 2021.

- Strengthen information, communication and promotion of domestic and overseas tourism; stimulate domestic tourism in line with the pandemic situation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government Inspectorate, Ministries, authorities and provincial governments shall:

- Attach special importance to strict implementation of regulations on citizen reception, settlement of complaints and denunciations so as to ensure that complaints, denunciations and suggestions of people and enterprises shall be promptly settled at their respective provinces or enterprises; continue reviewing and settling complicated and prolonged cases.

- Promote the prevention and fight against corruption at all levels, authorities and units; burden responsibility of holders of leading positions and ensure openness and transparency as well as recovery of corrupted assets.

9. Ensuring national defense and security; maintaining public order and social security

a) The Ministry of National Defence shall direct the proper performance of military and national defense tasks; closely monitor the situation and proactively formulate response plans to avoid passive cases.

b) The Ministry of Public Security shall grasp the situation and implement plans and measures for ensuring absolute security and order of the nation's important political events, especially the 3rd Plenum of the 13th Central Executive Committee of the Communist Party and the 1st Meeting of the 15th National Assembly; strive to defeat all intrigues and acts of sabotage of hostile and reactionary forces; Suppress criminals of all kinds, especially criminals using high technologies to defraud and appropriate property. Intensify measures for ensuring traffic order and safety, reduce traffic jams; prevent and fight against fire and explosion.

10. Enhancing efficiency in external affairs and international integration

The Ministry of Foreign Affairs shall play the leading role and cooperate with Ministries and relevant authorities in organizing high-level external affairs and other external affairs in appropriate forms. Promote Vietnam’s active role in intra-ASEAN cooperation; properly undertake and implement the country’s priorities as a non-permanent member of United Nations Security Council; Continue mobilizing Covid-19 vaccines and receive transfer of vaccine production technologies from other countries. Fulfill the tasks to protect Vietnamese citizens abroad.

11. Promotion of information and communication and social consensus

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. Key tasks and solutions for provincial governments

The Government requests Chairpersons of provincial People’s Committee to grasp and urgently and effectively organize the implementation of the Resolution of the 13th Party Congress, and Resolutions of Party Committees of all levels in the province; the tasks and solutions set out in the Resolutions of the National Assembly and of the Government and directives of the Prime Minister; closely cooperate with Ministries and authorities in performing the tasks and solutions set out in Section II Part A of this Resolution; strive to achieve objectives and goals in 2021 of each province, and contribute to the overall results of the whole country; Accordingly, special attention must be paid to the following tasks and solutions:

1. Pay the utmost attention to Covid-19 prevention and control in the spirit of “fighting against Covid-19 like enemies”. In affected provinces, strengthen investigation, tracing, rapid testing, timely zoning and strictly implement isolation, health monitoring and treatment to control epidemic outbreaks as soon as possible; establish a data analysis team in charge of connecting and analyzing data serving the direction and control of pandemic prevention and control. Implement social distancing and isolation within an appropriate scope; maintain normal daily life, production and business activities in areas, where the covid-19 prevention tasks are effectively performed, or there is no transmission or no new cases of covid-19, in association with strict and effective implementation of pandemic prevention measures. Make the best preparations for implementing the Covid-19 vaccination campaign in the province.

2. Promptly update growth scenarios suitable for actual conditions of each province. Review the performance of objectives and tasks in the first 6 months of 2021 in the province, assess outcomes, shortcomings, restrictions and point out reasons thereof so as to develop and implement appropriate solutions. Promote the activeness and creativity in applying measures for achieving the "dual goal” in a flexible and appropriate manner according to delegated authority.

3. Closely monitor state budget revenues and give direction to ensure the completion of the assigned estimates in the province. Properly manage state budget expenditures; thoroughly save recurrent expenditures, prioritize funding from state budget for covering costs of pandemic prevention and control, and other important, urgent and unexpected tasks.

4. Strictly comply with regulations and rules in disbursement of public investment capital within their competence; review the disbursement progress of each project, transfer capital from projects to which investment capital is slowly or ineffectively disbursed to projects with high disbursement capacity; take actions against projects with late or prolonged progress; strictly control prices and quality of building materials used to build public investment projects; strive to achieve the established capital disbursement goals by the end of 2021 under the Government’s Resolution No. 63/NQ-CP.

5. Give directions for development of industrial production, restructuring and improvement of efficiency in agricultural production which must be conformable with actual conditions and strengths of each province. Review and solve difficulties, especially those in land clearance and investment procedures, arising during the implementation of investment projects, especially provincial key and leading projects. Continue formulating provincial planning, prevent occurrence of delays or legal gaps which adversely affect socio-economic development of the province; intensify urban management and development as well as development of new-style rural areas. Formulate plans for coping with disaster, climate changes, severe weather, especially in the coming rainy and stormy season. Frequently carry inspection of compliance with the Law on environmental protection. Strengthen digital transformation in the context of Covid-19 pandemic; develop various types of e-commerce and online services, and intensify provision of online public services in the province.

6. Proactively cooperate with relevant Ministries and authorities in consistently implementing solutions for supporting introduction and promotion of products, and search for product consumption markets; expand and develop domestic markets; focus on development and improvement of capacity to export provincial key products; strengthen the fight against smuggling, trade frauds, counterfeits and violations against regulations on food safety. Maintain smooth transportation operations.

7. Speed up the implementation of the Government’s Resolutions on improvement of business environment, reduction and simplification of business regulations, and administrative reform. Actively carry out talks with enterprises and people, and request competent authorities to resolve difficulties arising during the implementation of mechanisms and policies in the spirit of the Government’s Resolution No. 45/NQ-CP in 2021 and the Prime Minister’s directives. Develop plans and programs for business recovery and development, and support for enterprises to restore their business immediately after the pandemic had been basically reined.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Direct the organization of the secondary school final exam for the school year 2020-2021 which must comply with Covid-19 prevention and control requirements; make the best preparations for the new school year 2021-2022, and adopt the new general education program in the province according to guidelines given by the Ministry of Education and Training.

10. Review, consolidate and arrange the organizational structure of administrative agencies at all levels within their competence and towards streamlining, effective and efficient operation; strengthen delegation of authority and division of powers associated with inspection and control of powers. Strictly carry out inspection, citizen reception and settlement of complaints and denunciations, especially complicated cases involving multiple entities; effectively prevent and fight against corruption from grassroots level.

11. Properly perform military and national defense tasks in the new situation according to the set plan, and firmly grasp the situation to promptly and properly make revisions. Maintain security, political stability, public order and social safety; properly manage and promptly detect and take actions against illegal residence or entry cases; consistently implement solutions for ensuring traffic order and safety; effectively perform fire and explosion prevention and fight tasks in the province.

B. Implementation of key tasks and solutions for improving business environment and enhancing national competitiveness

The Government has agreed with the Report No. 4156/BC-BKHDT dated June 30, 2021 of the Ministry of Planning and Investment on implementation of the Resolution No. 02/NQ-CP dated January 01, 2021. Ministries, authorities and provincial governments are requested to:

1. Do research and make revisions or request competent authorities to make revisions to regulations to immediately deal with difficulties encountered by enterprises due to lack of connection and cooperation between relevant authorities and units, and ensure the clear and transparent division of responsibilities; ensure that there is the only focal point assigned to manage each type of commodities in each ministry or branch; connect and share information to serve the development of a shared database serving state management tasks.

2. Speed up digital transformation in state management, consistently adopt solutions for support enterprises in digital transformation, and promote e-commerce development and non-cash payment.

3. The Ministry of Finance is requested to promptly formulate a Decree prescribing management, methods and procedures for quality and food safety inspection of imported goods, and submit it to the Government in July, 2021.

4. Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Association of Small and Medium Enterprises (VINASME), and other business and trade associations shall monitor and frequently carry out independent assessment of the implementation and outcomes of the Resolution No. 02/NQ-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government has agreed with the Report No. 4370/BC-VPCP dated June 30, 2021 of the Office of the Government on implementation of the Resolution No. 68/NQ-CP dated May 12, 2020. Ministries, authorities and provincial governments are requested to:

1. Complete the plans for reduction and simplification of regulations on business lines or sectors within their authority, and submit them to the Prime Minister for consideration and approval by September 30, 2021; promulgate or request competent authorities to promulgate documents on implementation of such approved plans.

2. Promote the delegation of authority to settle administrative procedures in such a manner that administrative procedures shall be settled by authority of the lowest level as possible so as to avoid transfer of a case to authorities of multiple levels or delay in settlement of procedures or acts of harassment or misconduct.

3. The Office of the Government shall take charge and cooperate with relevant Ministries, authorities and provincial governments in effectively organizing the implementation of the Program for reform of regulations on business operations in the 2020-2025 period; effectively implementing the Scheme for renovation of single-window system, inter-agency single-window system and central model serving handling of administrative procedures in the 2021-2025 period; expedite Ministries, authorities and provincial governments to intensify the online submission, receipt and processing of applications and documents, data-based direction, improvement of quality of public services, and integration of data into the National Public Service Portal.

4. The Advisory Council for Administrative Procedure Reform of the Prime Minister, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, business and trade associations shall strengthen talks to promptly grasp and determine specific provisions on business operations laid down in legislative documents or instructional documents which create obstacles or increased operating costs to enterprises, and then request competent authorities to make appropriate amendments to facilitate, reduce operating costs and enhance competitiveness of enterprises while management requirements are still ensured; report the cases beyond their competence to the Government or the Prime Minister for consideration.

D. Reporting on review of regulations and ordinances which cause difficulties to Covid-19 prevention and control

1. Ministers, heads of ministerial agencies, and heads of Governmental agencies shall continue reviewing and consolidating regulations that cause difficulties included in laws, ordinances and resolutions of the National Assembly, decrees of the Government, and other relevant laws; submit proposed amendments or revisions to the Ministry of Health and Ministry of Justice.

2. The Ministry of Justice shall play the leading role and cooperate with the Ministry of Health and relevant authorities in making proposal for formulation of the Law on amendments to some laws concerning Covid-19 prevention and control in accordance with the Law on promulgation of legislative documents, and submit a report thereof to the Government by July 20, 2021 for reporting to the Standing Committee of National Assembly for including it in the Program for formulation of laws and ordinances in 2021, and requesting the National Assembly to consider giving approval for bills according to simplified procedures at a meeting.

3. Regarding the centralized procurement of biological products serving the performance of Covid-19 prevention and control tasks, the Ministry of Finance shall play the leading role and cooperate with the Ministry of Planning and Investment and Ministry of Justice in providing guidelines on legal grounds and authority to issue the list of biological products to be procured and procedures for centralize procurement of such biological products. On that basis, the Ministry of Health shall cooperate with relevant authorities to carry out the procurement of biological products as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government has agreed with the proposal of the Ministry of Planning and Investment to issue the Prime Minister’s decision on criteria for classification of state-owned enterprises and state-invested enterprises that shall undergo ownership conversion, restructuring and divestment in 2021-2025 period which shall supersede the Decision No. 58/2016/QD-TTg dated December 28, 2016. The Ministry of Planning and Investment shall be assigned to play the leading role, with receipt of opinions from the Government’s Members, in completing the draft decision and submit it to the Prime Minister in a manner that ensures the clear division of powers, facilitates implementation and inspection, avoid acts of misconduct, wastefulness and loss, and ensures the adherence to regulations of law.

E. Implementation organization

1. Ministries, authorities and provincial governments are requested to, within the ambit of their assigned functions and tasks, intensify disciplines, regulations and rules, promptly and effectively implement the tasks and solutions set out in this Resolution; frequently carry out the inspection and assessment of the implementation; promptly submit reports and proposals to the Government and the Prime Minister on difficulties and issues arising beyond their competence. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, and Chairpersons of provincial People’s Committees shall closely monitor the situation, direct and encourage officials, public employees and workers in state administrative agencies from central to local government so as to promote their sense of responsibility to overcome all difficulties by their best efforts, optimal solutions and decisive actions to complete all assigned tasks.

2. Agencies of the Communist Party, National Assembly, Vietnamese Fatherland Front, socio-political organizations, business community and people nationwide are requested to accompany and close cooperate with administrative agencies at all levels to intensify the inspection of performance of public tasks, give opinions and make contribution to creation of social consensus./.

 

 

ON BEHALF OF GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Pham Minh Chinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 ngày 14/07/2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74