Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND phê chuẩn Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Số hiệu: 43/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 04/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2006/NQ-ND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 01 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII KỲ HỌP THÚ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số: 79/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;

Xét Tờ trình số: 2377/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh “chế độ trợ cấp tạm thời cho cán bộ, công chức đi học và cán bộ, công chức được điều động, tăng cường công tác ở xã, trợ cấp tiên nghỉ cho cán. bộ, công chức đi học” phê chuẩn tại Nghị quyết số: 10/2000/NQ-HĐNDT ngày 21/7/2000, Nghị quyết số: 18/2001/NQ-HĐNDT ngày 13/7/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tờ trình số: 2377/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể:

1. Bãi bỏ Nghị quyết số: 10/2000/NQ-HĐNDT ngày 21/7/2000 và Nghị quyết số: 18/2001/NQ-HĐNDT ngày 13/7/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh để chuyển sang thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 79/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

2. Tiếp tục trợ cấp cho cán bộ, công chức, sinh viên đi học sau đại học như sau:

a) Đối với tiến sĩ:

- Học tập trung: 35.000.000 đồng;

- Học không tập trung: 30.000.000 đồng.

b) Đối với thạc sĩ:

- Học tập trung: 20.000.000 đồng;

- Học không tập trung: 15.000.000 đồng.

c) Đối với chuyên khoa ngành y:

Chuyên khoa II tập trung: 20.000.000 đồng;

Chuyên khoa II không tập trung: 15.000.000 đồng;

Chuyên khoa I tập trung: 10.000.000 đồng;

Chuyên khoa I không tập trung: 7.500.000 đồng;

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện cụ thể; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Khóa VII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày tháng 01 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND phê chuẩn Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101