Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18/2000/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2000/NQ-CP

Hà Nội , ngày 30 tháng 11 năm 2000

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 18/2000/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2000PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2000

Ngày 27 tháng 11 năm 2000, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã nghe Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.

Trong những năm qua, giáo dục đại học và cao đẳng đã đạt được một số thành tựu: bước đầu đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đã hình thành các trường đa ngành, đa lĩnh vực, từng bước điều chỉnh phân bố các trường theo địa lý và vùng lãnh thổ; một số trường ngoài công lập bước đầu hoạt động có hiệu quả; cơ chế quản lý đào tạo của các trường từng bước được đổi mới...

Tuy nhiên, cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo đại học, cao đẳng còn mất cân đối lớn, chất lượng đào tạo còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; còn ít cơ sở đào tạo chất lượng cao về công nghệ và kỹ thuật viên lành nghề; số lượng các trường nhỏ, đào tạo đơn ngành còn lớn và tản mạn; đội ngũ cán bộ, giảng viên đang đứng trước nguy cơ hẫng hụt cả về số lượng và chất lượng; mô hình tổ chức, quy mô và cơ chế quản lý còn bất hợp lý...

Đề án cần thể hiện rõ chủ trương xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới đại học và cao đẳng; làm rõ hơn các vấn đề về căn cứ, cơ sở để xác định cơ cấu, quy mô, bậc học một cách hợp lý; về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đại học; gắn nghiên cứu khoa học với giảng dạy; về xác định những trường và lĩnh vực trọng điểm cần tập trung đầu tư trong những năm tới, nhất là về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, tự động hoá...

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, bổ sung hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đọc Tờ trình về Dự án Pháp lệnh lưu trữ quốc gia; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về Dự thảo Pháp lệnh.

Chính phủ nhất trí thông qua Dự án Pháp lệnh và giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Dự án Pháp lệnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

3. Chính phủ đã nghe Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Mặc dù lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh duyên hải Miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, các Bộ, ngành và địa phương, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 1999, trong đó khu vực quốc doanh tăng 12,5%, ngoài quốc doanh tăng 18,2%. Do thực hiện Luật Doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp mới ra đời, đầu tư vào phát triển sản xuất nên công nghiệp ngoài quốc doanh của nhiều tỉnh tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt 101,4% so với kế hoạch năm, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 1999. Kim ngạch nhập khẩu 11 tháng bằng 104,3% kế hoạch năm và tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 1999. Thu ngân sách đạt khá, có khả năng vượt dự toán cả năm. Hoạt động tín dụng - tiền tệ có chuyển biến tích cực.

Các lĩnh vực giải quyết việc làm cho người lao động; dân số kế hoạch hoá gia đình; cứu trợ xã hội và chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt kết quả tốt. Công tác khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang được triển khai tích cực theo tinh thần Nghị quyết số 15/2000/NQ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, do thời tiết không thuận, sản lượng lương thực vụ mùa của cả nước ước đạt khoảng 8,3 triệu tấn, giảm hơn 20 vạn tấn so với năm 1999. Ước thực hiện vốn đầu tư ngân sách tập trung 11 tháng bằng 83,1% so với kế hoạch năm, nhìn chung tiến độ giải ngân vốn còn chậm; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng chỉ bằng 93% so với cùng kỳ năm 1999.

Để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2000, ngoài việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP, số 15/2000/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt việc khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống và phát triển sản xuất ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải Nam Trung Bộ, bảo đảm đủ giống và gieo trồng kịp thời vụ cho sản xuất vụ Đông - Xuân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, các công trình hoàn thành trong năm và công trình khắc phục hậu quả thiên tai, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch - ngân sách năm 2001.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 18/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 ngày 30/11/2000 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.108

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204