Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 106/NQ-CP 2017 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9

Số hiệu: 106/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điều chỉnh thời gian bắt đầu áp dụng sách giáo khoa mới

Đây là điểm nổi bật tại Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017.

Theo đó, Chính phủ thống nhất với kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với mỗi cấp học như sau:

- Cấp tiểu học từ năm học 2019 – 2020;

- Cấp trung học cơ sở từ năm học 2020 – 2021;

- Cấp trung học phổ thông từ năm học 2021 – 2022.

Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới được áp dụng thực hiện trên phạm vi toàn quốc theo hình thức cuốn chiếu.

Cũng tại Nghị quyết 106 này, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét việc điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2017

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017, tổ chức vào ngày 03 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương rà soát tổng thể, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật đầu tư công, xác định rõ các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật; nghiên cứu, đánh giá tác động của các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung; hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ xem xét, thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2017; xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2018 để trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 theo trình tự xem xét, thông qua dự án luật tại một kỳ họp.

2. Về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhà nước, hoàn thiện Tờ trình và hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau khi Quốc hội thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thu hồi, bồi thường, tái định cư, giải quyết thỏa đáng các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho ổn định sản xuất, đời sống.

- Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

3. Về công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật quý III năm 2017

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần xác định công tác phối hợp chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV là nhiệm vụ ưu tiên; chủ động và kịp thời chuẩn bị các tài liệu theo phân công và gửi Quốc hội theo quy định, bảo đảm Chính phủ không nợ bất cứ tài liệu nào tại thời điểm Quốc hội khai mạc. Theo dõi sát diễn biến kỳ họp, những vấn đề dư luận, cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm để chuẩn bị giải trình, trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội theo yêu cầu. Cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí về những vấn đề Đại biểu Quốc hội và dư luận xã hội quan tâm thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Giao Văn phòng Chính phủ rà soát, đôn đốc các công việc phối hợp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Sắp xếp phù hợp lịch làm việc của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ để tham dự các hoạt động của kỳ họp.

- Các bộ, cơ quan chủ trì đề xuất đưa dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ xem xét thông qua Đề nghị trong quý IV năm 2017 để Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2018. Chủ động chuẩn bị báo cáo, ý kiến giải trình về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ tại kỳ họp.

- Các bộ, cơ quan chủ trì lập đề nghị sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến dự án Luật quy hoạch và các Luật liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nội dung cần sửa đổi và tiến độ trình Chính phủ xem xét, thông qua.

- Các bộ, cơ quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; kiểm điểm trách nhiệm cụ thể đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm ban hành hoặc nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc rà soát, xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết dự kiến được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4, tránh để xảy ra tình trạng bị động, lúng túng.

4. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chính phủ thống nhất đánh giá: Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế tăng dần qua các quý; quý III đạt mức tăng bứt phá 7,46%; tính chung 9 tháng đạt 6,41%, cao hơn cùng kỳ; chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế từng bước được nâng lên, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tín dụng đối với nền kinh tế tăng gần 12%; mặt bằng lãi suất cho vay giảm dần; tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định; dự trữ ngoại hối tăng; thị trường chứng khoán ổn định. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), xuất khẩu tăng mạnh; nhập siêu ở mức thấp. Sản xuất nông nghiệp tuy gặp khó khăn do tác động của thiên tai nhưng vẫn phục hồi mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng mạnh 12,8%. Khu vực dịch vụ tăng 7,25%; thương mại trong nước phát triển mạnh, hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tăng khá. Niềm tin thị trường, của người dân và doanh nghiệp được tăng lên. Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chuyển biến tích cực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng; theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia 2017 - 2018 của Việt Nam tăng 5 bậc, lên thứ 55/137 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được quan tâm và thực hiện quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức: Khu vực công nghiệp, xây dựng tăng thấp hơn cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm dừng và chấm dứt hoạt động có xu hướng tăng. Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển chậm. Thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp. Lĩnh vực văn hóa, xã hội vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Dịch sốt xuất huyết, chân tay miệng diễn biến phức tạp; còn vi phạm trong quản lý dược và mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông, cháy nổ còn nghiêm trọng.

Nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2017 còn nặng nề, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt hành động, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; theo dõi sát tình hình thế giới và trong nước để kịp thời có giải pháp phù hợp trước những vấn đề mới phát sinh. Lãnh đạo từng bộ, ngành, địa phương đề cao trách nhiệm cá nhân, tiếp tục sâu sát tình hình, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ; phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng để phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện quyết liệt, cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém; triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương điều chỉnh theo thẩm quyền và đề xuất cơ quan có thẩm quyền phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2017 giữa các chương trình, giữa bộ, ngành, địa phương. Đối với trường hợp giải ngân chậm, kiên quyết cắt giảm và điều chuyển vốn để thực hiện nhiệm vụ cấp bách khác theo quy định.

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV năm 2017, bảo đảm giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2017.

- Các ngành, các cấp tạo mọi thuận lợi đẩy nhanh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, vốn ODA và các nguồn vốn đầu tư tư nhân, coi đây là một động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu, chuyển giá, phấn đấu thu vượt mức dự toán Quốc hội giao; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; thực hiện hiệu quả cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; triển khai thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công; đẩy mạnh đấu thầu, đặt hàng trong cung cấp dịch vụ công. Cùng Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường quản lý giá cả, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường; xây dựng hệ thống thông tin thị trường; phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tranh thủ lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nhất là quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao có các biện pháp ứng phó với rào cản thương mại tại các thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các chương trình thúc đẩy tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước; tăng cường phối hợp quản lý thị trường, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Nghiên cứu áp dụng các biện pháp bảo vệ thị trường trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu tiểu ngạch và các hoạt động tạm nhập, tái xuất, nhất là những mặt hàng trong nước đã sản xuất được và không khuyến khích nhập khẩu. Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, trong đó có Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (HABECO) và Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp, bảo đảm tăng trưởng khu vực nông nghiệp đạt 3,05%. Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có phương án phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại. Hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống, vật tư nông nghiệp. Phối hợp với Bộ Công Thương tìm kiếm thị trường mới, thúc đẩy xuất khẩu một số mặt hàng nông sản có tiềm năng, lợi thế của Việt Nam.

- Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các hoạt động để phát huy vai trò của Việt Nam trong Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới.

- Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện nghiêm túc lộ trình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn s991/TTg-ĐMDN ngày 10 tháng 7 năm 2017 và Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017, bảo đảm minh bạch, theo cơ chế thị trường; chủ động rà soát, xác định rõ vướng mắc, bất cập trong quá trình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước để có giải pháp kịp thời, hoàn thành cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước theo đúng tiến độ đã đề ra.

- Các bộ, ngành, địa phương rà soát các dán, công trình đầu tư vốn ngân sách nhà nước, tập trung xử lý dứt điểm các dán, công trình không hiệu quả, thua lỗ kéo dài.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết, đánh giá chất lượng du lịch thời gian qua để có chính sách, biện pháp hiệu quả thu hút khách du lịch quốc tế, nhất là trong dịp Tuần lễ cấp cao APEC; phấn đấu đạt mục tiêu 13-15 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2017.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức tốt Ngày vì người nghèo 17 tháng 10. Nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện đúng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Tăng cường phối hợp, kiểm tra an toàn lao động; phòng, chống cháy nổ.

- Bộ Y tế tập trung xử lý triệt để dịch sốt xuất huyết, chân tay miệng không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh. Kiểm soát chặt chẽ hệ thống phân phối thuốc, tích cực thực hiện các giải pháp giảm giá thuốc cho người bệnh.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục - đào tạo năm học 2017-2018; tích cực triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, tạo đồng thuận xã hội về những đổi mới, cải cách của nền giáo dục.

- Ủy ban Dân tộc nắm tình hình đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai; kịp thời đề xuất và thực hiện chính sách giúp đồng bào ổn định cuộc sống, tích cực sản xuất, không để người dân bị thiếu đói.

- Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc các địa phương nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở.

- Bộ Công an chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện APEC năm 2017. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức tốt Tuần lễ cấp cao APEC 2017; phối hợp, đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận đạt được trong các chuyến thăm cấp cao.

- Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện ngay từ ngày đầu năm 2018.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động cung cấp đầy đủ thông tin, định hướng dư luận, công khai, minh bạch chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là về việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, tạo niềm tin, phấn khởi trong Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt và chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, thù địch. Tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam.

5. Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018; tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

a) Về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ: Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ được tổng hợp chung trong kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định nhu cầu cụ thể của từng năm để đề xuất mức bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, bảo đảm không làm thay đổi mục tiêu sử dụng, cơ cấu nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và mức vốn dự kiến bố trí cho từng dự án sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

b) Về nguyên tắc thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2018:

- Bố trí vốn để thanh toán tối thiểu 20% tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thanh toán;

- Trong năm 2018, bố trí vốn để thu hồi tối thiểu 20% số vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương dự kiến thu trong giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thu hồi. Trong quá trình điều hành, nếu có nguồn bổ sung thêm phải ưu tiên thu hồi ứng trước, phấn đấu thu hồi đủ số ứng trước phải thu hồi trong giai đoạn 2016 - 2020;

- Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư;

- Dán chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018;

- Dán chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 theo tiến độ;

- Dán khởi công mới năm 2018, trong đó ưu tiên dán cấp bách về phòng chống, khắc phục lũ lụt, thiên tai, bảo vệ môi trường (sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên).

c) Về cơ chế phân bổ vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2018: Trên cơ sở danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, ngành, địa phương triển khai lựa chọn dự án cụ thể, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ, ngành, địa phương, triển khai phân bổ chi tiết theo các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Nghị quyết này, bảo đảm không làm thay đổi cơ cấu vốn giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Giao Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 10 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chi tiết số liệu giải ngân 9 tháng năm 2017 kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (vốn trong nước bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) theo từng dự án của các bộ, ngành và địa phương để có cơ sở bố trí kế hoạch năm 2018 cho các bộ, ngành và địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

d) Về kết quả thực hiện việc phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV về chủ trương cho phép sử dụng phần dự phòng chưa phân bổ của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 bắt đầu từ kế hoạch năm 2019 theo quy định.

6. Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 10 năm 2017.

7. Về việc phân công công chức cấp xã theo dõi công tác an toàn thực phẩm

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc kiêm nhiệm nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm đối với công chức cấp xã.

8. Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Chính phủ thống nhất với kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên phạm vi toàn quốc theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp học như sau: cấp tiểu học từ năm học 2019 - 2020; cấp trung học cơ sở từ năm học 2020 - 2021; cấp trung học phổ thông từ năm học 2021 - 2022.

Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét việc điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

9. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 9 tháng và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 9 năm 2017

a) Tổ công tác tập trung kiểm tra, đôn đốc các kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

b) Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành theo hướng giao một bộ quản lý chuyên ngành làm đầu mối, chủ trì thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành đối với các mặt hàng đang bị điều chỉnh bằng nhiều văn bản, bằng nhiều hình thức và phải thực hiện từ hai thủ tục trở lên. Đôn đốc, kiểm tra các bộ quản lý chuyên ngành trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và các thủ tục kiểm tra chuyên ngành còn gây phiền hà, khó khăn, tốn kém chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

10. Về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số

Chính phủ thống nhất với đề xuất của Ủy ban Dân tộc về việc bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, trình Thủ tướng ký ban hành trong quý IV năm 2017.

11. Về các Báo cáo: tình hình thực hiện các quyết nghị của Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quý III năm 2017; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng quý III năm 2017; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; về công tác cải cách hành chính quý III năm 2017; tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Giao các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện các Báo cáo, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

12. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Các bộ, ngành, địa phương, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện Chính phủ điện tử, trong đó trọng tâm là: Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử; ban hành Nghị định thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quyết định về quy chế gửi, nhận văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điện tử 4 cấp chính quyền; triển khai thực hiện Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong môi trường mạng. Văn phòng Chính phủ tập trung khẩn trương hoàn thành việc thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền.

13. Về xếp loại đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Chính phủ đã xem xét và đồng ý với các đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính về phương án xử lý việc xếp loại đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện xếp loại đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp hạng./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg;
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo,
TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b). B

TM. CHÍNH PH
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.502

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!