Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2013 phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 02/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Văn Cường
Ngày ban hành: 14/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 14 tháng 3 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ THOẢ THUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỚI UBND TỈNH TRONG THỜI GIAN GIỮA 2 KỲ HỌP HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;

Sau khi xem xét báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 08/3/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa kỳ họp thứ 6, HĐND và kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV; gồm các nội dung sau:

1. Điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, phí ra vào bến bãi và mức thu từ khai thác khoáng sản để đảm bảo hạ tầng giao thông đối với số lượng quặng sắt Quý Xa của Tổng công ty Thép Việt Nam xuất khẩu thử nghiệm công nghệ.

2. Giao kế hoạch nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2012 cho các dự án đầu tư tỉnh Lào Cai.

3. Gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Chiến Thắng và Công ty Cổ phần Nam Tiến theo Nghị quyết 13/NQ-CP .

4. Ban hành quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

5. Ban hành quy định nội dung, mức chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

6. Giao bổ sung biên chế công chức hành chính năm 2012.

7. Ban hành chính sách đào tạo, thu hút nhân lực có trình độ cao về làm việc tại trường Đại học Fansipan.

8. Mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trong các cơ quan hành chính nhà nước.

9. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2012.

10. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2012.

11. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hàng năm theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

12. Bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tình Lào Cai.

13. Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 của tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua ngày 12 tháng 3 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- TT. HĐND, UBND TP Lào Cai;
- UBND các huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các chuyên viên;
- Lưu: VT, PCT HĐND.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2013 phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.614

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.129.211