Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 93/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông hàng hải đường thủy nội địa

Số hiệu: 93/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VPHC trong giao thông hàng hải: Phạt đến 100 triệu

Tàu thuyền chở khách từ 300 người trở lên mà không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với tàu thuyền chở khách sẽ bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng.

Mức phạt trên cũng áp dụng đối với tàu thuyền chở dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

Ngoài ra, các hành vi khác như: bên thuê lại cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được thuê; không cung cấp đầy đủ nguyên, nhiên, vật liệu duy trì hoạt động cho tàu khi đang khai thác tàu cũng sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng.

Đó là nội dung được quy định tại Nghị định 93/2013/NĐ-CP, thay thế Nghị định 48/2011/NĐ-CP và 60/2011/NĐ-CP.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG HÀNG HẢI, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải được quy định tại Chương II của Nghị định này gồm:

a) Vi phạm quy định về xây dựng và khai thác cảng biển;

b) Vi phạm quy định về hoạt động hàng hải của tàu thuyền tại cảng biển;

c) Vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền và bố trí thuyền viên, sử dụng chứng chỉ chuyên môn, sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên;

d) Vi phạm quy định về hoa tiêu hàng hải;

đ) Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hàng hải;

e) Vi phạm quy định về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, trục vớt tài sản chìm đắm và báo hiệu hàng hải;

g) Vi phạm quy định về hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên;

h) Vi phạm quy định về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển.

3. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa được quy định tại Chương III của Nghị định này gồm:

a) Vi phạm quy định về xây dựng, bảo vệ và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;

b) Vi phạm quy định về đăng ký, đăng kim phương tiện;

c) Vi phạm quy định về điều kiện thuyền viên, người lái phương tiện;

d) Vi phạm quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện;

đ) Vi phạm quy định về khai thác cảng, bến thủy nội địa và vận tải đường thủy nội địa.

4. Các hành vi vi phạm được quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g và h Khoản 2 Điều này nếu xảy ra ở ngoài vùng nước cảng biển cũng bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

5. Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến giao thông hàng hải, đường thủy nội địa không được quy định tại Nghị định này bị xử phạt theo quy định của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tchức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; người có thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh th, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc trên tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Người điều khiển tàu biển, tàu cá khi hoạt động trên đường thủy nội địa có hành vi vi phạm quy định tại Điều 33, Điều 47, Điều 48, Điều 49 và Điều 59 hoặc tàu cá có hành vi vi phạm quy định tại Điều 42 và Điều 50 của Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các điều đó; đi với những hành vi vi phạm hành chính khác, hình thức và mức xử phạt được áp dụng theo quy định tại Chương II của Nghị định này hoặc Nghị định quy định vxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản.

Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa là 01 năm. Đối với hành vi vi phạm hành chính về xây dựng cảng bin, công trình hàng hải và công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, môi trường, xuất cảnh, nhập cảnh của tàu thuyền, thuyên viên và hành khách, thời hiệu xử phạt là 02 năm.

Điều 4. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả

1. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây đối với mỗi hành vi vi phạm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng. Không áp dụng quy định tại Điểm này đối với Hộ chiếu thuyền viên của người nước ngoài;

b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

3. Ngoài các hình thức xử phạt được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả quy định cụ thể tại Chương II, Chương III của Nghị định này.

4. Mức phạt tiền tối đa quy định tại các Chương II, III và IV của Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt đối với tổ chức bằng 02 ln mức phạt đối với cá nhân.

5. Đối với các hành vi vi phạm hành chính được quy định mức xử phạt theo dung tích của tàu thuyền, tổng dung tích (GT) là dung tích được đo theo quy định của Công ước quốc tế về đo dung tích tàu năm 1969, được ghi trong giấy chứng nhận của cơ quan đăng kiểm. Trường hợp giấy chứng nhận của tàu thuyền không ghi dung tích, dung tích của tàu thuyền được tính quy đi như sau:

a) Tàu thuyền chở hàng: 1,5 tấn trọng tải đăng ký tính bằng 01 GT;

b) Tàu kéo, tàu đẩy: 01HP tính bằng 0,5 GT;

c) Sà lan: 01 tấn trọng tải đăng ký tính bằng 01 GT.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG HÀNG HẢI

MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CẢNG BIỂN

Điều 5. Vi phạm quy định về đặt tên, đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự ý đặt tên, đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước hoặc sử dụng, giao dịch bằng tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thay đổi, sửa chữa tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 6. Vi phạm quy định về cho thuê lại kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê lại kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng khi chưa có văn bản chấp thuận của bên cho thuê.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi bên thuê lại cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được thuê.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 7. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trong hoạt động khai thác cảng biển

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi vào, rời vùng đất cảng hoặc lên tàu thuyền không tuân theo chỉ dẫn của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vào, rời vùng đất cảng hoặc lên tàu thuyền không được phép của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm quy định về báo hiệu giới hạn cầu cảng cho tàu cập cầu an toàn;

b) Không bố trí người buộc, cởi dây cho tàu thuyền theo quy định;

c) Không thông báo kế hoạch điều độ tàu thuyền vào, rời cảng cho Cảng vụ hàng hải theo quy định;

d) Để các vật trên cầu cảng hoặc chiếm dụng không gian phía trên cầu cảng gây trở ngại cho tàu thuyền cập, rời cầu cảng hoặc gây trở ngại cho các hoạt động khác tại cảng.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng người lao động không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định;

b) Không báo cáo kịp thời cho Cảng vụ hàng hải về các sự cố, tai nạn có liên quan đến an toàn, an ninh và ô nhiễm môi trường tại cảng;

c) Không cung cấp cho Cảng vụ hàng hải khu vực số liệu độ sâu vùng nước trước cầu cảng theo quy định;

d) Không thực hiện khảo sát định kỳ để công bố thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cầu cảng và vùng nước khác theo quy định.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Cho tàu thuyền vào cảng hoặc neo đậu tại vùng nước cảng biển khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải;

b) Tự ý bốc, dỡ hàng hóa khi tàu thuyền chưa hoàn thành thủ tục vào cảng theo quy định;

c) Hệ thống đệm chống va, bích buộc tàu của cầu cảng không đủ hoặc không bảo đảm an toàn cho tàu thuyền neo đậu;

d) Không có hoặc không làm thủ tục xác nhận hàng năm giấy chứng nhận an ninh cho cảng biển, bến cảng, cầu cảng theo quy định hoặc không thực hiện Kế hoạch an ninh cảng biển, bến cảng, cầu cảng đã được phê duyệt theo quy định;

đ) Không có cán bộ an ninh cảng biển theo quy định;

e) Bố trí cầu cảng cho tàu thuyền vào, rời không bảo đảm thời gian hoặc không bảo đảm các điều kiện cần thiết theo quy định.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Khai thác cảng không đúng với chức năng của cảng đã được cơ quan có thẩm quyền công bố;

b) Cho tàu thuyền cập cầu cảng khi cầu cảng chưa được phép đưa vào khai thác, sử dụng;

c) Không thực hiện kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển đúng thời hạn quy định.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ việc tiếp nhận tàu thuyền hoạt động tuyến quốc tế vào cảng từ 01 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điểm d và đ Khoản 5 Điều này.

Điều 8. Vi phạm quy định về ký hiệu, mã hiệu, bốc dỡ, lưu kho hàng hóa

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đánh dấu ký hiệu, mã hiệu hàng hóa hoặc đánh dấu ký hiệu, mã hiệu hàng hóa không theo quy định;

b) Bốc dỡ và lưu kho các loại hàng hóa không theo quy định;

c) Chất xếp hàng hóa trên cầu cảng quá tải trọng cho phép.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

Điều 9. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp cảng biển hoặc khi xây dựng, lắp đặt các công trình, thiết bị khác ảnh hưởng đến an toàn hàng hải tại vùng nước cảng biển

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Trang thiết bị cứu sinh không phù hợp theo quy định;

b) Không thông báo cho Cảng vụ hàng hải biết về việc xây dựng các công trình khác trong vùng nước cảng biển;

c) Không lắp đặt đầy đủ báo hiệu theo quy định hoặc báo hiệu sai lệch khu vực đang thi công công trình;

d) Gây cản trở giao thông hàng hải trên luồng hàng hải khi tàu công trình, tàu phục vụ thi công công trình neo đậu ngoài vùng giới hạn cho phép;

đ) Đổ vật liệu thi công không có chất độc hại xuống vùng nước cảng biển;

e) Đóng đăng đáy hoặc đặt các phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, khai thác tài nguyên trong vùng nước cảng biển, luồng hàng hải khi chưa được sự chấp thuận của Cảng vụ hàng hải hoặc không đúng vị trí hoặc không đúng thời gian đã được chấp thuận.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Thi công công trình khi chưa có giấy phép hoặc sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền;

b) Thi công sai vị trí được phép;

c) Thi công quá thời gian quy định ghi trong giấy phép thi công;

d) Sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để khảo sát, nạo vét luồng, thả báo hiệu hàng hải và tiến hành các hoạt động khác trong vùng nước cảng biển khi chưa được sự chấp thuận của Cảng vụ hàng hải;

đ) Không thu dọn, thanh thải chướng ngại vật thi công sau khi công trình đã hoàn thành;

e) Không thực hiện đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

g) Tạo các chướng ngại vật trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Thi công công trình khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền và để xảy ra tai nạn;

b) Thi công sai vị trí được phép và để xảy ra tai nạn;

c) Gây ô nhiễm môi trường khi thi công công trình;

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dẫn đến xảy ra tai nạn.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm d, đ, e Khoản 1 và Điểm g Khoản 2 Điều này;

b) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

c) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này.

Điều 10. Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại cảng biển

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có bảng nội quy, biển báo hoặc chỉ dẫn cảnh báo cần thiết ở những nơi dễ cháy, nổ;

b) Sử dụng các trang, thiết bị cứu hỏa chuyên dùng sai mục đích.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Các trang, thiết bị cứu hỏa không đúng quy định hoặc không ở trạng thái sẵn sàng hoạt động theo quy định;

b) Không đặt đúng nơi quy định hoặc không bố trí các thiết bị phòng, chống cháy, nổ thích hợp với loại hàng hóa đang vận chuyển, bốc dỡ.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có đủ hệ thống phòng, chống cháy, nổ theo quy định;

b) Không báo cáo kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về các sự cố, tai nạn cháy, nổ;

c) Sử dụng người lao động không được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ hoặc không được huấn luyện về phòng, chống cháy, nổ theo quy định;

d) Không có sơ đồ hệ thống phòng cháy, chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 11. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường do hoạt động khai thác cảng biển

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi để hoặc đổ nước bẩn ra cầu cảng, làm mất vệ sinh cầu cảng, vùng nước cảng biển.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Xả rác, chất thải khác xuống cầu cảng hoặc vùng nước cảng biển;

b) Xả nước có cặn bẩn xuống cầu cảng hoặc vùng nước cảng biển.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xả nước hoặc chất thải có lẫn dầu xuống cầu cảng hoặc vùng nước cảng biển.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí phương tiện để tiếp nhận rác thải, nước thải và chất lỏng độc hại khác từ tàu thuyền theo quy định.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xả nước hoặc chất thải có lẫn hóa chất độc hại xuống cầu cảng hoặc vùng nước cảng biển.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này.

Điều 12. Vi phạm quy định về bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không kịp thời khắc phục, sửa chữa hư hỏng của công trình cảng biển, luồng hàng hải theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình, sử dụng và khai thác khoảng không, vùng đất, vùng nước trong phạm vi bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải hoặc ngoài phạm vi bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải nhưng ảnh hưởng đến an toàn công trình cảng biển và luồng hàng hải mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải cho phép.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm, làm hư hỏng công trình cảng biển và luồng hàng hải.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

MỤC 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI CỦA TÀU THUYỀN TẠI CẢNG BIỂN

Điều 13. Vi phạm quy định về thủ tục đến cảng biển hoặc quá cảnh

1. Đối với hành vi vi phạm của tàu thuyền khi đến cảng hoặc quá cảnh không thực hiện việc thông báo, xác báo theo quy định; tàu thuyền đến vị trí đón, trả hoa tiêu để vào cảng hoặc quá cảnh chậm hơn thời gian đã xác báo; tàu thuyền đến cảng không thực hiện khai báo an ninh tàu biển cho Cảng vụ hàng hải theo quy định, sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

2. Đối với hành vi tàu thuyền đến cảng hoặc quá cảnh mà không làm thủ tục theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

Điều 14. Vi phạm quy định về thủ tục vào, rời cảng biển hoặc quá cảnh

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi khai báo không đủ hoặc sai một trong các thông tin trong thông báo, xác báo tàu đến, rời cảng hoặc bản khai chung.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng biển hoặc quá cảnh chậm hơn thời gian quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Thiếu một trong các giấy tờ khi làm thủ tục vào, rời cảng hoặc quá cảnh theo quy định;

b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ giấy tờ về hàng hóa nguy hiểm được vận chuyển trên tàu theo quy định.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cho thuyền viên, hành khách hoặc những người không có nhiệm vụ lên tàu trước khi tàu làm xong thủ tục nhập cảnh hoặc rời tàu sau khi đã làm xong thủ tục xuất cảnh theo quy định.

5. Đối với hành vi không có giấy phép rời cảng cuối cùng theo quy định hoặc cố tình rời cảng khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi của tàu thuyền nước ngoài tham gia vận tải nội địa hoặc thực hiện các hoạt động đặc thù khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 01 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải bổ sung giấy tờ và hoàn thành thủ tục theo quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 3 và 6 Điều này.

Điều 15. Vi phạm quy định về an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh đối với các hoạt động liên quan đến tàu thuyền

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi bơi lội hoặc làm mất trật tự công cộng trong khu vực cảng.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Kéo còi hoặc dùng loa điện để thông tin cho trường hợp không phải là cấp cứu hoặc báo động khẩn cấp theo quy định;

b) Tàu thuyền nước ngoài treo cờ lễ, cờ tang mà không thông báo trước cho Cảng vụ hàng hải;

c) Tổ chức bơi lội trong vùng nước cảng khi chưa được chấp thuận của Cảng vụ hàng hải;

d) Treo cờ hiệu không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không treo hoặc treo Quốc kỳ Việt Nam không đúng quy định.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Để các trang thiết bị, tài sản của tàu thuyền hoặc của thuyền viên trên mặt cầu cảng không đúng nơi quy định;

b) Tiến hành sửa chữa, thử máy, thử còi khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải;

c) Không trực kênh VHF hoặc sử dụng kênh VHF sai quy định;

d) Tiến hành hun chuột, khử trùng không đúng nơi quy định;

đ) Không có dụng cụ chắn chuột hoặc sử dụng dụng cụ chắn chuột không đúng quy định;

e) Sử dụng xuồng, phao bè của tàu khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải;

g) Không thực hiện chế độ trực ca theo quy định;

h) Không bố trí hoặc bố trí sĩ quan an ninh tàu biển không đúng quy định;

i) Thông báo hoặc phát báo động an ninh không đúng với tình trạng an ninh thực tế của tàu biển;

k) Để tàu thuyền rê neo, kéo neo ngầm dưới nước khi đang hoạt động trong luồng, kênh đào, vùng nước trước cầu cảng.

5. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều động tàu thuyền vào, rời cảng biển hoặc cập, rời cầu cảng mà thuyền trưởng không có mặt ở buồng lái;

b) Tiến hành các hoạt động mò, lặn hoặc các công việc khác ngầm dưới nước tại vùng nước cảng biển khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải hoặc tiến hành các công việc đó không có báo hiệu cảnh báo theo quy định;

c) Tổ chức thi đấu thể thao hoặc các hoạt động tập trung nhiều phương tiện trong vùng nước cảng biển khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải;

d) Sử dụng tàu thuyền thể thao, du lịch hoạt động trong vùng nước cảng biển khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải;

đ) Không sử dụng hoặc sử dụng không phù hợp các báo hiệu theo quy định;

e) Tàu thuyền không ghi rõ tên, số IMO, cảng đăng ký, vạch mớn nước theo quy định;

g) Không lắp đặt, duy trì tình trạng kỹ thuật của thiết bị giám sát hành trình của tàu cao tốc hoặc lắp đặt mà không bật thiết bị giám sát hành trình của tàu cao tốc theo quy định.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thông báo cho Cảng vụ hàng hải về sự cố, tai nạn hàng hải do tàu mình gây ra hoặc vi phạm quy định khác về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải;

b) Không trang bị đủ trang thiết bị hàng hải trên buồng lái theo quy định hoặc có nhưng không hoạt động, không sử dụng được;

c) Không duy trì liên lạc với Cảng vụ hàng hải qua VHF trên kênh đã được thông báo hoặc các thiết bị thông tin liên lạc khác;

d) Không duy trì hoạt động của thiết bị nhận dạng tự động theo quy định;

đ) Bố trí trang thiết bị cứu sinh của tàu thuyền không đúng quy định;

e) Không tuân theo quy định khi tàu thuyền hành trình hoặc tránh, vượt nhau trên luồng hàng hải;

g) Điều động tàu thuyền chạy quá tốc độ cho phép tại khu vực có quy định giới hạn tốc độ.

7. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi điều động tàu thuyền vào, rời cảng biển hoặc cập, rời cầu cảng gây tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng mà thuyền trưởng không có mặt ở buồng lái hoặc tàu thuyền không tuân theo quy định khi hành trình, tránh, vượt nhau trên luồng hàng hải gây tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng.

8. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi điều động tàu thuyền vào, rời cảng biển hoặc cập, rời cầu cảng gây tai nạn hàng hải nghiêm trọng mà thuyền trưởng không có mặt ở buồng lái hoặc tàu thuyền không tuân theo quy định khi hành trình, tránh, vượt nhau trên luồng hàng hải gây tai nạn hàng hải nghiêm trọng.

9. Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi điều động tàu thuyền vào, rời cảng biển hoặc cập, rời cầu cảng gây tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng mà thuyền trưởng không có mặt ở buồng lái hoặc tàu thuyền không tuân theo quy định khi hành trình, tránh, vượt nhau trên luồng hàng hải gây tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng.

10. Đối với hành vi tàu thuyền hoạt động không đúng vùng được phép hoạt động theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

11. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Bỏ trốn sau khi gây tai nạn hàng hải;

b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không trung thực các tài liệu, vật chứng liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình điều tra tai nạn hàng hải.

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều này;

b) Tước Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 8 Điều này;

c) Tước Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 9 và Điểm a Khoản 11 Điều này.

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc di chuyển chướng ngại vật do vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này;

b) Buộc di rời khỏi vùng hoạt động cho phù hợp với cấp tàu hoạt động đối với hành vi được quy định tại Khoản 10 Điều này.

Điều 16. Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ đối với tàu thuyền

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hút thuốc ở nơi cấm hút thuốc hoặc đối với các hành vi vô ý có thể gây cháy, nổ trên tàu thuyền.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có các dấu hiệu cảnh báo hoặc chỉ dẫn cần thiết ở những nơi dễ cháy, dễ nổ;

b) Không có sơ đồ hệ thống cứu hỏa, bảng phân công cứu hỏa hoặc bảng chỉ dẫn thao tác ở những vị trí trên tàu theo quy định;

c) Trang thiết bị cứu hỏa đặt không đúng vị trí quy định trên tàu thuyền;

d) Thuyền viên không sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu hỏa của tàu;

đ) Sử dụng trang thiết bị cứu hỏa của tàu không đúng quy định;

e) Không thực hiện đúng quy trình bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị phòng chống cháy, nổ.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ không sử dụng được;

b) Không có kế hoạch ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp;

c) Tiến hành các công việc có phát ra tia lửa ở trên boong, hầm hàng, buồng máy khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải;

d) Sử dụng phương tiện chuyên dùng chữa cháy vào mục đích khác;

đ) Trang thiết bị cứu hỏa không phù hợp hoặc không ở trạng thái sẵn sàng hoạt động theo quy định.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện chậm trễ hoặc không thực hiện mệnh lệnh của Cảng vụ hàng hải về tham gia cứu hỏa ở cầu cảng, vùng nước cảng biển.

Điều 17. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường do tàu thuyền gây ra

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không ghi nhật ký bơm nước la canh buồng máy hoặc nhật ký dầu, nhật ký thải, đổ rác theo quy định;

b) Không trang bị các thùng chứa, phân loại rác theo quy định;

c) Nạo ống khói hoặc xả khói đen khi tàu thuyền đang neo đậu trong vùng nước cảng biển;

d) Gõ rỉ, sơn tàu thuyền khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí hoặc bố trí người trực không đủ tiêu chuẩn để tiếp nhận nhiên liệu trên tàu.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm vứt, đổ rác hoặc các đồ vật khác từ tàu xuống cầu cảng hoặc vùng nước cảng biển.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Bơm, xả các loại rác hoặc nước dằn tàu, nước có cặn bẩn từ tàu xuống cầu cảng hoặc vùng nước cảng biển;

b) Cọ rửa hầm hàng hoặc mặt boong gây ô nhiễm môi trường;

c) Tiến hành bơm chuyển nhiên liệu giữa tàu thuyền và phương tiện khác khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải;

d) Không có đủ các trang thiết bị phân ly dầu nước theo quy định hoặc có trang thiết bị nhưng không sử dụng được;

đ) Để xảy ra rò rỉ nước thải có lẫn dầu từ trên tàu xuống cầu cảng hoặc vùng nước cảng biển;

e) Không chấp hành một trong những quy trình, quy tắc an toàn kỹ thuật khi tiếp nhận nhiên liệu;

g) Cho tàu thuyền khác cập mạn khi đang trong quá trình tiếp nhận nhiên liệu giữa hai tàu.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về bơm, xả nước hoặc chất thải có lẫn dầu, dầu hoặc hợp chất có dầu từ trên tàu xuống cầu cảng hoặc vùng nước cảng biển.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về bơm, xả nước hoặc chất thải có lẫn các loại chất độc hại từ trên tàu xuống cầu cảng hoặc vùng nước cảng biển.

7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với hành vi đổ bùn đất, chất thải từ nạo vét không đúng vị trí quy định.

8. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đổ bùn đất, chất thải từ nạo vét không đúng vị trí quy định trong phạm vi luồng hàng hải, vùng nước trước cầu, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước Giấy chúng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều này;

b) Tước Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 8 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện những biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định đi với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3; các Điểm a, b và đ Khoản 4; các Khoản 5, 6, 7 và 8 Điều này.

Điều 18. Vi phạm quy định về an toàn sinh mạng trên tàu thuyền

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có bảng phân công nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp tại các vị trí cần thiết hoặc có bảng phân công nhiệm vụ nhưng không phù hợp với thuyền bộ của tàu hoặc bảng quy định đã bị hư hỏng;

b) Không có các bảng chỉ dẫn thao tác các thiết bị cứu sinh, cứu thủng tàu hoặc các bảng chỉ dẫn đã bị hư hỏng;

c) Không có phiếu trách nhiệm cá nhân khi báo động ở những nơi quy định trên tàu hoặc phiếu trách nhiệm cá nhân không phù hợp với thuyền bộ của tàu;

d) Thuyền viên không sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu sinh, cứu thủng của tàu.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Cầu thang mạn không có lưới bảo hiểm hoặc đèn chiếu sáng theo quy định;

b) Sử dụng trang thiết bị cứu sinh, cứu thủng của tàu không đúng quy định.

3. Đối với hành vi tàu thuyền không bố trí đủ định biên an toàn tối thiểu hoặc vượt quá mức cho phép của trang thiết bị cứu sinh trên tàu theo quy định; không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ các trang thiết bị cứu hỏa, cứu sinh, cứu thủng theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

4. Đối với hành vi chở hàng quá quy định của tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi chở hàng vượt đến dưới 01% so với trọng tải cho phép;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 01% đến dưới 05% so với trọng tải cho phép;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 05% đến dưới 10% so với trọng tải cho phép;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt trên từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép.

5. Đối với hành vi chở hàng quá quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi chở hàng vượt đến dưới 1% so với trọng tải cho phép;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 01% đến dưới 05% so với trọng tải cho phép;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 05% đến dưới 10% so với trọng tải cho phép;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt trên từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép.

6. Đối với hành vi chở hàng quá quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi chở hàng vượt đến dưới 1% so với trọng tải cho phép;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 01% đến dưới 05% so với trọng tải cho phép;

c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 05% đến dưới 10% so với trọng tải cho phép;

d) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt trên từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép.

7. Đối với hành vi chở khách quá số lượng quy định của tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt đến 5 người so với số lượng cho phép;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt từ 6 đến 10 người so với số lượng cho phép;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt trên 10 người so với số lượng cho phép.

8. Đối với hành vi chở khách vượt quá số lượng quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt đến 10 người so với số lượng cho phép;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt từ 11 người đến 20 người so với số lượng cho phép;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt trên 20 người so với số lượng cho phép.

9. Đối với hành vi chở khách vượt quá số lượng quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt đến 20 người so với số lượng cho phép;

b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt từ 21 người đến 30 người so với số lượng cho phép;

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt trên 30 người so với số lượng cho phép.

10. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 5; Khoản 6; Điểm b và Điểm c Khoản 7; Khoản 8 và Khoản 9 Điều này.

11. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc cho rời tàu thuyền số người hoặc dỡ lên khỏi tàu thuyền số lượng hàng hóa chuyên chở vượt quy định đối với các hành vi vi phạm được quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và Khoản 9 Điều này.

Điều 19. Vi phạm quy định về neo đậu, cập cầu, cập mạn, lai dắt của tàu thuyền trong vùng nước cảng biển

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Neo đậu, cập cầu, cập mạn, di chuyển vị trí hoặc tiến hành các hoạt động tương tự khác trong vùng nước cảng biển khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải;

b) Không bố trí đủ đèn chiếu sáng, tín hiệu, báo hiệu theo quy định khi tàu làm hàng, neo đậu, cập cầu, cập mạn, di chuyển vị trí;

c) Không có đệm chống va theo quy định;

d) Không thông báo kịp thời cho Cảng vụ hàng hải khi phát hiện thấy sự sai lệch, hư hỏng của các báo hiệu hàng hải tại vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hoặc thực hiện sai lệnh điều động của Cảng vụ hàng hải;

b) Buộc tàu thuyền vào các báo hiệu hàng hải hoặc các kết cấu khác không dùng để buộc tàu theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng tàu lai dắt, hỗ trợ theo quy định hoặc sử dụng tàu lai dắt, hỗ trợ không theo quy định.

4. Đối với hành vi tàu thuyền vào neo đậu, làm hàng, đón trả hành khách hoặc thực hiện các dịch vụ hàng hải khác tại vị trí chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm được quy định tại Điểm a Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tàu thuyền phải rời khỏi vị trí đối với các hành vi vi phạm được quy định tại Điểm b Khoản 2 và Khoản 4 Điều này.

MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM TÀU THUYỀN VÀ BỐ TRÍ THUYỀN VIÊN, SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN, SỐ THUYỀN VIÊN, HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

Điều 20. Vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Đăng ký tàu thuyền không đúng thời hạn theo quy định;

b) Thiếu một trong các loại giấy chứng nhận, tài liệu của tàu thuyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận, tài liệu đó hết giá trị sử dụng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Khai thác tàu thuyền khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền;

b) Không thực hiện đăng ký thay đổi chủ tàu thuyền theo quy định khi tàu thuyền đã được mua, bán, chuyển quyền sở hữu;

c) Không thực hiện xóa đăng ký tàu theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn một trong các giấy chứng nhận của tàu thuyền;

b) Sử dụng một trong các giấy chứng nhận của tàu thuyền khác;

c) Cố tình khai báo sai lệnh thông tin hoặc sử dụng giấy tờ sửa chữa, giả mạo trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận của tàu thuyền.

4. Đối với hành vi không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với tàu thuyền chở khách, chở dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tàu thuyền chở khách đến dưới 100 người; tàu thuyền chở dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tàu thuyền chở khách từ 100 người đến dưới 300 người; tàu thuyền chở dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tàu thuyền chở khách từ 300 người trở lên; tàu thuyền chở dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc làm thủ tục xóa đăng ký tàu theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này.

Điều 21. Vi phạm quy định về bố trí thuyền viên, cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề, sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Bố trí thuyền viên làm việc trên tàu thuyền không có đủ chứng chỉ hành nghề, số thuyền viên hoặc có chứng chỉ hành nghề nhưng hết hiệu lực hoặc bố trí chức danh thuyền viên không phù hợp với chứng chỉ hành nghề của thuyền viên;

b) Giao nhiệm vụ cho thuyền viên làm việc trên tàu thuyền không phù hợp với chức danh trong sổ thuyền viên khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn các chứng chỉ hành nghề, sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng chứng chỉ hành nghề, sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên đã bị sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung;

b) Sử dụng chứng chỉ hành nghề, sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên của người khác để làm việc trên tàu;

c) Cố tình khai báo sai lệch thông tin hoặc sử dụng giấy tờ sửa chữa, giả mạo trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề, sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu đối với chứng chỉ hành nghề, sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

MỤC 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOA TIÊU HÀNG HẢI

Điều 22. Vi phạm quy định về sử dụng hoa tiêu hàng hải của tàu thuyền

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tàu thuyền không treo cờ hiệu hoặc sử dụng đèn hiệu theo quy định khi xin hoa tiêu hoặc khi hoa tiêu có mặt trên tàu.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thông báo hoặc thông báo không chính xác cho hoa tiêu hàng hải biết về đặc điểm và tính năng điều động của tàu thuyền;

b) Không có thang hoa tiêu hoặc thang hoa tiêu được bố trí tại nơi không phù hợp hoặc không có các biện pháp bảo đảm an toàn khác cho hoa tiêu lên, rời tàu;

c) Đình chỉ hoặc yêu cầu thay thế hoa tiêu mà không có lý do chính đáng.

3. Đối với hành vi điều khiển tàu vào, rời cảng và di chuyển mà không sử dụng hoa tiêu hàng hải theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 1.000 GT;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 1.000 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

Điều 23. Vi phạm quy định về điều động và bố trí hoa tiêu hàng hải

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Gửi kế hoạch hoa tiêu dẫn tàu hàng ngày chậm hơn thời gian quy định hoặc không thông báo về sự thay đổi đột xuất kế hoạch hoa tiêu dẫn tàu cho Cảng vụ hàng hải;

b) Bố trí hoa tiêu không đúng với kế hoạch mà không báo trước cho Cảng vụ hàng hải biết.

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Bố trí hoa tiêu hàng hải dẫn tàu không phù hợp với giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hoặc giấy chứng nhận vùng hoạt động của hoa tiêu hàng hải;

b) Không cung cấp đầy đủ, kịp thời dịch vụ hoa tiêu dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc hoặc trên tuyến dẫn tàu được giao mà không có lý do chính đáng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí đủ phương tiện đưa, đón hoa tiêu theo quy định hoặc sử dụng phương tiện đưa, đón hoa tiêu không bảo đảm điều kiện an toàn.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ số lượng hoa tiêu tối thiểu theo quy định.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ một phần hoạt động dẫn tàu của tổ chức hoa tiêu có thời hạn từ 03 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

Điều 24. Vi phạm quy định trong khi dẫn tàu của hoa tiêu hàng hải

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây của hoa tiêu:

a) Không thông báo kịp thời cho Cảng vụ hàng hải khi phát hiện tai nạn, sự cố hay những thay đổi của luồng hàng hải và báo hiệu hàng hải trong thời gian dẫn tàu;

b) Không thông báo, xác báo cho Cảng vụ hàng hải về thời gian, địa điểm lên tàu, rời tàu hoặc tình hình dẫn tàu theo quy định;

c) Lên tàu chậm hơn thời gian quy định hoặc lên, xuống tàu không đúng địa điểm quy định;

d) Dần tàu vào, rời cảng hoặc di chuyển không đúng theo kế hoạch điều động tàu của Cảng vụ hàng hải hoặc không đúng với tàu được phân công dẫn mà không có lý do chính đáng;

đ) Tự ý rời tàu khi chưa có sự đồng ý của thuyền trưởng;

e) Không sử dụng trang phục hoa tiêu theo quy định khi dẫn tàu.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Hoa tiêu hàng hải dẫn tàu vào neo đậu, cập cầu hoặc di chuyển trong vùng nước cảng khi chưa có lệnh điều động hoặc sai vị trí chỉ định của Cảng vụ hàng hải;

b) Từ chối dẫn tàu mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo kịp thời cho Cảng vụ hàng hải hoặc tổ chức hoa tiêu hàng hải về việc từ chối dẫn tàu;

c) Hoa tiêu dẫn tàu có lỗi dẫn đến tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi hoa tiêu dẫn tàu có lỗi dẫn đến tai nạn hàng hải nghiêm trọng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi hoa tiêu dẫn tàu có lỗi dẫn đến tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với các hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải của hoa tiêu hàng hải có thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 4 Điều này.

MỤC 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Điều 25. Vi phạm quy định về sử dụng giấy phép và điều kiện kinh doanh vận tải biển, vận tải đa phương thức và dịch vụ hàng hải

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh vận tải đa phương thức không có hoặc không đúng giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;

b) Kinh doanh dịch vụ vận tải biển không đủ điều kiện theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung ghi trong giấy phép;

b) Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn giấy phép.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu giấy phép sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 26. Vi phạm quy định về trách nhiệm của chủ tàu, người quản lý, khai thác tàu đối với tàu thuyền và thuyền viên

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm không bố trí thời gian nghỉ ngơi cho thuyền viên làm việc trên tàu trong năm theo quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho thuyền viên làm việc trên tàu theo quy định;

b) Không cung cấp kinh phí cho thuyền viên hồi hương theo quy định.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm không cung cấp đầy đủ nguyên, nhiên, vật liệu bảo đảm duy trì hoạt động cho tàu khi đang khai thác tàu.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điểm a, b Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, nguyên, nhiên vật liệu, kinh phí hồi hương của thuyền viên và bố trí thời gian nghỉ ngơi theo quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

MỤC 6. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM, CỨU NẠN HÀNG HẢI, TRỤC VỚT TÀI SẢN CHÌM ĐẮM VÀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI

Điều 27. Vi phạm quy định về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi phát tín hiệu cấp cứu giả.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện nghĩa vụ theo quy định về tìm kiếm, cứu nạn hàng hải;

b) Thực hiện chậm trễ lệnh điều động của cơ quan có thẩm quyền để tìm kiếm, cứu nạn theo quy định.

3. Đối với hành vi không thực hiện lệnh điều động của cơ quan có thẩm quyền để tìm kiếm, cứu nạn theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyn trưởng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 28. Vi phạm quy định về trục vớt tài sản chìm đắm tại cảng biển

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo, báo cáo hoặc thông báo, báo cáo không đúng theo quy định về tài sản chìm đắm tại cảng biển.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không lắp đặt hoặc lắp đặt không kịp thời báo hiệu phù hợp với vị trí tài sản bị chìm đắm;

b) Thực hiện việc trục vớt hoặc kết thúc việc trục vớt tài sản bị chìm đắm quá thời gian quy định;

c) Trục vớt tài sản chìm đắm khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền;

d) Không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ tài sản chìm đắm ngẫu nhiên trục vớt được theo quy định;

đ) Không thanh toán các chi phí liên quan đến việc trục vớt tài sản chìm đắm theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không trục vớt tài sản chìm đắm không gây nguy hiểm theo quy định.

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc bồi hoàn chi phí trục vớt tài sản chìm đắm theo quy định đối vi các hành vi vi phạm được quy định tại Điểm đ Khoản 2 và Khoản 4 Điều này.

Điều 29. Vi phạm quy định về báo hiệu hàng hải

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm che khuất, làm nhiễu hoặc làm suy giảm hiệu lực của báo hiệu hàng hải.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Đặt báo hiệu hàng hải sai vị trí quy định;

b) Không đặt báo hiệu hàng hải hoặc đặt không kịp thời khi có chướng ngại vật gây nguy hiểm;

c) Không kịp thời sửa chữa, khôi phục lại các báo hiệu hàng hải bị hư hỏng hoặc bị trôi dạt;

d) Làm dịch chuyển hoặc hư hỏng báo hiệu hàng hải;

đ) Làm mất hiệu lực hoặc thay đổi đặc tính báo hiệu hàng hải;

e) Thiết lập báo hiệu hàng hải không đúng quy định;

g) Đưa báo hiệu hàng hải vào hoạt động khi chưa được công bố Thông báo hàng hải theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau:

a) Tự ý dịch chuyển báo hiệu hàng hải khác với vị trí ban đầu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, chấp thuận;

b) Sửa chữa, thay thế báo hiệu hàng hải không đúng với thiết kế được duyệt.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do các hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 1, Điểm d và Điểm đ Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều này.

MỤC 7. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN

Điều 30. Vi phạm quy định về đào tạo, huấn luyện thuyền viên

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi thiếu một trong những trang, thiết bị phục vụ huấn luyện, đào tạo theo quy định hoặc trang, thiết bị không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau:

a) Thiếu 01 hướng dẫn viên hoặc hướng dẫn viên không có đủ chứng chỉ hành nghề theo quy định;

b) Số lượng học viên trong một lớp vượt quá quy định cho phép đến 10%.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau:

a) Thiếu 01 huấn luyện viên hoặc huấn luyện viên không có đủ chứng chỉ hành nghề theo quy định;

b) Số lượng học viên trong một lớp vượt quá quy định cho phép trên 10%.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bổ sung trang thiết bị còn thiếu hoặc buộc sửa chữa trang thiết bị đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc bổ sung đủ số lượng hướng dẫn viên, huấn luyện viên còn thiếu hoặc cập nhật, bổ sung chứng chỉ hành nghề đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều này;

c) Buộc sắp xếp lại số lượng học viên, vượt quá quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều này.

MỤC 8. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU, QUẢN LÝ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG CÓ DẦU TỪ TÀU BIỂN TẠI CẢNG BIỂN

Điều 31. Vi phạm quy định về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu, ô nhiễm hóa chất; kế hoạch hoạt động chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển hoặc kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng nguồn lực ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định.

Điều 32. Vi phạm quy định về hoạt động quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo kết quả giao, nhận, xử lý chất thải lỏng có dầu tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi tàu biển vào cảng biển không khai báo cho Cảng vụ hàng hải tại khu vực về số lượng nước thải lẫn dầu có trên tàu khi cập cảng.

3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển mà không có kế hoạch giao, nhận chất thải lỏng được Cảng vụ hàng hải tại khu vực chấp thuận.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cảng biển, bến cảng không trang bị phương tiện tiếp nhận hoặc trạm xử lý chất thải lỏng có dầu hoặc không có danh mục các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu do Cảng vụ hàng hải tại khu vực cung cấp theo quy định.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chuyển giao chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tới phương tiện tiếp nhận khi chưa được đồng ý của Cảng vụ hàng hải tại khu vực.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển mà không được cấp phép hành nghề theo quy định.

Chương 3.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Điều 33. Vi phạm quy định về bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Đổ rác hoặc rơm, rạ xuống đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa;

b) Buộc động vật vào báo hiệu đường thủy nội địa, mốc thủy chí, mốc đo đạc hoặc mốc giới hạn phạm vi hành lang bảo vệ luồng.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trồng cây, để đồ vật, dựng lều quán hoặc có hành vi khác làm hạn chế tác dụng của báo hiệu đường thủy nội địa hoặc làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện;

b) Buộc phương tiện vào báo hiệu đường thủy nội địa, mốc thủy chí, mốc đo đạc hoặc mốc giới hạn phạm vi hành lang bảo vệ luồng.

3. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi để đồ vật, tre, gỗ trôi tự do trong phạm vi luồng.

4. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi để bùn, đất, cát, sỏi hoặc các chất phế thải khác rơi hoặc trôi xuống đường thủy nội địa.

5. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi dịch chuyển báo hiệu đường thủy nội địa, mốc thủy chí, mốc đo đạc, mốc giới hạn phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc làm mất tác dụng của báo hiệu đường thủy nội địa, mốc thủy chí, mốc đo đạc, mốc giới hạn phạm vi hành lang bảo vệ luồng.

6. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tháo dỡ cấu kiện hoặc lấy đất, đá của công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;

b) Đổ bùn, đất, đá, cát, sỏi hoặc các chất phế thải khác xuống luồng hoặc trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng hoặc vùng nước cảng, bến thủy nội địa không đúng quy định.

7. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Làm sạt lở kè, đập giao thông;

b) Để phương tiện đâm, va vào công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa hoặc công trình khác trên đường thủy nội địa làm ảnh hưởng đến an toàn của công trình hoặc gây cản trở giao thông;

c) Dựng nhà, làm nhà nổi, xây dựng công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng hoặc phạm vi bảo vệ công trình khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa không đúng quy định hoặc không phù hợp với giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

8. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Dựng nhà, làm nhà nổi, xây dựng công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng hoặc phạm vi bảo vệ công trình khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền;

b) Xây dựng công trình trong phạm vi luồng không đúng quy định hoặc không phù hợp với giấy phép hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền.

9. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình trong phạm vi luồng khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

10. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác như sau:

a) Phạt 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng không đúng quy định hoặc không phù hợp với giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;

b) Phạt 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;

c) Phạt 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trong phạm vi luồng, phạm vi bảo vệ công trình khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa không đúng quy định hoặc không phù hợp với giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;

d) Phạt 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trong phạm vi luồng, phạm vi bảo vệ công trình khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa mà không có giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

11. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cố ý tạo vật chướng ngại gây cản trở hoặc gây mất an toàn giao thông trên luồng;

b) Sử dụng chất nổ làm ảnh hưởng đến an toàn của công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa hoặc công trình khác trên đường thủy nội địa.

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác từ 03 tháng đến 06 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 10 Điều này;

b) Tịch thu phương tiện, thiết bị được sử dụng để trực tiếp khai thác cát sỏi hoặc khoáng sản khác đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 10 Điều này.

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc di chuyển cây, phương tiện, súc vật, đồ vật, tre, gỗ đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3; buộc tháo dỡ lều quán, nhà, nhà nổi, công trình đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 8, Khoản 9 và buộc tháo dỡ phần vi phạm của nhà, nhà nổi, công trình đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 7 và Điểm b Khoản 8; buộc thanh thải vật chướng ngại đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 11 Điều này;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Điểm a và Điểm b Khoản 7 và Điểm b Khoản 11 Điều này.

Điều 34. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình, khai thác khoáng sản, khảo sát, thăm dò, tổ chức diễn tập, luyện tập, thi đấu thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện, thiết bị thi công trên đường thủy nội địa mà không có chứng chỉ chuyên môn hoặc giấy chứng nhận điều khiển phương tiện, thiết bị theo quy định.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây khi thi công công trình, khai thác cát sỏi, hoặc khoáng sản khác, khảo sát, thăm dò; tổ chức diễn tập, luyện tập, thi đấu thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

a) Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa khi tổ chức diễn tập, luyện tập, thi đấu thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa;

b) Thực hiện không đúng phương án bảo đảm an toàn giao thông được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận khi thi công công trình, khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác, khảo sát, thăm dò, tổ chức diễn tập, luyện tập, thi đấu thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa;

c) Để phương tiện, thiết bị thi công gây cản trở giao thông;

d) Không bàn giao hoặc bàn giao không đúng thời hạn, không đủ hồ sơ công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa cho đơn vị quản lý đường thủy nội địa khi thi công xong công trình.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình, khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác, khảo sát, thăm dò, tổ chức diễn tập, luyện tập, thi đấu thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa mà không có phương án bảo đảm an toàn giao thông hoặc không thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi thi công nạo vét đường thủy nội địa mà đổ bùn, đất, đá, cát, sỏi không đúng nơi quy định của cơ quan có thẩm quyền ở ngoài phạm vi luồng.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thi công nạo vét đường thủy nội địa mà đổ bùn, đất, đá, cát, sỏi không đúng nơi quy định của cơ quan có thẩm quyền ở trong phạm vi luồng.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều này.

Điều 35. Vi phạm quy định về quản lý đường thủy nội địa

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thông báo hoặc thông báo không kịp thời theo quy định khi luồng thay đổi;

b) Không lập hồ sơ theo dõi vật chướng ngại trên đường thủy nội địa có ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có biện pháp kịp thời bảo đảm an toàn giao thông khi phát hiện vật chướng ngại trên luồng;

b) Không có biện pháp sửa chữa khi công trình giao thông đường thủy nội địa bị hư hại.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc sửa chữa công trình bị hư hại đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 36. Vi phạm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa khi khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi đánh bắt thủy sản, hải sản lưu động gây cản trở giao thông.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi đặt dụng cụ, để phương tiện khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện hoặc đặt dụng cụ, để phương tiện khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản không đúng theo hướng dẫn của đơn vị quản lý đường thủy nội địa.

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không dỡ bỏ dụng cụ, không di chuyển phương tiện khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản sau khi chấm dứt hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng;

b) Không dỡ bỏ, di chuyển, thu hẹp dụng cụ, phương tiện khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản theo thông báo của đơn vị quản lý đường thủy nội địa.

4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đặt dụng cụ, phương tiện khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản trên luồng.

Điều 37. Vi phạm quy định về báo hiệu đường thủy nội địa

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt, lắp đặt không đủ số lượng, không đúng quy tắc hoặc không duy trì báo hiệu theo quy định đối với bến hàng hóa, bến hành khách.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt, lắp đặt không đủ số lượng, không đúng quy tắc hoặc không duy trì theo quy định báo hiệu bến phà, báo hiệu bến khách ngang sông, báo hiệu vật chướng ngại là đăng, đáy cá.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt báo hiệu, lắp đặt không đủ số lượng, không đúng quy tắc hoặc không duy trì theo quy định báo hiệu cảng thủy nội địa, báo hiệu vị trí vật chướng ngại, báo hiệu công trình xây dựng trên đường thủy nội địa, báo hiệu công trình qua luồng trên không, báo hiệu cầu phao, báo hiệu công trình ngầm vượt sông.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì báo hiệu trên đường thủy nội địa theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 38. Vi phạm quy định về thanh thải vật chướng ngại

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn trục vớt phương tiện bị chìm đắm hoặc thanh thải vật chướng ngại khác theo quy định của đơn vị quản lý đường thủy nội địa.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trục vớt không hết phương tiện bị chìm đắm hoặc thanh thải không hết vật chướng ngại khác.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không trục vớt phương tiện bị chìm đắm hoặc không thanh thải vật chướng ngại khác.

Điều 39. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường

1. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chủ cảng, bến thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện có hành vi đổ, xả chất thải xuống đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa hoặc đổ, xả không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đi với chủ cơ sở, cá nhân hành nghề đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện có hành vi xả chất thải không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả gây ô nhiễm môi trường đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

MỤC 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN

Điều 40. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, đăng ký, đăng kiểm phương tiện

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kẻ, gắn số đăng ký của phương tiện không đúng quy định;

b) Số đăng ký được kẻ, gắn trên phương tiện bị mờ hoặc bị che khuất;

c) Biển ghi số người được phép chở trên phương tiện bị mờ hoặc bị che khuất;

d) Đưa phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè vào hoạt động mà không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người lái phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến dưới 05 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người; phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không mang theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;

b) Không đăng ký lại phương tiện theo quy định hoặc không khai báo để xóa tên phương tiện hoặc không nộp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định;

c) Không kẻ, gắn số đăng ký của phương tiện theo quy định;

d) Không kẻ hoặc kẻ không đúng quy định hoặc để m, che khuất vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện.

3. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người lái phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 05 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính từ 05 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không mang theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;

b) Không đăng ký lại phương tiện theo quy định hoặc không khai báo để xóa tên phương tiện hoặc không nộp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định;

c) Không kẻ, gắn số đăng ký của phương tiện theo quy định;

d) Không kẻ hoặc kẻ không đúng quy định hoặc để mờ, che khuất vạch du mớn nước an toàn của phương tiện;

đ) Không mang theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;

e) Sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đã hết hiệu lực.

4. Xử phạt vi phạm hành chính đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này hoặc không có sổ danh bạ thuyền viên theo quy định; không kẻ hoặc kẻ không đúng biển ghi số người cho phép chở trên phương tiện theo quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 15 mã lực đến 100 mã lực hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người;

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 500 tấn hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 100 mã lực đến 400 mã lực hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người;

c) Phạt tiền từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 500 tấn hoặc có sức chở trên 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 400 mã lực hoặc có sức chở trên 100 người.

5. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký hoặc không có giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện hoặc phương tiện không bảo đảm tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến dưới 05 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người; phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người;

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 05 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người; phương tiện có động cơ, tng công suất máy chính từ 05 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người;

c) Phạt tiền từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người; phương tiện có động cơ, tng công sut máy chính trên 15 mã lực đến 100 mã lực hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người;

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 500 tấn hoặc có sức chở trên 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 100 mã lực đến 400 mã lực hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người;

đ) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 500 tấn; phương tiện có động cơ, tng công sut máy chính trên 400 mã lực hoặc có sức chở trên 100 người.

6. Xử phạt vi phạm hành chính đối với một trong các hành vi khai báo không đúng sự thật để đăng ký, đăng kiểm phương tiện; mượn, thuê, cho mượn, cho thuê thiết bị, dụng cụ để được đăng kiểm như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối vi phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến dưới 05 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người; phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối vi phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 05 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy từ 05 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người;

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 15 mã lực đến 100 mã lực hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người;

d) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 500 tấn hoặc có sức chở trên 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 100 mã lực đến 400 mã lực hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người;

đ) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 500 tấn; phương tiện có động cơ, tng công sut máy chính trên 400 mã lực hoặc có sức chở trên 100 người.

7. Xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giả, giy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giả, kẻ hoặc gắn số đăng ký giả như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến dưi 05 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người; phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 05 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người đến 30 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính từ 05 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người;

c) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn hoặc có sức chở trên 30 người đến 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 15 mã lực đến 100 mã lực hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người;

d) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 500 tấn hoặc có sức chở trên 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 100 mã lực đến 400 mã lực hoặc có sức chở trên 50 người đến 150 người;

đ) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 500 tấn; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 400 mã lực hoặc có sức chở trên 150 người.

8. Xử phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện cuốc, hút, phương tiện đặt cần cẩu nổi có một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều này như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với chủ sở hữu hoặc người sử dụng phương tiện cuốc, hút có khả năng khai thác đến 15 m3/h, phương tiện đặt cần cẩu nổi có sức nâng đến 15 tấn;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với phương tiện cuốc, hút có khả năng khai thác từ trên 15 m3/h đến 100 m3/h, phương tiện đặt cần cẩu nổi có sức nâng từ trên 15 tấn đến 150 tấn;

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với phương tiện cuốc, hút có khả năng khai thác trên 100 m3/h, phương tiện đặt cần cẩu nổi có sức nâng trên 150 tấn.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giả, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giả, biển số đăng ký giả, xóa số đăng ký giả kẻ trên phương tiện đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều này.

Điều 41. Vi phạm quy định về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi đưa phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần dưới 05 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người vào hoạt động mà không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ dụng cụ an toàn theo quy định.

2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với một trong các hành vi trang bị không đủ số lượng, không đúng chủng loại, không bảo đảm chất lượng hoặc bố trí không đúng vị trí một trong các thiết bị, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, phòng cháy, chữa cháy, neo đậu, liên kết phương tiện theo quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 05 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính từ 05 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người;

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 15 mã lực đến 100 mã lực hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người, đoàn tàu lai trọng tải toàn phần đến 400 tấn;

c) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 500 tấn hoặc có sức chở trên 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 100 mã lực đến 400 mã lực hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người, đoàn tàu lai trọng tải toàn phần từ trên 400 tấn đến 1.000 tấn;

d) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối vi phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 500 tấn; phương tiện có động cơ, tng công suất máy chính trên 400 mã lực hoặc có sức chở trên 100 người, đoàn tàu lai trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn.

3. Xử phạt đối với hành vi không trang bị một trong các loại thiết bị, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, phòng cháy, chữa cháy, neo đậu, liên kết phương tiện theo quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 05 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính từ 05 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 15 mã lực đến 100 mã lực hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người, đoàn tàu lai trọng tải toàn phần đến 400 tấn;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 500 tấn hoặc có sức chở trên đến 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 100 mã lực đến 400 mã lực hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người, đoàn tàu lai trọng tải toàn phần từ trên 400 tấn đến 1.000 tấn;

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 500 tấn; phương tiện có động cơ, tng công sut máy chính trên 400 mã lực hoặc có sức chở trên 100 người, đoàn tàu lai trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu cao tốc khi hoạt động nhưng không có thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị giám sát hành trình không hoạt động theo quy định.

Điều 42. Vi phạm quy định về công dụng, vùng hoạt động của phương tiện

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đưa phương tin vào khai thác sử dụng không đúng công dụng hoặc không đúng vùng hoạt động của phương tiện theo quy định như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần dưới 05 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 05 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính từ 05 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 15 mã lực đến 100 mã lực hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 500 tấn hoặc có sức chở trên 100 người; phương tiện có động cơ, tng công suất máy chính trên 100 mã lực đến 400 mã lực hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người.

5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 500 tấn; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 400 mã lực hoặc có sức chở trên 100 người.

Điều 43. Vi phạm quy định về thiết kế, đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân hành nghề thiết kế đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện không đủ điều kiện theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với chủ cơ sở, cá nhân hành nghề đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện không đúng với hồ sơ thiết kế đã được cơ quan đăng kiểm phê duyệt;

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chủ cơ sở thực hiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thuộc diện đăng kiểm mà không có hồ sơ thiết kế được cơ quan đăng kiểm phê duyệt;

b) Chủ phương tiện hoặc thuyền viên tự ý hoán cải, thay đổi tính năng, kết cấu, công dụng của phương tiện.

MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN

Điều 44. Vi phạm quy định về bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với thuyền viên, người lái phương tiện làm việc trên phương tiện có hành vi vi phạm sau đây:

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không có, không mang theo chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản hoặc không mang theo chứng chỉ nghiệp vụ;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không có chứng chỉ nghiệp vụ theo quy định hoặc không mang theo chứng chỉ chuyên môn đặc biệt;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có chứng chỉ chuyên môn đặc biệt theo quy định.

2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với thuyền viên làm việc trên phương tiện không có bằng, không mang theo bằng hoặc có bằng nhưng không phù hợp với loại phương tiện theo quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó không mang theo bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng không phù hp với loại phương tiện theo quy định;

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó không có bằng mà theo quy định phải có bằng thuyền trưởng hạng ba, bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế, bng máy trưởng hạng ba;

d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó không có bằng mà theo quy định phải có bằng thuyền trưởng hạng nhì, bằng máy trưởng hạng nhì;

đ) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó không có bằng mà theo quy định phải có bằng thuyền trưởng hạng nhất, bằng máy trưởng hạng nhất.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bố trí chức danh thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó mà không có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hoặc có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng nhưng không phù hợp với loại phương tiện theo quy định;

b) Bố trí người không có bằng thuyền trưởng hoặc chứng chỉ lái phương tiện điều khiển phương tiện hoặc có bằng thuyền trưởng, chứng chỉ lái phương tiện nhưng không phù hợp với loại phương tiện theo quy định.

4. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn bằng, chứng chỉ chuyên môn; tẩy xóa, sửa chữa bằng, chứng chỉ chuyên môn như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối vi chứng chỉ nghiệp vụ;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với chứng chỉ chuyên môn đặc biệt;

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng.

5. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai báo không đúng sự thật để được cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với chứng chỉ nghiệp vụ;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với chứng chỉ chuyên môn đặc biệt;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng.

6. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng bằng, chng chỉ chuyên môn giả của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chứng chỉ chuyên môn đặc biệt, chứng chỉ nghiệp vụ giả;

b) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng bằng thuyền trưởng hạng ba, bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế, bằng máy trưởng hạng ba giả;

c) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng bằng thuyền trưởng hạng nhì, bằng máy trưởng hạng nhì giả;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng bằng thuyền trưởng hạng nhất, bằng máy trưởng hạng nhất giả.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi làm bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn giả của thuyn viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này;

b) Tịch thu tang vật, thiết bị được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy bằng, chứng chỉ chuyên môn giả đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều này.

Điều 45. Vi phạm quy định đối với thuyền viên, người lái phương tiện

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi khi đang làm việc trên phương tiện mà có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/01 lít khí thở hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không bố trí đủ định biên thuyền viên theo quy định hoặc sử dụng người làm việc trên phương tiện không có tên trong danh bạ thuyền viên;

b) Btrí thuyền viên, người lái phương tiện làm việc trong tình trạng thuyền viên, người lái phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/01 lít khí thở hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng;

c) Không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu hoặc không bố trí người cảnh giới khi phương tiện hành trình trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế;

d) Thuyền viên được bố trí trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu mà không có mặt trên phương tiện hoặc không thực hiện trông coi phương tiện theo quy định;

đ) Btrí, sử dụng thuyền viên làm việc trên phương tiện không đủ điều kiện theo quy định.

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bố trí người không đủ sức khỏe, không đủ tui hoặc quá tuổi theo quy định đảm nhận các chức danh thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền phó, máy phó;

b) Thuyền trưởng, thuyền phó không có mặt trên phương tiện trong ca làm việc khi phương tiện đang hành trình;

c) Thuyền trưởng không trực tiếp điều khiển phương tiện khi qua cầu, âu tàu, ra, vào cảng, bến thủy nội địa và trong các trường hợp theo quy định thuyền trưởng phải trực tiếp điều khiển phương tiện;

d) Thuyền viên không phải là thuyền trưởng mà trực tiếp điều khin phương tiện khi qua cầu, âu tàu, ra, vào cảng, bến thủy nội địa hoặc trong các trường hợp khác theo quy định thuyền trưởng phải trực tiếp điều khin phương tiện.

4. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển phương tiện, làm việc trên phương tiện trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ chuyên môn, bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng như sau:

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với chứng chỉ chuyên môn;

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với bằng thuyền trưởng hạng ba, bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế, bằng máy trưởng hạng ba;

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với bằng thuyền trưởng hạng nhì, bằng máy trưởng hạng nhì;

d) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với bằng thuyền trưởng hạng nhất, bằng máy trưởng hạng nhất.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng từ 01 tháng đến 02 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều này.

Điều 46. Vi phạm quy định về cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy chế tuyển sinh;

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung, chương trình đào tạo theo quy định.

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không bảo đảm tiêu chuẩn phòng học, xưởng và khu vực thực hành theo quy định;

b) Tài liệu giảng dạy không bảo đảm nội dung, chương trình theo quy định;

c) Giáo viên giảng dạy, hướng dẫn thực hành không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

d) Không thực hiện đúng quy chế thi, kiểm tra đối với học viên.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện khi chưa được cấp giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với cơ sở đào tạo có một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 47. Vi phạm quy định về trách nhiệm khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi không báo kịp thời cho cơ quan Công an hoặc Ủy ban nhân dân địa phương nơi gần nhất khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian triệu tập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không bảo vệ hoặc làm thay đổi dấu vết, vật chng liên quan đến tai nạn;

b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu, vật chứng liên quan đến tai nạn.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trốn tránh nghĩa vụ tìm kiếm, cứu nạn khi có điều kiện thực hiện;

b) Gây mất trật tự, cản trở việc tìm kiếm, cứu nạn hoặc xử lý tai nạn;

c) Lợi dụng tai nạn xảy ra để xâm phạm, chiếm đoạt tài sản, phương tiện bị nạn.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 7.000.000 đồng đối với hành vi gây tai nạn mà bỏ trốn.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều này.

Điều 48. Vi phạm quy định về kiểm tra, kiểm soát

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không dừng phương tiện khi nhận được tín hiệu kiểm tra, kim soát của người có thẩm quyền;

b) Xuất trình không đầy đủ giấy tờ của phương tiện, hàng hóa và thuyền viên hoặc người lái phương tiện khi có yêu cu kim tra của người có thẩm quyền;

c) Không chấp hành yêu cầu của người có thẩm quyền về kiểm tra, kiểm soát thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cố tình không dng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát theo lệnh của người có thẩm quyền;

b) Không xuất trình hoặc cố tình trì hoãn, kéo dài việc xuất trình giấy tờ của phương tiện, hàng hóa và thuyền viên hoặc người lái phương tiện khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền;

c) Có lời nói lăng mạ, vu khống, xúc phạm người có thẩm quyền khi tiến hành kiểm tra, kiểm soát hoặc có hành vi cản trở việc kiểm tra, kiểm soát;

d) Không chấp hành hoặc cố tình trì hoãn, kéo dài thi gian thi hành lệnh của người có thẩm quyền để đưa phương tiện về nơi xử lý vi phạm;

đ) Có hành vi hối lộ người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử phạt vi phạm hành chính.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi chống đối việc kiểm tra, kiểm soát của người có thẩm quyền.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều này.

MỤC 4. VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG VÀ TÍN HIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN

Điều 49. Vi phạm quy tắc giao thông

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần dưi 05 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bám buộc vào phương tiện chở người, phương tiện chở hàng hóa nguy him khi đang hành trình;

b) Đphương tiện chở người, phương tiện chở hàng hóa nguy hiểm bám buộc vào phương tiện của mình khi đang hành trình;

c) Không tuân theo chỉ dẫn của báo hiệu đường thủy nội địa;

d) Không giảm tốc độ của phương tiện theo quy định;

đ) Không chấp hành các quy định khi đi qua cầu, cống, âu tàu hoặc chỉ dẫn của người điều tiết giao thông;

e) Không phát tín hiệu của phương tiện theo quy định khi ra, vào cảng, bến thủy nội địa, hành trình trong điều kiện tm nhìn bị hạn chế hoặc nơi luồng giao nhau, luồng cong, gấp;

g) Neo đậu phương tiện ở những nơi cấm neo đậu, không thực hiện đúng các quy định vneo đậu phương tiện hoặc neo đậu phương tiện gây cản trở giao thông;

h) Không phát tín hiệu theo quy định trước khi phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa hoặc vị trí neo đậu phương tiện;

i) Neo đậu phương tiện để bốc xếp hàng hóa, đón trả hành khách ở nơi không phải vùng nước của cảng, bến thủy nội địa.

2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này áp dụng đối với mỗi loại phương tiện như sau:

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 05 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính từ 05 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 05 ngưi đến 12 người;

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 15 mã lực đến 100 mã lực hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người;

c) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 500 tấn hoặc có sức chở trên 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 100 mã lực đến 400 mã lực hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người;

d) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 500 tấn; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 400 mã lực hoặc có sức chở trên 100 người.

3. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần dưới 05 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không phát tín hiệu hoặc phát tín hiệu không đúng quy định khi tránh nhau hoặc vượt nhau;

b) Vượt phương tiện khác khi chưa được phương tiện đó phát tín hiệu cho vượt gây tai nạn;

c) Lạm dụng quyền được nhường đường, quyền ưu tiên gây nguy hiểm hoặc trở ngại cho các phương tiện khác;

d) Không tránh, không nhường đường cho phương tiện khác theo quy định gây tai nạn;

đ) Bám, buộc vào phương tiện khác hoặc cho phương tiện khác bám, buộc vào phương tiện của mình khi đang hành trình để bốc xếp hàng hóa.

4. Xử phạt vi phạm hành chính đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này áp dụng đối với mỗi loại phương tiện như sau:

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 05 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính từ 05 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 15 mã lực đến 100 mã lực hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 500 tấn hoặc có sức chở trên 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 100 mã lực đến 400 mã lực hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người;

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 500 tấn; phương tiện có động cơ, tng công suất máy chính trên 400 mã lực hoặc có sức chở trên 100 người.

5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển phương tiện lạng lách gây mất an toàn;

b) Điều khiển phương tiện chạy tạo sóng lớn gây tổn hại đến công trình giao thông;

c) Điều khiển phương tiện chạy với tốc độ lớn gây mất an toàn cho phương tiện khác.

6. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với thuyền trưởng điều khin phương tiện không tuân theo báo hiệu thông báo hạn chế v chiu cao, chiu sâu, chiu rộng mà gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông hoặc làm hư hại đến các công trình trên đường thủy nội địa.

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với thuyền trưởng phương tiện đoàn tàu lai không tuân theo báo hiệu thông báo hạn chế lai dắt mà gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông hoặc làm hư hỏng các công trình trên đường thủy nội địa.

8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi đua phương tiện không đúng quy định.

9. Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức đua phương tiện khi chưa được phép của cơ quan có thm quyền.

10. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện từ 01 tháng đến 02 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều này; tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng từ 02 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều này; tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện từ 03 tháng đến 04 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 8 Điều này;

b) Tịch thu phương tiện đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều này, trừ trường hợp phương tiện thuộc sở hữu của người khác.

11. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với công trình bị hư hại do các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều này gây ra.

Điều 50. Vi phạm quy định về tín hiệu của phương tiện

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng tín hiệu trên phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần dưới 50 tấn; phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc bè;

b) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 50 tấn trở lên; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính từ 05 mã lực đến dưới 50 mã lực, trừ những phương tiện quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

c) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính từ 50 mã lực trở lên, phương tiện có tốc độ cao trên 30 km/h, phương tiện có động cơ chở khách, phương tiện đưa đón hoa tiêu, phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên luồng, tàu cá, phương tiện chở hàng nguy hiểm, phương tiện chở người, động vật bị dịch bệnh, đoàn tàu lai hoặc phương tiện đang bị mắc cạn trên luồng.

2. Xử phạt vi phạm hành chính đi với hành vi không bố trí hoặc bố trí không đúng tín hiệu của phương tiện theo quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần dưới 50 tấn; phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc bè;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 50 tấn trở lên; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính từ 05 mã lực đến dưới 50 mã lực, trừ những phương tiện quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng đối với phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính từ 50 mã lực trở lên, phương tiện có động cơ chở khách, tàu cá, phương tiện có tốc độ cao trên 30 km/h, phương tiện đưa đón hoa tiêu, phương tiện chở hàng nguy hiểm, phương tiện chở người, súc vật bị dịch, phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên luồng, đoàn tàu lai hoặc phương tiện đang bị mắc cạn trên luồng.

MỤC 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA VÀ VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Điều 51. Vi phạm quy định về khai thác cảng, bến thủy nội địa

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với chủ cảng, bến thủy nội địa có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có bảng nội quy đối với cảng, bến thủy nội địa theo quy định phải có bảng nội quy; cảng, bến khách không có bảng niêm yết giá vé theo quy định;

b) Không btrí, bố trí không đầy đủ hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn của một trong các thiết bị đệm chống va, cầu cho người lên xuống, cột bích hoặc phao cho phương tiện buộc dây, đèn chiếu sáng ban đêm, không có nhà chờ cho hành khách;

c) Bố trí người điều khiển thiết bị xếp, dỡ không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với chủ bến thủy nội địa có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Khai thác bến thủy nội địa quá phạm vi vùng nước hoặc khai thác quá thời hạn cho phép; khai thác không đúng mục đích; tự ý thay đổi kết cấu, kích thước của bến thủy nội địa so với quy định trong giấy phép hoạt động;

b) Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

c) Sử dụng thiết bị xếp, dỡ hàng hóa không có đăng ký, không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định;

d) Đhành khách xuống phương tiện quá sức chở của phương tiện hoặc xếp hàng hóa xuống phương tiện quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện;

đ) Xếp, dỡ hàng hóa hoặc đón, trả hành khách khi phương tiện chưa được phép vào vị trí xếp, dỡ hàng hóa hoặc đón, trả hành khách;

e) Tiếp nhận phương tiện có mớn nước thực chở hoặc kích thước lớn hơn so với quy định trong giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đưa bến thủy nội địa vào hoạt động mà không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của cơ quan có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với chủ cảng thủy nội địa có một trong các hành vi sau đây:

a) Khai thác cảng thủy nội địa không đúng mục đích; quá phạm vi vùng nước hoặc khai thác quá thời hạn cho phép so với quyết định công bố; thay đi kết cấu, kích thước, chức năng của cảng mà chưa được cơ quan có thm quyền chấp thuận;

b) Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

c) Sử dụng thiết bị xếp, dỡ hàng hóa không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định;

d) Chuyên chở hành khách quá sức chở của phương tiện hoặc xếp, chuyên chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện;

đ) Xếp, dỡ hàng hóa hoặc đón, trả hành khách khi phương tiện chưa được cơ quan có thẩm quyền tại cảng thủy nội địa cho phép vào vị trí xếp, dỡ hàng hóa theo quy định;

e) Tiếp nhận phương tiện có mớn nước thực chở hoặc kích thước lớn hơn so với quy định trong quyết định công bố của cơ quan có thẩm quyền.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi đưa cảng vào khai thác mà chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc đưa lên khỏi phương tiện số hành khách vượt quá sức chở, số hàng hóa chở quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện theo quy định đối vi các hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 2 và Điểm d Khoản 4 Điều này.

Điều 52. Vi phạm quy định về hoạt động của phương tiện trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với thuyền viên, người lái phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tn hoặc có sức chở đến 30 người; phương tiện có động cơ, tng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc có sức chở đến 12 người có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm nội quy cảng, bến thủy nội địa hoặc gây mất trật tự tại cảng, bến thủy nội địa;

b) Điều khiển phương tiện rời, vào cảng, bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời, vào cảng, bến thủy nội địa theo quy định;

c) Không thực hiện sự điều động của người có thẩm quyền huy động phương tiện để cứu người, phương tiện bị nạn;

d) Tự ý di chuyển phương tiện hoặc neo đậu phương tiện không đúng nơi quy định trong phạm vi vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này đối với mỗi loại phương tiện như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn hoặc có sức chở trên 30 người đến 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 15 mã lực đến 100 mã lực hoặc có sức chở trên 12 người đến 50 người;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 500 tấn hoặc có sức chở trên 100 người; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 100 mã lực đến 400 mã lực hoặc có sức chở trên 50 người đến 100 người hoặc đoàn tàu lai trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn;

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 500 tấn; phương tiện có động cơ, tng công suất máy chính trên 400 mã lực hoặc có sức chở trên 100 người hoặc đoàn tàu lai có trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối vi hành vi đưa phương tiện vào xếp, dỡ hàng hóa, đón trả hành khách tại cảng, bến thủy nội địa chưa được công bố hoặc chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Điều 53. Vi phạm quy định về xếp, dỡ hàng hóa trên phương tiện

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn, phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính đến 15 mã lực:

a) Xếp, dỡ hàng hóa làm nghiêng lệch phương tiện;

b) Xếp hàng hóa che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện hoặc cản trở hoạt động của hệ thống lái, neo và các trang thiết bị an toàn khác;

c) Xếp hàng hóa vượt quá kích thước chiều ngang, chiều dọc của phương tiện;

d) Xếp hàng hóa trên nắp hầm hàng của phương tiện không đúng quy định.

2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này áp dụng đối với mỗi loại phương tiện như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 15 mã lực đến 100 mã lực;

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 100 tấn; phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 100 mã lực đến 400 mã lực, đoàn tàu lai trọng tải toàn phần đến 400 tấn;

c) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 400 mã lực, đoàn tàu lai trọng tải toàn phần trên 400 tấn đến 1.000 tấn;

d) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng đối với đoàn tàu lai trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc sắp xếp hàng hóa theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 54. Vi phạm quy định về vận chuyển người, hành khách

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người sử dụng phương tiện không có động cơ sức chở đến 12 người đvận chuyển người, hành khách có một trong các vi phạm sau đây:

a) Không bố trí chỗ ngồi cho người, hành khách; để người, hành khách đứng trên phương tiện hoặc có hành vi khác làm mất an toàn của phương tiện; để người, hành khách ngồi trên mui hoặc hai bên mạn của phương tiện;

b) Xếp người, hành khách, hàng hóa, hành lý, xe đạp, mô tô, xe máy, phương tiện khác làm nghiêng lệch phương tiện hoặc che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện;

c) Không có nội quy an toàn hoặc không phổ biến nội quy an toàn, không hướng dẫn cách sử dụng thiết bị an toàn cho người, hành khách trên phương tiện;

d) Chở động vật nhỏ mà không nhốt trong lồng, cũi hoặc chở động vật lớn cùng với người, hành khách trên phương tiện;

đ) Không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy định.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với ngưi sử dụng phương tiện không có động cơ sức chở trên 12 người; phương tiện có động cơ, sức chở đến 12 người để vận chuyển người, hành khách có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Đón, trả hành khách không đúng nơi quy định;

b) Không bố trí chỗ ngồi cho người, hành khách; để người, hành khách đứng trên phương tiện hoặc có hành vi khác làm mất an toàn của phương tiện;

c) Không có nội quy an toàn hoặc không phổ biến nội quy an toàn, không hướng dẫn cách sử dụng thiết bị an toàn cho người, hành khách trên phương tiện;

d) Đngười, hành khách đứng, ngồi trên mui hoặc hai bên mạn của phương tiện;

đ) Không có danh sách hành khách trong mỗi chuyến hoặc có danh sách hành khách nhưng không đúng quy định, trừ vận chuyển hành khách ngang sông;

c) Xếp hàng hóa, hành lý trên lối đi của hành khách;

g) Chở động vật nhỏ mà không nhốt trong lồng, cũi hoặc chở động vật lớn cùng với người, hành khách;

h) Không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy định.

3. Xử phạt vi phạm hành chính đối với người sử dụng phương tiện để vận chuyển hành khách có một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc chạy không đúng tuyến, trừ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; bỏ chuyến đã đăng ký; chuyển nhượng hành khách sang phương tiện khác khi chưa được sự đồng ý của hành khách như sau:

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đi với phương tiện có động cơ sức chở trên 12 người đến 50 người;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện có động cơ sức chở trên 50 người đến 100 người;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với phương tiện có động cơ sức chở trên 100 người.

4. Xử phạt vi phạm hành chính đối với người sử dụng phương tiện tốc độ cao để vận chuyển hành khách có một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc chạy không đúng tuyến, trừ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; bỏ chuyến đã đăng ký; chuyển nhượng hành khách sang phương tiện khác khi chưa được sự đồng ý của hành khách như sau:

a) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện tốc độ cao thiết kế từ 30 km/h trở lên có sức chở dưới 05 người;

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng đối với phương tiện tốc độ cao thiết kế từ 30 km/h trở lên có sức chở từ 05 người đến 12 người;

c) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với phương tiện tốc độ cao thiết kế từ 30 km/h trở lên có sức chở trên 12 người đến 50 người;

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với phương tiện tốc độ cao thiết kế từ 30 km/h trở lên có sức chở trên 50 người.

5. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối vi hành vi chở hàng hóa độc hại, dễ cháy, dễ n, động vật lớn chung vi hành khách.

6. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chở vượt quá sức chở người của phương tiện vận tải hành khách ngang sông, phương tiện vận tải hành khách theo hp đồng như sau:

a) Phạt tiền 50.000 đồng trên mỗi người chở vượt quá số người được phép chở, nếu chở vượt từ 5% đến 20% số người được phép chở;

b) Phạt tiền 70.000 đồng trên mỗi người chở vượt quá số người được phép chở, nếu chở vượt trên 20% đến 50% số người được phép chở;

c) Phạt tiền 100.000 đồng trên mỗi người chở vượt quá số người được phép chở, nếu chở vượt trên 50% số người được phép chở.

7. Phạt tiền bằng từ 03 đến 05 lần giá vé trên mỗi hành khách chở vượt q sngười được phép chở đi với phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cđịnh, phương tiện vận chuyển khách du lịch.

8. Trường hợp phương tiện được phép chở người và chở hàng hóa, nếu chở người vượt quá sức chở của phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều này; nếu chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 56 của Nghị định này.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng, chứng chỉ lái phương tiện từ 01 tháng đến 02 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều này hoặc hành vi vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều này nếu chở vượt quá số người được phép chở từ 30% trở lên.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đưa lên khỏi phương tiện động vật lớn, chất dễ cháy, dễ nổ, chất độc hại đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1, Điểm g Khoản 2 và Khoản 5 Điều này; buộc đưa lên khỏi phương tiện số người, hành khách vượt quá sức chở của phương tiện theo quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều này;

b) Buộc đưa lên khỏi phương tiện và tiêu hủy động vật bị chết, bị dịch bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều này.

Điều 55. Vi phạm của hành khách

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi không chấp hành nội quy an toàn trên phương tiện, không chấp hành sự hướng dẫn của thuyền viên, người lái phương tiện.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông.

3. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mang hành lý thuộc loại hàng hóa mà pháp luật cấm vận tải chung với hành khách;

b) Gây mất trật tự, an toàn trên phương tiện.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này.

Điều 56. Vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện, kể cả một trong các phương tiện của đoàn tàu lai.

2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện, kể cả một trong các phương tiện của đoàn tàu lai như sau:

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần đến 15 tấn;

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần từ trên 15 tấn đến 50 tấn;

c) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần trên 50 tấn đến 100 tấn;

d) Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 150 tấn;

đ) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần trên 150 tấn đến 300 tấn;

e) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần trên 300 tấn đến 500 tấn hoặc đoàn tàu lai trọng tải toàn phần đến 400 tấn;

g) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần trên 500 tấn đến 1.000 tấn hoặc đoàn tàu lai trọng tải toàn phần từ trên 400 tấn đến 1.000 tấn;

h) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn hoặc đoàn tàu lai trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn đến 1.500 tấn;

i) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với đoàn tàu lai có trọng tải toàn phần trên 1.500 tấn.

3. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chở hàng hóa quá vạch du mớn nước an toàn trên 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện, kể cả một trong các phương tiện của đoàn tàu lai như sau:

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần đến 15 tấn;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 50 tấn;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần trên 50 tấn đến 100 tấn;

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần trên 100 tấn đến 150 tấn;

đ) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối vi phương tiện trọng tải toàn phần trên 150 tấn đến 300 tấn;

e) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phn trên 300 tấn đến 500 tấn hoặc đoàn tàu lai trọng tải toàn phần đến 400 tấn;

g) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần trên 500 tấn đến 1.000 tấn hoặc đoàn tàu lai trọng tải toàn phần từ trên 400 tấn đến 1.000 tấn;

h) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với phương tiện trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn hoặc đoàn tàu lai trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn đến 1.500 tấn;

i) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với đoàn tàu lai trọng tải toàn phần trên 1.500 tấn.

4. Hình thức xử phạt b sung:

Tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng từ 01 tháng đến 02 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải hạ tải đến vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện đối vi các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Điều 57. Vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyn hàng hóa nguy him có một trong các vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm;

b) Không chấp hành quy định về an toàn phòng, chống cháy, n, độc hại ghi trong giấy phép;

c) Không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa có quy định phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có một trong các vi phạm sau đây:

a) Không có giấy phép của cơ quan có thm quyền;

b) Không trang bị phương tiện, dụng cụ phòng, chống cháy, nổ, độc hại hoặc không có phương án ứng cứu sự cố tràn dầu khi vận tải xăng, dầu;

c) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm không có biểu trưng hàng hóa nguy him, báo hiệu nguy hiểm;

d) Không thực hiện đúng quy trình làm sạch phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm;

đ) Làm sạch phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm không đúng nơi quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, người lái phương tiện từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dọn sạch hàng hóa nguy hiểm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều này.

Điều 58. Vi phạm quy định về vận chuyển động vật sống, hàng hóa siêu trường, siêu trọng

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vận tải động vật bị cấm vận chuyển, động vật sống không bảo đảm vệ sinh, phòng dịch và bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng mà không có phương án bảo đảm an toàn được cơ quan nhà nước có thm quyn phê duyệt.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh, môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 59. Vi phạm quy định về hoa tiêu trên đường thủy nội địa

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Dn tàu thuyền, phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hoặc giấy chứng nhận khả năng hoa tiêu theo quy định;

b) Hoa tiêu dẫn tàu thuyền, phương tiện không đúng vùng hoạt động của hoa tiêu theo quy định;

c) Hoa tiêu dẫn tàu thuyền, phương tiện vào vị trí neo đậu không đúng vị trí chỉ định của Cảng vụ đường thủy nội địa;

d) Hoa tiêu không thông báo những thay đổi của luồng cho Cảng vụ đường thủy nội địa;

đ) Hoa tiêu tự ý rời tàu thuyền, phương tiện khi chưa được phép của thuyền trưởng.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không sử dụng hoa tiêu theo quy định;

b) Không thông báo hoặc thông báo không chính xác về tính năng và đặc điểm của tàu cho hoa tiêu;

c) Không bảo đảm điều kiện làm việc cho hoa tiêu trong thời gian hoa tiêu ở trên tàu thuyền;

d) Dn tàu thuyền, phương tiện trên tuyến luồng, vùng nước đường thủy nội địa mà không có giấy phép hoạt động hoa tiêu ở khu vực đó;

đ) Ép buộc thuyền viên, người lái phương tiện phải thuê, mướn việc dẫn tàu thuyền, phương tiện tại khu vực không có chế độ hoa tiêu bắt buộc.

Chương 4.

THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

MỤC 1. THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 60. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của mình phát hiện hành vi vi phạm về giao thông hàng hải, đường thủy nội địa phải kịp thời ngăn chặn và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên tàu biển thì thuyền trưởng có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu biển về đến bến cảng.

MỤC 2. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG HÀNG HẢI

Điều 61. Thẩm quyền của Thanh tra

1. Thanh tra viên thuộc thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra viên chuyên ngành hàng hải, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Hàng hải Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 50.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương II của Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Giao thông vận tải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trđến 70.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương II của Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương II của Nghị định này.

Điều 62. Thẩm quyền của Cảng vụ hàng hải

1. Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 10.000.000 đồng.

2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cảng vụ hàng hải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 25.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, i và k Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương II của Nghị định này.

Điều 63. Thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam có quyền:

1. Phạt cảnh cáo;

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khc phục hậu quả khác quy định tại Chương II của Nghị định này.

Điều 64. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

1. Phạt cảnh cáo;

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương II của Nghị định này.

Điều 65. Thẩm quyền của lực lượng Công an nhân dân

1. Lực lượng Công an nhân dân có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực ngành mình quản lý được quy định tại: Điểm d và Điểm e Khoản 1 Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Nghị định này.

2. Mức phạt tiền tối đa và thẩm quyền xử phạt của lực lượng Công an nhân dân được thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 24 và Điều 39 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 66. Thẩm quyền của Cảnh sát biển

1. Lực lượng Cảnh sát biển có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính phát hiện ngoài vùng nước cảng biển có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực ngành mình quản lý được quy định tại Khoản 4 Điều 15, Điểm e Khoản 5 Điều 15, Khoản 6 Điều 15, các Điều 16, 17, 18, 19, 20 và 21 của Nghị định này.

2. Mức phạt tiền tối đa và thẩm quyền xử phạt của lực lượng Cảnh sát bin thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 24 và Điều 41 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

MỤC 3. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Điều 67. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình theo thẩm quyền cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tin đến 5.000.000 đng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 5.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề khác thuộc thẩm quyền hoặc đình chỉ hoạt động;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 37.500.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ và i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề khác thuộc thẩm quyền hoặc đình chỉ hoạt động;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này.

Điều 68. Thẩm quyền của lực lượng Công an nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điều 43 của Nghị định này xảy ra tại cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện, các hành vi vi phạm quy định tại Điều 46 của Nghị định này xảy ra tại cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện và các hành vi vi phạm xảy ra trong phạm vi thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ đường thủy nội địa tại những cảng, bến thủy nội địa do Cảng vụ đường thủy nội địa quản lý. Thẩm quyền cụ thể như sau:

1. Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng, Trạm trưởng, Thủy đội trưởng Cảnh sát đường thủy có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.500.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự thuộc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy, Thủy đoàn trưởng Cảnh sát đường thủy có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề khác thuộc thẩm quyền hoặc đình chỉ hoạt động;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phm hành chính có giá trị đến 15.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này, trừ biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề khác thuộc thẩm quyền hoặc đình chỉ hoạt đng;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 37.500.000 đng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ và i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này, trừ biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

6. Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề khác thuộc thẩm quyền hoặc đình chỉ hoạt động;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ và i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này, trừ biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phn công trình xây dựng không có giy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

Điều 69. Thẩm quyền của Thanh tra giao thông

Thanh tra giao thông có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa; tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác công trình giao thông đường thủy nội địa; vận tải đường thủy nội địa; cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện; đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện tại cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hi phương tiện; phương tiện, thuyn viên, người lái phương tiện tại cảng, bến thủy nội địa hoặc nơi neo đậu phương tiện, trừ cảng, bến thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm của Cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định này, thm quyn cụ thnhư sau:

1. Thanh tra viên đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Trưởng đoàn thanh tra Sở Giao thông vận tải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề khác thuộc thẩm quyền hoặc đình chỉ hoạt động;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 37.500.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1; Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này.

3. Thẩm quyền của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Giao thông vận tải

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 52.500.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghkhác thuộc thẩm quyền hoặc đình chỉ hoạt động;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 52.500.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề khác thuộc thẩm quyền hoặc đình chỉ hoạt động;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này.

Điều 70. Thẩm quyền của Cảng vụ đường thủy nội địa

Cảng vụ đường thủy nội địa có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối vi các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này trong phạm vi thuộc trách nhiệm quản lý của mình, thẩm quyền cụ thể như sau:

1. Trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 10.000.000 đồng.

2. Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề khác thuộc thẩm quyền hoặc đình chỉ hoạt động;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 25.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, i và k Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này.

Điều 71. Thẩm quyền của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Trưởng đoàn thanh tra Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề khác thuộc thẩm quyền hoặc đình chỉ hoạt động;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 37.500.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này.

3. Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề khác thuộc thẩm quyền hoặc đình chỉ hoạt động;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng đvi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này.

Điều 72. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng

Bộ đội biên phòng có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình giao thông; phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, vận tải đường thủy nội địa tại khu vực biên giới thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ đội biên phòng, trừ phạm vi trách nhiệm của Cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định này. Thẩm quyền cụ thể như sau:

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 15.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này, trừ biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ và i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này, trừ biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

Điều 73. Thẩm quyền của Cảnh sát biển

Cảnh sát biển có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình giao thông; phương tiện, thuyền viên, vận tải thủy tại khu vực trách nhiệm của Cảnh sát biển, trừ phạm vi trách nhiệm của Cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định này. Thẩm quyền cụ thể như sau:

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 3.750.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 7.500.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 15.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, d và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này, trừ biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 22.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 22.500.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, d và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này, trừ biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

6. Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 37.500.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, d và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này, trừ biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

7. Cục trưởng Cục Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề khác thuộc thẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương III của Nghị định này.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 74. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013.

2. Nghị định này thay thế các Nghị định số 48/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải và số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Điều 75. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
………….

No.: 93/2013/ND-CP

Hanoi, August 20, 2013

 

DECREE

ON SANCTION OF ADMINISTRATIVE VIOLATION IN THE FIELD OF MARITIME AND INLAND WATERWAY TRANSPORT

Pursuant to the Law on organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on handling of administrative violations dated June 20, 2012;

Pursuant to the Vietnam Maritime Code dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on inland waterway transport dated June 15, 2004;

At the proposal of the Minister of Transport,

The Government issues the Decree stipulating the sanction of administrative violations in the field of maritime and inland waterway transport.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

1. This Decree provides for administrative violations, form of sanction, level of sanction, remedial measures for administrative violations and authority to sanction administrative violations in the field of transport maritime and inland waterway.

2. Acts of administrative violation in the field of maritime transport provided for in Chapter II of this Decree include:

a) Violations of regulation on construction and operation of seaports;

b) Violations of regulations on the maritime operation of ships at seaports;

c) Violations of regulations on registration, register of ships and crew allocation, use of professional certificates, seaman book and seaman passport;

d) Violations of regulations on maritime pilotage;

dd) Violations of regulations on business operations of maritime transport and services;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Violations of regulations on crew training and coaching activities;

h) Violations of regulations on oil spill response, management of receiving and treatment of oily liquid waste from ships at seaports.

3. Acts of administrative violation in the field of inland waterway transport specified in Chapter III of this Decree include:

a) Violations of regulations on construction, protection and exploitation of infrastructure of inland waterway transport;

b) Violations of regulations on registration and register of vehicles;

c) Violation of regulations on conditions of crew and vehicle controllers;

d) Violation of traffic rules and signals of the vehicles;

dd) Violation of regulations on operation of port, inland wharf and waterway transport.

4. If the violations specified at Points b, c, d, dd, e, f, g and h, Clause 2 of this Article occur outside seaport water bodies shall also be sanctioned under the provisions of this Decree and other relevant regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Subject of application

1. Vietnamese individuals and organizations having acts of administrative violations in the field of maritime and inland waterway transport, person having competence in making a record and sanction of administrative violations in the field of maritime and inland waterway transport.

2. Foreign individuals and organizations having administrative violations in the territory, the contiguous zone, the exclusive economic zone and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam or on ships under Vietnamese flag shall be sanctioned for administrative violations in accordance with the laws of Vietnam, except where otherwise specified by international agreements in which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party.

3. The ship controller of sea ship and fishing vessel upon operating on inland waterways and having acts of violation specified in Article 33, Article 47, Article 48, Article 49 and Article 59 or fishing vessel having acts of violation specified in Article 42 and Article 50 of this Decree shall be administratively sanctioned under the provisions of such Articles; for other acts of administrative violations, the form and level of sanction are applied under the provisions of Chapter II of this Decree or Decree on sanction of administrative violations in the field of fisheries.

Article 3. Statute of limitations for sanction of administrative violations

The statute of limitations for sanction of administrative violations in the field of maritime and inland waterway transport is 01 year. For acts of administrative violation on seaport construction, maritime works and works of inland waterway transport infrastructure, environment, exit and entry of ships, crew and passengers, the statute of limitations is 02 years.

Article 4. Form of sanction of administrative violation and remedial measures

1. Individuals and organizations having acts of administrative violation in the field of maritime and inland waterway transport shall be subject to one of the main form of sanction for each act of violation:

a) A caution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Individuals and organizations having acts of administrative violation, depending on the nature and seriousness of the violation, shall be subject to additional forms of sanction as follows:

a) Depriving the right to use license and certificate of practice for a period from 01 to 24 months. The provisions of this Point shall not be applied for seaman Passport of the foreigners;

b) Suspending operation for a period from 01 to 24 months

c) Confiscating exhibits and vehicles used for administrative violations.

3. In addition to the forms of sanction specified in Clause 1 and Clause 2 of this Article, individuals and organizations having acts of administrative violation in the field of maritime and inland waterway transport have to take remedial measures specified in Chapters II and III of this Decree.

4. The maximum level of fine specified in Chapter II, III and IV of this Decree is the level which is applied to individuals. In case of fine for the same act of violation, the level of sanction for organizations is 02 times as much as the level of sanction for individuals.

5. For act of administrative violations whose level of sanction is prescribed according to the tonnage of ship, gross tonnage (GT) is the tonnage measured in accordance with the International Convention on tonnage measurement in 1969, specified in the certificate of register office. If the certificate is not specified with the ships tonnage, then the ships tonnage is converted as follows:

a) Cargo ship: 1.5 tons is calculated as 01 GT upon registration;

b) Tugship and push ship: 01HP is calculated as 0,5 GT;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 2.

ACTS OF ADMINISTRATIVE VIOLATION, FORMS OF SANCTION AND REMEDIAL MEASURES IN THE FIELD OF MARITIME TRANSPORT

SECTION 1. VIOLATION ON CONSTRUCTION AND SEAPORT OPERATION

Article 5. Violations of regulations on naming, renaming seaports, offshore oil ports, ports, berths, buoys, water areas and water bodies

1. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on acts of naming, renaming of seaports, offshore oil ports, ports, berths, buoys, water areas and water bodies or use and transaction by name of  seaports, offshore oil ports, ports, berths, buoys, water areas and water bodies not in line with the names announced by the competent authority.

2. Remedial measures:

Coercively modifying and correcting name of seaports, offshore oil ports, ports, berths, buoys, water areas and water bodies in line with the name announced by the competent authority for acts of violations specified in Clause 1 of this Article.

Article 6. Violation of the provisions of the re-letting of port and berth infrastructure

1. A fine of between VND 60,000,000 and 80,000,000 shall be imposed on the re-letting of port and berth infrastructure without the lessor’s written consent.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Remedial measures:

Coercively surrendering the illegally amount of money earned by the acts of administrative violation specified in Clause 1 and Clause 2 of this Article.

Article 7. Violation of provision on safety, security and order assurance in the seaport operation

1. A caution shall be imposed on acts of entering and leaving port land or going on board without following the instructions of the competent person or authority;

2. A fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed on entering and leaving the port land or on ships without the permission of the competent agency or authority.

3. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Violations of regulations on the signal of berth limitation for ships to berth safely;

b) Failing to arrange person mooring and unmooring ships as prescribed;

c) Failing to announce control plan for ships to enter or leave port to the Port authority as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Using employees without permits and certificates of practice as prescribed;

b) Failing to make a timely report to the Port Authority on incidents and accidents related to the safety, security and environmental pollution at the ports.

c) Failing to provide the area Port Authority with the depth data of water bodies in front of berths as prescribed

d) Failing to carry out periodical survey to publish maritime announcement on the depth of water bodies in front of berths and other water bodies as prescribed.

5. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Letting ships enter port or moor at the seaport water bodies without permission of the Port authority;

b) Arbitrarily loading and unloading when the ships have not completed the procedures for port entry as prescribed;

c) The anti-collision buffer system and mooring bollard of berth are insufficient or unsafe for mooring ships;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) There is no security officer of seaport as prescribed;

e) Arranging berth for ships to enter and leave without ensuring time or necessary conditions as prescribed;

6. A fine of between VND 30,000,000 and 60,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Operating ports not in line with their functions announced by the competent authority;

b) Letting ships moor the berth when it is not allowed to put into operation and use;

c) Failing to perform the inspection of quality of seaport infrastructure on schedule.

7. Additional sanction:

Suspending the receipt of ships operating on international line into ports from 01 to 06 months for acts of violation specified at Point d and dd, Clause 5 of this Article.

Article 8. Violation of regulation on signs, codes, load and unloading and storage of cargo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to mark the signs and codes of cargo or did but not in accordance with regulation;

b) Loading and unloading and storage of cargo not in accordance with regulation;

c) Placing cargo on berth exceeding the permitted loading;

2. Remedial measures

a) Coercively eliminating the violating factors on cargo for acts of violation specified at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Coercively restoring the initial condition for acts of violation specified at Point c, Clause 1 of this Article.

Article 9. Violation of regulation on maritime safety assurance and prevention of environmental pollution upon new construction or renewal, upgrade of seaport or construction and installation of other works and equipment affecting the maritime safety at seaport water bodies.

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Being equipped with lifesaving equipment not in accordance with regulation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Failing to fully install signs as prescribed or give right signal in the area where the works are under performance;

d) Obstructing maritime transport on maritime channel when the ship used in works construction anchors outside the permitted limit.

dd) Pouring construction materials without toxic substances into seaport water bodies;

e) Using trawl-net or placing means of catching, aquaculture and exploitation of natural resources in seaport water bodies and maritime channel without the consent of Port Authority or at the wrong place or time approved.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Performing works without permit or approval of the competent authority;

b) Failing to perform works at permitted place;

c) Performing works exceeding the time specified in the performance permit;

d) Using special means and equipment for surveying, dredging channel and dropping the maritime signal and conducting other activities in the seaport water bodies without the approval of the Port Authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Failing to fully implement the plan for maritime safety assurance approved by the competent authority;

g) Forming obstacles in seaport water bodies and Vietnam sea areas affecting maritime activities.

3. A fine of between VND 60,000,000 and 80,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Performing works without permission of competent authority resulting in accident occurrence;

b) Failing to perform works at the right place permitted resulting in accident occurrence;

c) Causing environmental pollution upon performance of works;

d) Failing to implement or fully implement the plan for maritime safety assurance approved by the competent authority resulting in accident occurrence.

4. Remedial measures:

a) Coercively restoring the initial conditions which have been changed due to acts of violation specified at Point d, dd, e and Point g, Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Coercively taking remedial measures of environmental pollution due to acts specified at Point c, Clause 3 of this Article.

Article 10. Violation of regulation on fire and explosion prevention at seaports.

1. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Having no table of rules, signs or necessary warning instructions at inflammable places;

b) Misusing special-purpose fire suppression equipment;

2. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) The fire suppression equipment is improper or not in a state of operational readiness as prescribed;

b) Failing to place at the right place or to lay out the fire and explosion prevention equipment appropriate with the type of cargo being transported, loaded and unloaded.

3. A fine of between VND 5,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failing to make timely report to the state agencies concerned on incidents and accidents of fire and explosion;

c) Employing employees who are not equipped with labor protection equipment or trained on fire and explosion prevention as prescribed;

d) Having no plan of fire and explosion prevention system approved by the competent authority.

Article 11. Violation of regulation on environmental pollution due to maritime operation.

1. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on the act of placing or pouring dirty water on the berth to make it and the seaport water bodies unhygienic:

2. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Littering garbage and other waste down to the berth or seaport water bodies;

b) Flushing water with dirty residue onto the berth or seaport water bodies;

3. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on the act of flushing water with oil onto the berth or seaport water bodies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed on the act of flushing water or waste with toxic chemical onto the berth or seaport water bodies;

6. Remedial measures:

Coercively taking remedial measures of environmental pollution for acts of violations specified in Clause 1, 2, 3 and 5 of this Article.

Article 12. Violation of regulation on protection of seaport works and maritime channels

1. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on the act of failing to improve and fix damages of seaport works and maritime channels at the proposal of the competent authority

2. A fine of between VND 20,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on the act of works construction, use and operation of space, land area and water bodies within the protection area of seaport works and maritime channels or outside the protection area of seaport works and maritime channels but affecting the safety of seaport works and maritime channels without permission from the competent state authority on protection of seaport works and maritime channels.

3. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on the act of infringement to cause damage of seaport works and maritime channels.

4. Remedial measures:

Coercively restoring the initial condition which has been changed due to acts of violation specified in Clause 2 and 3 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Violation of regulation on procedures for arrival at seaport or transit

1. For acts of violations of ships upon arrival at port or in transit without notice and confirmation of notice as prescribed; ships arriving at the location to pick up and drop pilot to enter the port or transit slower than the time confirmed; ships arriving at port without making declaration for ship security to the Port Authority as prescribed, shall be punished as follows:

a) A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage of less than 500 GT;

b) A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 for ships with gross tonnage from 500 GT to less than 3,000 GT;

c) A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage of 3000 GT or more;

2. For ships arriving at port or transiting without performing the prescribed procedures shall be sanctioned as follows:

a) A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage of less than 500 GT;

b) A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 for ships with gross tonnage from 500 GT to less than 3,000 GT;

c) A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage of 3000 GT or more;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on inadequate or incorrect declaration concerning the information in the notice and confirmation of notice of arrival and leaving of ship or the general declaration.

2. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on performing procedures for ships to enter and leave seaport or transit slower than the prescribed time.

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Lacking one of papers upon performing procedures for entry and leaving of port or transit as prescribed;

b) Failing to provide or sufficiently provide papers concerning dangerous cargo transported on ships as prescribed.

4. A fine of between VND 10,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on acts of letting seaman, passengers or those who have no duties aboard before completing entry procedures or leaving the ship after completing the exit procedures as prescribed.

5. For act of having no leaving permit of final port as prescribed or intentionally leaving port without permission of the competent authority shall be sanctioned as follows:

a) A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage of less than 500 GT;

b) A fine of between VND 20,000,000 and 40,000,000 for ships with gross tonnage from 500 GT to less than 3,000 GT;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. A fine of between VND 80,000,000 and 100,000,000 shall be imposed on acts of foreign ships engaged in local transportation or performing particular activities without the permission of competent authority as prescribed.

7. Additional sanction:

Depriving the captain’s Certificate of professional capacity from 01 to 06 months for acts of violation specified in Clause 5 of this Article.

8. Remedial measures:

Coercively supplementing papers and completing procedures as prescribed for acts of violation specified at Clause 1, 3 and 6 of this Article.

Article 15. Violation of regulation on safety, security order and sanitation for acts related to ships.

1. A caution shall be imposed on acts of swimming to affect public order in the port area.

2. A fine of between VND 1,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Blowing the horn or using electric speaker to give information about cases which are not emergences or urgently alarm as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Organizing swimming in the port water bodies without approval of the Port Authority;

d) Hanging flag improperly;

3. A fine of between VND 2,000,000 and 4,000,000 shall be imposed on failing to hang or hanging Vietnamese national Flag improperly.

4. A fine of between VND 4,000,000 and 6,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Placing the ship or crew’s equipment and assets on the surface of berth at improper place;

b) Repairing and testing machinery and horn without permission of the Port Authority;

c) Failing to monitor VHF channel or use it properly;

d) Conducting mouse fumigation and sterilization at improper place;

dd) Having no mouse blocking tool or using it improperly;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Failing to comply with regulation on shift duty as prescribed;

h) Failing to allocate or allocating ship security officer improperly;

i) Announcing or releasing security alarm not in accordance with the actual security situation of the ship;

k) Letting the ship drag or pull anchor underwater while working in channels, canals and water bodies in front of berth.

5. A fine of between VND 8,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Maneuvering ships to enter and leave seaports or moor or unmoor without the captain’s presence of in the cabin;

b) Conducting the fumbling and diving activities or other underwater work at the seaport water bodies without permission of the Port Authority or performing that work without warning signals as prescribed;

c) Organizing sports activities or activities with concentration of a lot of means in the seaport water bodies without permission of the Port Authority;

d) Using sports and tourist boats operating in seaport water bodies without permission of the Port Authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Failing to specify the name, IMO number, registration port, draft mark as prescribed;

g) Failing to install, maintain the technical status of the itinerary monitoring equipment of high-speed ship or installing without turning on the itinerary monitoring equipment of high-speed boat as prescribed.

6. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Failing to notify the Port Authority of the maritime incident and accident caused by their ships or violating other regulations on report and investigation of maritime accidents;

b) Failing to fully equip with maritime equipment in the cabin as prescribed or if any but it cannot work or be used.

c) Failing to maintain contact with the Port Authority via VHF on the channel notified or other communication equipment;

d) Failing to maintain the operation of automatic identification device as prescribed;

dd) Arranging lifesaving equipment of ship improperly;

e) Failing to follow regulations as ships cruise, avoid or overtake on maritime channels;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. A fine of between VND 15,000,000 and 25,000,000 shall be imposed on maneuvering boats to enter and leave seaports or moor and unmoor the berth causing less serious accidents without the captain’s presence in the cabin or the ships do not comply with regulations upon traveling, avoiding and overtaking each other on the maritime channel causing less serious maritime accidents.

8. A fine of between VND 25,000,000 and 35,000,000 for acts of maneuvering ships to enter and leave seaports or moor and unmoor the berth causing serious accidents without the captain’s presence in the cabin or the ships do not comply with regulations upon traveling, avoiding and overtaking each other on the maritime channel causing serious maritime accidents.

9. A fine of between VND 35,000,000 and 45,000,000 for acts of maneuvering ships to enter and leave seaports or moor and unmoor the berth causing extremely serious accidents without the captain’s presence in the cabin or the ships do not comply with regulations upon traveling, avoiding and overtaking each other on the maritime channel causing extremely serious maritime accidents.

10. For acts of ships failing to operate in permitted area as prescribed shall be sanctioned as follows:

a) A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage of less than 500 GT;

b) A fine of between VND 20,000,000 and 40,000,000 for ships with gross tonnage from 500 GT to less than 3,000 GT;

c) A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage of 3,000 GT or more;

11. A fine of between VND 40,000,000 and 60,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Running away after causing maritime accident;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Additional sanction:

a) Depriving the captain’s Certificate of professional capacity from 01 to 03 months for acts of violation specified in Clause 7 of this Article.

b) Depriving the captain’s Certificate of professional capacity from 03 to 06 months for acts of violation specified in Clause 8 of this Article.

c) Depriving the captain’s Certificate of professional capacity from 06 to 12 months for acts of violation specified in Clause 9 and Point a, Clause 11 of this Article.

13. Remedial measures:

a) Coercively removing obstacles due to violations specified at Point a, Clause 4 of this Article.

b) Coercively leaving out of the operational area in accordance with operational boat level for acts specified in Clause 10 of this Article.

Article 16. Violation of regulations on fire and explosion prevention for ships.

1. A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on smoking at in non-smoking places or for unintentional acts that may cause fire or explosion on ships.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Having no warning signs or necessary instructions at inflammable and explosive places;

b) Having no plan of fire and explosion prevention system and fire suppression assignment table or manipulation instruction table at positions on ship as prescribed;

c) Fire suppression equipment is placed at improper positions on ship;

d) Seaman does not use the ship’s fire suppression equipment proficiently;

dd) Using the ship’s fire suppression equipment improperly;

e) Failing to comply with the process of preservation and maintenance of fire and explosion prevention equipment;

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) The fire and explosion prevention equipment can not be used;

b) Having no rescue plan in case of emergency;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Using specialized fire suppression means in other purposes;

dd) Fire suppression equipment is not suitable or not in a state of operational readiness as prescribed;

4. A fine of between VND 10,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on delayed performance or noncompliance with orders of the Port Authority on participation in fire suppression at berth and seaport water bodies.

Article 17. Violation of regulations on environmental protection caused by ships

1. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Failing to write in ship log on oily water pumping or oil, waste and garbage disposal as prescribed;

b) Failing to be equipped with waste container and classification as prescribed;

c) Scraping chimney or emitting black smoke when boats are moored in the seaport water bodies;

d) Removing rust and painting ship without permission of the Port Authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on violation of littering and disposal of garbage or other items from the ship to the berth or seaport water bodies;.

4. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Pumping or discharging of ballast water or water with dirty residue from the ship to the berth or seaport water bodies;

b) Cleaning cargo hold or deck resulting in environmental pollution;

c) Conducting pumping fuel between ships and other vehicles without permission of the Port Authority;

d) Having insufficient equipment oily water and oil separators as prescribed or the separators can not be used;

dd) Letting the occurrence of leakage of oily wastewater from the ship onto the berth or seaport water bodies;

e) Failing to comply with one of the procedures and rules of technical safety when receiving fuel;

g) Letting other ships draw along side during the receipt of fuel between two ships.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. A fine of between VND 60,000,000 and 100,000,000 shall be imposed on violation of regulation on the pumping and flushing of water or waste mixed with toxic substances from the ship onto the berth or seaport water bodies;

7. A fine of between VND 80,000,000 and 90,000,000 shall be imposed on pouring mud and waste from dredging into the improperly specified places.

8. A fine of between VND 90,000,000 100,000,000 shall be imposed for acts of pouring mud and waste from dredging into the improperly specified places within the maritime channels, the water bodies in front of berth, port, mooring area, transfer area, areas where pilots go on board or leave ship and quarantine area.

9. Additional sanction:

a) Depriving the captain’s Certificate of professional capacity from 03 to 06 months for acts of violation specified in Clause 7 of this Article.

b) Depriving the captain’s Certificate of professional capacity from 06 to 12 months for acts of violation specified in Clause 8 of this Article.

10. Remedial measures:

Coercively taking remedial measures of environmental pollution as prescribed due to acts specified in Clause 3, Point a,b and dd, Clause 4, 5, 6, 7 and 8 of this Article.

Article 18. Violation of regulation on life safety on boats

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Having no duty assignment table in case of emergency at required positions or having duty assignment table but inconsistent with the crew or the regulation table has been damaged;

b) Having no table of manipulation instruction of lifesaving and boat perforation rescue equipment or the signage has been damaged;

c) Having no personal liability card upon alarming at the designated places on boats or the card is inconsistent with the crew;

d) The seaman cannot proficiently use the lifesaving and boat perforation rescue equipment.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the acts as follows:

a) The side stairs has no safety net or lights as prescribed;

b) Using the lifesaving and boat perforation rescue equipment improperly.

3. For acts of failing to allocate minimum safe manning or exceeding the permitted level of lifesaving equipment on boat as prescribed and failing to be equipped or sufficiently equipped with fire suppression, lifesaving and perforation rescue equipment as prescribed shall be sanctioned as follows:

a) A fine of between VND 10,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage of less than 500 GT;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage of 3000 GT or more;

4. For acts of transporting cargo exceeding the regulation of ship with a total capacity of less than 500 GT shall be sanctioned as follows:

a) A caution for acts of transporting cargo exceeding less than 01% compared with the permitted loading;

b) A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on acts of transporting cargo exceeding from 01% to less than 05% compared with the permitted loading;

c) A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on acts of transporting cargo exceeding from 05% to less than 10% compared with the permitted loading;

d) A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed on acts of transporting cargo exceeding from 10% compared with the permitted loading;

5. For acts of transporting cargo exceeding the regulation of ship with a total capacity of 500 GT to less than 3.000 GT shall be sanctioned as follows:

a) A caution for acts of transporting cargo exceeding less than 01% compared with the permitted loading;

b) A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on acts of transporting cargo exceeding from 01% to less than 05% compared with the permitted loading;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on acts of transporting cargo exceeding 10% or more compared with the permitted loading;

6. For acts of transporting cargo exceeding the regulation of ship with a total capacity of 3.000 GT or more shall be sanctioned as follows:

a) A caution for acts of transporting cargo exceeding less than 01% compared with the permitted loading;

b) A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on acts of transporting cargo exceeding from 01% to less than 05% compared with the permitted loading;

c) A fine of between VND 50,000,000 and 60,000,000 shall be imposed on acts of transporting cargo exceeding from 05% to less than 10% compared with the permitted loading;

d) A fine of between VND 70,000,000 and 80,000,000 shall be imposed on acts of transporting cargo exceeding 10% or more compared with the permitted loading;

7. For acts of transporting passenger exceeding the prescribed number of ship with a total capacity of less than 500 GT shall be sanctioned as follows:

a) A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on act of transporting passenger exceeding 5 persons compared with the permitted amount;

b) A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed on act of transporting passenger exceeding from 06 to persons compared with the permitted amount;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. For acts of transporting passenger exceeding the prescribed number of ship with a total capacity from 500 GT to less than 3,000 GT shall be sanctioned as follows:

a) A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed on act of transporting passenger exceeding 10 persons compared with the permitted amount;

b) A fine of between VND 15,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on act of transporting passenger exceeding from 11 to 20 persons compared with the permitted amount;

c) A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on act of transporting passenger exceeding 20 persons compared with the permitted amount;

9. For acts of transporting passenger exceeding the prescribed number of ship with a total capacity from 3,000 GT or more shall be sanctioned as follows:

a) A fine of between VND 20,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on act of transporting passenger exceeding 20 persons compared with the permitted amount;

b) A fine of between VND 40,000,000 and 60,000,000 shall be imposed on act of transporting passenger exceeding from 21 - 30 persons compared with the permitted amount;

c) A fine of between VND 60,000,000 and 80,000,000 shall be imposed on act of transporting passenger exceeding 30 persons compared with the permitted amount;

10. Additional sanction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Remedial measures:

Coercively removing the number of person or amount of cargo transported exceeding the regulation for acts of violation specified in Clause 4, 5, 6, 7, 8 and 9 of this Article.

Article 19. Violation of regulation on anchorage, mooring, side landing, towing of vessels in seaport water bodies

1. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Anchoring, mooring, landing along side, changing position or conducting similar activities in the seaport water bodies without permission of Port Authority;

b) Failing to place adequate lighting, sign and signal as prescribed when the ship loads and unloads cargo, anchors, moors, lands along side and changes its position.

c) Having no anti-collision buffer as prescribed;

d) Failing to promptly notify the Port Authority upon detection of discrepancy or damage of marine signals in seaport water bodies and management area of the Port Authority.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mooring ships to the maritime signals or other structures not being used for mooring as prescribed.

3. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on failing to use tugboats or support boats as prescribed or using tugboats or support boats improperly.

4. For acts of ships anchoring, loading and unloading cargo, embarking and disembarking passengers or performing other maritime services at places without permission of the competent authority shall be punished as follows:

a) A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 for ship with a total capacity of less than 500 GT;

b) A fine of between VND 20,000,000 and 40,000,000 for ship with a total capacity from 500 GT to less than 3000 GT;

c) A fine of between VND 40,000,000 and 60,000,000 for ship with a total capacity from 3000 GT or more;

5. Additional sanction:

Depriving the captain’s Certificate of professional capacity from 01 to 03 months for acts of violation specified at Point a, Clause 2, 3 and 4 of this Article.

6. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SECTION 3. VIOLATION OF REGULATION ON REGISTRATION, REGISTER OF SHIP AND CREW ALLOCATION, USE OF PROFESSIONAL CERTIFICATES, SEAMAN BOOK AND SEAMAN PASSPORT

Article 20. Violation of regulation on registration, register of ship

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Registering ship at improper time.

b) Being short of one of the certificates and documents of ship or one of these certificates and documents is invalid for use.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Operating ship when the certificate of ship registration has not been issued;

b) Failing to register the change in ship owner as prescribed when the ship is purchased, sold or transferred its ownership;

c) Failing to remove the ship registration as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Purchasing, selling, leasing and borrowing one of the ship’s certificates;

b) Using one of the other ship’s certificates;

c) Intentionally giving false information or using corrected or fake papers in the dossier to request the issuance of ship certificate.

4. For acts of having no certificates of civil liability insurance of the ship owner for ships carrying passengers, oil, petroleum products or other hazardous cargo regulations as prescribed shall be sanctioned as follows:

a) A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 for ship carrying passengers less than 100 persons, ships carrying oil, petroleum products or other hazardous cargo with a total capacity of less than 500 GT;

b) A fine of between VND 50,000,000 and 80,000,000 for ship carrying passengers from 100 to less than persons, ships carrying oil, petroleum products or other hazardous cargo with a total capacity from 500 GT to less than 500 GT;

c) A fine of between VND 80,000,000 and 100,000,000 for ship carrying passengers from 300 persons or more, ships carrying oil, petroleum products or other hazardous cargo with a total capacity from 3000 GT or more;

5. Additional sanction:

Confiscating exhibit of administrative violation for acts of violation specified in Clause 3 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Coercively performing the ship deregistration as prescribed for acts of violation specified at Point c, Clause 2 of this Article.

Article 21. Violation of regulation on crew allocation, issuance and use of certificate of practice, seaman book and seaman Passport

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Allocating crew to work on the ship without adequate certificate of practice and the number of seaman or with certificate of practice but expired or allocating crew title inconsistent with their certificates of practice;

b) Assigning tasks to the crew working on the boats inconsistent with their titles in the seaman book without permission of the competent authority.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on each act of purchasing, selling, leasing, borrowing, lending of certificate of practice, seaman book and seaman Passports.

3. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Using Certificate of practice, seaman book and seaman Passport that have been modified and erased to distort their contents.

b) Using the other person’s Certificate of practice, seaman book and seaman Passport to work on board;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Additional sanction:

a) Confiscating the certificate of practice, seaman book and seaman Passport as prescribed at Point a, Clause 3 of this Article;

b) Depriving the Certificate of practice from 01 to 03 months for acts of violation specified in Clause 2 of this Article.

SECTION 4. VIOLATION OF REGULATIONS ON MARITIME PILOTAGE

Article 22. Violation of regulation on using ship maritime pilotage

1. A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on the act of failing to hang flag on the ship or use beacon improperly upon requirement for pilot or when the pilot is on board.

2. A fine of between VND 4,000,000 and 6,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Failing to notify or accurately notify the maritime pilot of the maneuvering characteristics and features of ship;

b) Having no pilot ladder or it is laid at an inappropriate place or having no other safety assurance measures for the pilot to go up and leave the ship;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. For the acts of controlling ship to enter and leave and move without the use of maritime pilots as prescribed shall be punished as follows:

a) A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage of less than 1,000 GT;

b) A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage from 1,000 GT to less than 1,000 GT;

c) A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on ships with gross tonnage from 3,000 GT or more;

Article 23. Violation of regulation on maneuvering and allocation of maritime pilot

1. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Sending the daily ship pilotage plan slower than the prescribed time or failing to notify the Port Authority of the sudden change of ship pilotage plan

b) Allocating pilot not in line with the Plan without giving prior notice to the Port Authority.

2. A fine of between VND 6,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failing to provide full and timely pilotage services in the compulsory maritime pilotage area or ship pilotage line assigned without plausible reason;

3. A fine of between VND 20,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on failing to arrange adequate vehicles to pick up pilot as prescribed or use vehicles which do not guarantee safe conditions.

4. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on failing to meet the minimum number of pilot as prescribed.

5. Additional sanction:

Suspending a part of ship pilotage activities of the pilotage organization for a period of 03 to 12 months for acts of violation specified in Clause 4 of this Article.

Article 24. Violation of regulation while piloting of maritime pilot

1. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on one of the pilot’s act of violation as follows:

a) Failing to promptly notify the Port Authority upon detection of accidents, incidents or changes in the maritime channel and maritime signal during ship pilotage;

b) Failing to give notification and confirmation of notice to the Port Authority of the time and location to go on board or condition of ship pilotage as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Guiding ships to enter and leave port and move not in line with the Port Authority’s ship maneuvering plan or not in line with the ship assigned for pilotage without plausible reason;

dd) Intentionally leaving ship without the captain’s consent;

e) Failing to use pilot costume as prescribed upon pilotage.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) The maritime pilot instructors ship to anchor, moor or move in the port water bodies without the maneuvering order or wrong location specified by the Port Authority;

b) Refusing to pilot ship without plausible reasons or failing to give timely notice to the Port Authority or the maritime pilot organization of the pilotage refusal;

c) The pilot has made mistake resulting in less serious maritime accident.

3. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on pilot’s mistake resulting in serious maritime accidents.

4. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on pilot’s mistake resulting in extremely serious maritime accidents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Depriving the maritime pilot’s Certificate of professional capacity from 03 to 06 months for acts of violation specified in Clause 3 of this Article.

b) Depriving the maritime pilot’s Certificate of professional capacity of maritime pilotage from 06 to 12 months for acts of violation specified in Clause 4 of this Article.

SECTION 5. VIOLATION OF REGULATION ON MARINE TRANSPORT BUSINESS AND MARITIME SERVICES

Article 25. Violation of regulation on use of permit and marine transport business and multimodal transport and maritime services.

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Doing business in multimodal transport without or with improper permit issued by the competent authority as prescribed.

b) Doing business in marine transport services which are not eligible as prescribed.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Modifying or erasing to distort the contents on the permit;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Additional sanction:

Confiscating the permit used to perform administrative violations specified at Point a, Clause 2 of this Article.

Article 26. Violation of regulation on liability of ship owner, manager and operator for ships and crew.

1. A fine of between VND 30,000,000 and 60,000,000 shall be imposed on act of failing to arrange annual leave for the crew working on ships as prescribed.

2. A fine of between VND 60,000,000 and 80,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Failing to provide basic necessities, food, foodstuff for the crew working on board as prescribed;

b) Failing to provide funding to repatriate seaman as prescribed.

3. A fine of between VND 80,000,000 and 100,000,000 for act of failing to provide adequate raw materials, fuel and materials to maintain the operation while the ship is under operation.

4. Additional sanction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Remedial measures:

Coercively providing necessities, food and foodstuff, raw materials, fuel, materials, funding to repatriate seaman and arrange annual leave as prescribed for acts of violation specified in Clause 1, 2 and 3 of this Article.

SECTION 6. VIOLATION OF REGULATION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, SALVAGE OF SUNKEN PROPERTY AND MARITIME SIGNALS;

Article 27. Violation of regulation on maritime search and rescue

1. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on giving false emergency signals.

2. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Failing to perform duties as prescribed on maritime search and rescue;

b) Tardily complying with the maneuvering order of command authority to search and rescue as prescribed.

3. For the act of failing to perform the maneuvering order of the competent authority for search and rescue shall be sanctioned as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine of between VND 20,000,000 and 40,000,000 for ships with a total capacity from 500 GT to less than 3,000 GT;

c) A fine of between VND 40,000,000 and 80,000,000 for ships with a total capacity from 3,000 GT or more;

4. Additional sanctions:

Depriving the captain’s Certificate of professional capacity from 03 to 06 months for acts of violation specified at Point a, Clause 2 of this Article.

Article 28. Violation of regulation on salvage of sunken property at seaport

1. A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on failing to notice, report or notice, the report is not correct according to the sunken property at seaports.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Failing to install or install in a timely manner the signal in line with position of sunken property.

b) Performing the salvage or ending the salvage of sunken property exceeding the prescribed time;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Failing to hand over or fully hand over the sunken property salvaged randomly as prescribed;

dd) Failing to make payment of costs related to the salvage of sunken property as prescribed.

3. A fine of between VND 20,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on failing to salvage harmless sunken property as prescribed.

4. A fine of between VND 70,000,000 and 100,000,000 for failing to salvage dangerous sunken property.

5. Additional sanction:

Confiscating exhibit and means to perform acts of administrative violation specified at Point c, Clause 2 of this Article.

6. Remedial measures:

Coercively reimbursing the cost of salvage of sunken property as prescribed for acts of violation specified at Point dd, Clause 2 and 4 of this Article.

Article 29. Violation of regulation on maritime signal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Failing to place the maritime signal at proper position.

b) Failing to place the maritime signal or place it in a timely manner upon appearance of dangerous obstacles;

c) Failing to fix or restore the maritime signal damaged or drift;

d) Relocating or damaging the maritime signal;

dd) Invalidating or changing the characteristics of maritime signal;

e) Setting up maritime signal improperly;

g) Putting the maritime signal into operation without announced maritime notice as prescribed.

3. A fine of between VND 20,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Fixing and replacing the maritime signal not in conformity with the approved design.

4. Remedial measures:

Coercively restoring the initial conditions which have been changed due to acts of violation specified in Clause 1, Point d, dd, Clause 2, Point a, Clause 3 of this Article;

SECTION 7. VIOLATION OF REGULATION ON TRAINING AND COACHING SEAMAN

Article 30. Violation of regulation on training and coaching seaman

1. A fine of between VND 5,000,000 and 15,000,000 shall be imposed on shortage of one of equipment for coaching and training as prescribed or the equipment does not guarantee technical regulation.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Lacking 01 instructor or the instructor does not have certificate of practice as prescribed;

b) The number of learner in a class exceeds the regulation up to 10%.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Lacking 01 instructor or the instructor does not have certificate of practice as prescribed;

b) The number of learner in a class exceeds the regulation up to 10%.

4. Remedial measures:

a) Coercively supplementing the missing equipment or coercively repairing the equipment for acts of violation specified in Clause 1 of this Article.

b) Coercively supplementing the missing instructor or trainer or updating and supplementing certificate of practice for acts of violation specified at Point a, Clause 2 and Point a, Clause 3 of this Article;

c) Coercively rearranging the number of learner exceeding the regulation for acts of violation specified at Point b, Clause 2 and Point b, Clause 3 of this Article.

SECTION 8. VIOLATION OF REGULATION ON OIL SPILL RESPONSE ACTIVITIES, MANAGEMENT OF RECEIPT AND TREATMENT OF OILY LIQUID FROM SHIPS AT SEAPORTS

Article 31. Violation of regulation on oil spill response activities

1. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on acts of having no oil spill response plan; rescue plan for oil pollution, chemical pollution; operation plan for transfer of oil between ships at sea or plan for oil and hazardous chemical spill response as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 32. Violation of regulation on management of receipt and treatment of oily liquid from ships at seaports

1. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on act of failing to report the result of delivery, receipt and treatment of oily liquid waste to the competent authority as prescribed.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 8,000,000 shall be imposed on the ship’s entering in seaport without notification to the area Port Authority of the volume of oily wastewater on the ship when docked.

3. A fine of between VND 8,000,000 and 10,000,000 for acts of receiving and treating oily liquid waste oil from ships without plan for delivery and receipt of liquid waste approved by the area Port Authority.

4. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on acts of having no receiving facilities or oily liquid waste treatment station at the seaport or having no list of organizations and individuals providing the receipt and treatment services of oily liquid waste provided by the area Port Authority as prescribed.

 5. A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on transfer of oily liquid waste from ships to the receiving facilities without the consent of the area Port Authority.

6. A fine of between VND 40,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on the acts of performing the receipt and treatment of oily liquid waste from the ships without being licensed for practice as prescribed;

Chapter 3.

ACTS OF ADMINISTRATIVE VIOLATION, FORM OF SANCTION AND REMEDIAL MEASURES OF CONSEQUENCE IN THE FIELD OF INLAND WATERWAY TRANSPORT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 33. Violation of regulation on protection of works of inland waterway transport infrastructure

1. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Dumping trash or straw down the inland waterway, seaport water bodies and inland wharves;

b) Tying animal to the signal of inland waterway, water-level marker, measurement mark or limit mark of channel protection corridor.

2. A fine of between VND 100,000,000 and 200,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Planting trees, placing objects, pitching a tent or erecting shop or other acts that limit the effect of signal of inland waterway or limit the vision of vehicle controller;

b) Tying vehicles to the signal of inland waterway, water-level marker, measurement mark or limit mark of channel protection corridor.

3. A fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed on acts of letting objects, bamboo and log float freely within the channel.

4. A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on acts of letting mud, soil, sand, gravel or other waste fall or drift down the inland waterway.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. A fine of between VND 3,000,000,000 and 5,000,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Dismantling structures or taking soil and stone of works of inland waterway transport infrastructure;

b) Pouring mud, soil, stone, sand, gravel or other wastes into channels or within the channel protection corridor or seaport water bodies, inland wharves improperly.

7. A fine of between VND 5,000,000,000 and 10,000,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Eroding traffic embankments and dams;

b) Letting the vehicles crash and collide with works of inland waterway transport infrastructure or other works on inland waterway affecting the safety of works or obstructing traffic;

c) Building houses, floating houses and works within the channel protection corridor or other works of inland waterway transport infrastructure improperly or inconsistent with the permit issued by the competent authority

8. A fine of between VND 15,000,000,000 and 20,000,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Building houses, floating houses and works within the channel protection corridor or other works of inland waterway transport infrastructure improperly without permission of the competent authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. A fine of between VND 25,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on the acts of building works within the channel without permission of the competent authority.

10. The sanction shall be imposed on acts of violation of regulation on extraction of sand, gravel or other minerals as follows:

a) A fine of VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed on acts of extraction of sand, gravel or other minerals within channel protection corridor improperly or inconsistent with the permit or written approval of the competent authority;

b) A fine of VND 15,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on acts of extraction of sand, gravel or other minerals within channel protection corridor without the permit or written approval of the competent authority;

c) A fine of VND 25,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on acts of extraction of sand, gravel or other minerals within the channel and other works protection of inland transport infrastructure improperly or inconsistent with the permit or written approval of the competent authority;

d) A fine of VND 25,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on acts of extraction of sand, gravel or other minerals within the channel and other works protection of inland transport infrastructure without the permit or written approval of the competent authority;

11. A fine of between VND 45,000,000,000 and 50,000,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Intentionally creating obstacles to obstruct or disrupt the traffic safety on the channel;

b) Using explosives to affect the safety of the works of inland transport infrastructure or other works on the inland waterway.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Depriving the right to use the permit for extraction of sand, gravel or other minerals from 03 to 06 months for acts of violation specified in Clause 10 of this Article.

b) Confiscating vehicles and equipment used for direct extraction of sand and gravel or other minerals for acts of violation specified at Point c and d, Clause 10 of this Article.

13. Remedial measures:

a) Coercively removing trees, vehicles, animals, objects, bamboo and log for acts of violation specified at Point b, Clause 1, 2 and 3; coercively dismantling tents, shops, houses, floating houses and works for acts of violation specified at Point a, Clause 8 and 9 and coercively dismantling part of violation of houses, floating houses and works for acts of violation specified at Point c, Clause 7 and Point b, Clause 8; coercively removing obstacles for acts of violation specified at Point a, Clause 11 of this Article.

b) Coercively restoring the initial condition which has been changed for acts of violation specified at Point a, Clause 1, 3, 4, 5 and 6, Point a and b, Clause 7 and Point b, Clause 11 of this Article.

Article 34. Violation of regulation on traffic safety assurance upon performance of works, extraction of mineral, survey, exploration organization of rehearsal, practice, sports competition, festivals and entertainment on inland waterway

1. A fine of between VND 300,000 and 500,000 shall be imposed on acts of controlling constructional vehicles and equipment on inland waterway without professional certificate or certificate of vehicle and equipment control as prescribed.

2. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on one of the following acts of violation upon works performance, extraction of sand and gravel or other minerals, survey, exploration organization of rehearsal, practice, sports competition, festivals and entertainment on inland waterway.

a) Failing to notify the competent authority of the inland waterway transport upon organization of rehearsal, practice, sports competition, festivals and entertainment on inland waterway;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Letting the constructional vehicles and equipment obstruct traffic;

d) Failing to hand over or hand over in a timely manner and adequate works documents related to the inland waterway transport to the unit managing the inland waterway upon the completion of works

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on works performance, extraction of sand and gravel or other minerals, exploration organization of rehearsal, practice, sports competition, festivals and entertainment on inland waterway without plan for traffic safety assurance or failure of implementation of plan for traffic safety assurance approved by the competent authority.

4. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed on dredging inland waterway and dumping mud, soil, stones, sand, gravel at improper place of the competent authority outside the channel.

5. A fine of between VND 15,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on dredging inland waterway and dumping mud, soil, stones, sand, gravel at improper place of the competent authority within the channel.

6. Remedial measures:

Coercively restoring the initial condition for act of violation specified in Clause 4 and 5 of this Article.

Article 35. Violation of regulation on management of inland waterway

1. A fine of between VND 1,000,000,000 and 2,000,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failing to set up record to track the obstacles on the inland waterway affecting traffic safety.

2. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Having no timely measures to ensure traffic safety upon detection of obstacles on the channel;

b) Having no remedial measures when the works of inland waterway transport are damaged;

3. Remedial measures:

Coercively repairing the damaged works for acts of violation specified at Point a and b, Clause 2 of this Article.

Article 36. Violation of regulation on order and safety assurance of inland waterway transport upon aquaculture and fishery

1. A fine of between VND 100,000 and 300,000 shall be imposed on mobile fishery obstructing traffic.

2. A fine of between VND 300,000 and 500,000 shall be imposed on acts of placing equipment and means of fishery and aquaculture within the channel protection corridor obscuring the vision of vehicle’s controller or placing equipment and means of fishery and aquaculture improperly under the guidance of the management unit of inland waterway transport.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to remove equipment and means of fishery and aquaculture after the termination of fishery and aquaculture within the channel protection corridor;

b) Failing to remove and narrow equipment and means of fishery and aquaculture under the notice of management unit of inland waterway transport.

4. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on acts of placing equipment and means of fishery and aquaculture on the channel.

Article 37. Violation of regulation on signal of inland waterway

1. A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on failing to install or install sufficiently or against the rule or failing to maintain the signal as prescribed for cargo and passenger terminal

2. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on failing to install or install sufficiently or against the rule or failing to maintain the signal of ferry landing, signal of cross-river passenger terminal, signal of obstacle as trawl net as prescribed.

3. A fine of between VND 3,000,000 and 4,000,000 shall be imposed on failing to install or install sufficiently or against the rule or failing to maintain the signal of inland port, position of obstacle, constructional works on inland waterway, channel-crossing overhead works, pontoon bridge and river-crossing underground works as prescribed.

4. A fine of between VND 5,000,000 and 7,000,000 shall be imposed on failing to maintain the signal on inland waterway under the plan approved by the competent authority

Article 38. Violation of regulation on removal of obstacles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on acts of violation of incomplete salvage of sunken vehicles or incomplete removal of other obstacles.

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on acts of violation of failing to salvage sunken vehicles or remove of other obstacles.

Article 39. Violation of regulation on environmental protection

1. A fine of between VND 7,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on the owner of port, inland wharf, seaman and vehicle controller having acts of pouring and disposing of waste in the inland waterway, port water bodies, inland wharf or pouring and disposing improperly causing environmental pollution.

2. A fine of between VND 7,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on the owners of facilities, individuals performing work of new building, renewal, repair and restoration of vehicles for disposing of waste improperly resulting in environmental pollution.

3. Remedial measures:

Coercively taking remedial measures of environmental pollution for act of violation specified in Clause 1 and 2 of this Article.

SECTION 2. VIOLATION OF REGULATION ON REGISTRATION AND REGISTER OF VEHICLES

Article 40. Violation of regulation on operation condition of vehicles, registration and register of vehicles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Drawing and attaching registration number improperly;

b) The registration number drawn and attached on vehicles is blurred or obscured;

c) The plate showing the number of person permitted for carrying is blurred or obscured;

d) Putting non-motorized vehicles with gross tonnage under 01 ton or with loading under 05 persons or raft into operation without ensuring the safe conditions as prescribed.

2. A fine of between VND 100,000 and VND 200,000 shall be imposed on the controller of non-motorized vehicles with gross tonnage from 01 ton to 05 tons or with loading from 05 to 12 persons, motored vehicles with capacity of main engine under 05HP or loading under 05 persons for one of the acts of violation as follows:

a) Failing to bring certificate of vehicle registration;

b) Failing to re-register the vehicles as prescribed or failing to make declaration to erase the name of vehicles or return the certificate of vehicle registration as prescribed;

c) Failing to draw and attach registration number of the vehicles as prescribed;

d) Failing to draw or draw properly or opening and obscuring the draft mark of the vehicles.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to bring certificate of vehicle registration;

b) Failing to re-register the vehicles as prescribed or failing to make declaration to erase the name of vehicles or return the certificate of vehicle registration as prescribed;

c) Failing to draw and attach registration number of the vehicles as prescribed;

d) Failing to draw or draw properly or opening and obscuring the draft mark of the vehicles.

dd) Failing to bring certificate of technical safety and environmental protection of vehicles.

e) Using the expired certificate of technical safety and environmental protection of vehicles

4. Sanctioning administrative violation against one of the acts of violation specified in Clause 3 of this Article or having no seaman book as prescribed; failing to draw or properly draw the plate showing the number of person permitted for carrying as prescribed as follows:

a) A fine of between VND 300,000 and VND 500,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 15  to 100 tons or loading from over 12 to 50 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from over 15HP and 100HP or loading from over 05 to 12 persons;

b) A fine of between VND 500,000 and VND 700,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 100 to 500 tons or loading from over 50 to 100 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from over 100HP and 400HP or loading from over 50 to 100 persons;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Sanctioning administrative violation against acts of using the vehicles without certificate of registration or certificate of technical safety and environmental protection of vehicles.

a) A fine of between VND 300,000 and VND 500,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from 01 to less than 05 tons or loading from 05 to 12 persons, motored vehicles with total capacity of main engine of less than 5HP or loading of less than 05 persons;

b) A fine of between VND 500,000 and VND 700,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from 05 to less than 15 tons or loading from over 12 to 50 persons, motored vehicles with total capacity of main engine of from 05 to 15HP or loading from 05 to 12 persons;

c) A fine of between VND 700,000 and VND 1,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 15 to 100 tons or loading from over 50 to 100 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from over 15 to 100HP or loading from over 12 to 50 persons;

d) A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 100 to 500 tons or loading from over 100 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from over 100 to 400HP or loading from over 50 to 100 persons;

dd) A fine of between VND 2,000,000 and VND 3,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 500 tons; motored vehicles with total capacity of main engine from over 400 HP or loading from over 100 persons;

6. Sanctioning administrative violation against one of the acts of making untrue declaration for registration and register vehicles; borrowing, renting, lending and leasing equipment and instrument for registration as follows:

a) A fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from 01 to less than 05 tons or loading from 05 to 12 persons, motored vehicles with total capacity of main engine of less than 100HP or loading of less than 05 persons;

b) A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from 05 to 15 tons or loading from over 12 to 50 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from 05 to 15HP or loading from over 05 to 12 persons;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) A fine of between VND 4,000,000 and VND 6,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 100 to 500 tons or loading from over 100 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from over 100 to 400HP or loading from over 50 to 100 persons;

dd) A fine of between VND 6,000,000 and VND 8,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 500 tons; motored vehicles with total capacity of main engine from over 400 HP or loading from over 100 persons;

7. Sanction shall be imposed on acts of using fake certificate of vehicle registration, fake certificate of technical safety and environmental protection, drawing and attaching fake registration number as follows:

a) A fine of between VND1,000,000 and VND 2,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from 01 to 05 tons or loading from 05 to 12 persons, motored vehicles with total capacity of main engine of less than 05 HP or loading of less than 5 persons;

b) A fine of between VND2,000,000 and VND 4,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from 05 to 15 tons or loading from over 12 to 30 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from 05 to 15 HP or loading from 5 to 12 persons;

c) A fine of between VND 4,000,000 and VND 6,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 15 to 100 tons or loading from over 30 to 100 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from over 15 to 100 HP or loading from 12 to 50 persons;

d) A fine of between VND 6,000,000 and VND 8,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 100 to 500 tons or loading of over 100 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from over 100 to 400 HP or loading from over 50 to 150 persons;

dd) A fine of between VND 8,000,000 and VND 10,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 500 tons; motored vehicles with total capacity of main engine from over 400 HP or loading from over 150 persons;

8. Sanctioning administrative violation against dredging and pumping and vehicles on which the floating crane is placed with one of acts of violation specified in Clause 2 and 5 of this Article as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on the dredging or pumping vehicles which may extract over 15 to 100 m3/h, the vehicles on which the floating crane is placed with lifting capacity from over 15 to 150 tons;

c) A fine of between VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on the dredging or pumping vehicles which may extract of over 100 m3/h, the vehicles on which the floating crane is placed with lifting capacity from over 150 tons;

9. Remedial measures:

Coercively destroying fake certificate of vehicle registration, fake certificate of technical safety and environmental protection, fake plate of number registration, erasing fake registration number on the vehicles for acts of violation specified in Clause 7 of this Article.

Article 41. Violation of regulation on equipment and instrument of vehicles

1. A caution or fine of between VND 50,000 and VND 100,000 shall be imposed on the acts of putting non-motorized vehicles with gross tonnage of less than 05 tons or loading of up to 12 persons, motored vehicles with total capacity of main engine of less than 05HP or loading of less than 5 persons into operation without being equipped or sufficiently equipped with safety instrument as prescribed;

2. Sanctioning administrative violation against one of the acts of failing to be equipped with sufficient amount, proper type and quality or arrangement of one of equipment or instrument of lifesaving, salvage, fire prevention and fighting, anchorage and linking of vehicles as follows

a) A fine of between VND 100,000 and VND 200,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from 05 to 15 tons or loading from over 12 to 50 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from 05 to 15HP or loading from 05 to 12 persons;

b) A fine of between VND 200,000 and VND 300,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 15 to 100 tons or loading from over 50 to 100 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from 15 to 100HP or loading from over 12 to 50 persons; towing boat team with gross tonnage up to 400 tons;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) A fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage of over 500 tons, motored vehicles with total capacity of main engine of over 400HP or loading of over 100 persons; towing boat team with gross tonnage of over 1,000 tons;

3. Sanctioning the acts of failing to be equipped with one of equipment or instrument of lifesaving, salvage, fire prevention and fighting, anchorage and linking of vehicles as follows

a) A fine of between VND 200,000 and VND 300,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from 05 to 15 tons or loading from over 12 to 50 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from 05 to 15HP or loading of over 12 persons;

b) A fine of between VND 300,000 and VND 500,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 15 to 100 tons or loading from over 50 to 100 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from over 15 to 100HP or loading from over 12 to 50 persons; towing boat team with gross tonnage of over 400 tons;

c) A fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 100 to 500 tons or loading of over 100 persons, motored vehicles with total capacity of main engine from over 100 to 400HP or loading from over 50 to 100 persons; towing boat team with gross tonnage from over 400 to 1,000 tons;

d) A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage of over 500 tons, motored vehicles with total capacity of main engine of over 400HP or loading of over 100 persons; towing boat team with gross tonnage of over 1,000 tons;

4. A fine of between VND 8,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on high-speed boat operating without itinerary monitoring equipment or without operating as prescribed.

Article 42. Violation of regulation on purpose and operational area of vehicles

Sanctioning administrative violation against acts of putting the vehicles into operation and use improperly or improper operational area of the vehicles as prescribed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from 05 to 15 tons or loading from over 12 to 50 persons; motored vehicles with total capacity of main engine from 05 to 15HP or loading from 05 to 12 persons;

3. A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 15 to 100 tons or loading from over 50 to 100 persons; motored vehicles with total capacity of main engine from over 15 to 100HP or loading from 12 to 50 persons;

4. A fine of between VND 2,000,000 and VND 3,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage from over 100 to 500 tons or loading over 100 persons; motored vehicles with total capacity of main engine from over 100 to 400HP or loading from over 05 to 100 persons;

5. A fine of between VND 3,000,000 and VND 4,000,000 shall be imposed on non-motorized vehicles with gross tonnage of over 500 tons; motored vehicles with total capacity of main engine of over 400HP or loading of over 100 persons;

Article 43. Violation of regulation on design, new building, renewal, repair and restoration of vehicles

1. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on organizations and individuals that performing work of design, new building, renewal, repair and restoration of vehicles and are not eligible as prescribed.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 7,000,000 shall be imposed on the owner of owners of facilities, individuals performing work of new building, renewal, repair and restoration of vehicles with one of acts of violation as follows:

a) Newly building, renewing, repairing and restoring the vehicles inconsistent with design dossier approved by register agency;

b) Failing to apply or fully apply measure to prevent and combat fire as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The owner of facilities performing newly building, renewal, repair and restoration subject to the register without design dossier approved by the register agency.

b) The vehicles’ owners or seaman arbitrarily convert or change the features, structures and utility of vehicles.

SECTION 3. VIOLATION OF REGULATION ON CONDITIONS FOR SEAMAN AND CONTROLLER OF VEHICLES

Article 44. Violation of regulation on professional certificate of seaman and controller of vehicles

1. Sanctioning administrative violation against seaman and controller of vehicles with acts of violation as follows:

a) A fine of between VND 200,000 and 300,000 shall be imposed on acts of having no and bring certificate of basic safety training or failing to bring the technical certificate;

b) A fine of between VND 300,000 and 500,000 shall be imposed on acts of having no technical certificate as prescribed or failing to bring special professional certificate;

c) A fine of between VND 300,000 and 500,000 shall be imposed on acts of having no special professional certificate as prescribed.

2. Sanctioning administrative violation against seaman working on the vehicles without certificate and bringing of certificate or with certificate but inconsistent with the type of vehicle as prescribed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on captain, mate, chief engineer and deputy chief engineer having master’s certificate and chief engineer’s certificate inconsistent with the type of vehicle as prescribed;

c) A fine of between VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on captain, mate, chief engineer and deputy chief engineer who do not have certificates but they must have certificate of third-grade captain, restricted certificate of third-grade captain, certificate of third-grade chief engineer as prescribed;

d) A fine of between VND 3,000,000 and 4,000,000 shall be imposed on captain, mate, chief engineer and deputy chief engineer who do not have certificates but they must have certificate of second-grade captain and certificate of second-grade chief engineer as prescribed;

dd) A fine of between VND 4,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on the captain, mate, chief engineer and deputy chief engineer who do not have certificates but they must have certificate of first -grade captain and certificate of first -grade chief engineer as prescribed;

3. A fine of VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on one of the act of violation as follows:

a) Arranging title of captain, mate, chief engineer and deputy chief engineer without master’s certificate and chief engineer’s certificate or with master’s certificate and chief engineer’s certificate but inconsistent with the type of vehicle as prescribed;

b) Arranging person without master’s certificate or certificate of vehicle driving to control the vehicle or with master’s certificate or certificate of vehicle driving but inconsistent with the type of vehicle as prescribed;

4. Sanctioning administrative violation against acts of leasing, lending, renting or borrowing professional certificate; erasing and modifying professional certificate as follows:

a) A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on technical certificate;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A fine of between VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on master’s certificate and chief engineering certificate.

5. Sanctioning administrative violation against acts of untrue declaration to be issued with and changed in professional certificate as follows:

a) A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on professional certificate;

b) A fine of between VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on special professional certificate;

c) A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on master’s certificate and chief engineering’s certificate.

6. Sanctioning administrative violation against acts of using fake professional certificate of seaman and inland waterway vehicle controller as follows:

a) A fine of between VND 3,000,000 and 4,000,000 shall be imposed on acts of using fake professional certificate and special professional certificate;

b) A fine of between VND 6,000,000 and 8,000,000 shall be imposed on acts of using fake third-grade master’s certificate, restricted third-grade master’s certificate and third-grade chief engineering’s certificate

c) A fine of between VND 8,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on acts of using fake second-grade master’s certificate, and second-grade chief engineering’s certificate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on acts of faking master’s certificate, chief engineering’s certificate, professional certificate of seaman and inland waterway vehicle controller

8. Additional sanction:

a) Depriving the right to use professional certificate from 01 to 03 months for acts of violation specified in Clause 4 of this Article;

b) Confiscating exhibit and equipment used for administrative sanction against acts of violation specified in Clause 7 of this Article;

9. Remedial measures:

Coercively destroying fake professional certificate for acts of violation specified in Clause 6 and 7 of this Article.

Article 45. Violation of regulation on seaman and vehicle controller

1. A fine of between VND 100,000 and 200,000 shall be imposed on acts of having alcohol content exceeding 50 milligram/ 100 milliliter of blood or 0.25 miligam/01 liter of breathing air while working on the vehicles or using other stimulants prohibited by law.

2. A fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed on one of the acts of violation as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Arranging seaman and vehicle controller to work in the condition the seaman and vehicle controller have alcohol content exceeding 50 milligram/ 100 milliliter of blood or 0.25 miligam/01 liter of breathing air while working on the vehicles or using other stimulants prohibited by law.

c) Failing to arrange seaman to watch the vehicle when it is anchored or failing to arrange person to watch when the vehicle travels in the limited vision condition;

d) Seaman arranged to watch the vehicle when it is anchored is not present on the vehicle or does not watch the vehicle as prescribed;

dd) Arranging and employing unqualified seaman to work on the vehicle as prescribed.

3. A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on one of the acts of violation as follows:

a) Arranging person who is healthy, old or too old as prescribed to take the title as captain, mate, chief engineer and deputy chief engineer;

b) The captain and mate are not present on the vehicle in their working shift when the vehicle is traveling;

c) The captain does not directly control the vehicle when it passes bridges, dry locks, enters and leaves port and inland wharf and in prescribed cases where the captain must directly control the vehicle;

d) The seaman who is not captain but controls the vehicle to pass bridges, dry locks, enters and leaves port and inland wharf and in prescribed cases where the captain must directly control the vehicle;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A fine of VND 200.000 and 500.000 shall be imposed on professional certificate;

b) A fine of 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on the third-grade master’s certificate, the restricted third-grade master’s certificate and the third-grade chief engineer’s certificate;

c) A fine of 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on the second-grade master’s certificate, the second-grade chief engineer’s certificate;

d) A fine of 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on the first-grade master’s certificate and the first-grade chief engineer’s certificate;

5. Additional sanction:

Depriving the right to use the master’s certificate from 01 to 02 months for acts of violation specified at Point b, c, Clause 3 of this Article;

Article 46. Violation of regulation on training facilities of seaman and vehicle controller

1. A fine of between VND 5,000,000 and 7,000,000 shall be imposed on training facilities of seaman and vehicle controller that have one of the following acts of violation:

a) Failing to comply with regulations on enrollment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 7,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on the training facilities of seaman and vehicle controller who have one of the following acts of violation:

a) Failing to ensure the standard of classroom, workshop and practice area as prescribed;

b) The teaching materials do not ensure the contents and programs as prescribed;

c) The persons teaching and guiding the practice do not satisfy the eligibility and standard as prescribed;

d) Failing to comply with regulation on examination and testing for learners.

3. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed on the acts of organizing the seaman and vehicle controller training when not having been issued with the certificate by the competent authority.

4. Additional sanction:

Depriving the right to use the operating permit from 01 to 03 months for the training facility having one of the acts of violation specified in Clause 2 of this Article.

Article 47. Violation of regulation on responsibility upon occurrence of inland waterway accident

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 100,000 and VND 200,000 shall be imposed on acts of failing to be present at the time of the convening by the competent state authority.

3. A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed for one of the acts of violation as follows:

a) Failing to protect or altering traces and exhibits relating to the accident;

b) Failing to provide or sufficient provide documents and exhibits relating to the accident;

4. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for one of the acts of violation as follows:

a) Evading the duties of search and rescue when conditions permit;

b) Causing the disorder and obstructing the search and rescue or accident settlement;

c) Taking advantage of the accident to infringe or appropriate property and vehicle in distress.

5. A fine of between VND 5,000,000 and 7,000,000 shall be imposed on acts of causing accident but fleeing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Depriving the right to use professional certificate from 03 to 06 months for acts of violation specified in Clause 5 of this Article.

Article 48. Violation of regulation on inspection and control

1. A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed for one of the acts of violation as follows:

a) Failing to stop the vehicle when receiving sign of inspection or control of the competent person;

b) Presenting incomplete papers of the vehicle, cargo and seaman or the vehicle controller upon the inspection requirement of the competent person;

c) Failing to comply with the competent person’s requirement for inspection and control of safety equipment and instrument of the vehicle.

2. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed for one of the acts of violation as follows:

a) Intentionally failing to stop the vehicle for inspection and control by the order of the competent person;

b) Failing to present or intentionally delaying or prolonging the presentation of papers of the vehicle, cargo and seaman or vehicle controller upon the inspection requirement of the competent person;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Failing to comply or intentionally delay and prolong the time to comply with the competent person’s order to take the vehicle to the place of violation handling;

dd) Having acts of bribing the official-duty performer to evade the sanction of administrative violation.

3. A fine of between VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed for acts of opposing the inspection and control of the competent person.

4. Additional sanction:

Confiscating money, property or other material benefit for acts of violation specified at Point dd, Clause 2 of this Article.

SECTION 4. VIOLATION OF TRAFFIC RULE AND VEHICLE SIGN

Article 49. Violation of traffic rule

1. A caution or a fine of between VND 100,000 and 200,000 shall be imposed on the controllers of non-motorized vehicle with gross tonnage of less than 05 tons or loading up to 12 persons; motorized vehicle with capacity of main engine under 05HP or loading under 05 persons for one of the acts of violation as follows:

a) Sticking and tying to the vehicles carrying people and dangerous cargo when traveling.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Failing to comply with instruction of inland waterway signs;

d) Failing to reduce the speed of vehicle as prescribed;

dd) Failing to comply with regulation when passing bridges, dry locks or traffic controller;

e) Failing to give the vehicle signal as prescribed upon entering and leaving port or inland waterway wharf, traveling in the limited vision condition or place where the channels are intersected, curved or bent;

g) Anchoring the vehicles at prohibited anchoring place, failing to comply with regulations on vehicle anchoring or anchoring vehicles with traffic obstruction;

h) Failing to give signs as prescribed before leaving port and inland wharf or vehicle anchoring location;

i) Anchoring the vehicle to load and unload cargo, embark and disembark passengers at location which is not the water bodies of port and inland waterway wharf.

2. Sanctioning administrative violation for one of the acts of violation specified in Clause 1 of this Article applies for each type of vehicle as follows:

a) A fine of between VND 200,000 and 400,000 shall be imposed on the non-motorized vehicles with gross tonnage from 05 to 15 tons or loading of over 12 to 50 persons; motorized vehicles with total capacity of main engine from 05 to 15HP or loading from 05 to 12 persons;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A fine of between VND 300,000 and 500,000 shall be imposed on the non-motorized vehicles with gross tonnage from 100 to 500 tons or loading of over 100 persons; motorized vehicles with total capacity of main engine from over 100 to 400HP or loading from over 50 to 100 persons;

d) A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on the non-motorized vehicles with gross tonnage of over 500 tons; motorized vehicles with total capacity of main engine of over 400HP or loading of over 100 persons;

3. A fine of between VND 100,000 and 200,000 shall be imposed on the acts of controlling non-motorized vehicles with gross tonnage of less than 05 tons or loading up to 12 persons; motorized vehicles with total capacity of main engine of less than 05HP or loading of less than 05 persons with one of the acts of violation as follows;

a) Failing to give signal or giving signal improperly when avoiding or passing each other;

b) Exceeding other vehicles when those vehicles have not given signals to permit the passing.

c) Abusing the right of giving way and priority right to cause danger or obstacle for other vehicles;

d) Failing to avoid and give way to other vehicles as prescribed;

dd) Sticking and tying to other means or allowing other means to stick and tie to their vehicles upon traveling to load and unload cargo.

4. Sanctioning administrative violation for one of the acts of violation specified in Clause 3 of this Article applies for each type of vehicle as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine of between VND 300,000 and 500,000 shall be imposed on the non-motorized vehicles with gross tonnage from over 15 to 100 tons or loading from over 50 to 100 persons; motorized vehicles with total capacity of main engine from over 15 to 100HP or loading from over 12 to 50 persons;

c) A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on the non-motorized vehicles with gross tonnage from over 100 to 500 tons or loading of over 100 persons; motorized vehicles with total capacity of main engine from over 100 to 400HP or loading from over 50 to 100 persons;

d) A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on the non-motorized vehicles with gross tonnage of over 500 tons; motorized vehicles with total capacity of main engine of over 400HP or loading of over 100 persons;

5. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for one of the acts of violation as follows:

a) Controlling the vehicle in a zigzag fashion unsafely;

b) Controlling the vehicle to move with huge wave damaging the traffic works;

c) Controlling the vehicle to move with high speed to cause unsafety to other vehicles.

6. A fine of between VND 7,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on captain controlling the vehicle without compliance with the sign announcing the limit of height, depth, width, thus causing traffic accident, traffic jams or damage to the buildings on the inland waterway.

7. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed on the captain of towing boat team for failing to comply with the sign to announcing the limit of towing, thus causing traffic accident, traffic jams or damage to the buildings on the inland waterway.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. A fine of between VND 35,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on the acts of racing the vehicles without permission of the competent authority.

10. Additional sanction:

a) Depriving the right to use the master’s certificate, the professional certificate of seaman and vehicle controller from 01 to 02 for acts of violation specified in Clause 5 of this Article; depriving the right to use the master’s certificate from 02 to 03 months for acts of violation specified in Clause 6, 7 of this Article; depriving the right to use the professional certificate of seaman and vehicle controller from 03 to 04 months for acts of violation specified in Clause 8 of this Article.

b) Confiscating the vehicle for acts of violation specified in Clause 8 and 9 of this Article except that the vehicle is owned by someone else.

11. Remedial measures:

Coercively restoring the initial condition for the works damaged by acts of violation specified in Clause 6 and 7 of this Article.

Article 50. Violation of regulation on sign of vehicle

1. Sanctioning administrative violation for acts of using sign on the vehicle without the prescribed technical standard assurance as follows:

a) A caution or a fine of between VND 50,000 and 100,000 shall be imposed on the non-motorized vehicle with gross tonnage of less than 50 tons; motorized vehicle with capacity of main engine of less than 05HP or raft;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A fine of between VND 200,000 and 300,000 shall be imposed on motored vehicles with total capacity of the main engine of 50HP or more, the vehicles with high speed of over 30 km / h, the motored vehicles carrying passengers, the vehicles carrying pilot, the vehicles performing duties on channel, fishing boat, the vehicles carrying dangerous cargo, the vehicles carrying people and diseased animals, the towing boat team or the vehicles are stranded on channel.

2. Sanctioning administrative violation for acts of failing to arrange or arrange with proper sign of the vehicle prescribed as follows:

a) A fine of between VND 100,000 and 300,000 shall be imposed on non-motored vehicles with the gross tonnage of less than 50 tons; the motored vehicles with capacity of main engine of less than 05HP or raft;

b) A fine of between VND 300,000 and 500,000 shall be imposed on non-motored vehicles with the gross tonnage of 50 tons or more; the motored vehicles with total capacity of main engine from 05 to less than 50HP except for vehicles specified at Point C, Clause 2 of this Article.

c) A fine of between VND 500,000 and 700,000 shall be imposed on motored vehicles with total capacity of main engine from 50HP or more, the motored vehicles carrying passengers, fishing boats, vehicles with high speed of over 30 km / h, the motored vehicles carrying passengers, the vehicles carrying pilot, the vehicles performing duties on channel, fishing boat, the vehicles carrying dangerous cargo, the vehicles carrying people and diseased animals, the towing boat team or the vehicles are stranded on channel.

SECTION 5. VIOLATION OF REGULATION ON OPERATION OF PORT AND INLAND WHARF AND INLAND WATERWAY TRANSPORT

Article 51. Violation of regulation on operation of port and inland wharf

1. A fine of 500,000 to 1,000,000 shall be imposed on the owner of port, inland wharf with one of the acts of violation as follows:

a) Having no table of rule for port and inland wharf as prescribed; having no fare table at the port and passenger terminal as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Arranging the controller of loaded or unloaded equipment without professional certificate as prescribed.

2. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on the owner of inland wharf with one of the acts as follows:

a) Operating the inland wharf beyond the scope of water body or permitted time limit; improperly operating; arbitrarily changing structure and size of inland wharf compared with regulation in the operating permit;

b) Failing to be equipped or fully equipped with fire prevention and fighting equipment as prescribed;

c) Using equipment of cargo loading and unloading without registration and technical safety standard assurance as prescribed;

d) Carrying passengers on the vehicle exceeding its loading capacity or loading cargo on the vehicle beyond its safe draft mark;

dd) Loading and unloading cargo or embarking and disembarking passengers when the vehicle is not allowed to enter the place of loading and unloading, embankment and dismemberment of passengers;

e) Receiving the vehicle with its net draft mark or bigger size compared with regulation in the permit of the competent authority.

3. A fine of between VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed for acts of putting the inland wharf into operation without permit of inland wharf operation of the competent authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Operating inland wharf improperly, beyond the scope of water body or exceeding the permitted time limit compared with the announced decision, change of port structure, size and function without consent of the competent authority

b) Failing to be equipped or fully equipped with fire prevention and fighting equipment as prescribed;

c) Using the loading and unloading equipment which does not meet technical safety standard as prescribed;

d) Carrying passengers on the vehicle exceeding its loading capacity or loading cargo on the vehicle beyond its safe draft mark;

dd) Loading and unloading cargo or embarking and disembarking passengers when the vehicle is not allowed to enter the place of loading and unloading, embankment and dismemberment of passengers;

e) Receiving the vehicle with its net draft mark or bigger size compared with regulation in the permit of the competent authority.

5. A fine of between VND 5,000,000 and 6,000,000 shall be imposed for acts of putting the port into operation without announcement of the competent authority.

6. Remedial measures:

Coercively reducing the number of passenger exceeding the loading capacity, the amount of cargo exceeding the safe draft mark of the vehicle as prescribed for acts of violation specified at Point d, Clause 2 and Point d, Clause 4 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A caution or a fine of between VND 200,000 and 300,000 shall be imposed on seaman or controller of non-motored vehicle with gross tonnage up to 15 tons or loading up to 30 persons; motored vehicle with total capacity of main engine up to 15HP or loading to 12 persons with one of the acts of violation as follows:

a) Violating rules of port and inland wharf or bringing about disorder at port and inland wharf;

b) Controlling the vehicle out of or into the port and inland wharf without permit of port and inland wharf leaving or entry as prescribed;

c) Failing to perform the command of the person having competence to mobilize vehicle to rescue people and vehicle in distress;

d) Arbitrarily moving or anchoring the vehicle at improper place within port water body or inland wharf.

2. Sanctioning administrative violation for one of the acts of violation specified in Clause 1 of this Article for each type of vehicle as follows:

a) A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on non-motored vehicles with the gross tonnage from over 15 to 100 tons or loading from over 30 to 100 persons; motored vehicles with total capacity of main engine from over 15 to 100HP or loading from over 12 to 50 persons;

b) A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on non-motored vehicles with the gross tonnage from over 100 to 500 tons or loading of over 100 persons; motored vehicles with total capacity of main engine from over 100 to 400HP or loading from over 50 to 100 persons or towing boat team with gross tonnage up to 1,000 tons;

c) A fine of between VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on non-motored vehicles with the gross tonnage of over 500 tons; motored vehicles with total capacity of main engine of over 400HP or loading of over 100 persons or towing boat team with gross tonnage of over 1,000 tons;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 53. Violation of regulation on load and unloading cargo on the vehicle

1. A caution or a fine of between VND 50,000 and 100,000 shall be imposed on one of the following acts of violation for non-motored vehicle with gross tonnage up to 15 tons; motored vehicle with total capacity of main engine up to 15HP:

a) Loading and unloading cargo resulting in skewing the vehicle;

b) Loading cargo to obscure the vehicle controller’s vision or obstruct the operation of the steering and anchoring system and other safety equipment;

c) Arranging cargo exceeding the horizontal and vertical size of the vehicle;

d) Arranging cargo on vehicle hatch improperly.

2. Sanctioning administrative violation for one of the acts of violation specified in Clause 1 of this Article applies for each type of vehicle as follows:

a) A caution or a fine of between VND 100,000 and 200,000 shall be imposed on non-motored vehicle with gross tonnage from over 15 to 100 tons; motored vehicle with total capacity of main engine from over 15 to 100HP;

b) A fine of between VND 200,000 and 300,000 shall be imposed on non-motored vehicle with gross tonnage of over 100 tons; motored vehicle with total capacity of main engine from over 100 to 400HP, the towing boat team with gross tonnage up to 400 tons;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) A fine of between VND 300,000 and 500,000 shall be imposed on the towing boat team with gross tonnage of over 1,000 tons;

3. Remedial measures:

Coercively stowing cargo properly for acts of violation specified in Clause 1 of this Article;

Article 54. Violation of regulation on transport of people and passenger

1. A caution or a fine of between VND 50,000 and 100,000 shall be imposed on the user of non-motored vehicle with loading up to 12 persons to transport people and passengers with one of the acts of violation as follows:

a) Failing to arrange seat for people and passengers; letting people and passengers stand on the vehicle or have other acts that lose the vehicle’s safety; letting people and passengers sit on the roof or both sides of the vehicle;

b) Arranging people, passengers, cargo, luggage, bicycles, motorcycles and other vehicles resulting in skewing the vehicle or obscuring the vision of the vehicle controller.

c) Having no safety rule or failing to disseminate safety rule and instruct the way to use the safety equipment for people and passengers on the vehicle;

d) Carrying small animals without cage or kennel or carrying large animals together with people and passengers on the vehicle;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 100,000 and VND 200,000 shall be imposed on the user of non-motored vehicle with loading of over 12 people; motored vehicle with loading up to 12 persons to transport people and passengers with one of the acts as follows:

a) Embarking and disembarking passengers at improper place;

b) Failing to arrange seat for people and passengers; letting people and passengers stand on the vehicle or have other acts that lose the vehicle’s safety;

c) Having no safety rule or failing to disseminate safety rule and instruct the way to use the safety equipment for people and passengers on the vehicle;

d) Letting people and passengers sit on the roof or both sides of the vehicle;

dd) Having no list of passengers per trip or having improper list of passenger except for cross-river passenger transport vehicle;

c) Arranging cargo and luggage on the aisle of passengers;

g) Carrying small animals without cage or kennel or carrying large animals together with people and passengers on the vehicle;

h) Having no compulsory insurance for civil liability as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A fine of between VND 200,000 and 300,000 shall be imposed on the vehicle with loading capacity from over 12 to 50 persons;

b) A fine of between VND 300,000 and 500,000 shall be imposed on the vehicle with loading capacity from over 50 to 100 persons;

c) A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on the vehicle with loading capacity of over 100 persons;

4. Sanctioning administrative violation for the user of high-speed vehicle to transport passengers with one of the acts of violation specified in Clause 2 of this Article or travel on wrong route, except for transporting passenger under contract; aborting registered trip; transferring passengers to other vehicles without passengers’ consent as follows:

a) A fine of between VND 300,000 and VND 500,000 shall be imposed on the high-speed vehicle designed from 30 km / h or more with loading of less than 05 people;

b) A fine of between VND 500,000 and VND 700,000 shall be imposed on the high-speed vehicle designed from 30 km / h or more with loading from 05 to 12 people;

c) A fine of between VND 700,000 and VND 1,000,000 shall be imposed on the high-speed vehicle designed from 30 km / h or more with loading from 12 to 50 people;

d) A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 shall be imposed on the high-speed vehicle designed from 30 km / h or more with loading from over 50 people;

5. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on hazardous, flammable, explosive cargo, large animals with passengers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A fine of VND 50,000 shall be imposed on each person exceeding the number of people permitted for carrying, if carrying exceeding from 5% to 20% of the number of people permitted for carrying;

b) A fine of VND 70,000 shall be imposed on each person exceeding the number of people permitted for carrying, if carrying exceeding from 20% to 50% of the number of people permitted for carrying;

c) A fine of VND 100,000 shall be imposed on each person exceeding the number of people permitted for carrying, if carrying exceeding 50% of the number of people permitted for carrying;

7. A fine equal from 03 to 05 times of the fare per passenger exceeding the number of people permitted for carrying for means of transport along fixed routes and for tourists.

8. In case the vehicle is permitted to carry people and cargo, if carrying people exceeding it loading capacity, it shall be sanctioned as prescribed in Clause 6, 7 of this Article; if carrying cargo exceeding its safe draft mark, it shall be sanctioned as prescribed in Clause 56 of this Article;

9. Additional sanction:

Depriving the right to use master’s certificate and vehicle controlling certificate from 01 to 02 months for acts of violation specified at Point c, Clause 6 of this Article or acts of violation specified in Clause 7 of this Article if carrying people exceeding the permitted number from 30% or more.

10. Remedial measures:

a) Coercively taking large animals, explosive, combustible and toxic substances out of the vehicle for acts of violation specified at Point d, Clause 1, Point g, Clause 2 and Clause 5 of this Article; coercively taking the number of people and passengers exceeding the loading capacity out of the vehicle as prescribed for acts of violation specified in Clause 6 and 7 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 55. Passengers’ violation

1. A caution or a fine of VND 50,000 and 100,000 for acts of failing to observe safety rules on the vehicle and failing to comply with instruction of seaman and vehicle controller;

2. A fine of between VND 100,000 and VND 200,000 for acts of failing to wear life jacket or floating lifesaving equipment when on board of cross-river transport vehicle.

3. A fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed on one of the acts of violation as follows:

a) Carrying luggage including goods banned by law from transport together with passengers;

b) Bringing about disorder and safety on the vehicle;

4. Additional sanction:

Confiscating cargo for acts of violation specified at Point a, Clause 3 of this Article.

Article 56. Violation from carrying exceeding safe draft mark of the vehicle

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Sanctioning administrative violation for acts of carrying cargo exceeding safe draft mark from over 1/5 to 1/2 height of freeboard of the vehicle, including one of vehicle of towing boat team as follows:

a) A fine of between VND 100,000 and 200,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage up to 15 tons;

b) A fine of between VND 200,000 and 300,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 15 to 50 tons;

c) A fine of between VND 300,000 and 400,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 50 to 100 tons;

d) A fine of between VND 400,000 and 500,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 100 to 150 tons;

dd) A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 150 to 300 tons;

 

e) A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 300 to 500 tons or towing boat team with gross tonnage up to 400 tons;

g) A fine of between VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 500 to 1,000 tons or towing boat team with gross tonnage from over 400 -1,000 tons;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on the towing boat team with gross tonnage of over 1,500 tons;

3. Sanctioning administrative violation for acts of carrying cargo exceeding safe draft mark of over 1/2 height of freeboard of the vehicle, including one of vehicle of towing boat team as follows:

a) A fine of between VND 200,000 and 300,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage up to 15 tons;

b) A fine of between VND 300,000 and 500,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 15 to 50 tons;

c) A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 50 to 100 tons;

d) A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 100 to 150 tons;

dd) A fine of between VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 150 to 300 tons;

e) A fine of between VND 2,000,000 and 4,000,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 300 to 500 tons or towing boat team with gross tonnage up to 400 tons;

g) A fine of between VND 4,000,000 and 5,000,000 shall be imposed on the vehicle with gross tonnage from over 500 to 1,000 tons or towing boat team with gross tonnage from over 400 to 1,000 tons;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) A fine of between VND 7,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on the towing boat team with gross tonnage of over 1,500 tons;

4. Additional sanction:

Depriving the right to use the master’s certificate from 01 to 02 months for acts of violation specified in Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures:

Coercively reducing the loading down to the safe draft mark of the vehicle for acts of violation specified in Clause 2 of this Article.

Article 57. Violation of regulation on transport of dangerous goods

1. A fine of between VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed for transportation of dangerous cargo with one of the following acts of violation:

a) Failing to fully comply with regulations on transportation of dangerous cargo;

b) Failing to comply with regulation on safety, fire and explosion prevention and fighting and toxicity specified in the permit;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for transportation of dangerous cargo with one of the following acts of violation:

a) Having no permit of the competent authority;

b) Failing to be equipped with means and instrument of fire and explosion and toxicity or having no rescue plans for oil spill when transporting gasoline and oil;

c) Vehicle transporting dangerous cargo has no symbol of dangerous cargo and danger signs.

d) Failing to comply with the procedures for cleaning the vehicle transporting dangerous cargo;

dd) Cleaning the vehicle transporting dangerous cargo at improper place;

3. Additional sanctions:

Depriving the right to use master’s certificate and professional certificate of captain and vehicle controller from 01 to 03 months for acts of violation specified in Clause 2 of this Article.

4. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 58. Violation of regulation on transporting live animals, oversize and overweight cargo

1. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for acts of transporting animals prohibited from transport, live animals without hygiene, epidemic prevention and environmental protection assurance as prescribed.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for acts of transporting oversize and overweight cargo without safety plans approved by the competent state agencies.

3. Additional sanction:

Depriving the right to use the master’s certificate from 01 to 03 months for acts of violation specified in Clause 1 and 2 of this Article.

4. Remedial measures:

a) Coercively taking measures to ensure the environmental hygiene for acts of violation specified in Clause 1 of this Article;

b) Coercively taking measures to ensure the safety for acts of violation specified in Clause 2 of this Article.

Article 59. Violation of regulation on pilot on inland waterway

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Guiding ships and vehicles without professional pilot certificate or pilot eligibility certificate as prescribed;

b) Pilot guides ships and vehicles in improper pilot’s operational area as prescribed;

c) Pilot does not guide ships and vehicles into the proper anchoring place defined by the inland waterway Port Authority;

d) Pilot does not inform of changes of channel to the inland waterway Port Authority;

dd) Pilot arbitrarily leaves ship or vehicle without captain’s permission;

2. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on one of the acts of violation as follows:

a) Failing to employ pilot as prescribed;

b) Failing to inform or accurately inform of the features and characteristics of the ship to the pilot;

c) Failing to ensure working conditions for pilot during his/her stay on board;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Obligating seaman and vehicle controller to hire the pilotage of ships and vehicles in the area without compulsory pilotage.

Chapter 4.

AUTHORITY TO RECORD ADMINISTRATIVE VIOLATION AND AUTHORITY TO SANCTION ADMINISTRATIVE VIOLATION

SECTION 1. AUTHORITY TO RECORD ADMINISTRATIVE VIOLATION

Article 60. Authority to record administrative violation in the field of maritime and inland waterway transport

Person having authority to sanction administrative in the field of maritime and inland waterway transport; public servants and officials performing public affairs and duties within their responsibility and detecting acts of violation on maritime and inland waterway transport must stop and record the administrative violation as prescribed. For acts of administrative violation occurring on sea ship, the captain shall record them and transfer the record to the person having authority to impose administrative sanction when the ship arrives at the port.

SECTION 2. AUTHORITY TO SANCTION ADMINISTRATIVE VIOLATION IN THE FIELD OF MARITIME TRANSPORT

Article 61. Inspector’s authority

1. Inspector of the Ministry of Transport, inspector of specialized maritime sector and person assigned to perform inspection tasks of specialized maritime sector have the right to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 500,000;

c) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 500,000;

d) Apply remedial measures specified at Point a, c and dd, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation.

2. Chief Inspector Vietnam Maritime Administration and Head of specialized inspection team of Vietnam Maritime Administration has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 500,000;

c) Deprive the right to use the permit or certificate of practice definitely or suspending operation definitely.

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 50,000,000;

dd) Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 70,000,000;

c) Deprive the right to use the permit or certificate of practice definitely or suspending operation definitely.

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 70,000,000;

dd) Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

4. Chief Inspector of the Ministry of Transport has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 10,000,000;

c) Deprive the right to use the permit or certificate of practice definitely or suspending operation definitely.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

Article 62. Authority of Port Authority

1. Chief representative of Port Authority has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 10,000,000;

c) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 70,000,000;

2. Director of Port Authority and Head of specialized inspection team of Port Authority has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 25,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 25,000,000;

dd) Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

Article 63. Authority of Director of Vietnam Maritime Administration

Director of Vietnam Maritime Administration has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 100,000,000;

3. Deprive the right to use the permit or certificate of practice definitely or suspending operation definitely.

4. Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation;

5. Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chairman of provincial-level People’s Committee has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 100,000,000;

3. Deprive the right to use the permit or certificate of practice definitely or suspending operation definitely.

4. Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation;

5. Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

Article 65. Authority of People's police force

1. The People's police force has the right to impose sanction against administrative violations directly related to the sector under their management specified at Points d and e, Clause 1, Article 9, Article 10 and Article 11 of this Decree.

2. The maximum fine level and authority to sanction of the people's police force shall comply with the provisions of Point dd, Clause 1, Article 24 and Article 39 of the Law on handling of administrative violation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Coast Guard force has the right to impose sanction against administrative violations discovered outside port water bodies directly related to the sector under their management specified in Clause 4 of Article 15, Point e, Clause 5 of Article 15, Clause 6 of Article 15, Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21 of this Decree.

2. The maximum fine level and authority to sanction of the Coast Guard force shall comply with the provisions at Point dd, Clause 1, Article 24 and Article 41 of the Law on handling of administrative violation.

SECTOR 3. AUTHORITY TO SANCTION ADMINISTRATIVE VIOLATION IN THE FIELD OF INLAND WATERWAY TRANSPORT.

Article 67. Authority of Chairman of provincial-level People’s Committee

Chairman of provincial-level People's Committee at all levels shall impose sanction against administrative specified in this Decree within the management of their localities under the authority as follows:

1. Chairman of communal-level People's Committee has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 5,000,000;

c) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 5,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Chairman of district-level People's Committee has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 37,500,000,000;

c) Deprive the right to use the operating permit, professional certificate or other certificates of practice under his/her authority or suspend operation;

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 37,500,000,000;

dd) Apply remedial measures specified at Points a, b, c, dd and i, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree.

3. Chairman of provincial-level People's Committee has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 75,000,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation;

dd) Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree.

Article 68. Authority of the People's Police force

The People's Police force has the right to impose sanction against acts of administrative violation specified in this Decree, except that the acts of violation specified in Article 43 of this Decree occur at facilities performing new building, conversion, repair and restoration of vehicle, the acts of violation specified in Article 46 of this Decree occur at seaman and vehicle controller training facilities and acts of violation occur within the duties and power of inland waterway Port Authority at ports and inland wharves managed by the inland waterway Port Authority. The authority is as follows:

1. Police officers who are on duty have the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 500,000;

2. Captain, head of station, head of waterway police team have the right to:

a) Impose a caution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Head of communal-level police:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 2,500,000;

c) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 2,500,000;

d) Apply remedial measures specified at Points a, b, c, dd, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation;

4. Head of district-level police, Head of waterway police division, Head of Traffic Police division, Head of police division on administrative management of social order, Head of order Police division of provincial Police, Head of operation division of waterway Police Department, Head of waterway police team have the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine of up to VND 15,000,000;

c) Deprive the right to use the operating permit, professional certificate or other certificates of practice under his/her authority or suspend operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Apply remedial measures specified at Points a, c, dd, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree, except for measures to dismantle the building and part of building without permit or built in contradiction with permit.

5. Director of provincial-level police has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 37,500,000;

c) Deprive the right to use the operating permit, professional certificate or other certificates of practice under his/her authority or suspend operation;

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 37,500,000;

dd) Apply remedial measures specified at Points a, c, dd and i, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree, except for measures to dismantle the building and part of building without permit or built in contradiction with permit.

6. Director of waterway police Department and Director of police Department on administrative management of social order have the right to:

a) Impose a caution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Deprive the right to use the operating permit, professional certificate or other certificates of practice under his/her authority or suspend operation;

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation;

dd) Apply remedial measures specified at Points a, c, dd and i, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree, except for measures to dismantle the building and part of building without permit or built in contradiction with permit.

Article 69. Authority of traffic inspector

The traffic inspector has the right to impose sanction against administrative violation for acts of violation of regulation on management and protection of inland waterway works; technical standard for operation of inland waterway traffic works; inland waterway transport; seaman and vehicle controller training facilities; new building, conversion, repair and restoration of vehicle at the facilities performing new building, conversion, repair and restoration of vehicle; the vehicle, seaman and vehicle controller at the port and inland wharf or vehicle anchoring place, except for port and inland wharf within the responsibility of inland waterway Port Authority as prescribed in this Decree. The authority is as follows:

1. Inspector on duty has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 500,000;

c) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 500,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Chief Inspector of Service of Transport, Head of inspection team of Service of Transport have the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 37,500,000;

c) Deprive the right to use the operating permit, professional certificate or other certificates of practice under his/her authority or suspend operation;

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 37,500,000;

dd) Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree.

3. Authority of Head of specialized inspection team of the Ministry of Transport has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 52,500,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 52,500,000;

dd) Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree.

4. Chief inspector of Ministry of Transport has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 75,000,000;

c) Deprive the right to use the operating permit, professional certificate or other certificates of practice under his/her authority or suspend operation;

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation;

dd) Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree.

Article 70. Authority of inland waterway Port Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Chief representative of the inland waterway Port Authority has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 10,000,000;

c) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 10,000,000;

2. Director of the inland waterway Port Authority of Vietnam inland waterway Department has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 25,000,000;

c) Deprive the right to use the operating permit, professional certificate or other certificates of practice under his/her authority or suspend operation;

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 25,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 71. Authority of agency assigned to perform specialized inspection function

1. Person assigned to perform the specialized inspection of inland waterway transport has the right:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 500,000;

c) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 500,000;

d) Apply remedial measures specified at Points a, c and dd, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation.

2. Head of inspection team of inland waterway Port Authority under Vietnam inland waterway Department, Head of inspection team of Vietnam inland waterway Department, Head of inland waterway sub-Department Authority under Vietnam inland waterway Department have the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 37,500,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to 37,500,000;

dd) Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree.

3. Director of Vietnam inland waterway Department has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 75,000,000;

c) Deprive the right to use the operating permit, professional certificate or other certificates of practice under his/her authority or suspend operation;

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation;

dd) Apply remedial measures specified in Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree.

Article 72. Authority of border Guard

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Border officer on duty has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 500,000;

2. Head of team, Head of border control station have the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 2,500,000;

3. Head of border station, Head of marine border team have the right:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 15,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Apply remedial measures specified at Points a, c, dd, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree, except for measures to dismantle the building and part of building without permit or built in contradiction with permit.

4. Commander of provincial-level border guard, Commander of border squadron directly under the Command of border guard have the right:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 75,000,000;

c) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation;

d) Apply remedial measures specified at Points a, c, dd, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree, except for measures to dismantle the building and part of building without permit or built in contradiction with permit.

Article 73. Authority of Coast Guard

The Coast Guard has the right to impose sanction against administrative violation for acts of violation of regulation on traffic buildings; vehicles, seaman, controller of inland waterway transportation vehicle in border area within the responsibility of the Coast Guard, except for scope of responsibility of the inland waterway Port Authority. The authority is as follows:

1. The Coast Guard on duty has the right to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 1,500,000;

2. Head of Coast Guard operation group has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 3,750,000;

3. Head of Coast Guard operation team has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 7,500,000;

c) Apply remedial measures specified at Points a, c, dd, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation;

4. Head of Coast Guard marine team has the right to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 15,000,000;

c) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 15,000,000;

d) Apply remedial measures specified at Points a, c, dd, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree, except for measures to dismantle the building and part of building without permit or built in contradiction with permit.

5. Head of Coast Guard marine squadron has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 22,500,000;

c) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 22,500,000;

d) Apply remedial measures specified at Points a, c, dd, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree, except for measures to dismantle the building and part of building without permit or built in contradiction with permit.

6. Commander of Coast Guard region has the right to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 37,500,000;

c) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation valued up to VND 37,500,000;

d) Apply remedial measures specified at Points a, c, dd, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree, except for measures to dismantle the building and part of building without permit or built in contradiction with permit.

7. Director of Coast Guard Department has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to VND 75,000,000;

c) Deprive the right to use the operating permit, professional certificate or other certificates of practice under authority;

d) Confiscate exhibit and vehicle used for administrative violation;

dd) Apply remedial measures specified at Points a, b, c, dd, Clause 1, Article 28 of the Law on handling of administrative violation and other remedial measures specified in Chapter III of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION PROVISION

Article 74. Effect

1. This Decree takes effect on October 15, 2013.

2. This Decree supersedes Decrees No. 48/2011/ND-CP dated June 21, 2011 of the Government stipulating the sanction of administrative violation in the maritime area and No. 60/2011/ND-CP dated July 20, 2011 of the Government stipulating the sanction of administrative violation in the field of inland waterway transport.

Article 75. Implementation organization

1. The Minister of Transport is responsible for organizing and guiding the implementation of this Decree.

2. The Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and Chairman of People's Committees of provinces and centrally-run cities are liable to execute this Decree. /.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 93/2013/NĐ-CP ngày 20/08/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46.495

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!