Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 71-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 24/04/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71-HĐBT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KỲ SƠN VÀ THỊ XÃ HOÀ BÌNH THUỘC TỈNH HÀ SƠN BÌNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân vạch lại địa giới hành chính huyện Kỳ Sơn và thị xã Hoà Bình thuộc tỉnh Hà Sơn Bình như sau:

- Sáp nhập 4 xã Dân Chủ, Sủ Ngòi, Thống nhất và Yên Mông với 5.661,14 hécta diện tích tự nhiên và 8.529 nhân khẩu) của huyện Kỳ Sơn vào thị xã Hoà Bình.

Thị xã Hoà Bình có 6 phường Chăm Mát, Đồng Tiến, Hữu Nghị, Phương Lâm, Tân Hoà, Tân Thịnh, và 7 xã Dân Chủ, Hoà Bình, Sủ Ngòi, Thái Bình, Thịnh Lang, Thống nhất, Yên Mông với 13,343 hécta diện tích tự nhiên và 78,244 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Hoà Bình ở phía đông giáp huyện Kim Bôi; phía tây giáp huyện Đà Bắc; phía nam giáp huyện Kỳ Sơn; phía bắc giáp huyện Thanh Sơn thuộc tỉnh Vĩnh Phú.

- Huyện Kỳ Sơn có thị trấn nông trường Cao Phong và 21 xã Bắc Phong, Bình Thanh, Dân Hạ, Dân Hoà, Dũng Phong, Đông Phong, Dộc Lập, Mông Hoá, Nam Phong, Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh, Phúc Tiến, Tây Phong, Tân Phong, Thu Phong, Thung Nai, Trung Minh, Xuân Phong, Yên Lập, Yên Thượng với 43.000 hécta diện tích tự nhiên và 51.433 nhân khẩu.

Địa giới huyện Kỳ Sơn ở phía đông giáp các huyện Lương Sơn và Kim Bôi; phía tây giáp huyện Thanh Sơn thuộc tỉnh Vĩnh Phú và huyện Đà Bắc; phía nam giáp huyện Tân Lạc; phía bắc giáp huyện Ba Vì thuộc thành phố Hà Nội.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình và Ban Tổ Chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71-HĐBT ngày 24/04/1988 về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Kỳ Sơn và thị xã Hoà Bình thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.319

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198