Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 141-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 141-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Hữu Thụ
Ngày ban hành: 01/12/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 141-HĐBT NGÀY 1-12-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT XÃ THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chia một số xã của các huyện Tam Kỳ, Quế Sơn,Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

1. Huyện Tam Kỳ:

Chia xã Tam Trà thành hai xã lấy tên là xã Tam Trà và xã Tam Sơn.

Địa giới của xã Tam Trà ở phía đông giáp nông trường Đức Phú và xã Tam Mỹ; phía tây giáp xã Tam Lãnh; phía nam giáp dãy núi Trường Sơn và huyện Trà My; phía bắc giáp xã Tam Sơn và xã Tam Anh.

Địa giới của xã Tam Sơn ở phía đông giáp nông trường Đức Phú và xã Tam Anh; phía tây giáp xã Tam Lãnh; phía nam giáp xã Tam Trà; phía bắc giáp xã Tam Ngọc, xã Tam Thái và hồ Phú Ninh.

2. Huyện Quế Sơn:

a) Chia xã Quế An thành hai xã lấy tên là Quế An và Quế Minh.

Địa giới của xã Quế An ở phía đông giáp xã Quế Minh; phía tây giáp xã Quế Phong; phía nam giáp xã Quế Thọ; phía bắc giáp xã Quế Long và xã Quế Châu.

Địa giới của xã Quế Minh ở phía đông giáp xã Quế Châu; ở phía tây giáp xã Quế An; phía nam giáp xã Bình Lãnh; phía bắc giáp Quế Châu.

b) Chia xã Quế Mỹ thành hai xã lấy tên là xã Quế Mỹ và xã Quốc Cường.

Địa giới của xã Quế Mỹ ở phía đông giáp tuyến đường sắt Bắc- Nam; phía tây giáp xã Quế Hiệp; phía nam giáp sông Ly Ly và huyện Thăng Bình; phía bắc giáp xã Quế Phú.

Địa giới của xã Quế Cường ở phía đông giáp quốc lộ I; phía tây giáp tuyến đường sắt Bắc - Nam, phía nam giáp sông Ly Ly và huyện Thăng Bình; phía bắc giáp xã Quế Phú.

c) Chia xã Quế Hiệp thành hai xã lấy tên là xã Quế Hiệp và xã Quế Thuận.

Địa giới của xã Quế Hiệp ở phía đông và phía bắc giáp huyện Duy Xuyên; phía tây và phía nam giáp xã Quế Châu và xã Quế Thuận.

Địa giới xã Quế Thuận ở phía đông và phía nam giáp xã Quế Mỹ và huyện Thăng Bình; phía tây và phía bắc giáp xã Quế Châu và Quế Hiệp.

3 Huyện Trà My:

a) Chia xã Trà Leng thành hai xã lấy tên là xã Trà Leng và xã Trà Dơn.

Địa giới của xã Trà Leng ở phía đông giáp xã Trà Giáo; phía tây giáp huyện Phước Sơn; phía nam giáp xã Trà Dơn; phía bắc giáp xã Trà Đốc.

Địa giới của xã Trà Dơn ở phía đông giáp xã Trà Giác; phía tây và phía bắc giáp Trà Leng; phía nam giáp xã Trà Tập.

b) Chia xã Trà Đốc thành hai xã lấy tên là xã Trà Đốc và Trà Bui.

Địa giới của xã Trà Đốc ở phía đông giáp thị trấn Trà My; phia tây giáp xã Trà Bui; phía nam giáp xã Trà Leng; phía nam giáp huyện Tiên Phước.

Địa giới của xã Trà Bui ở phía đông giáp xã Trà Đốc; phía tây và phía bắc giáp huyện Phước Sơn; phía nam giáp xã Trà Leng.

c) Chia xã Tiên Minh thành hai xã lấy tên là xã Trà Dương và xã Trà Đông.

Địa giới của xã Trà Dương ở phía đông giáp xã Trà Đông; phía tây giáp xã Tiên Hiệp thuộc huyện Tiên Phước; phía nam giáp xã Trà Giang và thị trấn Trà My; phía bắc giáp xã Tiên An thuộc huyện Tiên Phước.

Địa giới của xã Trà Đông ở phía đông giáp xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, phía tây giáp xã Trà Dương; phía nam giáp xã Trà Liên; phía bắc giáp xã Tiên An, huyện Tiên Phước.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 141-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.675
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13