Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 139-HĐBT năm 1986 về việc chia xã và thành lập thị trấn của huyện Tương Dương và huyện Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 139-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 13/11/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 139-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA XÃ VÀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN CỦA HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG VÀ HUYỆN HƯNG NGUYÊN THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia xã và thành lập thị trấn của huyện Tương Dương và huyện Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

A. Huyện Tương Dương:

1. Chia xã Luôn Mai thành ba xã lấy tên là xã Luôn Mai, xã Nhôn Mai và xã Mai Sơn:

a) Xã Luôn Mai có diện tích tự nhiên 1.645 hécta với 2.127 nhân khẩu.

Địa giới xã Luôn Mai ở phía đông giáp xã Hữu Dương; phía Tây giáp xã Mỹ Lý thuộc huyện Kỳ Sơn; phía nam giáp xã Kim Đa; phía bắc giáp xã Nhôn Mai và xã Mai Sơn.

b) Xã Nhôn Mai có diện tích tự nhiên 1.509 hécta với 2.087 nhân khẩu.

Địa giới xã Nhôn Mai ở phía đông giáp xã Hữu Dương; phía tây giáp xã Mai Sơn; phía nam giáp xã Luôn Mai; phía bắc giáp xã Tri Lễ thuộc huyện Quế Phong.

c) Xã Mai Sơn có diện tích tự nhiên 1.327 hécta với 1.890 nhân khẩu.

Địa giới xã Mai Sơn ở phía đông giáp xã Nhôn Mai; phía tây giáp xã Mỹ Lý thuộc huyện Kỳ Sơn; phía nam giáp xã Luôn Mai; phía bắc giáp nước Lào.

2. Chia xã Tam Thái thành hai xã lấy tên là xã Tam Thái và xã Tam Hợp:

a) Xã Tam Thái có diện tích tự nhiên 1.180 hécta với 2.622 nhân khẩu.

Địa giới xã Tam Thái ở phía đông giáp xã Tam Đình; phía tây giáp xã Thạch Giám; phía nam giáp xã Tam Hợp; phía bắc giáp xã Yên Na.

b) Xã Tam Hợp có diện tích tự nhiên 2.126 hécta với 1.500 nhân khẩu.

Địa giới xã Tam hợp ở phía đông giáp xã Tam Đình; phía Tây giáp xã Thạch Giám; phía nam giáp nước Lào; phía bắc giáp xã Tam Thái.

B. Huyện Hưng Nguyên:

- Thành lập thị trấn Thái Lão (thị trấn huyện lỵ huyện Hưng Nguyên) trên cơ sở 99 hécta diện tích tự nhiên với 290 nhân khẩu của xã Hưng Thái, 110 hécta diện tích tự nhiên với 340 nhân khẩu của xã Hưng Đạo cùng 3.446 nhân khẩu là cán bộ, công nhân viên Nhà nước.

Thị trấn Thái Lão có tổng diện tích tự nhiên 209 hécta với 4.089 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Thái Lão ở phía đông giáp xã Hưng Thái; phía tây giáp xã Nam Giang thuộc huyện Nam Đàn; phía nam và phía bắc giáp xã Hưng Thái và xã Hưng Đạo.

- Xã Hưng Thái còn 594 hécta diện tích tự nhiên với 4.010 nhân khẩu.

Địa giới xã Hưng Thái ở phía đông giáp xã Hưng Chính; phía tây giáp xã Hưng Đạo; phía nam giáp xã Hưng Tân; phía bắc giáp xã Hưng Tây.

- Xã Hưng Đạo còn 915 hécta với 4.660 nhân khẩu.

Địa giới xã Hưng Đạo ở phía đông giáp xã Hưng Thái; phía tây giáp xã Nam Giang thuộc huyện Nam Đàn; phía nam giáp xã Nam Cát thuộc huyện Nam Đàn; phía bắc giáp thị trấn Thái Lão và xã Hưng Tây.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 139-HĐBT ngày 13/11/1986 về việc chia xã và thành lập thị trấn của huyện Tương Dương và huyện Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.817

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250