Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 41/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 41/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ NINH HÒA VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị xã Ninh Hòa và thành lập các phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Thành lập thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở toàn bộ 119.777 ha diện tích tự nhiên và 233.558 nhân khẩu của huyện Ninh Hòa.

Thị xã Ninh Hòa có 119.777 ha diện tích tự nhiên và 233.558 nhân khẩu; có 27 đơn vị hành chính trực thuộc.

Địa giới hành chính thị xã Ninh Hòa: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk; Tây Nam giáp huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; Tây Bắc giáp huyện sông Hinh, tỉnh Phú Yên; Nam giáp huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Bắc giáp huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Ninh Hòa

a) Thành lập phường Ninh Hiệp thuộc thị xã Ninh Hòa trên cơ sở toàn bộ 588 ha diện tích tự nhiên và 21.838 nhân khẩu của thị trấn Ninh Hòa.

Phường Ninh Hiệp có 588 ha diện tích tự nhiên và 21.838 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ninh Hiệp: Đông Nam giáp phường Ninh Giang; Đông Bắc giáp phường Ninh Đa; Tây Nam giáp xã Ninh Quang; Tây Bắc giáp xã Ninh Bình; Bắc giáp xã Ninh Đông.

b) Thành lập phường Ninh Giang thuộc thị xã Ninh Hòa trên cơ sở toàn bộ 658 ha diện tích tự nhiên và 8.393 nhân khẩu của xã Ninh Giang.

Phường Ninh Giang có 658 ha diện tích tự nhiên và 8.393 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ninh Giang: Đông Bắc giáp xã Ninh Phú; Tây giáp phường Ninh Hiệp; Nam giáp phường Ninh Hà và xã Ninh Quang; Bắc giáp phường Ninh Đa.

c) Thành lập phường Ninh Hà thuộc thị xã Ninh Hòa trên cơ sở toàn bộ 1.317 ha diện tích tự nhiên và 7.655 nhân khẩu của xã Ninh Hà.

Phường Ninh Hà có 1.317 ha diện tích tự nhiên và 7.655 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ninh Hà: Đông giáp Biển Đông; Đông Bắc giáp xã Ninh Phú; Tây giáp xã Ninh Quang; Nam giáp xã Ninh Lộc; Bắc giáp phường Ninh Giang.

d) Thành lập phường Ninh Đa thuộc thị xã Ninh Hòa trên cơ sở toàn bộ 1.347 ha diện tích tự nhiên và 10.124 nhân khẩu của xã Ninh Đa.

Phường Ninh Đa có 1.347 ha diện tích tự nhiên và 10.124 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ninh Đa: Đông Bắc giáp xã Ninh Thọ; Tây giáp phường Ninh Hiệp; Tây Bắc giáp xã Ninh Đông; Nam giáp phường Ninh Giang và xã Ninh Phú; Bắc giáp xã Ninh An.

đ) Thành lập phường Ninh Diêm thuộc thị xã Ninh Hòa trên cơ sở toàn bộ 2.429 ha diện tích tự nhiên và 8.554 nhân khẩu của xã Ninh Diêm.

Phường Ninh Diêm có 2.429 ha diện tích tự nhiên và 8.554 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ninh Diêm: Đông giáp phường Ninh Thủy; Tây giáp xã Ninh Thọ; Nam giáp xã Ninh Phú; Bắc giáp phường Ninh Hải; Bắc và Tây Bắc giáp Biển Đông.

e) Thành lập phường Ninh Thủy thuộc thị xã Ninh Hòa trên cơ sở toàn bộ 1.616 ha diện tích tự nhiên và 11.630 nhân khẩu của xã Ninh Thủy.

Phường Ninh Thủy có 1.616 ha diện tích tự nhiên và 11.630 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ninh Thủy: Đông giáp Biển Đông; Đông Nam giáp xã Ninh Phước; Tây giáp phường Ninh Diêm; Nam giáp xã Ninh Phú; Bắc - Tây Bắc giáp phường Ninh Hải.

g) Thành lập phường Ninh Hải thuộc thị xã Ninh Hòa trên cơ sở toàn bộ 807 ha diện tích tự nhiên và 8.357 nhân khẩu của xã Ninh Hải.

Phường Ninh Hải có 807 ha diện tích tự nhiên và 8.357 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ninh Hải: Đông giáp Biển Đông; Đông Nam giáp phường Ninh Thủy; Tây giáp xã Ninh Thọ; Tây Nam giáp phường Ninh Diêm; Tây Bắc giáp Vịnh Vân Phong; Bắc giáp Biển Đông.

3. Sau khi thành lập thị xã Ninh Hòa và các phường thuộc thị xã Ninh Hòa:

- Thị xã Ninh Hòa có 119.777 ha diện tích tự nhiên và 233.558 nhân khẩu; có 27 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm có 07 phường: Ninh Hiệp, Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Hà, Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Hải và 20 xã: Ninh Trung, Ninh Tây, Ninh Xuân, Ninh Thân, Ninh Thượng, Ninh Đông, Ninh Sơn, Ninh Thọ, Ninh Phụng, Ninh Bình, Ninh Phước, Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Quang, Ninh Sim, Ninh An, Ninh Hưng, Ninh Lộc, Ninh Ích và Ninh Vân.

- Tỉnh Khánh Hòa có 521.756,24 ha diện tích tự nhiên và 1.159.684 nhân khẩu; có 09 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thành phố Nha Trang, thị xã Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và 06 huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Trường Sa.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTTH, KGVX, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 25/10/2010 thành lập thị xã Ninh Hòa và phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.059
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74